Топ-100 ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 243

ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 243
                                               

Malik Mulić

Malik Mulić – bośniacki działacz skautowski, jugosłowiański slawista, publicysta, tłumacz, redaktor, wykładowca akademicki. W latach 30. uczył się w gimnazjum rosyjskim w Sarajewie. Wstąpił do oddziału skautów. W 1937 r. przeszedł kurs dla instru ...

                                               

Michaił Odiniec

Michaił Dmitrijewicz Odiniec, ros. Михаил Дмитриевич Одинец – emigracyjny działacz rosyjski, inżynier, publicysta. W 1920 roku jego rodzina wyjechała z Rosji do Polski. Uczył się we francuskim liceum w Warszawie. W 1927 roku przybył do Francji, g ...

                                               

Oleg Pantiuchow

Oleg Iwanowicz Pantiuchow, ros. Олег Иванович Пантюхов – rosyjski wojskowy, założyciel rosyjskiego ruchu skautowskiego, pisarz W 1899 r. ukończył korpus kadetów w Tyflisie, zaś w 1901 r. pawłowską szkołę wojskową. Służył w lejbgwardii 1 Batalionu ...

                                               

Roland E. Philipps

Roland E. Philipps - jeden z twórców skautingu, instruktor skautowy, autor książki The Patrol System, która opisuje fenomen systemu zastępowego, fundator "Domu Rolanda”, stanicy dla londyńskich skautów. Urodził się w 1890 w Londynie, w zamożnej r ...

                                               

Swiatosław Pielipiec

Swiatosław Władimirowicz Pielipiec, ros. Святослав Владимирович Пелипец – rosyjski działacz emigracyjny, instruktor skautowski, członek Oddziału Pracy z Młodzieżą Komitetu Wyzwolenia Narodów Rosji pod koniec II wojny światowej Jego rodzina w poł. ...

                                               

Lew Plescow

Lew Fiodorowicz Plescow, ros. Лев Федорович Плесцов – rosyjski wojskowy, działacz emigracyjny, działacz skautowski Służył w armii rosyjskiej. Brał udział w I wojnie światowej. Był rotmistrzem 15 Pierejasłowskiego Pułku Dragonów. W 1918 r. wstąpił ...

                                               

Oleg Polakow

Oleg Siergiejewicz Polakow, ros. Олег Сергеевич Поляков – rosyjski emigracyjny działacz skautowski i antysowiecki, publicysta W Cetynii ukończył gimnazjum. W 1938 r. zaangażował się w działalność miejscowego rosyjskiego oddziału skautów-wywiadowc ...

                                               

Ernest Thompson Seton

Ernest Evan Thompson Seton – założyciel ruchu Woodcraft, jeden z twórców skautingu, rysownik i pisarz, obrońca przyrody i kultury północnoamerykańskich Indian.

                                               

Jacques Sevin

Jacques Sevin – kapłan, zakonnik jezuita, instruktor skautowy, założyciel katolickiej organizacji Skautów Francji. W swoich dziennikach napisał, że już w wieku 13 lat odkrył w sobie powołanie kapłaństwa i życia zakonnego. Po ukończeniu 18 roku ży ...

                                               

Nikołaj Siedlariewicz

Nikołaj Michajłowicz Siedlariewicz, ros. Николай Михайлович Седляревич – rosyjski emigracyjny działacz skautowski, publicysta, oficer Sił Zbrojnych Komitetu Wyzwolenia Narodów Rosji pod koniec II wojny światowej W 1920 r. jego rodzina zamieszkała ...

                                               

Jurij Siemiencow

Jurij Anatoljewicz Siemiencow, ros. Юрий Анатольевич Семенцов – radziecki chemik, emigracyjny działacz naukowy i skautowski, publicysta, wykładowca akademicki W II poł. lat 20. należał do podziemnej organizacji skautowskiej. W 1932 r. ukończył sz ...

                                               

Aleksiej Stachowicz

Aleksiej Michajłowicz Stachowicz, ros. Алексей Михайлович Стахович – rosyjski działacz emigracyjny, oficer Wehrmachtu podczas II wojny światowej Jego ojciec był rosyjskim dyplomatą, który po rewolucji bolszewickiej 1917 r. pozostał w Szwecji. Nas ...

                                               

Dorothy Stratton

Dorothy Constance Stratton – komandor amerykańskiej Straży Wybrzeża, pierwsza kobieta przyjęta do służby w Women’s Reserve of the Coast Guard, psycholog, nauczycielka akademicka i działaczka amerykańskiej organizacji skautowej dla dziewcząt.

                                               

Iwan Swietow

Iwan Siemionowicz Swietow, ros. Иван Семенович Светов – rosyjski, a następnie emigracyjny działacz skautowski i społeczny, pedagog. Ukończył szkołę realną w Romnach. W 1918 r. utworzył tam oddział skautów. W 1919 r. wstąpił ochotniczo do wojsk Bi ...

                                               

Boris Swieżewski

Boris Nikołajewicz Swieżewski, ros. Борис Николаевич Свежевский – rosyjski wojskowy, działacz skautowski, działacz emigracyjny, inżynier-architekt Ukończył korpus kadetów w Odessie, zaś w 1908 r. pawłowską szkołę wojskową. Od 1909 r. działał w ru ...

                                               

Pál Teleki

Pál Teleki hrabia Szék, właśc. Pál János Ede Teleki de Szék – węgierski polityk, minister wychowania i dwukrotny premier Węgier w latach 1920–1921 oraz 1939–1941, hrabia. Również delegat na Konferencji pokojowej w Paryżu. Z wykształcenia geograf, ...

                                               

Ołeksandr Tysowskyj

Ołeksandr Tysowskyj, ps. ’Drot’’, ukr. Олександр Тисовський – ukraiński działacz społeczny, pedagog, biolog, założyciel "Płastu”. W latach 1911-1939 był nauczycielem Gimnazjum Akademickiego we Lwowie, w latach 1920-1924 profesor Tajnego Uniwersyt ...

                                               

Al-Mustamlah min kitab at-Takmila

Al-Mustamlah min kitab at-Takmila – arabski manuskrypt sporządzony przez Az-Zahabiego, islamskiego teologa, prawnika i historyka. Książka, będąca zbiorem biografii uczonych i artystów oraz ważnych osób współczesnych autorowi w tym 17 kobiet, jest ...

                                               

Dizionario Biografico degli Italiani

Dizionario Biografico degli Italiani albo DBI – włoski słownik biograficzny wydawany przez Instytut Encyklopedii Włoskiej, którego publikację rozpoczęto w 1960, zawierający w 86 tomach blisko 40000 biografii Włochów z przypisami. Pomysł wydania s ...

                                               

Nachrichten von Schriftstellern und Künstlern aus dem Teschner Fürstenthum

Nachrichten von Schriftstellern und Künstlern aus dem Teschner Fürstenthum – leksykon pisarzy i artystów księstwa cieszyńskiego, napisany przez ks. Leopolda Szersznika w 1810 w języku niemieckim. W dziele tym ks. Leopold Szersznik wprowadził podz ...

                                               

Neue Deutsche Biographie

Neue Deutsche Biographie – wielotomowe kompendium biograficzne w języku niemieckim, wydawane przez komisję historyczną Bawarskiej Akademii Nauk. Stanowi kontynuację Allgemeine Deutsche Biographie. Pierwszy tom, zawierający hasła od "Aachen” do "B ...

                                               

Norsk biografisk leksikon

Pierwsza edycja Norsk biografisk leksikon NBL1 została wydana w latach 1921–1983 przez Aschehoug, obejmowała 19 tomów i ponad 5000 biogramów. Wszystkie artykuły zostały zdigitalizowane i od są dostępne on-line. Druga edycja – NBL2, obejmująca 10 ...

                                               

Slovenský biografický slovník

Slovenský biografický slovník – słowacki słownik biograficzny, obejmujący 12630 biogramów. Ta wielotomowa publikacja została wydana przez Národný biografický ústav w latach 1986–1994 w Martinie.

                                               

The Biographical Encyclopedia of Astronomers

The Biographical Encyclopedia of Astronomers – dwutomowy słownik biograficzny. Pierwsze wydanie miało miejsce w 2007 roku. Słownik zawiera biografie astronomów z wszystkich regionów geograficznych świata od starożytności do 1918. Zawiera około 15 ...

                                               

Osoba samotna

Osoba samotna – osoba samotnie gospodarująca, niepozostająca w związku małżeńskim i nieposiadająca wstępnych ani zstępnych. Osobą samotnie gospodarującą jest natomiast osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe.

                                               

Sybiracy

Sybiracy – w Polsce osoby zesłane na Syberię zarówno w carskiej Rosji, jak i ZSRR. Wielu sybiraków należy do Związku Sybiraków. Standardowe znaczenie słowa sybirak to mieszkaniec Syberii.

                                               

Światowy Dzień Sybiraka

Światowy Dzień Sybiraka – zjazd sybiraków odbywający się corocznie 17 września w rocznicę napaści rosyjskiej na Polskę. Pierwszy światowy Dzień odbył się w 2004 roku.

                                               

Aleja Sybiraków w Olsztynie

Aleja Sybiraków w Olsztynie rozciąga się od placu Powstańców Warszawy do skrzyżowania z Aleją Wojska Polskiego. Ulica ta w dużym stopniu obciążona jest ruchem samochodów ciężarowych podążających w kierunku polsko-rosyjskiej granicy.

                                               

Anna Bielkiewicz

Anna Bielkiewicz – polska nauczycielka i działaczka społeczna, założycielka i kierowniczka Polskiego Komitetu Ratunkowego Dzieci Dalekiego Wschodu.

                                               

Bohaterowie Sybiru

Inicjatorem powstania filmu był rtm. Władysław Jan Olszowski, oficer Wojska Polskiego na Wschodzie tzw. "dziadek syberyjski”. Przygotowania do produkcji podjęła wytwórnia filmowa Urania-Film pod kierownictwem Eugeniusza Bodo, która przystąpiła do ...

                                               

Eugenia Bożko

Eugenia Bożko - polska działaczka kulturalna i społeczna, jedna z współorganizatorek Kłodzkiego Ośrodka Kultury.

                                               

Wojciech Brejter

Urodził się w 1933 roku w Warszawie jako syn Wacława Brejtera 1903-1981 i jego żony Władysławy z domu Rodkiewicz 1906-2001. 13 kwietnia 1940 roku został zesłany przez władze radzieckie wraz z rodzicami do Kazachstanu, gdzie przebywał przez sześć ...

                                               

Ignacy Bulla

Urodził się w syberyjskiej tajdze. Wraz z rodziną powrócił do Polski. Jest absolwentem Państwowego Zespołu Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu obecnie Uniw ...

                                               

Tomasz Bułhak

Tomasz Bułhak pseudonim Gulicz, herbu Syrokomla – polski działacz niepodległościowy, ziemianin, sybirak. Pochodził z rodziny należącej do starej szlachty litewsko-ruskiej rozrodzonej na ziemiach prawie całej dawnej Litwy. Syn Józefa i N. Bochwicó ...

                                               

Etap (zsyłka)

Etap, to pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, w których w Rosji carskiej przetrzymywano zesłańców gnanych na Sybir po każdym dniu podróży pieszo lub kibitkami na tych terenach, gdzie nie sięgała sieć linii kolejowych. Były to zazwyczaj pomieszcz ...

                                               

Erazm Teodor Głębocki

Erazm Teodor Głębocki herbu Lubicz, zm. 1894), polski przedsiębiorca, sybirak. Pochodził z rodziny pieczętującej się herbem Lubicz. Urodził się w rodzinie Telesfora i Anny z domu Pachal. Dwukrotnie żonaty. Z pierwszą żoną, którą poślubił 1846 prz ...

                                               

Zofia Helwing

Zofia Helwing z d. Sawicka, pseudonim Zofia Tarkocińska – polska działaczka środowisk sybirackich, córka oficera-legionisty Marcelego.

                                               

Stanisław Eugeniusz Hiszpański

Był sierotą ze Szpitala Dzieciątka Jezus. W młodości terminował, jako czeladnik, u majstrów szewskich. Uzyskał godność majstra i otworzył warsztat szewski na ul. Tłomackie. Z czasem dorobił się sklepu na ul. Bielańskiej oraz zakupił kamienicę na ...

                                               

Józef Jakóbkiewicz

Józef Jakóbkiewicz, zm. 9 lipca 1953 w Łodzi) – polski lekarz i działacz społeczny, organizator pierwszego żeglarskiego hufca harcerzy polskich, współzałożyciel i wiceprezes Polskiego Komitetu Ratunkowego Dzieci Dalekiego Wschodu, założyciel Zakł ...

                                               

Młody Sybirak

"Młody Sybirak" – miesięcznik wydawany przez Związek Młodzieży z Dalekiego Wschodu w okresie od marca 1938 r. do kwietnia 1939 r. Pismo składało się z części ogólnej, w której były poruszane przede wszystkim sprawy związane z Dalekim Wschodem głó ...

                                               

Muzeum Pamięci Sybiru

Muzeum Pamięci Sybiru – ogólnopolskie muzeum narracyjne przedstawiające historię polskiej obecności na Syberii od XVIII wieku, carskich zsyłek Polaków w głąb Rosji oraz represji i zbrodni sowieckich, w tym deportacji na Syberię i do Kazachstanu. ...

                                               

Henryk Narewski (społecznik)

Kapitan Wojska Polskiego. Po udziale w kampanii wrześniowej, żołnierz Związku Walki Zbrojnej, m.in. organizował liczne akcje zbrojne w ramach operacji "Wachlarz” na Polesiu. Następnie żołnierz I Rejonu "Marianowo-Brzozów” VII Obwodu "Obroża” Armi ...

                                               

Jadwiga Skąpska-Truscoe

Jadwiga Skąpska-Truscoe – polska działaczka harcerska, inicjatorka i współorganizatorka pierwszych w Polsce szkoleniowych obozów wodnych oraz organizatorka pierwszych żeglarskich rejsów morskich załóg żeńskich, kapitan "Grażyny” – jachtu flagoweg ...

                                               

Witold Wedecki

Witold Wedecki – polski pisarz, architekt, zajmuje się również grafiką i malarstwem. Mieszka w Gliwicach. W dzieciństwie głęboko doświadczony - najpierw zsyłką na Syberię, na następnie przymusową ekspatriacją z Wileńszczyzny. Ukończył elitarną sz ...

                                               

Ołena Abaza

Ołena Abaza – ukraińska piosenkarka i prezenterka telewizyjna. Ukończyła szkołę muzyczną w klasie fortepianu. Wstąpiła do Łuckiego Uniwersytetu Technicznego wydział ekonomiki i menadżerstwa, specjalność menadżer organizacji. Ucząc się aktywnie ko ...

                                               

Karina Abdullina

Pochodzi z rodziny artystycznej, od pokoleń związanej ze sceną muzyczną. Jej matka, Olga była znaną pianistką, zaś ojciec Zaur śpiewakiem operowym barytonem, występującym na radzieckich scenach operowych. Karina rozpoczęła edukację muzyczną w wie ...

                                               

Simone Angel

Simone Angel została najmłodszą w historii prezenterką MTV Europe w roku 1991; odeszła w 1998 roku, co czyni ją jedną z najdłużej pracujących prezenterek w historii stacji. Prowadziła wiele programów, z których najbardziej znanym był Party Zone.

                                               

Iskra Angełowa (aktorka)

Ukończyła studia filologiczne na uniwersytecie sofijskim i studia aktorskie w Narodowej Akademii Teatralno-Filmowej "Krystio Sarafow" klasa prof. Dimitrina Giurowa i Plamena Markowa. Przez jeden semestr uczęszczała na zajęcia do Accademia Naziona ...

                                               

Phoemela Baranda

W wieku 13 rozpoczęła karierę modelki, biorąc udział w kampanii reklamowej Extraderm. Jej zdjęcia pojawiły się wkrótce na okładkach pism Seventeen, Mega Magazine, Marie Claire, T3 i Maxim. W 2000 zadebiutowała w filmie niewielką rolą w serialu te ...

                                               

Veljko Barbieri

Po ukończeniu liceum w Zagrzebiu podjął studia na wydziale filozoficznym stołecznego uniwersytetu. Autor esejów o tematyce gastronomicznej, w której rozważania o sztuce kulinarnej stają się pretekstem do opisywania zjawisk społecznych, ale zmierz ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie