Топ-100 ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 159

ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 159
                                               

Karl Wittgenstein

Karl Wittgenstein – austriacki przemysłowiec, właściciel kartelu stalowego, ojciec Ludwiga Wittgensteina, mecenas sztuki.

                                               

Ludwig Wittgenstein

Ludwig Josef Johann Wittgenstein – filozof zajmujący się przede wszystkim językiem i logiką, poruszał także kwestie kluczowe dla filozofii umysłu i matematyki. Jego wczesne prace uczyniły z niego "ojca chrzestnego” neopozytywizmu, późniejsze nato ...

                                               

Ewangelos Zapas

Ewangelos Zapas – grecki przedsiębiorca, krajowy dobroczyńca i mecenas. Podczas rewolucji greckiej uczestniczył w kilku bitwach, i awansował do stopnia majora. Po odzyskaniu niepodległości przez Grecję, osiadł na Wołoszczyźnie, gdzie zgromadził m ...

                                               

Ars moriendi

Ars moriendi – motyw umierania w literaturze i sztuce średniowiecznej, częsty temat ikonograficzny. Występuje on także jako ars bene moriendi, czyli sztuka dobrego umierania. ”Sformułowanie ars morendi sztuka umierania pojawiło się w tytułach póź ...

                                               

Ecce homo

Ecce homo - motyw w sztuce chrześcijańskiej przedstawiający ubiczowanego Chrystusa w koronie cierniowej. Słowa "oto Człowiek” miał wypowiedzieć Piłat ukazujący Chrystusa ludowi żydowskiemu.

                                               

Faust (motyw w sztuce)

Faust – fikcyjna postać, bohater bardzo wielu utworów literackich, muzycznych i innych. Faust jest naukowcem, który przyzywa Diabła i podpisuje cyrograf – oferuje swą duszę, a w zamian oczekuje, że Diabeł będzie mu służył przez pewien czas. Inspi ...

                                               

Leda z łabędziem

Leda z łabędziem – popularny motyw w sztuce, szczególnie renesansu, ukazujący kobietę w miłosnym akcie z łabędziem. Motyw Ledy i łabędzia zawarli w swojej twórczości tacy artyści jak: Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Baldassare Peruzzi, François ...

                                               

Legenda o trzech żywych i trzech umarłych

Legenda o trzech żywych i trzech umarłych – powstała w średniowieczu opowieść o spotkaniu trzech młodzieńców z trzema zmarłymi. Młodzieńcy udali się na polowanie. Przypadkiem trafili na cmentarz, gdzie w otwartych trumnach leżały trzy trupy w róż ...

                                               

Statek głupców

Statek głupców – - motyw pojawiający się w wielu dziełach literackich, malarskich, muzycznych. To statek z załogą, której członkowie reprezentują różne klasy i stany społeczne, różne postawy etyczne, wzorce osobowe, a podróżują w poszukiwaniu szc ...

                                               

Taniec śmierci

Taniec śmierci – alegoryczny taniec, którego przedstawianie rozwinęło się w kulturze późnego średniowiecza, korowód ludzi wszystkich stanów z kościotrupem na czele, wyrażający równość wszystkich ludzi w obliczu śmierci.

                                               

Vanitas

Vanitas – motyw religijno-artystyczny związany ze sztuką, poznaniem i czasem. Pojęcie ma związek z myślą przewodnią Księgi Koheleta – Vanitas vanitatum et omnia vanitas – Marność nad marnościami i wszystko marność Koh 1.2 BT. Motyw marności najba ...

                                               

Feliksy Warszawskie

Feliksy Warszawskie – nagroda teatralna przyznawana w latach 1999-2013 aktorom i reżyserom teatralnym związanym z warszawskimi teatrami za najlepsze przedstawienia sezonu. Jest najbardziej prestiżową tego typu nagrodą przyznawaną w Warszawie. Pom ...

                                               

Olimpijski Konkurs Sztuki i Literatury

Olimpijski Konkurs Sztuki i Literatury – konkurs sztuki i literatury, odbywający się w latach 1912–1948 równolegle ze sportowymi letnimi igrzyskami olimpijskimi. Program rywalizacji artystycznej obejmował takie dziedziny sztuki jak: poezja, epika ...

                                               

Olimpijski Konkurs Sztuki i Literatury 1912

Olimpijski Konkurs Sztuki i Literatury 1912 – pierwsza edycja Olimpijskiego Konkursu Sztuki i Literatury. Odbyła się równolegle z Letnimi Igrzyskami Olimpijskimi 1912 w Sztokholmie.

                                               

Olimpijski Konkurs Sztuki i Literatury 1920

Olimpijski Konkurs Sztuki i Literatury 1920, był drugą edycją konkursu, który odbył się podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich w 1920 w Antwerpii. Medale przyznawane były w 5 kategoriach: architektura, literatura, muzyka, malarstwo i rzeźbiarstwo, ...

                                               

Olimpijski Konkurs Sztuki i Literatury 1924

Olimpijski Konkurs Sztuki i Literatury 1924, był trzecią edycją konkursu, który odbył się podczas LIO 1924 w Paryżu. Rywalizowano w pięciu konkurencjach: architekturze, literaturze, muzyce, malarstwie i rzeźbiarstwie. W przypadku architektury nie ...

                                               

Olimpijski Konkurs Sztuki i Literatury 1932

Olimpijski Konkurs Sztuki i Literatury 1932 – był piątą edycją konkursu, który odbył się podczas LIO 1932 w Los Angeles. Medale przyznawane były w 5 kategoriach: architektura, literatura, muzyka, malarstwo i rzeźbiarstwo. Przyznano również medale ...

                                               

Olimpijski Konkurs Sztuki i Literatury 1936

Olimpijski Konkurs Sztuki i Literatury 1936 – szósta edycja konkursu, który odbył się podczas letnich igrzyskach olimpijskich w 1936 w Berlinie. Medale przyznawane były z literatury, architektury, muzyki, malarstwa i rzeźbiarstwa. Przyznano równi ...

                                               

Olimpijski Konkurs Sztuki i Literatury 1948

Olimpijski Konkurs Sztuki i Literatury 1948 – 7. i zarazem ostatnia edycja konkursu, która odbyła się równolegle z Letnimi IO w Londynie w 1948. Medale zostały przyznane w 5 kategoriach: architekturze, muzyce, literaturze, malarstwie i rzeźbiarstwie.

                                               

Arteon

Arteon – ogólnopolski miesięcznik poświęcony sztukom plastycznym. Wydawany od 2000 przez poznański Dom Wydawniczy Kruszona. Celem pisma jest informowanie o współczesnym życiu kulturalnym z zakresu sztuk wizualnych i pobudzanie krytycznej refleksj ...

                                               

Artmix

"Artmix” – założone w 2001 roku przez Izabelę Kowalczyk i Magdalenę Ujmę pismo internetowe poświęcone sztukom plastycznym i kulturze wizualnej. Nowe treści publikowane są nieregularnie. W "Artmixie” publikowane są teksty krytyczne o sztuce j jej ...

                                               

ArtPAPIER

artPAPIER – internetowy dwutygodnik kulturalny o profilu recenzyjno-informacyjnym wydawany w Katowicach od 2003 r. W latach 2003–2004 miesięcznik. Założycielką pisma i pierwszą redaktor naczelną była Violetta Sajkiewicz. W osobnych działach temat ...

                                               

Azimuth

"Azimuth" – czasopismo założone w Mediolanie w 1959 przez Enrico Castellaniego i Piero Manzoniego. Działało ono przy galerii o tej samej nazwie. Na jego stronach prezentowana była poezja i krytyka artystyczna głównych prac artystów mało wtedy zna ...

                                               

Blok (pismo)

Blok Czasopismo Awangardy Artystycznej – czasopismo artystyczne wydawane przez grupę artystyczną Blok, redagowane przez Henryka Stażewskiego, Teresę Żarnowerównę, Mieczysława Szczukę i Edmunda Millera. W czasopiśmie poza zagadnieniami dotyczącymi ...

                                               

Format (czasopismo)

Format – kwartalnik artystyczny, zajmujący się współczesną sztuką wizualną. Problematyka poruszana w czasopiśmie jest zwrócona w stronę eksperymentu i plastycznej awangardy, prezentowana w przejrzystej i prostej formie graficznej. Stałe rubryki g ...

                                               

Formiści (pismo)

Formiści – artystyczne pismo wydawane w Krakowie w latach 1919–1921 pod redakcją Konrada Winklera, Tytusa Czyżewskiego i Leona Chwistka. Pismo było organem awangardowego ugrupowania o tej samej nazwie, propagowało nowe prądy w sztuce zob. formizm ...

                                               

Futu

FUTU Magazine – dwujęzyczny, ukazujący się nieregularnie magazyn dotyczący designu, architektury, mody i najnowszych trendów. Futu dystrybuowany jest w Polsce oraz za granicą, w wybranych concept stores i księgarniach. Magazyn tworzony jest we ws ...

                                               

G (czasopismo)

G - niemieckie awangardowe czasopismo architektoniczno-artystyczne, wydawane nieregularnie w Berlinie w latach 1923-1924. Ukazało się tylko sześć numerów. Wydawcą czasopisma był Hans Richter, swoje teksty i prace publikowali w nim m.in. Ludwig Mi ...

                                               

Konteksty. Polska Sztuka Ludowa

Konteksty. Polska Sztuka Ludowa. Antropologia kultury–etnografia–sztuka – interdyscyplinarne pismo poświęcone sztuce ludowej, antropologii kultury i etnografii, ukazujące się nieprzerwanie od 1947 roku. Pierwotna nazwa pisma to,Polska Sztuka Ludo ...

                                               

Mir iskusstwa

Stowarzyszenie Mir iskusstwa zostało założone w 1900 roku przez grupę studentów, do której należeli Aleksandr Benois, Konstantin Somow, Dmitrij Fiłosofow, Léon Bakst, i Eugeniusz Lanceray. W 1899 w Sankt Petersburgu Benois, Bakst i Diagilew zaczę ...

                                               

Neue Grafik/New Graphic Design/Graphisme actuel

Neue Grafik/New Graphic Design/Graphisme actuel – szwajcarskie czasopismo poświęcone zagadnieniom projektowania graficznego. Łącznie w latach 1958–1965 ukazało się 17 numerów pisma. Redakcję tworzyli Josef Müller-Brockmann, Richard Paul Lohse, Ha ...

                                               

Nowy Przegląd Literatury i Sztuki

Nowy Przegląd Literatury i Sztuki – miesięcznik o charakterze literacko-artystycznym ukazujący się w Warszawie od połowy roku 1920 do czerwca 1921. Jego redaktorem naczelnym był Wacław Berent; udział w redagowaniu pisma mieli także Władysław Augu ...

                                               

Obieg (czasopismo)

Obieg – polskie czasopismo o sztuce współczesnej, ukazujące się od 1987 roku. Do 1994 roku okazało się 65 numerów, po czym zaprzestało działalności. W 2004 roku wznowiono wydawanie czasopisma, które w zamysłach miało być kwartalnikiem. Aktualnie ...

                                               

Permafo

Permafo – grupa artystyczna, galeria oraz czasopismo założone we Wrocławiu przez troje artystów: Natalię LL, Andrzeja Lachowicza i Zbigniewa Dłubaka oraz teoretyka Antoniego Dzieduszyckiego w latach 70. XX wieku. Grupa powstała w okresie rozwoju ...

                                               

Przyjaciel Sztuki Kościelnej

Przyjaciel Sztuki Kościelnej – pismo wydawane w Krakowie w latach 1883-1885 pod redakcją Stanisława Tomkowicza. Periodyk był organem Towarzystwa Świętego Łukasza. Na łamach pisma ukazywały się artykuły na temat polskiej sztuki sakralnej i ikonogr ...

                                               

Rzeczy Piękne

Rzeczy Piękne – miesięcznik poświęcony architekturze, sztukom plastycznym i przemysłowi artystycznemu wydawany w Krakowie w latach 1918-1919 i 1925-1932 pod redakcją A. Dobrodzickiego. Pismo było kontynuacją Architekta. Wśród podejmowanych na łam ...

                                               

Słynne Pismo we Wtorek

Słynne Pismo we Wtorek – artzin wydawany przez krakowską grupę artystyczną Ładnie. Jego założycielem i głównym redaktorem był Marcin Maciejowski. Pierwotnie zin nazywał się Pismo w Poniedziałek, później Pismo We Wtorek. Jego wnętrze było powielan ...

                                               

Spam.art.pl

spam.art.pl – internetowe pismo o sztuce wydawane przez Stowarzyszenie Fort Sztuki od 2002 roku; redaktorem był krytyk sztuki Łukasz Guzek.

                                               

Der Sturm (czasopismo)

Der Sturm – czasopismo poświęcone sztuce ekspresjonizmu, ukazujące się w Berlinie w latach 1910–1932, początkowo jako tygodnik, później dwa razy w miesiącu. Pierwszy numer ukazał się 3 marca 1910 roku z podtytułem "Tygodnik poświęcony kulturze i ...

                                               

Sztuka (czasopismo)

SZTUKA – ilustrowane czasopismo poświęcone polskiej sztuce współczesnej oraz krytyce i eseistyce plastycznej. Prezentujące i popularyzujące na swych łamach aktualne i nowatorskie dokonania w malarstwie, rzeźbie i dyscyplinach pokrewnych jak sceno ...

                                               

Sztuka i Dokumentacja

Sztuka i Dokumentacja – czasopismo naukowe o sztuce wydawane w latach 2009–2017 przez Stowarzyszenie Sztuka i Dokumentacja. Od 2018 roku wydawcą pisma jest Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku we współpracy ze Stowarzyszeniem Sztuka i Dokumentacja. ...

                                               

Szum (czasopismo)

Szum – magazyn poświęcony polskiej sztuce współczesnej, ukazuje się jako kwartalnik i dziennik. Założony w 2013 roku przez Jakuba Banasiaka i Adama Mazura, którzy do 2017 roku pełnili także funkcję redaktorów naczelnych. Od 2017 roku redaktorem n ...

                                               

Valori plastici

Valori plastici – włoski miesięcznik kulturalny, wydawany w latach 1918–1922. Założycielem periodyku był Mario Broglio. Na łamach czasopisma publikowali m.in.: Giorgio de Chirico, Carlo Carrà i Alberto Saivinio. Pismo miało propagować idee sztuki ...

                                               

Zdrój (dwutygodnik)

Zdrój – dwutygodnik wydawany w Poznaniu w latach 1917–1922, skupiający pisarzy i artystów z grup Bunt i Zdrój. Założycielem i redaktorem naczelnym pisma był Jerzy Hulewicz. Podtytuł periodyku brzmiał "poświęcony sztuce i kulturze umysłowej”. Aż d ...

                                               

Sztuka publiczna

Sztuka publiczna – sztuka tworzona w celu umieszczenia jej w przestrzeni publicznej i tam prezentowana. Występuje od początków dziejów sztuki. Pełni szereg rozmaitych funkcji: dekoracyjne, upamiętniające, propagandowe itd. Wykorzystuje różne twor ...

                                               

7000 Eichen

7000 Eichen – Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung – plenerowy projekt artystyczny Josepha Beuysa, zaprezentowany w 1982 na wystawie documenta 7. Beuys z pomocą wolontariuszy zasadził w ciągu kilku lat w Kassel 7000 dębów, a przy każdym z nich u ...

                                               

Baranki Boże

Baranki Boże – obraz autorstwa polskiej artystki współczesnej Julii Curyło, namalowany w 2009 r. Na podstawie obrazu stworzony został mural, który od stycznia do końca kwietnia 2010 r. miał być umieszczony na jednej ze ścian stacji Marymont metra ...

                                               

Brain Damage (magazyn)

Pierwszy tytuł roboczy nieistniejącego jeszcze magazynu nosił nazwę "CANART" – ale wówczas 1995 była to tylko idea. Musiały minąć dwa lata, w ciągu których założyciele magazynu – pionierzy graffiti w Polsce – Igor "Ash1” Dzierżanowski i Piotr "Si ...

                                               

Dismaland

Dismaland – tymczasowy projekt artystyczny stworzony przez artystę street art, Banksyego, który powstał w mieście Weston-super-Mare w angielskim hrabstwie Somerset w sierpniu 2015, Sam Banksy opisał go jako "rodzinny park rozrywki nieodpowiedni d ...

                                               

For Forest

For Forest – projekt artystyczny realizowany w dniach 8 września – 27 października 2019 roku na Wörthersee Stadion w mieście Klagenfurt am Wörthersee, w Austrii. W ramach projektu na murawie stadionu posadzonych zostało tymczasowo 299 drzew. Jest ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie