Топ-100 ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 257

ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 257
                                               

Henryk Lesiński

Henryk Michał Lesiński – polski historyk, profesor nauk humanistycznych, archiwista pomorzoznawca, mediewista.

                                               

Józef Andrzej Lisowski

Józef Andrzej Lisowski – polski naukowiec, profesor nauk technicznych, rektor Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni i Akademii Morskiej w Gdyni.

                                               

Elżbieta Lonc

Elżbieta Lonc – polska biolog, specjalizująca się w parazytologii; nauczyciel akademicki związana z uczelniami we Wrocławiu i Wałbrzychu.

                                               

Wiesław Maik

Wiesław Maik – polski geograf, prof. dr hab. Specjalizuje się w geografii społeczno-ekonomicznej, geografii turystyki, gospodarce przestrzennej. Aktualnie w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy pełni funkcję dyrektora Instytutu Gospodarki Turys ...

                                               

Zygmunt Meyer

Zygmunt Jan Meyer – polski naukowiec, profesor, polityk, w latach 2002–2006 marszałek województwa zachodniopomorskiego.

                                               

Zygmunt Mierczyk

Zygmunt Andrzej Mierczyk – polski fizyk, specjalista inżynierii materiałowej i optoelektroniki, wykładowca akademicki, w latach 2008–2016 rektor-komendant Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, generał dywizji.

                                               

Mikołaj Kostecki (inżynier)

Mikołaj Kostecki – polski naukowiec, doktor inżynier elektroniki, rektor Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, działacz Szarych Szeregów, przewodniczący komisji zakładowej NSZZ "Solidarność" w Wyższej Szkole Morskiej, działacz Solidarności Walczącej.

                                               

Marian Miłek

Marian Antoni Miłek – polski inżynier elektrotechnik i polityk, profesor nauk technicznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Zielonogórskiego, były wojewoda zielonogórski i wiceminister skarbu, senator VI kadencji.

                                               

Szczepan Miłosz

Szczepan Miłosz – polski piłkarz i hokeista grający podczas swojej kariery w ŁKS Łódź. Były prezes tegoż klubu. Ponadto, konsul honorowy Republiki Austrii w Polsce oraz członek Klubu Seniorów Łódzkiego Klubu Sportowego. Były rektor Wyższej Szkoły ...

                                               

Jerzy Młynarczyk

Jerzy Marian Młynarczyk – polski prawnik, nauczyciel akademicki, polityk oraz koszykarz, występujący na pozycji skrzydłowego, reprezentant kraju, olimpijczyk. Profesor nauk prawnych, prezydent Gdańska, poseł na Sejm IV kadencji.

                                               

Adam Myjak

Dzieciństwo spędził w Częstochowie, gdzie rozpoczął edukację szkolną. W 1958 rodzice wraz z piątką dzieci przenieśli się do Sandomierza. Tu ukończył szkołę podstawową, a następnie w 1965 I Liceum Ogólnokształcące - Collegium Gostomianum. Zgodnie ...

                                               

Jerzy Nitychoruk

Jerzy Antoni Nitychoruk – polski geolog, profesor nauk o Ziemi, profesor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej i jej rektor w kadencji 2019–2020.

                                               

Bogdan Nogalski

Bogdan Nogalski – polski ekonomista, profesor w dziedzinie organizacji zarządzania. Ekspert w dziedzinie funkcjonowania holdingów i grup kapitałowych.

                                               

Piotr Nowina-Konopka

Piotr Nowina-Konopka – polski polityk, ekonomista, działacz społeczny, nauczyciel akademicki, poseł na Sejm I, II i III kadencji. Od 2013 do 2016 ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej oraz Zakonie Maltańskim.

                                               

Antoni Opolski (fizyk)

Pochodził z Małopolski Wschodniej. Po ukończeniu gimnazjum w Buczaczu rozpoczął studia fizyczne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Jeszcze przed wojną uzyskał na tej uczelni stopień naukowy doktora. Podczas kampanii wrześniowej 1 wrześni ...

                                               

Alfred Owoc

Należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, w 1984 był wśród założycieli Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Od 1997 do 2005 sprawował mandat posła III i IV kadencji z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej z okręgów zielon ...

                                               

Leszek Pacholski (ur. 1944)

Leszek Maciej Pacholski – polski naukowiec, profesor nauk technicznych, wykładowca akademicki związany z Politechniką Poznańską. Specjalista w zakresie ergonomii przemysłowej.

                                               

Krzysztof Pajewski

Krzysztof Henryk Pajewski herbu Jelita – generał brygady Wojska Polskiego, doktor habilitowany nauk ekonomicznych.

                                               

Jan Parys

Jan Stanisław Parys – polski polityk, socjolog i publicysta, w latach 1991–1992 minister obrony narodowej, w latach 2015–2018 szef gabinetu politycznego ministra spraw zagranicznych.

                                               

Stefan Pastuszka

Stefan Józef Pastuszka – polski polityk, historyk i nauczyciel akademicki, profesor nauk humanistycznych, senator III kadencji, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

                                               

Krzysztof Pawłowski (fizyk)

Ukończył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1969, obronił następnie doktorat w Akademii Górniczo-Hutniczej. Opublikował ponad 40 prac naukowych. Był współzałożycielem i prezesem od 1980 do 1987 Klubu Int ...

                                               

Marian Piech

W 1949 r. zdał maturę w I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie. W 1953 r. ukończył studia inżynierskie na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a w 1954 – studia magisterskie w specjalności hodowla roślin i nasiennictwo w Wy ...

                                               

Halina Piekarek-Jankowska

Córka Wacława i Stanisławy. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. W 1979 na UG uzyskała stopień naukowy doktora. W 1995 habilitowała się na tej samej uczelni na podstawie rozprawy zatytułowanej Zatoka Pucka jako obszar drenażu wód podziemnych. ...

                                               

Józef Pieter

Józef Pieter – polski psycholog, filozof, pedagog, naukoznawca, nauczyciel akademicki kilku uczelni, rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach.

                                               

Mieczysław Piotrowski (pisarz)

Mieczysław Tadeusz Piotrowski – polski pisarz, autor powieści, scenariuszy filmowych i książek dla dzieci; artysta plastyk, autor rysunków satyrycznych oraz ilustracji książkowych; wykładowca i rektor Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi, mąż Reginy K ...

                                               

Ryszard Pisarski

Ryszard Kazimierz Pisarski – polski zootechnik, specjalizujący się w żywieniu zwierząt; nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy.

                                               

Ernest Pischinger

Ernest Pischinger – twórca Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Bydgoszczy, chemik-technolog specjalizujący się w technologii sody, przełożony Karola Wojtyły w czasie pracy w Zakładach Sodowych w Borku Fałęckim.

                                               

Romuald Poliński

Romuald Poliński – polski ekonomista, nauczyciel akademicki, urzędnik, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor ALMAMER Szkoły Wyższej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2006–2007 z ramienia Samoobron ...

                                               

Tadeusz Pomianek

Tadeusz Pomianek – polski naukowiec, specjalizujący się w zagadnieniach z zakresu organizacji i zarządzania, wykładowca akademicki, rektor, a następnie prezydent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

                                               

Piotr Przybyłowski

Piotr Paweł Przybyłowski – polski naukowiec, profesor nauk rolniczych, dr hab. nauk technicznych w zakresie technologii i chemii żywności. Specjalność: towaroznawstwo artykułów spożywczych, technologia żywności i żywienia, zarządzanie jakością.

                                               

Joachim Raczek

Joachim Raczek – polski naukowiec, profesor zwyczajny, rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach w latach 1990–1996, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w latach 2001–2007.

                                               

Włodzimierz Reczek

Urodzony w 1911 roku, od młodości interesował się polityką. W latach 1930–1932 był członkiem Organizacji Młodzieżowej Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego, a w latach 1934–1936 ZNMS. W tym czasie poznał przyszłego premiera Józefa Cyrankiewicza. ...

                                               

Stanisław Rospond (językoznawca)

Stanisław Rospond – polski językoznawca, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, autor wielu prac onomastycznych wykorzystujących materiał polski i słowiański. Twórca klasyfikacji strukturalnej antroponimów i toponimów, słowotwórstwa onomastycznego ...

                                               

Marcin Ruar

Marcin Ruar, pseudonim: Aretius Crispinus, ur. w 1589 w Krempe, zm. w 1657 w Straszynie koło Gdańska) – działacz reformacyjny braci polskich, propagator unitarianizmu i tolerancji religijnej m.in. w Polsce, pisarz, duchowny i teolog.

                                               

Tadeusz Rydzyk

Tadeusz Rydzyk CSsR – polski duchowny rzymskokatolicki, redemptorysta, doktor nauk teologicznych, nauczyciel akademicki. Założyciel i dyrektor rozgłośni radiowej Radio Maryja oraz Telewizji Trwam, współzałożyciel i prezes zarządu Fundacji Lux Ver ...

                                               

Wojciech Rzeszowski

Wojciech Rzeszowski – polski prezbiter katolicki, kanonik, były rektor Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, były przewodniczący Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych.

                                               

Joanna Senyszyn

Joanna Senyszyn z domu Raulin – polska ekonomistka, wykładowczyni akademicka, polityk, publicystka i działaczka społeczna. Profesor nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, w latach 1996–2002 dziekan Wydziału Zarządzania Un ...

                                               

Jan Skoczyński

Urodził się w 1946 w Brzozowie. Był jednym z czworga dzieci Henryka Skoczyńskiego 1915-1958 i Marii Skoczyńskiej 1916-2008, która była nauczycielką. W 1948 zamieszkał w Sanoku. W 1964 zdał egzamin dojrzałości w Liceum Ogólnokształcącym Męskim w S ...

                                               

Jerzy Słupecki

Był synem generała Stanisława Słupeckiego. W 1935 ukończył studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Jego praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Jana Łukasiewicza uzyskała nagrodę Rady Wydziału. W 1938 doktoryzował się u prof. Łu ...

                                               

Adam Sowa

Adam Sowa – generał brygady Wojska Polskiego w rezerwie, doktor inżynier, ekspert w zakresie obronności, polityki zbrojeniowej, bezpieczeństwa narodowego oraz geostrategii, w latach 2008 – 2012 zastępca dyrektora wykonawczego Europejskiej Agencji ...

                                               

Ewa Stachura

Ewa Joanna Stachura – polska architekt, doktor habilitowany nauk technicznych, profesor uczelni w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu i jej rektor w kadencji 2015–2020.

                                               

Witold Stankowski

Witold Stankowski – polski historyk, politolog specjalizujący się w historii najnowszej, badacz historii drugiej wojny światowej, dziejów Europy, Unii Europejskiej i powojennych Niemiec. Biografista, autor biografii m.in. Szymona Wiesenthala, Wit ...

                                               

Wawrzyniec Stegmann

Wawrzyniec Stegmann – działacz reformacyjny braci polskich, ostatni rektor Akademii Rakowskiej. Był pochodzenia niemieckiego; jego rodzina mieszkała w okolicach Poczdamu. Z powodu wyznawania poglądów unitariańskich, wraz ze starszym bratem Joachi ...

                                               

Joachim Stegmann

Joachim Stegmann, zwany "starszym” – matematyk, działacz reformacyjny braci polskich, duchowny i teolog, rektor Akademii Rakowskiej.

                                               

Wacław Strykowski

Wacław Strykowski – polski pedagog, prof. zw. dr hab., specjalista w zakresie technologii kształcenia, pedagogiki medialnej i dydaktyki.

                                               

Franciszek Strynkiewicz

Po ukończeniu gimnazjum brał udział w tajnych kursach samokształceniowych, za co został aresztowany i uwięziony przez władze carskie. Ukończył seminarium nauczycielskie w Warszawie. Od sierpnia 1915 walczył w kampanii wołyńskiej w szeregach 4 kom ...

                                               

Dariusz Surowik

Dariusz Surowik – polski filozof, logik i matematyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor uczelni w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, rektor PWSIiP w Łomży w kadencji 2017–2020.

                                               

Jan Szafraniec (polityk)

Jan Szafraniec – polski polityk, nauczyciel akademicki, psychiatra, były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, senator II, V VI kadencji.

                                               

Hieronim Szczegóła

Hieronim Szczegóła – polski historyk, specjalizujący się w historii regionalnej, historii współczesnej Polski, naukach politycznych; nauczyciel akademicki związany z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Zielonej Górze i jej wieloletni rektor w latach 197 ...

                                               

Marek Szczepański

Marek Stanisław Szczepański – polski socjolog i nauczyciel akademicki, profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Śląskiego, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk.

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie