Топ-100 ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 158

ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 158
                                               

Instytut Warburga

Instytut Warburga – instytucja badawcza stowarzyszona z University of London. Zajmuje się studiami nad wpływem antyku na wszystkie aspekty europejskiej cywilizacji. Instytut powstał w 1933 roku w wyniku przekształcenia założonej przez Abyego Warb ...

                                               

IRSA

IRSA – międzynarodowy instytut do badań nad sztuką. Dom wydawniczy założony w 1979 roku w Wenecji przez polskiego historyka sztuki Józefa Grabskiego. Instytut zajmuje się pracami badawczymi, działalnością wystawienniczą sztuki dawnej i współczesn ...

                                               

Kartownik

Kartownik – dawniej rzemieślnik, artysta zajmujący się wytwarzaniem drukowanych i malowanych kart do gry i zabawy. Kartownicy, malarze kart, w Polsce od końca XV wieku do okresu przemysłowego zajmowali się wytwarzaniem papierowych kart przeznaczo ...

                                               

Kołtryniarz

Kołtryniarz, szpalernik – dawniej rzemieslnik, artysta zajmujący się wytwarzaniem drukowanych i malowanych obić, tapet. Kołtryniarze, szpalernicy byli pod koniec XVI wieku w Polsce malarzami obić i tapet, dawniej noszących nazwy kołtryn, szpaleró ...

                                               

Kostumbryzm

Kostumbryzm – kierunek w literaturze i sztuce hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej. Zapoczątkowany w Hiszpanii w XVII w., rozwinął się w okresie romantyzmu. Kostumbryzm dąży do wiernego zobrazowania życia i obyczajów epoki, przedstawia lokalne reg ...

                                               

Królewska Manufaktura Tapiserii Santa Bárbara

Królewska Manufaktura Tapiserii Santa Bárbara – jedna z manufaktur produktów luksusowych, utworzona w Madrycie w myśl polityki merkantylizmu hiszpańskiego Oświecenia. Została założona w 1720 roku przez Filipa V. Potrzeba takiej fabryki zrodziła s ...

                                               

Kunstkamera

Kunstkamera, gabinet osobliwości – kolekcja dzieł sztuki, numizmatów, zabytków starożytnych, egzotycznych przedmiotów i innych osobliwości, charakterystyczna dla czasów nowożytnych, zwłaszcza XVI i XVII wieku. Kunstkamery, tworzone przez władców, ...

                                               

Lista Grundmanna

Lista Grundmanna - zaszyfrowany spis składnic dóbr kultury, które władze hitlerowskie urządzały od 1942 na terenie Dolnego Śląska, celem zabezpieczenia skarbów historii przed zniszczeniami wojennymi, np. w drodze alianckich bombardowań poszczegól ...

                                               

Malarstwo wazowe

Malarstwo wazowe – wykonywane na naczyniach ceramicznych malunki, mające szczególne znaczenie w kulturze helleńskiej. Stanowią źródło wiedzy o rozwoju cywilizacyjnym i specyfice miejsc swego pochodzenia. Pozwalają badaczom określić technikę, czas ...

                                               

Malarz

Malarz – rzemieślnik, artysta zajmujący się malarstwem. Jest to zawód polegający na pokrywaniu, malowaniu płaszczyzn, przedmiotów powłokami, liniami, punktami, kolorem, farbą, farbami, po to by je ochronić, zmienić ich własny kolor lub namalować, ...

                                               

Malarz od chińszczyzny

Malarz od chińszczyzny, magister od chińszczyzny, chińczyk – zawód, specjalizacja malarska w Polsce w XVIII w. Malarz ten specjalizował się w zdobnictwie, technikach malarskich, lakierniczych i pozłotniczych z motywami chinoiserie. Taki sposób zd ...

                                               

Malarz szkła

Malarz szkła, szklarz, szklarczyk, błoniarz – rzemieślnik, artysta malujący na szkle, witrażysta, komponujący barwne przeszklenia, malarz–specjalista. Malarze szkła, rzemieślnicy, artyści, malujący szyby, szybki witrażowe, szkło stołowe, ozdoby s ...

                                               

Marmur z Purbeck

MarmurA z Purbeck – krystaliczny wapień pochodzący z okresu kredy, wydobywany na półwyspie Purbeck w Anglii, wykorzystywany w kamieniarstwie i budownictwie na Wyspach Brytyjskich. Nazwa "marmur” jest zwyczajowa i powstała ze względu na fakt, iż s ...

                                               

Mozaika sztyftowa

Mozaika sztyftowa – mozaika, jaką pokrywano ściany świątyń w IV tys. p.n.e. w południowej Mezopotamii. Mozaiki te wykonywane były za pomocą małych stożków z wypalonej gliny o długości 7-8 cm, których podstawa malowana była na czerwono, biało lub ...

                                               

Neogotyk redukcyjny

Neogotyk redukcyjny – styl w architekturze angielskiej występujący w połowie XIX wieku, odmiana neogotyku.

                                               

Neuroarthistory

Neurohistoria sztuki – nowa perspektywa badawcza stworzona przez emerytowanego profesora Uniwersytetu Wschodniej Anglii, Johna Oniansa.

                                               

Nierządnica z Babilonu

Na podstawie opisu z Biblii w Średniowieczu przedstawiano tę postać jako kobietę, odzianą w czerwoną suknię, siedzącą na Bestii o siedmiu rogatych głowach.

                                               

Parsuna

Parsuna – nazwa portretów świeckich malowanych w Rosji od końca XVI do I poł. XIX w. Parsuny wywodzą się z malarstwa ikonowego, korzystając z jego schematów przedstawieniowych i technik. W XVII w. pojawiły się bardziej realistyczne ujęcia postaci ...

                                               

Rembrandt Research Project

Rembrandt Research Project – projekt naukowy o charakterze interdyscyplinarnym założony w 1968 w Amsterdamie którego celem jest analiza dzieł sztuki związanych z Rembrandtem, weryfikacja dotychczas przyjmowanych przez historyków sztuki atrybucji. ...

                                               

Restauracja fresków w Kaplicy Sykstyńskiej

Restauracja fresków w Kaplicy Sykstyńskiej była jednym z najważniejszych tego typu działań w XX wieku. Kaplica Sykstyńska została wzniesiona za pontyfikatu Sykstusa IV w Watykanie, na północ od Bazyliki św. Piotra. Jej budowa ukończona została ok ...

                                               

Salon (wystawa)

Salon – czasowa wystawa, prezentowana publicznie, przedstawiająca dorobek współczesnych artystów. Salony organizowane są cyklicznie, przeważnie przez instytucje. Termin "salon" stosuje się przede wszystkim do Salonu Paryskiego fr. Salon de Paris, ...

                                               

Styl Ludwików

Styl Ludwików – jest to określenie dotyczące głównie wnętrz i przedmiotów użytkowych powstałych w okresie panowania we Francji królów o imieniu Ludwik. Okres ten obejmuje XVII, XVIII i część XIX wieku i dotyczy panowania Ludwika XIII, Ludwika XIV ...

                                               

Styl narodowy

Styl narodowy – styl poszukiwany w krajach europejskich w XIX i na początku XX wieku, zwłaszcza w architekturze i rzemiośle, który opierałby się na formach specyficznych dla danego państwa i który w sposób świadomy dla twórcy dzieła i jego odbior ...

                                               

Style w meblarstwie

Historia sztuki zajmuje się studiami w takich dziedzinach jak: malarstwo i grafika architektura rzeźba sztuka użytkowa W meblarstwie, dzieła tworzone są w oparciu o zmysł praktyczny funkcja jak też - w odniesieniu do danej epoki - są spełnieniem ...

                                               

Szkło hialitowe

Szkło hialitowe – rodzaj szkła. Cechą charakterystyczną szkła hialitowego jest jego czarna lub czerwona barwa i brak przezroczystości. Jego wynalazcą był Georges Bouquoy, znany również jako Jiří Buquoy – arystokrata czeski mający wykształcenie ma ...

                                               

Sztuka indyjska

Sztuka indyjska od zarania dziejów była przepojona wartościami religijnymi, stanowiącymi odzwierciedlenie idei i pojęć, których oddziaływanie przyczyniło się do powstania w kraju tym hinduizmu, dźinizmu i buddyzmu. Mieszkańców Indii cechowała nie ...

                                               

Toreutyka

Toreutyka, metaloplastyka – sztuka artystycznej obróbki metalu, głównie na zimno, przy użyciu techniki repusowania, puncowania, cyzelowania, grawerowania itp. Od starożytności stosowano ją do dekorowania m.in. posągów, broni, naczyń, biżuterii. W ...

                                               

Wapień dębnicki

Wapień dębnicki – dewoński krystaliczny wapień wydobywany w kamieniołomie w Dębniku, w kolorze od szarego do czarnego, wykorzystywany w kamieniarstwie, jako materiał okładzinowy i zdobniczy. Stosowany był głównie w barokowych kościołach, a wykony ...

                                               

Złote szkła

Złote szkła – rzymskie naczynia szklane z czasów antycznych, ozdobione miniaturowymi obrazami malowanymi na złotej folii lub tylko w niej grawerowanymi i zatopionymi pomiędzy warstwami szkła. Większość naczyń tego typu zachowała się do dziś jedyn ...

                                               

Ikonografia

Ikonografia – dziedzina badań historii sztuki, której zadaniem jest opis i interpretacja elementów treściowych i symbolicznych w dziełach sztuki. Termin użyty w piśmiennictwie greckim jako eikonographia ma oznaczenie przedstawienia obrazowego. W ...

                                               

Iconclass

Iconclass – system ikonograficznej klasyfikacji różnego rodzaju przedstawień, stosowany przede wszystkim wobec dzieł sztuki. Zapoczątkowany w latach 50. XX wieku w Holandii przez Henri van de Waala, był potem rozwijany przez jego następców. Prace ...

                                               

Ikonoklazm

Ikonoklazm lub obrazoburstwo – ruch szerzący się w łonie chrześcijaństwa w VIII–IX wieku na terenach Bizancjum i państwa Franków oraz w Niderlandach w XVI w., sprzeciwiający się kultowi obrazów i wizerunków.

                                               

Ikonostas

Ikonostas – ozdobna, pokryta ikonami ściana we wnętrzu cerkwi, która znajduje się między miejscem ołtarzowym a nawą, przeznaczoną dla wiernych. Według nauki cerkwi prawosławnej sanktuarium jest symbolem nieba, miejsca szczególnego przebywania Bog ...

                                               

Kogut (symbolika)

Kogut – jako samiec kury domowej – w symbolice i ikonografii jest wieloznacznie interpretowany. Symbolizujący nadejście światła, zwiastujący początek dnia, od czasów antycznych oznaczał czujność i przezwyciężenie ciemności. Wówczas pojawiły się i ...

                                               

Kowczeg

Kowczeg – w ikonopisarstwie płytkie wgłębienie w środkowej części przedniej strony deski. W języku cerkiewnosłowiańskim słowo kowczeg oznacza arkę i nawiązuje do Arki Przymierza. Wskazywać to ma na sakralny charakter samego obrazu jako pewnego ro ...

                                               

Piękny kącik

Piękny kącik albo paradny róg, święty kącik, jasny kącik, ikonostas domowy – w prawosławiu miejsce w domu, w którym ustawia się rodzinne ikony domowe. W pięknym kąciku przechowuje się też poświęcone w cerkwi świece, palmy wielkanocne, Pismo Święt ...

                                               

Podlinnik

Podlinnik, zwany również hermeneją – podręcznik zawierający reguły pisania ikon. Przepisy dotyczyły zarówno ikonografii, schematów przedstawień akceptowanych przez Kościół, jak i szczegółów technicznych, a nawet jakości użytych tworzyw. Opisom ni ...

                                               

Pole ikony

Pole ikony – obramowanie środkowej, pogłębionej części ikony od której oddzielone jest tzw. łuzgą, wyróżniające się odcieniem barwy. Czasem na polu umieszcza się dodatkowe miniaturowe malowidła lub tekst. Początkowo pole ikony było stosunkowo wąs ...

                                               

Sobór Stu Rozdziałów

Sobór Stu Rozdziałów – sobór zwołany w Moskwie w roku 1551 w celu uporządkowania zasad dotyczących tworzenia ikon z przedstawieniami religijnymi. Uczestnicy soboru zalecili ikonografom naśladowanie kanonu Andrieja Rublowa, który przedstawił Trójc ...

                                               

Josef Ander

Josef Ander młodszy – syn Josefa Andera starszego, ołomuniecki przedsiębiorca, kolekcjoner i mecenas sztuki oraz miłośnik sportu. Był właścicielem przejętej po ojcu sieci handlowej ASO, do której rozwoju się znacznie przyczynił. Od jego nazwiska ...

                                               

Jacques d’Arthois

Jacques d’Arthois – flamandzki malarz, rysownik i kolekcjoner sztuki. Był uczniem Jana Mertensa od 1625 roku. W 1634 został mistrzem cechowym gildii malarskiej. Posiadał duży warsztat i licznych uczniów, m.in. był nauczycielem brata Nicolaesa dAr ...

                                               

Olga Blinder

Olga Blinder - – paragwajska malarka, grafik i rzeźbiarka, założycielka New Art Group, najwybitniejsza artystka lat siedemdziesiątych w Paragwaju.

                                               

Nicolás de la Cruz Bahamonde

Nicolás de la Cruz Bahamonde, I hrabia de Maule – chilijski wojskowy i pisarz, kupiec i kolekcjoner sztuki. Pełnomocnik Bernarda O’Higginsa w Europie.

                                               

Ołeksandr Feldman

Ołeksandr Borysowycz Feldman, ukr. Олександр Борисович Фельдман – ukraiński przedsiębiorca i polityk, z wykształcenia finansista, jeden z liderów społeczności żydowskiej na Ukrainie.

                                               

Filip II szczeciński

Najstarsze dziecko ówczesnego księcia pomorskiego Bogusława XIII i jego pierwszej żony Klary, księżniczki brunszwickiej. Studiował w Rostocku, a następnie odbył dwuletnią podróż po krajach Europy. Szczególnie zafascynowała go Florencja. Autor kil ...

                                               

Fryderyk Ludwik Hanowerski

Fryderyk Ludwik, książę Walii, następca tronu Wielkiej Brytanii, najstarszy syn króla Jerzego II Hanowerskiego i Karoliny, córki Jana Fryderyka, margrabiego Brandenburgii-Ansbach.

                                               

Lesser Giełdziński

Od 1860 roku na stale związany z Gdańskiem, kolekcjoner dzieł sztuki. Początkowo kolekcja prezentowana była w domu przy ulicy Długiej 18, a następnie przenoszona kolejno do budynku przy Długiej 29 i Sali Ślubów Wielkiej Synagogi w Gdańsku. Za zas ...

                                               

Calouste Gulbenkian

Galust Sarkis Gulbenkian – ormiański przedsiębiorca, kolekcjoner i filantrop. Odegrał jedną z kluczowych ról w otwarciu zasobów naftowych na Bliskim Wschodzie dla zachodnich firm. Należał do najbogatszych ludzi na świecie. Twórca jednej z najwięk ...

                                               

Jan Jerzy (książę Saksonii)

Jan Jerzy Pius Karol Leopold Maria January Anaklet Wettyn – szóste dziecko Jerzego i infantki portugalskiej Marii Anny. Młodszy brat ostatniego króla Saksonii Fryderyka Augusta III. Kolekcjoner i miłośnik sztuki.

                                               

Jakob Kabrun

Urodził się jako syn Jakoba Kabruna, właściciela rafinerii cukru trzcinowego, eksportera zboża i drewna. Po upadku firmy ojca młody Jakob podjął w 1780 pracę w William Josua und James Kenworthy, angielskiej firmie działającej w Gdańsku, a zajmują ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie