Топ-100 ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 253

ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 253
                                               

Zbigniew Landau

Zbigniew Władysław Landau – polski historyk i ekonomista, kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej Szkoły Głównej Handlowej, prorektor ds. naukowych Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie, a wcześniej Wyższej Szkoły Działal ...

                                               

Roman Lasocki

Roman Juliusz Lasocki − polski skrzypek, profesor nauk o sztukach pięknych, wieloletni prorektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

                                               

Agnieszka Legucka

Agnieszka Katarzyna Legucka – polska politolożka, doktor habilitowana nauk społecznych, prorektor Akademii Obrony Narodowej w latach 2015–2016.

                                               

Michał Lenartowicz (naukowiec)

Michał Andrzej Lenartowicz – socjolog sportu, doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej, nauczyciel akademicki, a od 2016 prorektor ds. studenckich i kształcenia Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

                                               

Włodzimierz Lengauer

Włodzimierz Lengauer – polski historyk starożytności, profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2005–2008 dziekan Wydziału Historycznego UW, w latach 2008-2012 prorektor Uniwe ...

                                               

Roman Leppert

Roman Leppert – polski pedagog, profesor nauk społecznych, nauczyciel akademicki i były prorektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, specjalista w zakresie pedagogiki ogólnej.

                                               

Andrzej Lesicki

Andrzej Lesicki – polski biolog, zoolog, malakolog, doktor habilitowany nauk biologicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2008-2016 prorektor UAM ds. kadry i rozwoju. Rektor UAM na kadencję 2016–2020.

                                               

Andrzej C. Leszczyński

Andrzej C. Leszczyński – polski filozof, wykładowca akademicki, autor tekstów z zakresu antropologii teatru, etyki i filozofii człowieka.

                                               

Paweł Leszczyński

Paweł Adrian Leszczyński – polski prawnik specjalizujący się w prawie konstytucyjnym, prawie wyznaniowym i prawie administracyjnym. Jest profesorem nadzwyczajnym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

                                               

Joanna Lewin-Kowalik

Joanna Maria Lewin-Kowalik – polska fizjolożka, neurobiolożka, profesor nauk medycznych, prorektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

                                               

Jacek Lipok

Jacek Marek Lipok – polski chemik i biotechnolog, specjalizujący się w agronomii i chemii ekologicznej; nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Opolskim.

                                               

Jerzy Lis

Jerzy Lis – polski profesor nauk technicznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Prorektor ds. Współpracy AGH 2016-2020. Członek korespondent PAN.

                                               

Józef Litwin

Józef Litwin – polski prawnik, adwokat, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, prorektor Uniwersytetu Łódzkiego, specjalista prawa administracyjnego, w tym prawa o aktach stanu cywilnego. Num ...

                                               

Halina Lorkowska

Halina Maria Lorkowska – polska historyczka, teoretyczka muzyki, doktor habilitowana sztuk muzycznych, rektor Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

                                               

Anna Łabno

Anna Łabno – polska prawnik, konstytucjonalistka, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

                                               

Włodzimierz Łajming

Włodzimierz Łajming – polski malarz, rysownik, profesor nauk o sztukach pięknych, absolwent i pracownik PWSSP w Gdańsku.

                                               

Grażyna Łaska

Grażyna Łaska ukończyła w 1988 biologię na Uniwersytecie Warszawskim. W 1993 otrzymała na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stopień naukowy doktora w zakresie biologii na podstawie pracy Zmienność cech osobniczych i ...

                                               

Waldemar Łazuga

Waldemar Łazuga – profesor doktor habilitowany nauk historycznych, specjalność: historia powszechna XIX–XX wieku. Tytuł profesorski uzyskał 14 grudnia 1999.

                                               

Tadeusz Łodykowski

Tadeusz Piotr Łodykowski – polski polityk, ekonomista, poseł na Sejm PRL VIII i IX kadencji, profesor Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, dziekan i prorektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie.

                                               

Paweł Łukaszewski

Paweł Wojciech Łukaszewski – polski kompozytor, dyrygent, pedagog i organizator życia muzycznego. Od 2016 prorektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

                                               

Anna Machnikowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1991 pracowała jako wykładowca akademicki. W 2000 została doktorem w zakresie nauk prawnych, a w 2011 habilitowała się. Pełni funkcję kierownika Katedry Postępowania Cywilnego ...

                                               

Zbigniew Maciąg

Zbigniew Antoni Maciąg – polski prawnik i nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk prawnych, konstytucjonalista, niemcoznawca oraz politolog. Współzałożyciel oraz w latach 2002–2005 rektor Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Mod ...

                                               

Cezary Madryas

Cezary Wojciech Madryas – polski inżynier budownictwa, specjalizujący się w inżynierii miejskiej; nauczyciel akademicki związany z Politechniką Wrocławską oraz jej prorektor ds. rozwoju od 2008. Od 1 września 2016 rektor Politechniki Wrocławskiej.

                                               

Jarosław Majewski (prawnik)

Jarosław Majewski – polski prawnik, karnista, specjalista prawa bankowego, adwokat, profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

                                               

Beata Mak-Sobota

Beata Magdalena Mak-Sobota – polska plastyczka; doktor habilitowana sztuk pięknych, prorektorka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

                                               

Krystyna Makowska-Ławrynowicz

Krystyna Jolanta Makowska-Ławrynowicz – polska pianistka, kameralistka, profesor Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie i Akademii Muzycznej w Łodzi.

                                               

Wojciech Maksymowicz

Wojciech Stefan Maksymowicz – polski neurochirurg, profesor nauk medycznych, w latach 1997–1999 minister zdrowia i opieki społecznej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2019 i następnie sekretarz stanu w tym resorci ...

                                               

Tadeusz Malak

Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu 1956. Tam też pracował jako nauczyciel akademicki, lecz zrezygnował z tego zajęcia i kontynuacji przewodu doktorskiego z ekonomii. W 1957 został aktorem Teatru Rapsodycznego Mieczysława Kotlarczyka ...

                                               

Jan Malarczyk

Jan Malarczyk – polski prawnik, adwokat, profesor nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalista w zakresie historii doktryn politycznych i prawnych, w latach 1972−1981 dziekan Wydziału Prawa i Adm ...

                                               

Dorota Malec

Dorota Malec – polska prawniczka, historyk prawa polskiego i administracji, profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Historii Administracji i Myśli Administracyjnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, prorektor ds. rozwo ...

                                               

Krzysztof Malik

Krzysztof Kazimierz Malik – polski ekonomista, profesor nauk ekonomicznych specjalizujący się w ekonomii środowiska, gospodarce regionalnej, mikroekonomii, teorii ekonomii, zarządzaniu ekologicznym; nauczyciel akademicki związany z uczelniami w O ...

                                               

Andrzej Mania

Andrzej Stefan Mania – polski politolog, specjalista w problematyce Stanów Zjednoczonych, w latach 2008-2016 prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

                                               

Mariusz Marasek

Mariusz Wojciech Marasek – polski polityk, nauczyciel akademicki, historyk, poseł na Sejm I kadencji, były pełnomocnik Ministerstwa Obrony Narodowej ds. utworzenia Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO i jego dyrektor.

                                               

Barbara Marcinkowska

Barbara Marcinkowska – polska pedagożka, doktor habilitowana nauk społecznych, prorektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

                                               

Jacek Marecki

Jacek Marecki – inżynier elektryk, specjalista z dziedziny energetyki, profesor zwyczajny nauk technicznych, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk oraz Akademii Inżynierskiej w Polsce.

                                               

Wacław Markert

Syn Henryka i Wandy z d. Barcz. W 1917 ukończył 2 Gimnazjum Filologiczne w Łodzi i podjął studia medyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1918 służył jako ochotnik w 3 pułku ułanów Dzieci Warszawy, walczył w wojnie polsko-ukraińskiej, dostał się ...

                                               

Czesław Martysz

Czesław Michał Martysz – polski prawnik, profesor nauk prawnych, specjalista prawa administracyjnego, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Śląskiego i jego były prorektor, od 2012 dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Kato ...

                                               

Marek Masnyk

Marek Kazimierz Masnyk – polski historyk, specjalizujący się w historii Śląska i historii najnowszej, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Opolskiego, profesor nauk humanistycznych, rektor Uniwersytetu Opolskiego w kadencji 2016–2020.

                                               

Piotr Masojć

Piotr Masojć – polski agronom, profesor nauk rolniczych, profesor zwyczajny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, prorektor Akademii Rolniczej w Szczecinie.

                                               

Janusz Mastalski

Janusz Edward Mastalski – polski duchowny rzymskokatolicki, profesor nauk teologicznych, prorektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w latach 2014–2018, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej w latach 2017 ...

                                               

Rafał Matwiejczuk

Rafał Jacek Matwiejczuk - polski ekonomista, specjalizujący się w logistyce i marketingu; nauczyciel akademicki związany z uczelniami w Opolu.

                                               

Stanisław Matysik

Stanisław Matysik – polski prawnik, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki wielu uczelni w Polsce i we Francji, w tym profesor zwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, specjalista w zakresie prawa morskiego, prawa cywilnego i prawa międzynarodow ...

                                               

Grzegorz Mazurek

Grzegorz Mazurek – polski teoretyk i praktyk zarządzania i marketingu, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Specjalizuje się w tematyce transformacji cyfrowej - wpływu nowoczesnych technologii inte ...

                                               

Bolesław Mazurkiewicz

Bolesław Kazimierz Mazurkiewicz – polski przedstawiciel nauk technicznych, specjalizował się w budownictwie morskim. W latach 1987–1990 był rektorem Politechniki Gdańskiej.

                                               

Stefan Meller

Stefan Meller – polski dyplomata, historyk, publicysta, profesor nauk humanistycznych, w latach 2005–2006 minister spraw zagranicznych i przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej.

                                               

Zbyszko Melosik

Zbyszko Melosik – polski socjolog edukacji i pedagog, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Doktor ...

                                               

Hanna Magdalena Michalak

Hanna Magdalena Michalak – polska profesor doktor habilitowana sztuk muzycznych, prorektor Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

                                               

Ryszard Michalski (ekonomista)

Ryszard Michalski – polski ekonomista, profesor nadzwyczajny Akademii Finansów i Biznesu Vistula, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, w latach 1995–1998 i 2002–2004 podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

                                               

Witold Michałkiewicz

Witold Michałkiewicz – polski lekarz, ginekolog, rektor Akademii Medycznej w Poznaniu w latach 1964–1972, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk.

                                               

Cezary Mik

Jest absolwentem VI Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. W 1988 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa uzyskał tamże w 1991. Rozprawa doktorska nosiła t ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie