Топ-100 ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 144

ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 144
                                               

Inflacja w Polsce

Za utrzymanie inflacji w Polsce na optymalnym poziomie odpowiada Narodowy Bank Polski, zaś przepisy ustawy o NBP mówią, że "podstawowym celem działalności Narodowego Banku Polskiego jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspier ...

                                               

Innowacyjność polskiej gospodarki

Innowacyjność gospodarki – zdolność i motywacja przedsiębiorców do prowadzenia badań naukowych polepszających i rozwijających produkcję, do poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i koncepcji. Innowacje w gospodarce prowadzą do tworzenia nowych p ...

                                               

Iracko-Polska Izba Handlowa

Iracko-Polska Izba Handlowa – organizacja samorządowa promująca rozwój stosunków gospodarczych pomiędzy obydwoma krajami.

                                               

Irlandzko-Polska Izba Handlowa

Irlandzko-Polska Izba Handlowa jest niezależną organizacją non-profit, która promuje i wspiera irlandzko-polski handel i inwestycje. Powołana została w 2005 pod nazwą Irlandzkiej Izby Handlowej. W 2015 dokonano procesu jej rebrandingu, zmieniono ...

                                               

Izba Coachingu

Izba Coachingu – polska organizacja branżowa o deklarowanej niezależności, reprezentująca interesy środowiska coachingowego w Polsce. Pierwsza na świecie izba gospodarcza zrzeszająca przedsiębiorstwa świadczące usługi z obszaru coachingu. Siedzib ...

                                               

Izba Gospodarcza Polmed

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych "POLMED" – polska organizacja w branży wyrobów medycznych. Założona w 2002 roku przez producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych, zrzeszonych wcześniej w Stowarzyszeniu Producentów i Dystrybuto ...

                                               

Izba Gospodarcza Polska - Korea Południowa

Izba Gospodarcza Polska – Korea Południowa powstała w 2008 w celu promocji stosunków gospodarczych, handlowych i kulturalnych pomiędzy Polską i Koreą Południową.

                                               

Izba Gospodarki Elektronicznej

Izba Gospodarki Elektronicznej – organizacja samorządu gospodarczego działająca na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. Organizacja założona w 2013 roku, działająca na rzecz rozwoju polskiej branży e-commerce w oparciu ...

                                               

Izba Handlowa Polsko-Kolumbijska

Izba Handlowa Polsko-Kolumbijska w Warszawie, działająca w okresie międzywojennym bilateralna izba gospodarcza mająca za zadanie rozwój stosunków gospodarczych pomiędzy obydwoma krajami. Izba miała swoją siedzibę przy ul. Oboźnej 11 1935-1938. Dy ...

                                               

Izba Handlowa Polsko-Peruwiańska

Izba Handlowa Polsko-Peruwiańska, działająca w okresie międzywojennym bilateralna izba gospodarcza mająca za zadanie rozwój stosunków gospodarczych pomiędzy obydwoma krajami. Izba miała swoją siedzibę przy ul. Oboźnej 11 1938. Po 1945 nie reaktyw ...

                                               

Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Izrael

Izba Przemysłowo–Handlowa Polska–Izrael wspomaga promocję stosunków gospodarczych, handlowych i kulturalnych pomiędzy Polską i Izraelem.

                                               

Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-RPA

Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-RPA – działająca w latach 1990-1992, niefunkcjonująca obecnie organizacja samorządu gospodarczego, która miała za zadanie rozwój bilateralnych stosunków gospodarczych między obydwoma krajami.

                                               

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie - izba gospodarcza, powstała pierwotnie w zaborze austriackim w dniu 14 listopada 1850 roku, jako Izba Handlowa i Przemysłowa w Krakowie. Działała na podstawie przepisów austriackich, zrzeszając przedsiębiorcó ...

                                               

Izba Wydawców Prasy

Izba Wydawców Prasy – ogólnopolska organizacja samorządu gospodarczego dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność związaną w wydawaniem i kolportażem prasy – powstała 30 marca 1996 z inicjatywy Unii Wydawców Prasy i Ogólnopolskiego Stow ...

                                               

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami – organizacja skupiająca na zasadzie dobrowolności działające na polskim rynku towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

                                               

Kongres 590

Kongres 590 – cykliczne, coroczne wydarzenie gospodarcze, skupiające przedstawicieli polskiego biznesu, nauki, polityki i legislacji oraz gości zagranicznych. Stanowi arenę wymiany myśli, poglądów i doświadczeń polskich przedsiębiorców, menedżeró ...

                                               

Krajowa Izba Gospodarcza

Krajowa Izba Gospodarcza – organizacja samorządu gospodarczego działająca na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych, powstała na bazie Polskiej Izby Handlu Zagranicznego. Krajowa Izba Gospodarcza zrzesza, na zasadzie dobro ...

                                               

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji powstała w 1992 roku i działa na podstawie ustawy o izbach gospodarczych. Izba jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nume ...

                                               

Krajowa Rada Winiarstwa i Miodosytnictwa

Krajowa Rada Winiarstwa i Miodosytnictwa – organizacja zrzeszająca producentów win, miodów pitnych i importerów oraz innych przedsiębiorców związanych z rynkiem winiarskim. Reprezentuje interesy branży wobec władz administracyjnych, samorządowych ...

                                               

Kurdyjsko-Polska Izba Handlowa

Kurdyjsko-Polska Izba Handlowa – izba handlowa, wspierająca polsko-kurdyjskie stosunki gospodarcze oraz reprezentuje i chroni interesy polskich i kurdyjskich firm członkowskich. Izba utrzymuje przedstawicielstwo w Irbilu w Iraku.

                                               

Lista 100 najbogatszych Polaków tygodnika "Wprost”

Lista 100 najbogatszych Polaków tygodnika "Wprost” – coroczny ranking stu polskich obywateli z największym zgromadzonym majątkiem sporządzany przez redakcję tygodnika "Wprost”. Osób zamożnych w Polsce od roku 2012 jest już ponad 750 tys., a ich r ...

                                               

Miód z serwatki

Miód z serwatki – polski produkt spożywczy, opracowany podczas okupacji hitlerowskiej. Twórcą technologii produkcji miodu z serwatki był dr Eugeniusz Pijanowski późniejszy profesor, twórca Wydziału Technologii Rolno-Spożywczej na SGGW. Ogłoszenie ...

                                               

Model MaMoR2

Model MaMoR2 stanowi obliczeniowy model równowagi ogólnej, który pozwala badać niektóre aspekty gospodarki w perspektywie regionalnej - na poziomie województw. Przy pomocy tego modelu została przeprowadzona analiza łącznego wpływu Narodowego Plan ...

                                               

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP – to wyróżnienie gospodarcze, przyznawane raz do roku przez prezydenta RP. Nagrodą Prezydenta RP zostają uhonorowane najlepsze podmioty gospodarcze w kraju, które przyczyniają się do rozwoju gospodarki, promują P ...

                                               

Narodowa Rada Rozwoju

Narodowa Rada Rozwoju – gremium doradcze prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Celem Rady jest pełnienie roli ekspercko-doradczej oraz praca nad rozwiązaniami strategicznymi dla państwa.

                                               

Narodowy fundusz inwestycyjny

Narodowy fundusz inwestycyjny – fundusz inwestycyjny typu zamkniętego, w formie spółki akcyjnej założonej przez Skarb Państwa, działający na podstawie ustawy o NFI, która utraciła moc 1 stycznia 2013 roku, oraz Kodeksu spółek handlowych.

                                               

Niderlandzko-Polska Izba Gospodarcza

Niderlandzko-Polska Izba Gospodarcza - izba gospodarcza na rzecz handlu między Holandią i Polską. Idea jej powołania zrodziła się w 1997, podczas oficjalnej wizyty w Polsce królowej Beatrycze. W rok później organizacja zaczęła zrzeszać podmioty g ...

                                               

Norwesko-Polska Izba Handlowa

Norwesko-Polska Izba Handlowa – organizacja samorządu gospodarczego wspierająca norwesko-polskie stosunki gospodarcze oraz reprezentująca i chronioca interesy norweskich i polskich firm członkowskich. Izba prowadzi działania wpływające na dobry k ...

                                               

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej – polskie resortowe odznaczenie cywilne nadawane przez ministra gospodarki; ustanowione rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2014, jako zaszczytne honorowe ...

                                               

Plan gospodarki niskoemisyjnej

Plan gospodarki niskoemisyjnej – dokument o charakterze strategicznym, który określa cele strategiczne i szczegółowe dochodzenia do gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym. Wdrażanie planów gospodarki niskoemisyjnej jest związane z przyjęc ...

                                               

Plan Hausnera

Plan Hausnera – to plan naprawy finansów publicznych Rzeczypospolitej autorstwa byłego wicepremiera oraz ministra gospodarki i pracy Jerzego Hausnera. Plan został przyjęty przez rząd Leszka Millera 27 stycznia 2004 roku, jego realizacją zajmował ...

                                               

Podstawowe stopy procentowe NBP

Podstawowe stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego – narzędzie polityki pieniężnej polskiego banku centralnego, służące do regulowania ilości pieniądza na rynku polskim. Określając ich wysokość NBP wpływa na wysokość stóp procentowych rynku m ...

                                               

Pola (program)

Pola – polska aplikacja dla urządzeń mobilnych podająca na podstawie zeskanowanego kodu kreskowego danego produktu informacje o jego producencie. Pozwala na szybkie zdobycie informacji na temat miejsca działania producenta, własności kapitału prz ...

                                               

Polska A i B

Polska "A” i "B” – potoczne i umowne określenie regionów Polski o znaczących dysproporcjach w gospodarczym i społecznym poziomie rozwoju, w tym w sieci komunikacyjnej, przemyśle, kulturze i innych. Wyrażenie Polska "A” symbolizować ma część kraju ...

                                               

Polska Fundacja Narodowa

Polska Fundacja Narodowa – założona w 2016 w Polsce fundacja utworzona przez 17 spółek Skarbu Państwa. Według słów premier Beaty Szydło fundacja "wykorzystując siłę i energię spółek skarbu państwa, będzie budowała polską markę”. W pierwszym roku ...

                                               

Polska Grupa Supermarketów

Polska Grupa Supermarketów – jest organizacją niezależnych detalistów branży spożywczej skupiającą rodzimy kapitał. PGS skupia m.in. marki Top Market, Delica oraz Minuta8. Grupa powołana została w grudniu 2002 r. początkowo jako Warszawska Grupa ...

                                               

Polska Izba Druku

Polska Izba Druku - ogólnopolska organizacją samorządu gospodarczego zrzeszająca drukarzy - powstała 27 października 1992 roku. Reprezentuje interesy gospodarcze podmiotów działających w sferze przemysłu poligraficznego na terenie całego kraju.

                                               

Polska Izba Gospodarcza Towarzystw Budownictwa Społecznego

Polska Izba Gospodarcza Towarzystw Budownictwa Społecznego – organizacja samorządu gospodarczego, zrzeszająca Towarzystwa Budownictwa Społecznego, a także współpracujące z nimi instytucje, organizacje i podmioty gospodarcze. Siedzibą Izby jest Mi ...

                                               

Polska Izba Handlowa dla Bliskiego Wschodu

Polska Izba Handlowa dla Bliskiego Wschodu, działająca w okresie międzywojennym izba gospodarcza mająca za zadanie rozwój stosunków gospodarczych pomiędzy Polską a krajami Bliskiego Wschodu. Po 1945 nie reaktywowano działalności.

                                               

Polska Izba Handlowa w Australii

Polska Izba Handlowa w Australii – powstała w 1990 organizacja polonijna mająca za zadanie rozwój bilateralnych stosunków gospodarczych pomiędzy Australią i Polską. Izba utrzymuje 2 przedstawicielstwa - w Adelajdzie i Poznaniu.

                                               

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Izba działa na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z 30 maja 1989 roku i jest uprawniona do wyrażania opinii i dokonywania ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej oraz Właściwe orga ...

                                               

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej – organizacja zrzeszająca 110 firm działających w zakresie mediów elektronicznych, w tym operatorów szerokopasmowej komunikacji elektronicznej oraz związanych z nimi producentów, dystrybutorów sprzętu i usłu ...

                                               

Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Polska Izba Konstrukcji Stalowych jest organizacją samorządu gospodarczego, powołaną na Walnym Zgromadzeniu Założycielskim, które odbyło się 17 czerwca 1996 r. Statutowym celem Izby jest wielopłaszczyznowe działanie wspomagające rozwój branży kon ...

                                               

Polska Izba Książki

Polska Izba Książki – ogólnokrajowa organizacja samorządu gospodarczego, zrzeszająca zarówno wydawców, jak i księgarnie, hurtownie książek, drukarnie, a także wszelkie przedsiębiorstwa powiązane z rynkiem książki. PIK od 2013 roku zajmuje się for ...

                                               

Polska Izba Mleka

Polska Izba Mleka – największa w Polsce organizacja branży mleczarskiej działająca od 2008 r.; utworzona z inicjatywy spółdzielni i zakładów mleczarskich oraz firm współpracujących z mleczarstwem; zrzesza największych w Polsce producentów i przet ...

                                               

Polska Izba Przemysłu Targowego

Polska Izba Przemysłu Targowego - organizacja zrzeszająca firmy związane z branżą targową. Działa od lutego 2007 w Poznaniu. Powstała w miejsce istniejącej od 1993 roku Polskiej Korporacji Targowej. Stawia sobie za cele integrację środowiska targ ...

                                               

Polska Klasyfikacja Działalności

Polska Klasyfikacja Działalności – umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, jakie realizują jednostki. PKD również PKD 2004 ustalała symbole, nazwy i zakres grupowań klasyfikac ...

                                               

Polska w rankingach

Artykuł prezentuje zmiany pozycji Polski w rankingach państw. W przypadku rankingów wielowymiarowych nie ma w tabelach wartości punktowych, ze względu na większą abstrakcyjność takiej wielkości oraz jej zmienność z powodu wprowadzanych, od czasu ...

                                               

Polsko-Afrykańska Izba Przemysłowo-Handlowa

Polsko-Afrykańska Izba Przemysłowo-Handlowa – utworzona w 2013 pod nazwą Polsko-Afrykańskiej Izby Gospodarczej organizacja samorządowa mająca na celu rozwój stosunków gospodarczych pomiędzy Polską a państwami kontynentu afrykańskiego. Jej honorow ...

                                               

Polsko-Amerykańska Izba Gospodarcza

Polsko-Amerykańska Izba Gospodarcza powstała w 2004, w celu inspirowania i wspomagania rozwoju stosunków gospodarczych pomiędzy partnerami Polski i Stanów Zjednoczonych. Głównymi celami działalności Izby są: Promocja członków na rynku amerykański ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie