Топ-100 ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 265

ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 265
                                               

Drama (rzeka)

Drama – rzeka, prawostronny dopływ Kłodnicy o długości 25.11 km. Rzeka płynie w województwie śląskim. Zaczyna bieg w Tarnowskich Górach, w dzielnicy Repty, w okolicach rezerwatu przyrody Segiet. W swym górnym biegu jest czasem nazywana Potokiem R ...

                                               

Drawa (dopływ Noteci)

Drawa – rzeka w północno-zachodniej Polsce o długości 185.9 km i powierzchni zlewni 3296.4 km². Rzeka przepływa przez następujące regiony fizycznogeograficzne: Pojezierze Drawskie, Równinę Drawską i częściowo Pojezierze Wałeckie i Kotlinę Gorzows ...

                                               

Drwęca

Drwęca – rzeka w północnej Polsce na Pojezierzu Mazurskim i Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim, prawy dopływ dolnej Wisły. Długość rzeki wynosi 207 km, a powierzchnia dorzecza 5536 km². Wypływa ze wschodnich stoków Góry Dylewskiej na wysokości 191 ...

                                               

Drwinka (dopływ Wisły)

Drwinka – rzeka, prawobrzeżny dopływ Wisły o długości 31.05 km. Płynie w powiecie wielickim i bocheńskim, w województwie małopolskim. Źródła znajdują się pod Niepołomicami, ujście w okolicach Świniar w 133.5 km biegu Wisły. Przyjmuje 3 prawostron ...

                                               

Dunajec

Dunajec – rzeka w południowej Polsce, prawy dopływ Wisły. Powstaje z połączenia wód Czarnego Dunajca i Białego Dunajca w m. Nowy Targ; za początkowy odcinek uważa się Czarny Dunajec. Długość 247 km, z czego 17 km liczy odcinek graniczny między Sr ...

                                               

Dylówka

Dylówka – rzeka tworząca górny bieg Rykolanki, w województwie mazowieckim o długości ok. 14 km. Wypływa w miejscowości Kozietuły i płynie w kierunku południowym przez miejscowości Dylew, Sielec, Rykały. Tuż przed miejscowością Przybyszew łączy si ...

                                               

Dzierzbia (rzeka)

Dzierzbia – rzeka, lewy dopływ Skrody o długości 19.14 km i powierzchni zlewni 108.93 km². Rzeka płynie głównie na terenie gminy Stawiski. Zasilana jest przez liczne źródła, między innymi przez Rzekę Mogilną. W jej biegu znajduje się rezerwat prz ...

                                               

Dzierżęcinka

Dzierżęcinka – rzeka na Pobrzeżu Koszalińskim o długości 29.30 km, która przepływa przez Równinę Białogardzką w województwie zachodniopomorskim. Powierzchnia zlewni Dzierżęcinki wynosi 122.62 km². Ma źródło w gminie Manowo na zachód od wsi Kliszn ...

                                               

Dzika Orlica

Dzika Orlica – rzeka w Sudetach, rozdzielająca w południowej części Góry Bystrzyckie od Orlickich, dopływ Orlicy, należy do dorzecza Łaby i zlewiska Morza Północnego. Źródła w rejonie Torfowiska pod Zieleńcem. Płynie początkowo na południe, późni ...

                                               

Elbląg (rzeka)

Elbląg – rzeka na Żuławach Wiślanych o długości 14.5 km. Wypływa z jeziora Druzno, uchodzi do Zalewu Wiślanego. Rzeka jest żeglowna na całej długości od Elbląga traktowana jako morskie wody śródlądowe. Poprzez kanały posiada połączenie: z jeziora ...

                                               

Elma (rzeka)

Wypływa na północ od miejscowości Sigajny w gminie Górowo Iławeckie i kieruje się na południowy wschód. W miejscowości Gałajny przepływa pod drogą wojewódzką nr 511, mija wieś Nowa Wieś Iławecka i zmienia kierunek na południowy. Płynąc dalej mija ...

                                               

Fryba

Fryba – rzeka, prawy dopływ Wisły o długości 40.48 km. Rzeka przepływa w całości przez obszar Pojezierza Chełmińskiego. Wypływa w okolicach wsi Kuczwały i Jeziora Chełmżyńskiego. Płynie przez teren powiatów toruńskiego i chełmińskiego. Końcowy od ...

                                               

Gardominka

Gardominka – rzeka w północno-zachodniej Polsce, lewobrzeżny dopływ Regi. Powstała z połączenia strug Wołowej i Rudki w gminie Nowogard na północ od Wojcieszyna. Długość rzeki to 26.6 km, powierzchnia bezpośredniej zlewni 73 km², a powierzchnia c ...

                                               

Gąsawka

Gąsawka – rzeka, lewy dopływ Noteci o długości 56.97 km. Wypływa z jeziora Głęboczek Wielki w południowo-wschodniej części powiatu żnińskiego. Przepływa przez pałuckie jeziora oraz miejscowości Żnin, Szubin i Rynarzewo, w okolicy którego uchodzi ...

                                               

Głomia

Głomia – rzeka w północno-zachodniej Polsce, lewy dopływ Gwdy o długości 51.8 km i powierzchni dorzecza 570 km². Płynie na Pojezierzu Krajeńskim, w Dolinie Gwdy, w województwie wielkopolskim. Rzeka wypływa ze źródeł koło wsi Głomsk, płynie przez ...

                                               

Głównica

Głównica – rzeka w północnej Polsce, uchodząca do Morza Bałtyckiego z Wybrzeża Słowińskiego, w Jarosławcu. Rzeka odbiera wody z jeziora Wicko i polderu "Głównica", w którym płynie Główny Rów. W 2008 r. przeprowadzono badania jakości wód Głównicy ...

                                               

Gnilec (dopływ Czernicy)

Gnilec – struga, dopływ Czernicy o długości 17.85 km i powierzchni zlewni 44.58 km². Źródło strugi znajduje się niedaleko wsi Biała. Płynie w kierunku południowym w Dolinie Gwdy poprzez Jezioro Drzonowskie, skąd płynie dalej aż do przedmieść Czar ...

                                               

Gnilna

Gnilna płynie szeroką, porośniętą łąkami mokrymi doliną przez wysoczyznę morenową w kierunku zachodnim, dwa kilometry powyżej ujścia zmienia kierunek na południowy. Źródła Gnilnej znajdują się w pobliżu źródeł rzeki Brodniczki, która jest dopływe ...

                                               

Gniła Obra

Gniła Obra – rzeka w województwie lubuskim, prawy dopływ Obrzycy. Źródła rzeki znajdują się na północny zachód od Brójca. Dolina Leniwej Obry objęta jest ochroną w postaci obszaru Natura 2000 "Dolina Leniwej Obry”. Znaczną powierzchnię zajmują ek ...

                                               

Gołdapa

Gołdapa – prawy dopływ Węgorapy. Źródła rzeki znajdują się na północ od Olecka niedaleko wsi Monety. Ciek o nazwie "Borkowina" płynie na zachód, a następnie skręca na północ od miejscowości Rogówko. Odcinek rzeki od ujścia Pogorzelskiej Strugi do ...

                                               

Gostynia

Źródła rzeki znajdują się w Orzeszu. Gostynia płynie równoleżnikowo, z zachodu na wschód. Przepływa przez gminę Wyry, Tychy oraz Bieruń, gdzie wpada bezpośrednio do Wisły. Południowa część działu wodnego należy do zlewni Potoku Tyskiego wpadające ...

                                               

Gościcina

Gościcina – rzeka, dopływ Bolszewki o długości 33.52 km. Płynie na Pobrzeżu Bałtyckim. Wypływa z jeziora Wycztok na północnym skraju Pojezierza Kaszubskiego w okolicach Jeleńskiej Huty. Przepływ rzeki południkowy przez obszar gmin Szemud i Wejher ...

                                               

Gowienica

Gowienica – rzeka w zlewisku Morza Bałtyckiego o długości 51.09 km. Rzeka płynie w województwie zachodniopomorskim przez gminy: Maszewo, Goleniów, Osina, Przybiernów, Stepnica. Jej źródła znajdują się w dolinie torfowej w okolicach Burowa, Mostów ...

                                               

Grabinka (dopływ Wisłoki)

Grabinka – rzeka, lewy dopływ Wisłoki o długości 34.09 km. Rzeka płynie w województwie małopolskim i podkarpackim. Przepływa m.in. przez Straszęcin. Uchodzi do Wisłoki na granicy Dębicy i Zawierzbia. Grabinianka jest wąską rzeką górską o szybkim ...

                                               

Grabowa (dopływ Wieprzy)

Grabowa – rzeka Pobrzeży Południowobałtyckich, o długości 74 km. Dorzecze Grabowej obejmuje obszar o powierzchni 536 km². Źródło rzeki znajduje się w okolicach Starego Żeliborza. W swoim górnym biegu rzeki ustanowiono "Rezerwat na Rzece Grabowej” ...

                                               

Grudzianka (rzeka)

Grudzianka – rzeka na Wysoczyźnie Łobeskiej, w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim, w powiecie świdwińskim, na obszarze gminy Połczyn-Zdrój; lewy dopływ Mogilicy. Źródło znajduje się ok. 0.5 km na północ od osady Skarbim ...

                                               

Grzybnica (dopływ Wołczenicy)

Grzybnica – rzeka na Równinie Gryfickiej, w gminie Wolin, w powiecie kamieńskim, w województwie zachodniopomorskim. Rzeka bierze swe źródło w jeziorze Ostrowo, z którego wypływa od północnego brzegu. Płynąc w kierunku północnym pod drogą krajową ...

                                               

Gulczanka

Zlewnia Gulczanki jest wyraźnie rozciągnięta równoleżnikowo około 44 km, natomiast południkowo jedynie 14 km. Obszar posiada urozmaiconą rzeźbę ze względu na występowanie różnorodnych form geomorfologicznych. Północna i centralna część zlewni wra ...

                                               

Gunica

Gunica – rzeka o długości ok. 32 km, lewy dopływ Odry, płynąca w powiecie polickim, jedna z głównych rzek Puszczy Wkrzańskiej. Augustianie – zakonnicy jasienickiego klasztoru – uregulowali w XIV wieku koryto rzeki. Rejon ujścia Gunicy do Odry wch ...

                                               

Gwda

Gwda – rzeka na Pojezierzu Południowopomorskim, w wydzielonej Dolinie Gwdy. Jest to prawy dopływ rzeki Noteć. Długość rzeki wynosi 145.1 km, a powierzchnia jej dorzecza 4943 km² Od jeziora Wielimie aż do Ujścia przez rzekę prowadzi szlak kajakowy ...

                                               

Ilanka (rzeka)

Ilanka – rzeka, prawy dopływ Odry o długości 57.91 km i powierzchni zlewiska 437.4 km². Rzeka płynie w województwie lubuskim. Wypływa z terenów położonych na południe od Torzymia, płynie przez Pojezierze Lubuskie, mniej więcej równolegle do sąsie ...

                                               

Iłownica (rzeka)

Iłownica – rzeka, prawostronny dopływ Wisły o długości 27.88 km i powierzchni dorzecza 201.1 km². Rzeka płynie w powiecie bielskim. Jej źródła znajdują się na północno-wschodnich stokach wzgórza Bucze na Pogórzu Śląskim. Jednym z prawych dopływów ...

                                               

Ina

Ina – rzeka, prawy dopływ Odry o długości 126 km w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim. Powierzchnia dorzecza obejmuje obszar 2151 km². Ina płynie przez Pobrzeże Szczecińskie, Pojezierze Zachodniopomorskie i na krótkim o ...

                                               

Jadkowa (dopływ Budzówki)

Jadkowa niem. Weigelsdorfer Wasser – rzeka w Polsce w woj.dolnośląskim w Sudetach Środkowych, w Górach Sowich i na Przedgórzu Sudeckim. Ma długość około 21 km, i jest dopływem Budzówki). Jest ciekiem IV rzędu należącym do dorzecza Odry, zlewiska ...

                                               

Jamna (dopływ Bobru)

Jamna – potok w południowo-zachodniej Polsce w woj. dolnośląskim w Sudetach Zachodnich. Ciek o długości około 7.7 km, lewy dopływ Bobru, jest ciekiem III rzędu należącym do dorzecza Odry, zlewiska Morza Bałtyckiego.

                                               

Jarka

Jarka – rzeka III rzędu, górny odcinek Gołdapy o długości 32.4 km. Powierzchnia zlewni wynosi 237.1 km². Za początek rzeki uważa się ciek wypływający koło Szarejek. Jarka posiada trzy dopływy prawobrzeżne z jezior: Bitkowskiego, Czarnego i Rakówe ...

                                               

Jaźwiniec

Jaźwiniec – mała rzeka znajdująca się na terenie gminy Kramsk, oraz w małej części na terenie gminy Koło, dopływ Wiercicy. Swój bieg Jaźwiniec rozpoczyna na pograniczu wsi Ochle w gminie Koło, a wsią Konstantynów w gminie Kramsk. Niektóre źródła ...

                                               

Jezierzyca

Jezierzyca – rzeka w województwie dolnośląskim, prawy dopływ Odry o długości 33.63 km. Płynie w całości przez powiat wołowski, jej główny dopływ to Mojęcka Struga wraz z Juszką, nad którą leży Wołów. Jezierzyca jest główną osią hydrologiczną Park ...

                                               

Jeziorka (dopływ Średzkiej Wody)

Jeziorka – rzeka, prawostronny dopływ Średzkiej Wody o długości 24.57 km. Płynie w okolicach miejscowości Prężyce, Lenartowice, Księginice, Gąsiorów i Głoska. Następnie na terenie gminy Środa Śląska przepływa koło wsi Kobylniki, Słup, Zakrzów ora ...

                                               

Jeziorka (dopływ Wisły)

Jeziorka – rzeka, lewy dopływ Wisły, rozpoczyna swój bieg na terenie gruntów wsi Dębiny Osuchowskie, a do Wisły wpada niedaleko wsi Obórki w gminie Konstancin-Jeziorna. Rzeka drugiego rzędu.

                                               

Juszka

Juszka – rzeka biorąca początek w okolicach Godzięcina, dopływ Jezierzycy w pobliżu Krzelowa o długości 30.62 km. Przepływa przez Wołów i następnie wpływa na teren Parku Krajobrazowego Dolina Jezierzycy.

                                               

Kacanka (rzeka)

Kacanka – rzeka, prawostronny dopływ Koprzywianki o długości 34.89 km i szerokości 3–8 m. Nad Kacanką leżą: Wierzbka, Malkowice, Wola Malkowska, Mostki, Wiśniowa, Wola Wiśniowska, Czajków Północny i Południowy, Wiązownica Duża, Mała oraz Kolonia, ...

                                               

Kacwinianka

Kacwinianka – rzeka będąca przedłużeniem płynącego na Słowacji Osturniańskiego Potoku. Po przekroczeniu granicy polsko-słowackiej w Kacwinie zmienia on nazwę na Kacwinianka. Spływa początkowo w północno-wschodnim kierunku pomiędzy wzniesieniami P ...

                                               

Kaczawa

Kaczawa – rzeka w południowo-zachodniej Polsce, na Dolnym Śląsku, lewy dopływ Odry. Przepływa przez województwo dolnośląskie. Swoje źródła ma w Górach Kaczawskich, powyżej Kaczorowa. Obecnie dla Gór Pogórza Kaczawskiego Kaczawa stanowi istotny sk ...

                                               

Kamienica (dopływ Słupi)

Kamienica – rzeka, lewostronny dopływ Słupi o długości 30.38 km. Rzeka płynie na Pobrzeżu Bałtyckim. Wypływa z jeziora Kamieniczno na Pojezierzu Bytowskim, tworząc jar o charakterze podgórskim z licznymi zakolami wykorzystywany jako szlak spływów ...

                                               

Kamienica (lewy dopływ Dunajca)

Kamienica, zwana też Kamienicą Gorczańską – rzeka, lewobrzeżny dopływ Dunajca. W swoim górnym biegu płynie w Gorcach i od źródeł pod Turbaczem aż po Rzeki nazywana jest Kamienickim Potokiem. Przeciska się on głęboką doliną pomiędzy zboczami Mosto ...

                                               

Kamienica (prawy dopływ Dunajca)

Kamienica, Kamienica Nawojowska – rzeka, prawy dopływ Dunajca o długości 33.08 km. Źródło rzeki znajduje się po północnej stronie masywu Jaworzyny Krynickiej, a ujście do Dunajca w Nowym Sączu, w dnie Kotliny Sądeckiej. Kamienica wyznacza granicę ...

                                               

Karasiówka

Karasiówka – rzeka w południowo-wschodniej Polsce, prawoboczny dopływ Sanny. Wypływa ze stawu hodowlanego położonego we wsi Rzeczyca Księża. Do Sanny wpada pomiędzy Borowem a Kosinem. Jej długość wynosi 32, 5 km. W Węglinie przyjmuje bezimienny d ...

                                               

Kcynka

Kcynka – rzeka w Polsce, w województwie kujawsko-pomorskim i częściowo w wielkopolskim. Rzeka jest lewym dopływem Noteci. Jej źródła znajdują się niedaleko miejscowości Kcynia, a ujście niedaleko wsi Nowy Dwór.

                                               

Kisewska Struga

Kisewska Struga – rzeka Pobrzeża Bałtyckiego, posiadająca swoje źródła na północ od miejscowości Tawęcino na Wysoczyźnie Żarnowieckiej. Struga przepływa przez obszar gminy Nowa Wieś Lęborska, gminy Łęczyce oraz przez miejscowości Tawęcino, Kisewo ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie