Топ-100 ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 206

ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 206
                                               

Scena (film)

Scena − dynamiczna jednostka budulca filmowego; kompozycyjnie wyodrębniony fragment filmu składający się z przynajmniej jednego ujęcia, charakteryzujące się jednością czasu, miejsca i akcji. W przypadku scen składających się z bardzo długich ujęć ...

                                               

Shot reverse shot

Shot reverse shot – technika filmowa, charakteryzująca się ukazaniem kolejnych po sobie scen z różnych perspektyw. Stosowana gdy jeden z aktorów ukazany jest patrząc na drugiego, w kolejnym ujęciu pokazana jest postać drugiego aktora, często patr ...

                                               

Skanowanie progresywne

Skanowanie progresywne – technika nagrań wideo, w której obraz jest skanowany w całości. Dzięki temu obraz pojawia się w całości na ekranie telewizora. Technika ta w znaczący sposób zwiększa jakość obrazu oraz niweluje zmęczenie oczu spowodowane ...

                                               

Statysta

Statysta – pełnoprawny pracownik planu filmowego odgrywający podrzędne role za ustalone wynagrodzenie. Zwykle występuje w tle postaci głównych. Niekiedy jednak statyści odtwarzają bardziej rozbudowane role, przez co wchodząc ze sobą w interakcje, ...

                                               

Steadicam

Steadicam – system stabilizacji kamery, mechanicznie izolujący ruch kamery od operatora. Pozwala uzyskać bardzo płynne ujęcia, nawet gdy operator porusza się szybko po nierównym podłożu. Steadicam jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Tiff ...

                                               

Stopaż

Stopaż – fabryczna numeracja klatek na filmowych taśmach negatywowych. Dzięki niej można zidentyfikować potrzebny zakres klatek filmowych. Umożliwia on m.in. ścięcie oryginalnego negatywu na podstawie kopii reżyserskiej. Stopaż jest przekopiowywa ...

                                               

Studio telewizyjne

Studio telewizyjne - pomieszczenie w telewizji, w którym produkuje się programy, na żywo jak i te z postprodukcji. Profesjonalne studio telewizyjne, zazwyczaj posiada kilka pokoi. Pokoje te są połączone za pomocą interkomu, a pracownicy zostają p ...

                                               

Szwenk

Szwenk – zwrot używany w żargonowej terminologii filmowej. Jest to szybki, energiczny ruch kamerą, najczęściej najazd, odjazd, panorama lub np. ruch prowadzący do rozmazania obrazu. W żargonie operatorów może również oznaczać filmowanie kamerą "z ...

                                               

Ścieżka dźwiękowa

Ścieżka dźwiękowa – zapis motywu lub całej ścieżki dźwiękowej utworu muzycznego, która pojawia się w filmie lub grze komputerowej, jak również wydania płytowe złożone z kolekcji takich utworów. Dotyczy ona głównie ilustracji muzycznych, ale równi ...

                                               

Taper

Taper – w niemym kinie osoba grająca na pianinie lub organach teatralnych, improwizująca podkład muzyczny do wyświetlanych scen. Samo słowo wywodzi się z języka francuskiego taper i oznaczało między innymi: pisanie na maszynie, stukanie, stukanie ...

                                               

Taśma filmowa Super 35

Super 35 – format obrazu filmowego wykorzystujący ten sam standardowy materiał światłoczuły 35 mm, ale o większej powierzchni klatki uzyskanej dzięki rezygnacji z optycznej ścieżki dźwięku analogowego. Super 35 wywodzi się od jednej z wersji form ...

                                               

Telekino

Telekino – proces konwersji obrazu z taśmy filmowej na sygnał telewizyjny analogowy bądź cyfrowy. Jest to także nazwa maszyny, służącej temu zadaniu.

                                               

Telesync

Telesync, TS – metoda kopiowania filmów, zwykle chronionych przez prawo autorskie; także kopia wykonana tą metodą. Nagranie pochodzi z kina, jednak – w odróżnieniu od kinówki – stosuje się zewnętrzne źródło dźwięku pochodzące najprawdopodobniej z ...

                                               

Tokusatsu

Tokusatsu – termin w języku japońskim, oznaczający dosłownie efekty specjalne, stosowane w filmach kinowych i telewizyjnych, ale przyjął się także jako ogólne określenie specyficznego gatunku filmów akcji, science fiction, fantasy, horroru, czy d ...

                                               

Travelling (technika filmowa)

Travelling - w polskiej terminologii jazda. Jako pojęcie filmowe jazda oznacza ujęcie z ruchomej kamery, która porusza się na wózku lub zaadaptowanym do zdjęć pojeździe. Nie jest travellingiem albo jazdą poruszenie kamery na głowicy czy ramieniu ...

                                               

Tyflofilm

Tyflofilm – rodzaj specjalnego filmu, w którym osobom niewidomym werbalnie opisywane są wizualne elementy kompozycji obrazu filmowego. Opisy umieszczane są pomiędzy dialogami w postaci dodatkowej ścieżki dźwiękowej. Opisy odczytuje lektor bez art ...

                                               

Ujęcie (film)

Ujęcie – najmniejsza dynamiczna jednostka budulca filmowego zawarta między dwoma najbliższymi cięciami montażowymi; odcinek taśmy filmowej z obrazem filmowanym trwający od startu kamery do momentu jej zatrzymania. Należy odróżniać pojęcie ujęcia ...

                                               

Ujęcie wprowadzające

Ujęcie wprowadzające jest używane w procesie tworzenia filmów i produkcji telewizyjnych. Opisuje ono lub wprowadza w kontekst sceny pokazując relacje pomiędzy jej najważniejszymi obiektami i postaciami. Zwykle jest to ujęcie planu ogólnego lub pl ...

                                               

Video scaler

Skaler wideo – urządzenie służące konwertowaniu sygnału wideo z określonej wielkości lub rozdzielczości do innej, najczęściej wyższej: zazwyczaj jest określane jako upscaling lub upconverting sygnału wideo z niskiej rozdzielczości do wyższej. Ska ...

                                               

VistaVision

VistaVision – format rejestracji panoramicznego obrazu filmowego zapisywanego na taśmie filmowej 35 mm. W odróżnieniu od innych standardów obraz VistaVision jest zapisywany poziomo, dzięki czemu charakteryzuje się on wysoką jakością. Format ten o ...

                                               

Windowbox

Windowbox – jedna z technik adaptowania jednych formatów obrazu na inne. Efekt windowbox powstaje gdy letterbox i pillarbox występuje jednocześnie, np. gdy obraz 16:9 rozszerzony o czarne pasy do formatu letterbox wyświetlany jest na ekranie 16:9 ...

                                               

Workprint

Workprint lub cutting copy – nieukończona jeszcze wersja filmu, poddawana dopiero obróbce przez reżysera oraz montażystę. Składa się z wybranych ujęć pochodzących z tzw. dailies, czyli materiału filmowego nakręconego podczas poszczególnych dni zd ...

                                               

Wstawka montażowa

Wstawka montażowa lub insert – rodzaj krótkiego ujęcia w filmie, komunikującego dodatkową informację na temat sceny. Inserty są często zorientowane na wzmocnienie napięcia dramatycznego. Wstawką można nazwać również umieszczony w filmie fabularny ...

                                               

Wymuszona perspektywa

Wymuszona perspektywa – rodzaj złudzenia optycznego stosowanego w fotografii, filmie i architekturze, które powoduje, że dany obiekt wydaje się być położony bliżej lub dalej, albo być mniejszy lub większy niż w rzeczywistości. Efekt taki osiąga s ...

                                               

Zbliżenie

Zbliżenie lub wielki plan – jeden z bliskich planów filmowych. Twarz człowieka lub inny obiekt zajmuje większą część kadru. Ukazuje stan psychiki i emocje postaci. Za wynalazcę zbliżenia długo uważano Davida W. Griffitha, który stosował je m.in. ...

                                               

Zdjęcia rwane

Zdjęcia rwane – technika animacji wymyślona przez Henryka Lehnerta w 1981 roku na potrzeby filmu Malarz i głównie przez niego stosowana. Jej powstanie związane było z ograniczeniami technicznymi amatorskich kamer 16 mm stosowanymi wtedy w AKF "Ch ...

                                               

Advanced Simulation and Computing Program

Advanced Simulation and Computing Program – program rządu USA mający na celu rozwój superkomputerów na potrzeby armii, w szczególności do przeprowadzania symulowanych testów atomowych i badania procesów starzenia się broni jądrowej. Biorą w nim u ...

                                               

Aktywacja jądra

Aktywacja – proces przemiany trwałego jądra atomowego w jądro nietrwałe w wyniku pochłonięcia przez nie cząstki elementarnej. Aktywacje uzyskuje się poprzez bombardowanie substancji aktywowanej wiązkami cząstek o odpowiedniej energii. Aktywacja m ...

                                               

Zakład wzbogacania uranu w Almelo

Zakład wzbogacania uranu w Almelo – zakład do wzbogacania uranu należący do firmy URENCO Nederland. Utworzony w roku 1970. Korzysta z metody wirówki gazowej. Obecnie zatrudnia około 260 osób. Wydajność zakładu wynosi 5000 tSW/rok. Obecnie pracują ...

                                               

Analiza impulsów

Analiza impulsów – badanie sygnałów, impulsów, poprzez ich segregowanie i zliczanie według cech charakterystycznych: amplitudy lub czasu ich rejestracji. Analiza pozwala na uzyskanie widma rozkładu sygnału. Analizator segreguje impulsy według amp ...

                                               

Anniling

Anniling – proces usuwania zmian powstałych w ciele stałym na skutek pochłonięcia promieniowania jonizującego. Najczęściej wywołuje się go poprzez ogrzanie substancji. Powoduje ono zmiany w sieci krystalicznej, zwiększa ruchliwość sieci i ułatwia ...

                                               

Beta-2

Beta-2 – generator radioizotopowy konstrukcji radzieckiej wykorzystujący rozpad promieniotwórczy strontu-90 i itru-90, o mocy do 1 kW. Skonstruowane w 1964 ogniwo jądrowe zamienia ciepło wytwarzające się z podczas rozpadu promieniotwórczego do im ...

                                               

BN-350

Reaktor BN-350 był zlokalizowany w EJ Aktau w Kazachstanie, na brzegu morza Kaspijskiego. Budowę tego FBR rozpoczęto w 1964, a od 1973 r. zaczął on produkcję energii elektrycznej. Oprócz produkcji energii elektrycznej dostarczanej do miasta 150 M ...

                                               

Bomba kobaltowa

Bomba kobaltowa – urządzenie do teleradioterapii lub napromieniowywania przedmiotów promieniami gamma o energiach 1.17 i 1.33 MeV, emitowanymi przez izotop kobaltu 60 Co o aktywności rzędu 10 13 –10 14 Bq. Ze względu na dużą przenikliwość promien ...

                                               

Boral

Boral - spiek aluminium z węglikiem boru B 4 C. Bardzo silnie pochłania neutrony nie wytwarzając przy tym wtórnego promieniowania gamma. Z tego powodu używa się go przy budowie reaktorów jądrowych do wytwarzania prętów regulacyjnych i kompensacyj ...

                                               

Boroksal

Boroksal - spiek aluminium z tlenkiem boru, B 2 O 3. Z uwagi na dużą zawartość pochłaniającego neutrony boru stosowany do budowy prętów regulacyjnych i kompensacyjnych reaktorów jądrowych i osłon przed neutronami.

                                               

Ciepło powyłączeniowe

Ciepło powyłączeniowe – energia cieplna wytwarzana w reaktorze jądrowym po jego wyłączeniu, w stanie niekrytycznym, w wyniku przemian jądrowych zachodzących w produktach reakcji rozszczepienia paliwa jądrowego.

                                               

Tlenek dideuteru

Ciężka woda, HDO lub D 2 O – woda, w której znaczącą część atomów wodoru stanowi izotop 2 H, czyli deuter, którego jądro zbudowane jest z protonu i neutronu w zwykłej wodzie zawiera jedynie proton). Zazwyczaj jako ciężką wodę traktuje się D 2 O, ...

                                               

Convair X-6

W 1946 roku rozpoczęto prace projektowe w ramach programu NEPA skrót od ang. - Nuclear Energy Propulsion for Aircraft, energia nuklearna do napędu samolotów, którymi kierowała Komisja Energii Atomowej AEC - Atomic Energy Commission i firma Fairch ...

                                               

Cykl neutronowy

Cykl neutronowy – zbiór procesów jakim neutron podlega od chwili powstania w procesie rozszczepienia do jego wychwytu lub ucieczki z rozpatrywanego układu. Pojęcie stosowane najczęściej w technice jądrowej do opisu "historii życia” neutronów w rd ...

                                               

Deflektor (akcelerator)

Deflektor – element akceleratora służący do kierowania i odchylania wiązki cząstek. Odchylanie odbywa się zwykle za pomocą dodatkowego pola elektrycznego lub magnetycznego przecinającego tor ruchu wiązki.

                                               

Detektor aktywacyjny

Detektor aktywacyjny – urządzenie do pośredniego wykrywania neutronów. Rodzaj detektora promieniowania służący do pomiaru strumienia neutronów poprzez pomiar promieniotwórczości wywołanej aktywacją materii przez te neutrony. Jednym z materiałów u ...

                                               

Detektor dymu

Detektor dymu – urządzenie do wykrywania i lokalizowania zadymienia w budynkach, pomieszczeniach i urządzeniach. Z uwagi na metodę działania można podzielić je na: jonizujące lub izotopowe - wykorzystujące materiały promieniotwórcze optyczne - wy ...

                                               

Element paliwowy

Element paliwowy - podstawowa jednostka paliwa jądrowego, którą używa się i którą się manipuluje w rdzeniu reaktora jądrowego. Zwykle ma postać prętów wypełnionych pastylkami spreparowanego paliwa jądrowego. W radzieckich reaktorach WWER mają one ...

                                               

Era atomu

Wiek atomu, in. era atomu – okres w historii powszechnej, który upłynął od zrzucenia bomby atomowej na Hiroszimę i Nagasaki, pod koniec wojny na Pacyfiku. Za jej początek uznaje się moment pierwszego praktycznego zastosowania energii uzyskanej z ...

                                               

FBR

FBR - typ reaktora prędkiego powielającego, chłodzonego ciekłym sodem, będący w stanie wytwarzać więcej materiału rozszczepialnego niż zużywa. Reaktor FBR wykorzystuje neutrony prędkie do przemiany materiału paliworodnego - uranu jako zubożonego ...

                                               

Generator izotopowy

Generator izotopowy – urządzenie zawierające określony izotop promieniotwórczy, w wyniku rozpadu którego powstaje inny izotop pochodny. Ten ostatni może być w miarę potrzeb na bieżąco wymywany i używany np. do diagnozowania stanu pacjentów metoda ...

                                               

Irański program nuklearny

Irański program nuklearny – został uruchomiony w 1957 roku, kiedy to USA i Iran podpisały porozumienie o cywilnej współpracy atomowej. Program nabrał rozpędu w drugiej połowie lat 60. w związku z osobistym zainteresowaniem ze strony szacha Mohamm ...

                                               

ISIS (źródło neutronów)

ISIS – brytyjskie źródło neutronów i mionów znajdujące się w Rutherford Appleton Laboratory w Oxfordshire, wykorzystywane w eksperymentach dotyczących rozpraszania neutronów oraz mionów w badanych próbkach ciał stałych, pozwalające na obrazowanie ...

                                               

Jodek sodu aktywowany talem

Jodek sodu aktywowany talem, NaI − jodek sodu domieszkowany talem; jeden z najważniejszych luminoforów stanowiących scyntylatory do rejestracji promieniowania gamma, o wydajności przetwarzania ok. 8%. Emisja przy 410 nm, absorpcja w nadfiolecie, ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie