Топ-100 ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 267

ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 267
                                               

Rekowa

Rekowa – rzeka w północno-zachodniej Polsce, prawobrzeżny dopływ Regi o długości 22.01 km. Powierzchnia zlewni Rekowej wynosi 110.4 km². Rzeka bierze źródło pomiędzy wsią Gardzin a przysiółkiem Gozdno, skąd płynie na zachód. W pobliżu wsi Łabuń M ...

                                               

Rokitka (dopływ Noteci)

Rokitka – rzeka, prawobrzeżny dopływ Noteci o długości 50.28 km. Odwadnia południową część Wysoczyzny Krajeńskiej o powierzchni 218.3 km². Jej źródła znajdują się na południe od Jeziora Więcborskiego. Dorzecze Rokitki to obszar typowo rolniczy. Z ...

                                               

Rominta

Rominta – rzeka, lewy dopływ Pisy. Płynie przez tereny obwodu kaliningradzkiego w Rosji. Rzeka powstaje z połączenia rzek Błędzianki uznawanej za górny bieg Rominty i Szynkuny. Rzeka płynie przez Puszczę Romincką, przepływa przez wieś Krasnolesie ...

                                               

Ropa (dopływ Wisłoki)

Ropa – rzeka w południowej Polsce, w górnym biegu Blechnarka. Lewobrzeżny dopływ Wisłoki w 105 km jej biegu. Ropa płynie z najwyższych pasm Beskidu Niskiego przez Obniżenie Gorlickie do Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej. Rzeka Ropa jest źródłem wod ...

                                               

Rospuda

Rospuda – rzeka w północno-wschodniej Polsce, górny bieg rzeki Netty. Przepływa przez Pojezierze Suwalskie i północno-zachodnią część Puszczy Augustowskiej. Długość rzeki wynosi ok. 102 km, powierzchnia jej zlewni ok. 900 km 2, a średni przepływ ...

                                               

Rów Kryniczny

Rów Kryniczny – lewy dopływ Czarnego Potoku o długości 3.7 km. Źródło rzeki znajduje się na Osiedlu Majdan w Zamościu w niedawno odbudowanym bagnistym źródle zwanym "Kryniczki”. Płynie równolegle wzdłuż ulicy Majdan. Przepływa pod Drogą Wojewódzk ...

                                               

Róż (rzeka)

Róż – rzeka, prawobrzeżny dopływ Narwi o długości 30.17 km. Płynie w powiecie makowskim. Źródła ma na północny zachód od wsi Ruzieck, skąd płynie do tejże wsi i dalej w kierunku południowo-wschodnim. Przepływa przez wsie: Pach, Zamość, Sławkowo, ...

                                               

Ruda (dopływ Gwdy)

Ruda – rzeka, prawy dopływ Gwdy o długości 10.93 km i powierzchni zlewni 104.19 km². Rzeka przepływa przez jezioro Głochotczyno. Następnie w kierunku południowo-wschodnim przez Czaple Stawy. Dalej na południe przez Jezioro Koszyckie. W Pile przep ...

                                               

Ruda (dopływ prawy Brdy)

Ruda – rzeka w południowo-zachodniej części województwa pomorskiego o długości 20.12 km, przepływająca przez Równinę Charzykowską, będąca prawym dopływem Brdy.

                                               

Rudnica (dopływ Noteci)

Rudnica – rzeka o długości 13.8 km, prawy dopływ Noteci. Powierzchnia zlewni rzeki wynosi 44 km². W całości płynie na obszarze Kotliny Gorzowskiej. Ma źródło na zachód od wsi Runowo, skąd płynie w kierunku wschodnim. Ok. 1.4 km przed wsią Radosie ...

                                               

Rykolanka

Rykolanka − rzeka w województwie mazowieckim, lewobrzeżny dopływ Pilicy. Odwadnia południowo-wschodni skraj Wysoczyzny Rawskiej. Uchodzi do Pilicy na obszarze Doliny Białobrzeskiej. Powierzchnia dorzecza 162.2 km², 65.9% zlewni leży na terenie 4 ...

                                               

Ryszka (rzeka)

Ryszka – rzeka, prawy dopływ Wdy. Długość rzeki wynosi 20.33 km, powierzchnia zlewni 103.5 km², objętość przepływu w przekroju ujściowym 0.49 m³/sek. minimalnie 0.16 m³/sek., a średni spadek 2.97‰. Swoje źródło ma w okolicach wsi Zielonka. Przepł ...

                                               

Rządza (rzeka)

Rządza – rzeka na Nizinie Mazowieckiej w dorzeczu Wisły, lewy dopływ Narwi. Jej źródła znajdują się na północny zachód od Kałuszyna. Rzeka w dolnym biegu poniżej Starych Załubic jest spiętrzona wpływ zapory w Dębem i stanowi część Jeziora Zegrzyń ...

                                               

Rzeczyca (dopływ Sołokii)

Rzeczyca – rzeka w południowo-wschodniej Polsce i zachodniej Ukrainie, lewy dopływ Sołokii. Długość rzeki wynosi 37 km powierzchnia dorzecza: 197 km². Jest największym dopływem Sołokii.

                                               

Rzeka Czarna (dopływ Wisły)

Czarna – rzeka, lewobrzeżny dopływ Wisły w okolicy Czerska. Swój bieg rozpoczyna w okolicy Wierzchowiny. Jest rzeką uregulowaną, a jej koryto mieści się w przedziale 5-15 m. Należy do rzek II rzędu. Przepływa przez miejscowości: Wierzchowina, Mic ...

                                               

Sajna (rzeka)

Sajna – rzeka w województwie warmińsko-mazurskim, lewobrzeżny dopływ Gubra, a poprzez Łynę znajduje się w dorzeczu Pregoły. Przejęto w sposób umowny i obowiązujący, że rzeka przepływająca przez Reszel ma nazwę Sajna. Rzeka ma długość 50.6 km. Śre ...

                                               

Sakłak (dopływ Wiercicy)

Sakłak – mała rzeka przepływająca na terenie gminy Kramsk. Sakłak jest rzeką łączącą Kanał Grójecki z rzeką Wiecicą. Swój bieg rozpoczyna z tego kanału w okolicach Izabelina, a kończy we wsi Pogorzałki. Przepływa niedaleko miejscowości: Grabowe i ...

                                               

Sama

Przepływa rynną polodowcową przez równinne tereny zachodnio-poznankiej moreny dennej. Wypływa z jeziora Lusowskiego w miejscowości Lusówko, która znajduje się w pobliżu Tarnowa Podgórnego, na wysokości około 90 m n.p.m., wśród wzniesień morenowyc ...

                                               

Samica Kierska

Jej źródła znajdują się w niewielkim, bagnistym zagłębieniu pomiędzy wzgórzami moreny czołowej stadiału poznańskiego położonym ok. 1.5 km na zachód od Jeziora Kierskiego. Do tego jeziora też wpływa w jego północno-zachodnim krańcu, a wypływa w pó ...

                                               

San

San – rzeka w południowo-wschodniej Polsce, prawobrzeżny dopływ Wisły. Długość – 457.76 km. Na odcinku 54 km jest rzeką graniczną między Polską a Ukrainą. Powierzchnia zlewni – 16 861 km².

                                               

Sanica

Sanica – rzeka, prawobrzeżny dopływ Wschodniej o długości 30.44 km i obszarze dorzecza 255.1 km². Rzeka płynie na terenie województwa świętokrzyskiego. Przepływa przez teren gmin Chmielnik, Gnojno, Busko-Zdrój, Stopnica i Tuczępy. Przed Nieciesła ...

                                               

Sanna (dopływ Wisły)

Sanna – rzeka, prawostronny dopływ Wisły o długości 51.3 km i powierzchni dorzecza 606.8 km² przepływający przez województwo lubelskie i podkarpackie.

                                               

Sapina

Sapina – rzeka w województwie warmińsko-mazurskim, w zlewni rzeki Węgorapy. Sapina ma długość 47.6 km, szerokość do 20 m, głębokość do 1 m. Rzeka ma swój początek w Puszczy Boreckiej, ale niektórzy badacze uważają, że znajduje się ono w okolicach ...

                                               

Sąpólna

Sąpólna – rzeka w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim, płynąca po Równinie Nowogardzkiej; lewobrzeżny dopływ rzeki Uklei. Długość cieku wynosi 60.08 km, a powierzchnia zlewni 87.7 km². Rzeka bierze źródło na południowy zachód od ...

                                               

Serafa

Serafa – rzeka w województwie małopolskim, prawy dopływ Wisły. Długość rzeki wynosi 12.7 km, powierzchnia zlewni 74.9 km². Początek swój bierze w Wieliczce w okolicach stawu w Parku Mickiewicza by następnie w okolicy ulicy Kubusia Puchatka przyją ...

                                               

Sękówka

Sękówka – rzeka w południowej Polsce, prawobrzeżny dopływ Ropy, o długości 24.01 km. Ciek IV rzędu, o powierzchni dorzecza 122.75 km 2.

                                               

Sienica (dopływ Myśli)

Sienica – rzeka, prawy dopływ Myśli o długości 18.47 km i powierzchni zlewni 105.66 km². Rzeka płynie w województwie zachodniopomorskim. Do Myśli uchodzi w okolicy Dargomyśla. Szerokość koryta ok. 1.5 m. Dno piaszczyste lub piaszczysto-muliste. P ...

                                               

Sierpienica

Sierpienica – rzeka w Polsce, prawy dopływ Skrwy o długości 52.43 km. Rzeka przepływa przez Sierpc. Jej źródła znajdują się w okolicach Bielska. Uchodzi do Skrwy na 62.6 km jej biegu. Ciekami źródłowymi są Sierpienica Prawa i Lewa, przy czym za c ...

                                               

Skawa (rzeka)

Skawa – rzeka, prawy dopływ Wisły. Płynie na obszarze Beskidów Zachodnich i Pogórza Zachodniobeskidzkiego przez Beskid Żywiecki, dalej przez Beskid Makowski i Beskid Mały, między pogórzami Śląskim i Wielickim oraz Doliną Wisły. Jej bieg w całości ...

                                               

Skawica (dopływ Skawy)

Skawica – rzeka w południowej Polsce, lewy dopływ Skawy. Jej długość wynosi 23.3 km, a powierzchnia dorzecza 145.96 km². Średni spadek 3.25%. Za główny, źródłowy odcinek Skawicy zwyczajowo przyjmowany jest potok Jałowiec, wypływający spod Przełęc ...

                                               

Skawinka

Skawinka – rzeka w województwie małopolskim, prawy dopływ Wisły, do której uchodzi koło Skawiny na wysokości 209 m. Ma powierzchnię dorzecza 365 km² Według Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej Harbutó ...

                                               

Skotawa

Skotawa – rzeka w Polsce, w województwie pomorskim, przepływająca przez obszar dwóch gmin – Dębnicy Kaszubskiej w powiecie słupskim i Czarnej Dąbrówki w powiecie bytowskim. Stanowi prawostronny dopływ Słupi o długości 44.6 km. Głównymi dopływami ...

                                               

Skroda (dopływ Nysy Łużyckiej)

Skroda – rzeka, prawobrzeżny dopływ Nysy Łużyckiej o długości 31.83 km. Płynie w południowej części województwa lubuskiego w powiecie żarskim. Jej źródła znajdują się na Wzniesieniach Żarskich pomiędzy Olbrachtowem a Drozdowem. Zasila stawy rybne ...

                                               

Skrwa

Źródło rzeki znajduje się w powiecie żuromińskim w okolicach wsi Płociczno. Powierzchnia dopływów wynosi 1704 km². W górnym biegu meandruje w podmokłej dolinie, przepływa przez lasy nieopodal Sierpca i przez jezioro Skrwilno. Przed ujściem do Wis ...

                                               

Sławka (dopływ Wieprza)

Sławka, w górnym biegu Stoki – rzeka, która jest lewym dopływem rzeki Wieprz. Według wykazu wód płynących w Polsce zmienia nazwę na Sławka od ujścia Granicznego Rowu. Źródła rzeki znajdują się na terenie wsi Jadwisin. Uchodzi do Wieprza we wsi Ci ...

                                               

Słomianka (rzeka)

Słomianka – rzeka, prawy dopływ Pilicy o długości 20.24 km. Wypływa w okolicach wsi Kozenin, na wschód od Opoczna i, kierując się początkowo na północ, dopływa do miejscowości Sławno, po czym zmienia kierunek na północno-wschodni i w miejscowości ...

                                               

Słupia (rzeka)

Rzeka wypływa z torfowisk położonych na wysokości około 200 m n.p.m. koło Sierakowskiej Huty, na Pojezierzu Kaszubskim, w górnym biegu przepływa przez teren moreny czołowej dochodzącej do 200 m n.p.m., w środkowym piaszczysto-gliniaste utwory mor ...

                                               

Smarkata

Smarkata – struga, prawobrzeżny dopływ Trześniówki o długości 17 km. Ma źródła we wsi Hadykówka. Płynie na północny zachód przez Puszczę Sandomierską. Smarkatą zasilają dopływ z Chlistaw, dopływ z Kamionki, kanał Korczak i rów Gawrynówka. Koryto ...

                                               

Smortawa

Smortawa – rzeka, prawy dopływ Odry o długości 38.72 km. Źródła rzeki znajdują się w okolicach Świerczowa na Równinie Opolskiej. Płynie przez Bory Stobrawskie, niemal cały odcinek wśród lasów: koło Książkowic, przez Barucice, koło Dobrzynia, przy ...

                                               

Smuga (dopływ Czarnego Potoku)

Smuga – prawy dopływ Czarnego Potoku o długości 5 km. Źródło rzeki znajduje się we wsi Czołki w Gminie Sitno. Wypływa z ogromnego obszaru bagiennego na północ od Zamościa. Jej dopływami są głównie rowy melioracyjne. Zasila kompleks stawów rybnych ...

                                               

Sobiepanka

Sobiepanka – płytka, kamienista, rzeka, górny odcinek rzeki Krutyni. Sobiepanka wypływa z jeziora Lampasz. ma 1.5 km długości, maksymalna głębokość to 30 cm. Uchodzi do jeziora Kujno.

                                               

Sobięcinka

Sobięcinka – potok w południowo zachodniej Polsce w woj. dolnośląskim w Sudetach Środkowych, w Górach Wałbrzyskich. potok o długości 2.090 km, lewy dopływ Pełcznicy jest ciekiem V rzędu należącym do dorzecza Odry, zlewiska Morza Bałtyckiego.

                                               

Sobińska Struga

Długość rzeki wynosi 33 km, powierzchnia zlewni 103.3 km², średnioroczny przepływ 0.5 m³/sek. minimalny 0.16–0.2 m³/sek. Swoje źródło ma w niewielkim jeziorze śródleśnym na zachód od wsi Dębia Góra. Przepływa przez Bory Tucholskie i niemal w cało ...

                                               

Sołokija

Sołokija – rzeka w południowo-wschodniej Polsce i na zachodzie Ukrainy, w dorzeczu Wisły, dopływ Bugu. Długość – 71 km, powierzchnia zlewni – 939 km². Źródła w Polsce, na północ od Tomaszowa Lubelskiego, na północnych stokach Roztocza. Płynie na ...

                                               

Sołotwa

Sołotwa – rzeka w woj. podkarpackim w powiecie lubaczowskim. Jest prawym dopływem rzeki Lubaczówki. Wypływa z terenów Roztocza na Ukrainie, do miejsca przyjęcia prawego dopływu Glinianka, koło wsi Basznia Górna, nosi nazwę Smolinka. W Polsce prze ...

                                               

Sopot (dopływ Tanwi)

Sopot – rzeka, prawy dopływ Tanwi o długości 24.35 km. Rzeka płynie na Roztoczu, płynie przez Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej, a w szczególności przez utworzony w celach ochronnych rezerwat Czartowe Pole. Przepływa przez miejscowości: Ciotusza ...

                                               

Stara Rega (rzeka)

Stara Rega – rzeka w środkowej części Pojezierza Zachodniopomorskiego, w woj. zachodniopomorskim, lewostronny dopływ rzeki Regi o długości 25 km. Stara Rega ma swoje źródła w okolicy Jeziora Gęgnowskiego, w północnej części gminy Drawsko Pomorski ...

                                               

Stepnica (rzeka)

Stepnica – rzeka w województwie zachodniopomorskim, w powiecie goleniowskim, dopływ Gowienicy, zlewisko Zalewu Szczecińskiego, przepływająca przez gminy Maszewo i Osina, ok. 32 km. Rzeka ma swoje źródła w mieście Maszewie, dalej płynie doliną prz ...

                                               

Stobnica (dopływ Iny)

Stobnica – rzeka, lewostronny dopływ Iny o długości 15.4 km i powierzchni zlewni 201.14 km². Rzeka płynie w województwie zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim. Wypływa z jeziora Stobno, a następnie płynie na wschód, przepływa przez Choszcz ...

                                               

Stoła

Stoła – druga co do wielkości rzeka powiatu tarnogórskiego. Ma zlewnię o powierzchni 237 km² i długość ok. 25 km. Jej źródło znajduje się w Bobrownikach Śląskich – dzielnicy Tarnowskich Gór w okolicy ulicy Puszkina. Stamtąd korytem częściowo kryt ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie