Топ-100 ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 252

ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 252
                                               

Stanisław Głuszek

Stanisław Zbigniew Głuszek – polski chirurg, profesor nauk medycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, w latach 2007–2016 dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu tej uczelni, w kadencji 2016–2020 prorektor UJK.

                                               

Hanna Godlewska-Majkowska

Hanna Godlewska-Majkowska w 1984 uzyskała dyplom magistra ekonomii Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. W 1991 uzyskała tam doktorat z zakresu geografii ekonomicznej na podstawie pracy Rozwój i rozmieszczenie przemysłowego przetwórstwa ziemnia ...

                                               

Jan Godlewski (fizyk)

Studia z fizyki ukończył w 1968 roku w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku obecnie Uniwersytet Gdański. W 1976 roku uzyskał na Politechnice Gdańskiej tytuł doktora, a w 1986 w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie obronił rozprawę habilitacyjną. W ...

                                               

Andrzej Gołaś (ur. 1946)

Andrzej Maria Gołaś – polski naukowiec, specjalista sterowania dźwiękiem i informatyki stosowanej, profesor i prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w latach 1998–2002 prezydent Krakowa, senator VI kadencji.

                                               

Elżbieta Gołata

Elżbieta Maria Gołata – profesor nauk ekonomicznych, specjalizująca się w demografii i statystyce, prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

                                               

Roman Gornowicz

Roman Gornowicz – polski naukowiec, specjalista w zakresie leśnictwa i użytkowania lasu, profesor nauk leśnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prorektor tej uczelni.

                                               

Henryk Goryszewski

Henryk Józef Goryszewski – polski polityk, prawnik, nauczyciel akademicki. Poseł na Sejm I kadencji 1991–1993 i III kadencji 1997–2001, w latach 1992–1993 wiceprezes Rady Ministrów w rządzie Hanny Suchockiej.

                                               

Barbara Goszczyńska

Barbara Zofia Goszczyńska – polska doktor habilitowana nauk technicznych, prorektor Politechniki Świętokrzyskiej.

                                               

Barbara Górnicka

Barbara Małgorzata Górnicka – polska lekarka, profesor nauk medycznych, prorektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

                                               

Marian Górski (lekarz)

Marian Marcin Górski – profesor doktor habilitowany medycyny. Rektor Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1968–1972, bezpartyjny poseł na Sejm PRL VI kadencji.

                                               

Ryszard Grabowski

Ryszard Grabowski – geodeta, prof. dr hab. inż., w latach 1987–1990 prorektor ds. nauki Politechniki Białostockiej.

                                               

Magdalena Graczyk

Magdalena Graczyk w 1975 związała się z Wyższą Szkołą Inżynierską w Zielonej Górze. Od 2001 pracuje na Uniwersytecie Zielonogórskim. Doktoryzowała się z nauk technicznych dyscyplina: inżynieria środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska Politec ...

                                               

Zbigniew Grądzki

Zbigniew Janusz Grądzki – polski lekarz weterynarii, epizootiolog, profesor nauk weterynaryjnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prorektor tej uczelni w kadencji 2016–2020.

                                               

Janusz Greger

Janusz Greger – polski profesor nauk medycznych, prorektor Akademii Medycznej w Łodzi, specjalista w zakresie biochemii.

                                               

Eugeniusz Grela

Eugeniusz Ryszard Grela – polski zootechnik, profesor nauk rolniczych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prorektor tej uczelni w latach 2016–2018.

                                               

Andrzej Grodek

Andrzej Grodek – polski ekonomista, historyk gospodarki i nauczyciel akademicki. Przez całe życie był związany z Wyższą Szkołą Handlową, w latach 1946–1949 oraz 1956–1959 był jej rektorem. Przez wiele lat kierował także biblioteką uczelni, jednoc ...

                                               

Stanisław Grodziski

Stanisław Grodziski – polski prawnik, profesor nauk prawnych, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.

                                               

Franciszek Groër

Franciszek Józef Stefan Groer – polski lekarz pediatra, profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, dyrektor Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

                                               

Leon Grosfeld

Leon Grosfeld – polski historyk, badacz dziejów Polski XIX i XX wieku, działacz komunistyczny, pułkownik Ludowego Wojska Polskiego.

                                               

Marcin Gruchała

Marcin Gruchała – polski lekarz, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii, profesor nauk medycznych. W latach 2012–2016 prorektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, rektor tej uczelni w kadencji 2016–2020.

                                               

Marek Gruszczyński

Marek Gruszczyński – polski ekonomista, ekonometryk, profesor zwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Prorektor tej uczelni w latach 2012–2016, dyrektor Kanadyjskiego programu MBA w SGH w latach 2002–2006 oraz 2008–2012.

                                               

Jerzy Gryniakow

Jerzy Gryniakow – polski duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, teolog i historyk, profesor nauk teologicznych, rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, specjalista w zakresie teologii praktycznej i historii Kościoła.

                                               

Krzysztof Grysa

Krzysztof Włodzimierz Grysa – polski naukowiec, profesor nauk technicznych, w latach 1990–1996 i 2012–2016 prorektor Politechniki Świętokrzyskiej.

                                               

Czesław Grzelak

Specjalizuje się w historii najnowszej i historii wojskowości. Habilitował się w 1990. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 1996. Pełni funkcję prorektora ds. Filii w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

                                               

Janusz Grzelak

Janusz Łukasz Grzelak − polski psycholog, profesor nauk humanistycznych, były wiceminister edukacji. Wieloletni pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

                                               

Marek Grzybiak

Marek Marian Grzybiak – polski lekarz neurolog, profesor Akademii Medycznej w Gdańsku, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

                                               

Beata Guczalska

Beata Laura Guczalska – polska teatrolog i historyk teatru, prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie.

                                               

Jacek Guliński

Jacek Guliński – polski chemik, nauczyciel akademicki, prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 2008–2012, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2012–2014, dyrektor Poznańskiego Parku Nau ...

                                               

Paweł Gusnar

Paweł Gusnar – polski saksofonista, solista, kameralista, muzyk sesyjny, pedagog, profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, w latach 2011-2016 prodziekan Wydziału Instrumentalnego, a od 2016 r. prorektor tejże uczelni. Równolegle, od 20 ...

                                               

Monika Guszkowska

Monika Joanna Guszkowska – polska psycholog, profesor nauk o kulturze fizycznej, nauczyciel akademicki Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, prorektor do spraw badań naukowych i wdrożeń tej uczelni.

                                               

Anna Halicka

Członkini Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN w kadencji 2016–2020, gdzie przewodniczy Sekcji Konstrukcji Betonowych. Zastępczyni delegata do Fédération internationale du béton. Ekspertka Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Członkini Lubelskiej ...

                                               

Adam Haupt

Adam Haupt – polski architekt, w latach 1962–1965 rektor Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku.

                                               

Przemysław Hauser (historyk)

Przemysław Hauser – polski historyk, profesor. Specjalizuje się w tematyce historii relacji polsko-niemieckich i mniejszości niemieckiej w II Rzeczypospolitej. Znawca brydża.

                                               

Roman Hauser

Roman Marek Hauser – polski prawnik, sędzia i nauczyciel akademicki, profesor nauk prawnych. W latach 1992–2004 i 2010–2015 prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, w latach 2014–2015 przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa.

                                               

Andrzej Hellmann

Ukończył w 1971 studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku. Uzyskał następnie stopień doktora, a w 1982 habilitował się. W 1995 otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. Specjalizował się w zakresie chorób wewnętrznych, he ...

                                               

Stanisław Hiller

W 1911 zdał maturę w prywatnym polskim gimnazjum. Od 1912 roku studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Był uczniem profesora Emila Godlewskiego młodszego. W 1914 walczył w 1 Kompanii Kadrowej Józefa Piłsudskiego. ...

                                               

Barbara Hlibowicka-Węglarz

Ukończyła filologię romańską na Uniwersytecie Wrocławskim. Pod kierunkiem prof. Stanisława Karolaka przygotowała rozprawę doktorską Les équivalents français et portugais de l´instrumental polonais en fonction d´argument propositionnel, którą obro ...

                                               

Edmund Homa

Edmund Homa – polski architekt, projektant wzornictwa przemysłowego i architektury wnętrz, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

                                               

Jerzy Hrybacz

W okresie II wojny światowej działał w podziemiu. Ukończył w 1951 studia na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Szczecinie. Uzyskał następnie stopień doktora nauk ekonomicznych. Był profesorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w ...

                                               

Jan Hupka (chemik)

Jan Hupka – polski chemik, profesor, specjalista z zakresu ekologicznych aspektów technologii chemicznej. Prorektor ds. badań naukowych i wdrożeń Politechniki Gdańskiej. Kierownik Katedry Technologii Chemicznej.

                                               

Jolanta Jabłońska-Bonca

Jolanta Elżbieta Jabłońska-Bonca – profesor nauk prawnych, prorektor ds. studiów prawniczych i dyrektor Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego.

                                               

Kazimierz Jakubiuk

Kazimierz Jakubiuk – absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej, który ukończył z wyróżnieniem w roku 1972.

                                               

Małgorzata Janicka-Słysz

Małgorzata Bożena Janicka-Słysz – polska teoretyk muzyki, doktor habilitowana sztuk muzycznych, prorektor Akademii Muzycznej w Krakowie.

                                               

Aleksandra Janik

Aleksandra Janik – artystka plastyczka, wykładowca akademicki. Zajmuje się grafiką, książką artystyczną, fotografią, projektowaniem graficznym.

                                               

Włodzimierz Jastrzębski

Włodzimierz Jastrzębski – polski historyk i publicysta, od 1996 do 2003 szef Instytutu Historii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, były dziekan Wydziału Humanistycznego UKW, z zamiłowania szachista.

                                               

Wiktor Jaśkiewicz

Wiktor Jaśkiewicz – prawnik, profesor Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wojewoda olsztyński

                                               

Jerzy (Pańkowski)

Jerzy, imię świeckie Mariusz Pańkowski – polski arcybiskup prawosławny, ordynariusz diecezji wrocławsko-szczecińskiej, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego, podporucznik. Profesor nauk teologicznych, prorektor Chrześcijańskiej Akademii Teolog ...

                                               

Mieczysław Jeżewski

Mieczysław Jeżewski – polski fizyk, jeden z pionierów polskiej radiotechniki i badań ciekłych kryształów, profesor i prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

                                               

Wiktor Jędrzejec

Wiktor Andrzej Jędrzejec – polski grafik i pedagog, profesor sztuk plastycznych, profesor zwyczajny i prorektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zajmował się grafiką użytkową, warsztatową i rysunkiem.

                                               

Piotr Józefowicz

Absolwent lubelskiego Liceum Sztuk Plastycznych 1979. W latach 1981–1985 studiował w PWSSP obecnie ASP w Gdańsku. Dyplom w roku 1985 w pracowni prof. Kazimierza Ostrowskiego. Adiunkt II stopnia – prowadził Pracownię Rysunku Wieczornego na Wydzial ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie