Топ-100 ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 266

ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 266
                                               

Martwa Wisła

Martwa Wisła – rzeka będąca częścią Wisły Leniwki, powstała po zmianach koryta rzeki: w 1840 r. nazwę Martwa Wisła przybrał odcinek Leniwki od jej ujścia do wsi Górki obecnie Górki Zachodnie i Górki Wschodnie, gdzie wody rzeki w wyniku zatoru lod ...

                                               

Marycha

Marycha – rzeka na pograniczu polsko-litewskim. Jest lewobrzeżnym dopływem Czarnej Hańczy III rzędu. Powierzchnia zlewni wynosi 432.4 km², w tym 22.6 km² poza granicami kraju.

                                               

Masłówka (dopływ Orli)

Masłówka – rzeka, prawy dopływ Orli o długości 35.76 km i powierzchni zlewni 287.8 km². Obszarem źródliskowym są tereny leśne w okolicy miejscowościami Krobia. Rzeka jest odbiornikiem ścieków z zakładu mięsnego i oczyszczalni komunalnej w Gołaszy ...

                                               

Mątawa

Mątawa – rzeka w północnej Polsce, lewy dopływ Wisły, w rejonie Pojezierza Południowopomorskiego. Za źródło Mątawy przyjmuje się łąkę Konotop na północ od wsi Przewodnik. Przepływa przez jezioro Mątasek. Mątawa jest rzeką charakteryzująca się w s ...

                                               

Mianka (dopływ Nurca)

Mianka – rzeka, prawy dopływ Nurca o długości 27.15 km. Źródła rzeki znajdują się w okolicy wioski Szymbory-Andrzejowięta na wysokości około 157 m n.p.m. Płynie przez Wysoczyznę Wysokomazowiecką w województwie podlaskim. Przepływa przez miejscowo ...

                                               

Mienia (dopływ Świdra)

Mienia – rzeka na Mazowszu o długości około 40 km. Powierzchnia zlewni wynosi około 280 km². Jej źródła znajdują się niedaleko Kałuszyna. Przepływa przez tereny powiatu mińskiego i otwockiego. Największy dopływ – Srebrna, mniejszym jest struga Ję ...

                                               

Mleczna (dopływ Gostyni)

Mleczna – rzeka w południowej Polsce w województwie śląskim. Przepływa przez miasta: Katowice, Tychy i Bieruń. Źródła rzeki Mlecznej leżą na wysokości 290 m n.p.m. w pobliżu zachodniej granicy rezerwatu przyrody Ochojec w Katowicach. Następnie bi ...

                                               

Mleczna (dopływ Radomki)

Mleczna – rzeka, prawobrzeżny dopływ Radomki o długości 27.8 km i powierzchni dorzecza ok. 348.5 km². Bierze początek z kilku cieków źródłowych m.in. spod Kacprowic, Franciszkowa, Wolanowa i Młodocina, które łączą się w jeden ciek w okolicach wsi ...

                                               

Młosina

Młosina – mała rzeka wypływająca z jeziora Brzeźno w południowym regionie Kaszub zwanym Zaborami. Rzeka w całym swoim przebiegu aż do ujścia do rzeki Zbrzycy stanowi szlak spływów kajakowych. Rzeka przepływa przez jeziora Młosino Małe, Kły, Młosi ...

                                               

Mogilica (rzeka)

Mogilica – rzeka, lewy dopływ Parsęty na Pojezierzach i Pobrzeżach Południowobałtyckim, w województwie zachodniopomorskim, o długości 44 km. Powierzchnia dorzecza obejmuje 150.43 km². Źródło rzeki znajduje się na Wysoczyźnie Łobeskiej w okolicach ...

                                               

Mołstowa

Mołstowa – rzeka w północno-zachodniej Polsce, płynąca po Pobrzeżu Południowobałtyckim, w województwie zachodniopomorskim, o długości według różnych źródeł od 48.9 km do 57 km i powierzchni dorzecza od 371.5 km² do 377 km²; prawobrzeżny dopływ Regi.

                                               

Mołtawa

Mołtawa – rzeka w Polsce, na Mazowszu, tzw. Mazowszu Płockim - prawy dopływ Wisły o długości 34 km. Powierzchnia zlewni Mołtawy wynosi 242 kilometrów kwadratowych. Wpada do Wisły w miejscowości Kępa Polska w gminie Bodzanów, na 607. kilometrze je ...

                                               

Moszczenica (dopływ Bzury)

Moszczenica – rzeka, prawy dopływ Bzury o długości 55.08 km i powierzchni dorzecza ok. 515 km². Źródła rzeki znajdują się w okolicach wsi Byszewy na wys. 190 m n.p.m. W początkowym biegu, na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, płynie ...

                                               

Motława

Motława – rzeka w województwie pomorskim, dopływ Martwej Wisły, płynąca przez Pojezierze Starogardzkie i Żuławy Wiślane, powiaty: starogardzki, tczewski, gdański i miasto Gdańsk. Zlewnia rzeki leży jeszcze dodatkowo na Pojezierzu Kaszubskim. Rzek ...

                                               

Mszanka (dopływ Raby)

Mszanka – rzeka mająca swoje źródło w gorczańskiej wsi Lubomierz, pod szczytami Turbacza, Kudłonia i Jasienia, na wysokości ok. 1220 m. Ma długość 19 km, a powierzchnia jej dorzecza wynosi 174 km². Płynie ona przez Lubomierz, Mszanę Górną oraz Ms ...

                                               

Muszynka (rzeka)

Muszynka – rzeka, prawy dopływ Popradu. Cały jej bieg znajduje się w województwie małopolskim w powiecie nowosądeckim. Ma źródła na wysokości około 680 m n.p.m. pod Przełęczą Tylicką w miejscowości Muszynka. Spływa w północno-zachodnim kierunku d ...

                                               

Myśla (dopływ Bugu)

Myśla – rzeka, lewy dopływ Bugu o długości 22.1 km i powierzchni zlewni 159.13 km². Płynie przez tereny powiatu sokołowskiego i powiatu siedleckiego, przepływa m.in. przez Mogielnicę.

                                               

Myśla (dopływ Odry)

Myśla – rzeka w zachodniej Polsce, na Pojezierzu Myśliborskim, w województwie zachodniopomorskim i lubuskim, prawobrzeżny dopływ Odry.

                                               

Narew

Narew – rzeka przepływająca przez północno-wschodnią Polskę. Prawy dopływ Wisły do 1962 rzeka była uważana za prawostronny dopływ Bugu; zobacz też: Bugonarew. Długość 484 km, z czego większość w Polsce 448 km, a reszta – na Białorusi, gdzie bierz ...

                                               

Narewka (rzeka)

Narewka – lewy dopływ Narwi, płynie na Białorusi i w Polsce przez Równinę Bielską. Długość rzeki wynosi 61.1 km, w tym 21.7 km na terenie Białorusi.

                                               

Nidzica (rzeka)

Nidzica – rzeka w południowej Polsce, lewy dopływ górnej Wisły. Długość rzeki wynosi 62.9 km, a powierzchnia dorzecza 708 km². Nidzica rozpoczyna swój bieg na Wyżynie Miechowskiej. Źródło znajduje się w Rogowie na północ od Miechowa, na wysokości ...

                                               

Niedziczanka

Niedziczanka – rzeka, prawy dopływ Dunajca. Powstaje w górnej części Niedzicy z połączenia Łapszanki z Kacwinianką, którą uważa się za górną część Niedziczanki. Źródła Kacwinianki znajdują się w słowackiej Magurze Spiskiej, skąd spływa w północno ...

                                               

Niemica (rzeka)

Niemica – rzeka w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim, w powiecie kamieńskim, o długości 27 km, płynąca przez Równinę Gryficką. Całkowita powierzchnia zlewni rzeki Niemicy wynosi 112.6 km². Źródło Niemicy znajduje się na południ ...

                                               

Nietupa (dopływ Świsłoczy)

Nietupa − rzeka III rzędu w Polsce i na niewielkim odcinku na Białorusi, lewy dopływ Świsłoczy dorzecza Niemna.

                                               

Nil (dopływ Przyrwy)

Nil – rzeka w Polsce, przepływająca przez miasto Kolbuszową i pobliskie miejscowości Brzezówka, Kolbuszowa Dolna, Świerczów w województwie podkarpackim. Rzeka przepływa również przez obszar Muzeum Kultury Ludowej, gdzie jest jedną z atrakcji tury ...

                                               

Nizica

Nizica – rzeka o długości 2.3 km, wypływająca z jeziora Trzesiecko w Parku Miejskim w Szczecinku, następnie przypływająca przez miasto, rozległe trzęsawiska i uchodząca do jeziora Wielimie. Trzesiecko zbiera wody Kanału Radackiego i Lipowego Poto ...

                                               

Nogat

Nogat – rzeka będąca wschodnim ramieniem ujściowym Wisły, oddzielona od drugiego z ramion, Leniwki, śluzą w Białej Górze. Żeglowna na całej długości. Uchodzi licznymi odnogami do Zalewu Wiślanego, tworząc niewielką deltę. Częściowo zachowały się ...

                                               

Noteć

Noteć – rzeka o długości 391 km w Polsce. Największy dopływ Warty. Powierzchnia dorzecza wynosi 17 300 km². Siódma pod względem długości i szósta pod względem powierzchni dorzecza rzeka Polski. Noteć przepływa przez trzy województwa: kujawsko-pom ...

                                               

Nowa Pijawka

Nowa Pijawka – ciek zlokalizowany w całości na terenie gminy Rawicz. Wypływa na południowy zachód od Żołędnicy w tym samym rejonie ma swoje źródła Stara Pijawka, następnie płynie nadal w tym kierunku, przepływając przez Łaszczyn i Sierakowo. Ucho ...

                                               

Nysa Kłodzka

Nysa Kłodzka – rzeka w południowo-zachodniej Polsce, na terenie województw dolnośląskiego i opolskiego, lewobrzeżny dopływ Odry.

                                               

Nysa Łużycka

Nysa Łużycka – rzeka w Czechach, Niemczech i Polsce ; lewobrzeżny dopływ Odry. Długość rzeki wynosi od 251.6 km do 254.6 km. Zlewnia Nysy Łużyckiej obejmuje obszar o powierzchni według różnych publikacji od 4297 km² do 4403 km². Na długości 197.8 ...

                                               

Obnica

Obnica – ramię boczne Regalicy, oddzielająca się w okolicy Klucza, obecnie za pomocą śluzy, opływająca wyspy: Krzaczasta, Wielkie Bagno Kurowskie za Skośnicą oddzielająca Stare Pło i Wielkie Pło od Ustowskich Mokradeł. Uchodzi do Regalicy w Podju ...

                                               

Ochotnica (rzeka)

Ochotnica – rzeka, dopływ Dunajca. Za jej górny bieg uważany jest potok Forędówka, dolny bieg zaczyna się od ujścia potoku Furcówka. Jest ciekiem 3 rzędu i ma długość 22.776 km. Cała zlewnia Ochotnicy znajduje się w Gorcach i ma powierzchnię 109 ...

                                               

Odra

Odra – rzeka w Europie Środkowej, w zlewisku Morza Bałtyckiego, na terenie Czech, Polski i Niemiec. Pod względem całkowitej długości jest drugą rzeką Polski. Biorąc pod uwagę tylko jej część w granicach Polski, jest trzecią rzeką pod względem dłu ...

                                               

Okalewka

Okalewka – rzeka, prawy dopływ Skrwy o długości 15.28 km. Zlewnia Okalewki ma charakter nizinny, a jej powierzchnia wynosi 110.65 km². Rzeka odprowadza wody opadowe i drenażowe z dużych kompleksów użytków rolnych, głównie pól uprawnych, łąk i pas ...

                                               

Okalica

Okalica – rzeka, lewostronny dopływ Łeby o długości 18.86 km. Źródła rzeki znajdują się w okolicy Zakrzewa na północno-zachodnim krańcu Pojezierza Kaszubskiego. Przepływa przez kompleks leśny Puszczy Kaszubskiej i przez obszar gmin Cewice i Nowa ...

                                               

Okrzejka (dopływ Wisły)

Okrzejka – rzeka, prawy dopływ Wisły o długości 73.56 km i powierzchni dorzecza 528 km². Płynie przez Wysoczyznę Żelechowską do Doliny Środkowej Wisły na obszarze województwa mazowieckiego i lubelskiego. Wypływa we wsi Wola Okrzejska. Przepływa p ...

                                               

Oldza

Oldza – potok w południowo-zachodniej Polsce w woj. dolnośląskim w Sudetach Zachodnich. Ciek IV rzędu o długości około ok. 17 km, prawy dopływ Kwisy, należący do dorzecza Odry, zlewiska Morza Bałtyckiego.

                                               

Olszanka (dopływ Sanu)

Olszanka – rzeka w Górach Sanocko Turczańskich, prawy dopływ Sanu. Powstaje z połączenia Wańkówki i Starego Potoku w miejscowości Olszanica. Uchodzi formalnie do Sanu w miejscowości Zwierzyń, a tak naprawdę osiąga stare koryto Sanu i płynie nim o ...

                                               

Olszynka (dopływ Ropy)

Olszynka – rzeka, lewy dopływ Ropy. Ma długość około 24 km i jej zlewnia w całości znajduje się na Pogórzu Ciężkowickim. Odwadnia teren gmin Rzepiennik, Szerzyny i Skołyszyn. Olszynka stanowi południową granicę Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki. ...

                                               

Olza (rzeka)

Lista nazwanych cieków wodnych w dorzeczu Olzy: Olza ujście do Odry ├───P───Szotkówka │ └───P───Lesznica ├───P───Pietrówka ├───L───Stonawka ├───P───Bobrówka │ └───L───Młynówka ├───P───Puńcówka ├───L───Ropiczanka ├───L───Tyrka ├───P───Głuchówka ├─ ...

                                               

Ołobok (dopływ Prosny)

Ołobok – rzeka, lewy dopływ Prosny o długości 39.84 km. Rzeka płynie głównie na terenie powiatu ostrowskiego w kierunku południowym i wschodnim. Przepływa przez miejscowości: Raszków, Przybysławice, Ostrów Wielkopolski, Bagatela, Psary, Sławin, R ...

                                               

Omaza

Omaza – rzeka w Polsce w województwie warmińsko-mazurskim i w Rosji, prawobrzeżny dopływ Banówki, o długości 27.4 km. Źródła cieku znajdują się w wąskim wąwozie na zachód od wsi Lutkowo. Rzeka trzykrotnie przekracza granicę polsko-rosyjską, nim o ...

                                               

Opatówka (dopływ Liswarty)

Opatówka – rzeka, prawy dopływ Liswarty o długości 18 km. Początek bierze w okolicach Złochowic, a dalej płynie przez Opatów i Rębielice Królewskie. Koryto rzeki jest częściowo uregulowane, a brzegi umocnione faszyną.

                                               

Opatówka (dopływ Wisły)

Opatówka – rzeka, lewy dopływ Wisły o długości 55.88 km i powierzchni dorzecza 282 km². Rzeka płynie z Gór Świętokrzyskich przez Wyżynę Sandomierską na Nizinę Nadwiślańską, w województwie świętokrzyskim. Jej źródło znajduje się na wschodnim zbocz ...

                                               

Opawa (dopływ Odry)

Opawa – rzeka w Czechach, lewy dopływ górnej Odry, częściowo wyznacza granicę z Polską. Wypływa z Jesioników, płynie przez Śląsk Opawski, przez miasta Wrbno pod Pradziadem, Karniów i Opawę, uchodzi do Odry na terenie Ostrawy. Opawa powstaje z poł ...

                                               

Orlanka (dopływ Narwi)

Orlanka – rzeka, lewy dopływ Narwi o długości 50.28 km. Rzeka płynie na Nizinie Północnopodlaskiej, w województwie podlaskim. Wypływa na podmokłych łąkach koło wsi Jelonka. Przepływa przez miejscowości Jelonka, Czechy Orlańskie, Dubicze Cerkiewne ...

                                               

Orz

Orz – rzeka, lewy dopływ Narwi o długości 60.66 km i powierzchni dorzecza 609 km². Rzeka płynie w województwie podlaskim i mazowieckim. Wypływa u podnóża Czerwonego Boru, na południe od wsi Szumowo, płynie przez Międzyrzecze Łomżyńskie przez miej ...

                                               

Orzyc

Orzyc – rzeka, prawy dopływ Narwi o długości 142.52 km i powierzchni dorzecza 2 077 km². Rzeka płynie przez Nizinę Północnomazowiecką, w województwie warmińsko-mazurskim i mazowieckim. Wypływa z bagien na obszarze Wzniesień Mławskich, na wschód o ...

                                               

Osa (rzeka)

Osa – rzeka II rzędu w północnej Polsce o długości 96.2 km i dorzeczu 1594.5 km², prawy dopływ dolnej Wisły. Wypływa na Pojezierzu Iławskim z jeziora Perkun i kieruje się na południe, przepływa przez jeziora: Osa, Gardzień, Szymbarskie, Ząbrowski ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie