Топ-100 ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 208

ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 208
                                               

Sztuczna macica

Sztuczna macica, sztuczne łono, syntetyczna macica – hipotetyczne urządzenie, które pozwala na pozaustrojową ciążę lub pozamaciczną inkubację płodu poprzez wzrost zarodka lub płodu poza organizmem matki. Sztuczna macica jako organ zastępczy miała ...

                                               

Śrubokręt soniczny

Śrubokręt soniczny, nazywany również śrubokrętem dźwiękowym – fikcyjne urządzenie związane z brytyjskim serialem science-fiction pt. Doktor Who. Podobnie jak TARDIS, urządzenie to stało się symbolem serialu, a w spin-offach, takich jak Przygody S ...

                                               

Tachion

Tachion – hipotetyczna cząstka elementarna, która porusza się z prędkością nadświetlną. Nie ma jednak żadnego dowodu na istnienie tych cząstek. Te hipotetyczne cząstki posiadać mają następujące, paradoksalne właściwości wynikają one z pewnych roz ...

                                               

Technologia (Honorverse)

Honorverse – fikcyjne uniwersum stworzone przez amerykańskiego autora Davida Webera w jego cyklu o Honor Harrington. Akcja cyklu dzieje się w odległej przyszłości, przez co większość używanych technologii różni się od współczesnych. Niniejszy art ...

                                               

Teleekran

Teleekran – najpowszechniejsza maszyna w Oceanii, fikcyjnym państwie w antyutopii Rok 1984 autorstwa Georga Orwella. Teleekran znajduje się w każdym mieszkaniu, w miejscach pracy często w każdym pomieszczeniu oraz w każdym miejscu publicznym, na ...

                                               

Unobtainium

Unobtainium – określenie stosowane w naukach inżynieryjnych, science fiction i eksperymentach myślowych, opisujące bardzo rzadki, drogi lub nawet fizycznie niemożliwy do wykonania materiał, którego właściwości są niezbędne do uzyskania zakładaneg ...

                                               

Wehikuł czasu (maszyna)

Jak dotąd ludziom nie udało się skonstruować maszyny pozwalającej przenosić się w czasie wstecz. Argumentem za tym, że ona nie istnieje i nigdy nie powstanie przy założeniu dalszego postępu techniki, jest to, że w przeciwnym razie obecnie żyliby ...

                                               

Winda kosmiczna

Winda kosmiczna – proponowana konstrukcja, służąca do wynoszenia obiektów z powierzchni ciała niebieskiego w przestrzeń kosmiczną. W literaturze nazywana również satelitą na uwięzi, kosmicznym mostem lub wieżą orbitalną. Istnieje kilka koncepcji ...

                                               

Urządzenie

Urządzenie – przedmiot umożliwiający wykonanie określonego procesu, często stanowiący zespół połączonych ze sobą części stanowiących funkcjonalną całość, służący do określonych celów, np. do przetwarzania energii, wykonywania określonej pracy mec ...

                                               

Adapter

Adapter, potocznie przejściówka ; element adaptujący tj. przystosowujący – element umożliwiający zastosowanie urządzenia do innych celów niż zostało to pierwotnie przewidziane. Szerzej rzecz ujmując jest to element, lub zespół elementów, łączący ...

                                               

Aerator (napowietrzanie wina)

Aerator – urządzenie do napowietrzania wina, mające za zadanie dostarczenie, przed podaniem, jak największej ilości powietrza celem uwypuklenia jego charakterystycznych cech zapachowych i smakowych.

                                               

Akumulator hydrauliczny

Akumulator hydrauliczny – urządzenie do gromadzenia energii hydraulicznej. Energia ta jest gromadzona w postaci energii sprężystości ciała stałego, gazu bądź w postaci energii potencjalnej ciężaru. Akumulatory te stosuje się w instalacjach, w któ ...

                                               

Akumulator mechaniczny

Akumulator mechaniczny - urządzenie służące do akumulacji energii kinetycznej lub potencjalnej. Akumulatory energii kinetycznej gromadzą energię w postaci energii kinetycznej poruszających się elementów, na przykład obracającego się koła zamachow ...

                                               

Skruber

Aparat absorpcyjny – sprzęt laboratoryjny lub urządzenie przemysłowe, służące do pochłaniania niektórych składników mieszaniny gazowej przez ciecz. Służyć może zarówno do oczyszczania gazów, jak i wychwytywania z mieszanin gazowych pożądanych skł ...

                                               

Aparat rentgenowski

Aparat rentgenowski – urządzenie do wytwarzania promieniowania rentgenowskiego. Miejscem powstawania promieniowania jest w nim zwykle lampa rentgenowska. Z uwagi na zastosowanie, wyróżnia się aparaty: strukturalne – do wykonywania badań struktura ...

                                               

Aparat Tullgrena

Aparat Tullgrena, lejek Tullgrena, lejek Berlesego-Tullgrena – przyrząd służący do aktywnego wypłaszania drobnych bezkręgowców z pobranych próbek habitatu. Wykorzystuje gradient temperatur do osuszenia próbki, w wyniku czego higrofilne zwierzęta ...

                                               

Aparat Vicata

Aparat Vicata – urządzenie służące do oznaczania czasu wiązania spoiw oraz temperatur mięknienia materiałów, wynalezione przez Louisa Vicata. Składa się z ruchomego trzonka z obciążeniem swobodnie poruszającego się w pionie i zamocowanej na jego ...

                                               

Atanor

Atanor, athanor − piec przeznaczony do celów alchemicznych, przede wszystkim do sporządzania kamienia filozoficznego. Znajdowało się w nim jajo filozoficzne z właściwymi reagentami. Ogień płonący w atanorze powinien być "umiarkowany, stały, słaby ...

                                               

ATS (automat kasjerski)

Automat kasjerski – urządzenie przeznaczone do wspomagania pracy kasjera. Jego rolą jest bezpieczne przechowywanie gotówki oraz jej wydawanie lub przyjmowanie na rejestrowane zlecenie z systemu bankowego.

                                               

Boja

Boja, pława – urządzenie pływające zakotwiczone za pomocą martwej kotwicy lub swobodnie dryfujące – bywa wyposażana w znak szczytowy, w reflektor, w światło o określonej charakterystyce, dziś już rzadziej w dzwon lub buczek, także w urządzenia ra ...

                                               

Boja SP

Boja SP, tzw. pamelka - boja ratownicza, której używa większość polskich ratowników WOPR. Nie została ujęta w przepisach dotyczących wyposażenia kąpielisk. Boję SP wykorzystuje się podczas udzielania pomocy z jednostek pływających, nabrzeży, rewy ...

                                               

Brama bioasekuracyjna

Brama bioasekuracyjna – nazywana również bramą dezynfekcyjną, przeznaczona jest do oprysku środkiem dezynfekującym wszystkich pojazdów: maszyn rolniczych, samochodów ciężarowych, samochodów osobowych w rolnictwie oraz w przemyśle spożywczym. Bram ...

                                               

Bramka obrotowa

Bramki obrotowe – urządzenia sterowaniem przepływu pieszych stosowane w systemach kontroli dostępu. Głównym zadaniem bramek obrotowych jest kontrola i weryfikacja pieszych przez nie przechodzących. Pełnią rolę ochrony przed dostępem osób nieupraw ...

                                               

Buster (urządzenie)

Buster – rodzaj urządzenia wspomagającego, które umożliwia czasowe zwiększenie efektu działania danej maszyny. Urządzenie to jest najczęściej wykorzystywane w momencie rozruchu maszyny bądź urządzenia, aby pokonać znaczne siły bezwładności. W par ...

                                               

Cloudbuster

Cloudbuster – urządzenie, które miało służyć do manipulacji zjawiskami pogodowymi, zaprojektowane przez austriackiego psychoanalityka Wilhelma Reicha, który postulował istnienie orgonu. Brak jest jakiegokolwiek dowodu na działanie tego urządzenia ...

                                               

Dozownik

Dozownik, dawkownik, dozator - urządzenie wydzielające w zadanych porcjach materiał lub czynnik. Porcja może być odmierzana objętościowo, wagowo lub czasem trwania. Dozowniki to popularne urządzenia. Przykładowo, w kilka takich urządzeń wyposażon ...

                                               

Dyfuzor silnika 2t

Dyfuzor – najważniejsza część układu wydechowego w silnikach dwusuwowych, która odpowiada za wytworzenie fali ciśnieniowej cofającej nieprzepaloną mieszankę do cylindra.

                                               

Dystrybutor olejowy

Dystrybutor olejowy – urządzenie przeznaczone do dystrybucji oleju niskiej, średniej lub wysokiej lepkości. Używany do napełniania lub uzupełniania różnego rodzaju olejów. Dystrybutory olejowe dzielimy je na: stacjonarne, przenośne i ręczne. Dyst ...

                                               

Dystrybutor wody

Dystrybutor wody - jest to urządzenie wyposażane w systemy podgrzewania i chłodzenia, podaje w sposób ciągły wodę gorącą oraz zimną, odpowiednią do przygotowania kawy, herbaty, dań gorących typu instant, zup rozpuszczalnych itp. lub zimną wodę do ...

                                               

ECAT

Energy Catalyzer – urządzenie zbudowane przez wynalazcę Andrea Rossi przy pomocy zespołu kierowanego przez Sergio Focardi. Według twórców, ma działać na zasadzie zimnej fuzji niklu i wodoru z wytworzeniem miedzi, z wydzieleniem energii cieplnej z ...

                                               

Elektrotachyskop

Elektrotachyskop – wynalazek niemieckiego fotografa Ottomara Anschütza, pochodzący z 1887 roku. Urządzenie oparte było na podobnym pomyśle co zoetrop. Składało się z obrotowej tarczy, na której umieszczone były obrazy, przedstawiające kolejne faz ...

                                               

Etykieciarka

Etykieciarka – urządzenie mechaniczne służące do nanoszenia etykiet na wyrób. Etykieciarki zaopatrzone są w zespoły: napędowy, detekcji etykiet, detekcji opakowania, pozycjonowania produktu. Najczęściej stosowane do oklejania wyrobów są etykiety ...

                                               

Fitotron

Fitotron – komora lub pomieszczenie do uprawy roślin, wyposażone w urządzenia do klimatyzacji, sztucznego oświetlenia i wentylacji. Wyposażane jest w układy automatyki umożliwiające uzyskanie wymaganych warunków w odpowiednich cyklach. Wykorzysty ...

                                               

Flotator

Flotator – urządzenie służące wydzieleniu tłuszczów i olejów ze ścieków. Zasada działania tych urządzeń polega na wykorzystaniu procesu wznoszenia tzw. flotacji. Każdy zbiornik, w którym następuje zmniejszenie prędkości przepływu ścieków, może pe ...

                                               

Fluidyzator

Fluidyzator to aparat do prowadzenia fluidyzacji. Schemat konstrukcji fluidyzatora przedstawiono na rysunku. Składa się z naczynia z podwójnym dnem: stałym i porowatym, przez które jest tłoczony gaz. Naczynie napełnia się drobnymi cząstkami ciała ...

                                               

Frankownica

Frankownica – urządzenie do masowej wysyłki korespondencji. Urządzenie nanosi na kopertę następujące odciski matryc: nazwa i adres firmy nadawcy wartość opłaty pocztowej odcisk datownika Dodatkowe funkcje frankownic: Automatyczne ważenie i nanosz ...

                                               

Fuzor

Fuzor – urządzenie zaprojektowane przez Philo Farnswortha i Roberta Hirscha dla uzyskania kontrolowanej syntezy termojądrowej. W różnych formach rozwijany przez innych badaczy, m.in. przez Georgea Mileya i Roberta Bussarda. W przeciwieństwie do w ...

                                               

Głośnik tubowy

Głośnik tubowy – głośnik, skonstruowany w sposób poprawiający skuteczność jego emisji poprzez umieszczenie go u wlotu do rozszerzającej się tuby. Poprawienie skuteczności odbywa się poprzez dopasowanie stosunkowo wysokiej impedancji akustycznej m ...

                                               

Grzejnik

Grzejnik – wymiennik cieplny typu woda-powietrze lub para-powietrze; element układu centralnego ogrzewania. Powszechnie stosowany w różnych pomieszczeniach. Obecnie najczęściej stosowane są grzejniki płytowe zbudowane ze zgrzewanych płyt stalowyc ...

                                               

Grzejnik dyfuzyjny

Grzejnik dyfuzyjny – układ izochoryczny stanowiący element centralnego ogrzewania w instalacjach grzewczych w budynkach, stosowany jako forma ogrzewania płaszczyznowego.

                                               

Grzejnik płytowy

Grzejnik płytowy – rodzaj kaloryfera, w którym para lub czynnik grzejny przepływa w spirali grzejnej i nagrzewa zamocowaną do niej płytę blaszaną, która następnie oddaje temperaturę do otoczenia. Grzejniki tego typu mają znacznie mniejszą masę, a ...

                                               

Hemocytometr

Hemocytometr jest przyrządem służącym do liczenia małych elementów w preparacie mikroskopowym. Pierwotnie służył do liczenia komórek krwi, stąd nazwa.

                                               

Hopper

Hopper - urządzenie mechaniczno-elektryczne, służące do przechowywania, w celu późniejszego wypłacania oraz zliczania, monet różnych nominałów i wielkości. Urządzenia te są stosowane m.in. w automatach do gier hazardowych w celu wypłacania pienię ...

                                               

Hybryda (technika)

Hybryda – połączenie w jedną maszynę rozwiązań pozornie ze sobą niewspółgrających. Najczęściej jest to połączenie kilku urządzeń, kiedyś produkowanych osobno, w jedno. Przykładem są urządzenia wielofunkcyjne: skaner, drukarka, fax, czytnik kart p ...

                                               

Imprinter

Imprinter – urządzenie służące do ręcznej akceptacji tłoczonych kart bankowych. Zwane są również żelazkami bądź ręcznymi powielaczami. Obecnie prawie całkiem zastąpione przez nowocześniejsze urządzenia elektroniczne, wykorzystywane w sytuacjach a ...

                                               

Kalutron

Kalutron - urządzenie, separator izotopów, służące do rozdzielania izotopów metodą elektromagnetyczną. Może być wykorzystany do wzbogacania rud uranu, potrzebnego do produkcji broni jądrowej.

                                               

Kinetoskop

Kinetoskop – urządzenie służące do wyświetlania ruchomych obrazów. Zostało opatentowane przez Thomasa Alvę Edisona w 1891 roku, jako urządzenie przeznaczone dla jednego widza, działające na zasadzie fotoplastykonu.

                                               

Klamka

Klamka – ruchoma, zwykle metalowa lub pnazwiskoikowa rączka przy zamku u drzwi, służąca do ich otwierania i zamykania. Jest sprzężona mechanicznie z zasuwą, wysuwającą się z drzwi do futryny i blokującą ich otwarcie. Najczęściej w mechanizmie umi ...

                                               

Klatka Skinnera

Klatka Skinnera - urządzenie w formie skrzynki czy komory, którym Burrhus Frederic Skinner badał procesy warunkowania. Istnieje praktycznie nieskończona liczba możliwych wariantów skrzynki, jednak podstawowy schemat jest bardzo prosty: manipuland ...

                                               

Kłódka

Kłódka – urządzenie służące do spinania ze sobą elementów zamykających drzwi, pokrywy pojemników i inne ruchome przegrody. Kłódka klasyfikowana jest jako okucie budowlane zamykające. Kłódka składa się z obudowy, w której mieści się mechanizm oraz ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie