Топ-100 ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 268

ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 268
                                               

Wiercica (dopływ Warty)

Wiercica – rzeka, prawostronny dopływ Warty o długości 23.36 km. Wypływa z okolic wsi Kaczyniec w gminie Koło, a wpływa do Warty w okolicy wsi Pogorzałki w gminie Kramsk. Dopływami rzeki są Jaźwiniec, Sakłak i Struga Osiecka. Najszersza część tej ...

                                               

Wierzbica (dopływ Skrwy)

Wierzbica – rzeka, lewy dopływ Skrwy o długości 33.38 km i powierzchni 122.1 km². Płynie w głębokiej dolinie na 20 m, deniwelacja terenu wynosi do 70 m.

                                               

Wierzyca

Wierzyca – rzeka w północnej Polsce, lewy dopływ dolnej Wisły. Długość rzeki wynosi 151.4 km, a powierzchnia dorzecza 1603 km². Wierzyca wypływa z niewielkiego Jeziora Piotrowskiego na Pojezierzu Kaszubskim przy miejscowości Piotrowo na południow ...

                                               

Wilanówka

Wilanówka do lat 50. XX w. była dolnym odcinkiem rzeki Jeziorki, kiedy to postanowiono o sztucznym skróceniu jej biegu w rejonie Obórek Jeziorka została skierowana bezpośrednio do Wisły. Obecnie Wilanówka w Warszawie jest w istocie zanikającym i ...

                                               

Wilga (rzeka w województwie mazowieckim)

Wilga – rzeka płynąca głównie w województwie mazowieckim, mająca źródła w województwie lubelskim. Prawy dopływ Wisły. Płynie przez Wysoczyznę Żelechowską, Równinę Garwolińską do Doliny Środkowej Wisły. Wypływa na wysokości 172 m n.p.m. w odległoś ...

                                               

Wilkowa (rzeka)

Wilkowa – rzeka w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim; lewobrzeżny dopływ strugi Piaskowej. Rzeka bierze swoje źródło z niewielkiego obniżenia w rejonie wsi Orle na Wysoczyźnie Łobeskiej, skąd płynie na północ i omija wieś Pogor ...

                                               

Wirowa

Wirowa – rzeka, lewy dopływ Tanwi o długości 36.04 km. Płynie na Płaskowyżu Tarnogrodzkim. Wypływa na zachód od Majdanu Sieniawskiego przysiółka Dobrobol i płynie w kierunku wschodnim. Przepływa przez Moszczanicę, Koziejówkę, Ułazów i Stary Lubli ...

                                               

Wisła

Wisła – najdłuższa rzeka Polski, a także najdłuższa rzeka uchodząca do Morza Bałtyckiego, o długości 1047 km. Wpływa do Zatoki Gdańskiej, a jej średnioroczny przepływ w odcinku ujściowym wynosi 1046 m³/s. Według najnowszych pomiarów Wisła, stanow ...

                                               

Wisłok

Wisłok którego nazwa pochodzi od Wisły, jak udowadnia Wanda Daszykowska-Ruszel, swoją nazwę wiedzie od języka praindoeuropejskiego, od wyrazu veis, oznaczającego coś ciekłego, płynącego. Z tego źródłosłowu pochodzi nazwa Wisły, Wisełki, Wisłoki i ...

                                               

Wisłoka

Wisłoka – rzeka w południowo-wschodniej Polsce, prawy dopływ górnej Wisły. Długość rzeki wynosi 164 km, a powierzchnia dorzecza 4110 km². Wisłoka ma źródła w środkowej części Beskidu Niskiego na wysokości 575 m n.p.m., na zboczach góry Dębi Wierc ...

                                               

Witka

Witka – rzeka w Czechach i w Polsce o długości 51.9 km i powierzchni dorzecza 331 km², prawy dopływ Nysy Łużyckiej. Rzeka wypływa z trzech potoków źródliskowych w Górach Izerskich: Bílá Smědá, Černá Smědá, Hnědá Smědá, w Czechach. Za główny potok ...

                                               

Wkra (dopływ Narwi)

Wkra – rzeka w północno-wschodniej Polsce, prawy dopływ Narwi, o długości 249.1 km. Powierzchnia dorzecza Wkry obejmuje obszar 5322 km². Rzeka bierze źródła w okolicy Nidzicy. Bieg rzeki Wkry podzielony jest na 3 odcinki o różnych nazwach: dolny ...

                                               

Woda Ujsolska

Woda Ujsolska – rzeka w południowej Polsce, w całości płynąca w obrębie Beskidu Żywieckiego. Również cała jej zlewnia znajduje się w tym mezoregionie. Na niektórych mapach nazywana jest również Ujsołą lub Białą Sołą. Powstaje z połączenia potoków ...

                                               

Wolbórka

Wolbórka – rzeka w środkowej Polsce, lewy dopływ Pilicy o długości 48.8 km i powierzchni dorzecza 941 km². Płynie przez Wzniesienia Łódzkie i Równinę Piotrkowską do Doliny Białobrzeskiej, w województwie łódzkim. W okresie średniowiecza XIII-XV w. ...

                                               

Wolica (dopływ Wieprza)

Wolica – rzeka, prawostronny dopływ Wieprza o długości 45 km. Rzeka bierze swój początek w Tuczępach, przepływa przez Skierbieszów, Topola, Cieszyn, Zawodę, Małochwiej Mały, Wólkę Orłowską, Kalinówkę, Majdan Krynicki. Uchodzi do Wieprza w okolicy ...

                                               

Wołcza (rzeka)

Wołcza – rzeka w północno-zachodniej Polsce, płynąca przez Równinę Gryficką w województwie zachodniopomorskim, o długości 31.6 km. Bierze początek w gminie Gryfice i płynie w kierunku północno-zachodnim, gdzie w gminie Kamień Pomorski uchodzi do ...

                                               

Wołczenica

Wołczenica – rzeka płynąca przez Równinę Gryficką i Równinę Goleniowską, o długości 52.1 km. Źródło ma nieopodal wsi Glicko. Uchodzi do Zatoki Cichej cieśniny Dziwny. Rzeka stanowi główną oś hydrologiczną gminy Golczewo. Według danych regionalneg ...

                                               

Wołkuszanka

Wołkuszanka – rzeka w Polsce i na Białorusi o długości 24 km, prawy dopływ Czarnej Hańczy. Na przeważającym odcinku – od źródeł do 7 kilometra rzeka była w latach osiemdziesiątych uregulowana. Obecnie odzyskuje na niektórych odcinkach naturalny c ...

                                               

Wyrwa (dopływ Wiaru)

Wyrwa – rzeka przepływająca przez obszar Polski i Ukrainy, prawy dopływ Wiaru, o długości około 25 km. Źródła rzeki znajdują się na terenie Gór sanocko-Turczańskich pod szczytem Kopce 610 m n.p.m. na wschód od wsi Jureczkowa, w odległości około 2 ...

                                               

Zadrna

Rzeka płynie w Sudetach Środkowych, w woj. dolnośląskim. Przepływa przez Błażejów, Chełmsko Śląskie, Olszyny, Jawiszów, Krzeszówek, Krzeszów, Czadrów i Kamienną Górę. Wypływa z "Jodłowego Źródła" na wysokości około 600 m n.p.m., ze wschodniego zb ...

                                               

Zagożdżonka

Zagożdżonka – rzeka, lewy dopływ Wisły o długości 46.21 km i powierzchni dorzecza 568.5 km². Rzeka wypływa pod wsią Czarna i płynie przez Puszczę Kozienicką. Przepływa przez Pionki i Kozienice. Uchodzi do Wisły w Świerżach Górnych. Jej lewymi dop ...

                                               

Zbuczynka

Zbuczynka – rzeka dorzecza Bugu, prawy dopływ Muchawki o długości 24.17 km. Źródło rzeki znajduje się w okolicach wsi Karcze. Przepływa przez miejscowości Zdany, Zbuczyn, Grodzisk i po ominięciu wsi Borki-Paduchy wpada do Muchawki.

                                               

Zdynia (rzeka)

Zdynia – niewielka rzeka w Beskidzie Niskim, prawy dopływ Ropy. Długość ok. 20 km. Górny tok nosił dawniej nazwę Konieczna, obecnie nazywany jest Zdynianką. Główne dopływy lewobrzeżne: Regetówka i Plebański Potok, prawobrzeżne: Jahniacze, Gładysz ...

                                               

Zgłowiączka (rzeka)

Zgłowiączka – rzeka, lewobrzeżny dopływ Wisły o długości 79 km. Powierzchnia jej dorzecza wynosi 1495.6 km 2. Początkiem cieku jest Kanał Głuszyński, który swoje źródła ma w okolicy wsi Płowce. Zgłowiączka przepływa przez Jezioro Głuszyńskie i uc ...

                                               

Złota (dopływ Sanu koło Kuryłówki i Łazowa)

Złota – rzeka, prawobrzeżny dopływ Sanu o długości ok. 23.3 km i powierzchni zlewni ok. 100.5 km 2. Źródła ma w województwie lubelskim, na znacznej swej długości płynie wzdłuż granicy województwa lubelskiego i podkarpackiego. Przepływa m.in. prze ...

                                               

Złota (dopływ Sanu koło Kuryłówki)

Złota – rzeka, prawobrzeżny dopływ Sanu o długości 33.07 km i powierzchni zlewni ok. 150 km 2. Przepływa przez miejscowości: Majdan Sieniawski, Słobodę, Dąbrowicę, Ożannę, Tarnawiec i Kuryłówkę. W Ożannie na rzece utworzono sztuczny zalew, wokół ...

                                               

Żurawianka (dopływ Płonki)

Żurawianka – rzeka, prawostronny dopływ Płonki o długości 27.43 km i powierzchni zlewni 177.42 km². Rzeka płynie w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego. W górnym biegu nazwę Żurawianka noszą dwa cieki, które łączą się ze sobą poni ...

                                               

Droga Wodna Górnej Wisły

Droga Wodna Górnej Wisły – droga wodna, główny śródlądowy szlak żeglugowy w regionie wodnym Górnej Wisły, zaczynający się Oświęcimiu a kończący w Krakowie.

                                               

Droga wodna Wisła-Odra

Droga wodna Wisła-Odra – szlak żeglugi śródlądowej o długości 294.3 km, łączący Wisłę z Odrą. Prowadzi z Bydgoszczy do Kostrzyna nad Odrą rzekami: Brdą, Kanałem Bydgoskim, Notecią i Wartą. Szlak stanowi fragment drogi wodnej E70, jednej z trzech ...

                                               

Pętla Kujawska

Pętla Kujawska – szlak kajakowy o długości 269 km, prowadzący z Bydgoszczy na zachód Kanałem Bydgoskim, następnie na południe Kanałem Górnonoteckim i Notecią górną, na wschód Kanałem Bachorze oraz rzeką Zgłowiączką do Włocławka. Powrót następuje ...

                                               

Pętla Toruńska

Pętla Toruńska – szlak kajakowy o długości 487 km, prowadzący z Torunia Wisłą do Bydgoszczy, następnie Doliną Dolnej Wisły, Nogatem, Kanałem Jagiellońskim, rzeką Elbląg do Elbląga, następnie Kanałem Elbląskim do Ostródy i dalej Drwęcą z powrotem ...

                                               

Pętla Żuławska

Pętla Żuławska – droga wodna o długości 303 km, łącząca szlaki wodne Wisły, Martwej Wisły, Szkarpawy, Wisły Królewieckiej, Nogatu, Wisły Śmiałej, Wielkiej Świętej – Tugi, Motławy, Kanału Jagiellońskiego, rzeki Elbląg i Pasłęki z wodami Zalewu Wiś ...

                                               

Wielka Pętla Wielkopolski

Wielka Pętla Wielkopolski – szlak żeglugi śródlądowej o długości 688 km, prowadzący z Kostrzyna nad Odrą Wartą do Santoka, następnie Notecią przez Czarnków i Nakło na przedmieścia Bydgoszczy, skąd Kanałem Górnonoteckim przez jezioro Gopło i Kanał ...

                                               

Dolina Chłapowska (rezerwat przyrody)

Dolina Chłapowska – krajobrazowy rezerwat przyrody o powierzchni 24.83 ha utworzony w 2000 roku, obejmujący podlegający ochronie obszar wąwozu zwanego Doliną Chłapowską lub Wąwozem Chłapowskim. Znajduje się na terenie Nadmorskiego Parku Krajobraz ...

                                               

Wąwóz Kraków

Wąwóz Kraków lub Kraków – boczna, orograficznie prawa odnoga Doliny Kościeliskiej w polskich Tatrach Zachodnich, wcięta głęboko w stoki masywu Ciemniaka i Upłaziańskiej Kopy.

                                               

Rezerwat przyrody Wąwóz Lipa

Rezerwat przyrody Wąwóz Lipa – leśny rezerwat przyrody w południowo-zachodniej Polsce, w woj. dolnośląskim, w powiecie jaworskim, w gminach Paszowice i Bolków.

                                               

Rezerwat przyrody Wąwóz Myśliborski koło Jawora

Rezerwat przyrody Wąwóz Myśliborski koło Jawora – rezerwat przyrody w południowo-zachodniej Polsce, w woj. dolnośląskim, w powiecie jaworskim, w gminie Paszowice.

                                               

Wąwóz Piszczele w Sandomierzu

Wąwóz Piszczele w Sandomierzu – wąwóz lessowy położony w południowo-zachodniej części miasta, pomiędzy kościołem św. Jakuba, a Parkiem Piszczele. Z wąwozu wypływa źródełko Piszczelówka w nienaruszonym stanie od stuleci. Wąwozem przechodzi doroczn ...

                                               

Wąwóz Świętej Królowej Jadwigi w Sandomierzu

Wąwóz Świętej Królowej Jadwigi w Sandomierzu – około półkilometrowy wąwóz lessowy położony w południowo-zachodniej części miasta między ulicami Staromiejską a Królowej Jadwigi. Maksymalna wysokość u jego wylotu wynosi ponad 10 m. W bezpośrednim s ...

                                               

Rezerwat przyrody Wąwóz Siedmicki

Znajduje się w województwie dolnośląskim, w powiecie jaworskim, w gminie Paszowice – w południowej części Parku Krajobrazowego "Chełmy”, ok. 0.6 km na zachód od miejscowości Siedmica. W całości położony w obszarze Natura 2000 Góry i Pogórze Kacza ...

                                               

Rezerwat przyrody Wąwóz w Skałach

Rezerwat przyrody Wąwóz w Skałach – rezerwat przyrody nieożywionej w gminie Waśniów w powiecie ostrowieckim oraz w gminie Nowa Słupia w powiecie kieleckim. Znajduje się w otulinie Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego. Rok utworzenia: 1994 Przedmio ...

                                               

Góra Świętej Anny

Góra Świętej Anny – najwyższe wzniesienie grzbietu Chełma na Wyżynie Śląskiej o wysokości 408 m n.p.m. w obrębie gminy Leśnica. Wysokość względna mierzona od dna doliny Odry wynosi około 220 m. Na szczycie i stokach wzgórza znajduje się wieś o te ...

                                               

Małe Organy Myśliborskie

Małe Organy Myśliborskie – bazaltowy czop wulkanu z widocznymi ciosami słupowymi, pomnik przyrody nieożywionej na terenie Parku Krajobrazowego Chełmy. Znajduje się na wzgórzu Rataj, około kilometra od wsi Myślibórz. Dojście szlakiem czerwonym. Or ...

                                               

Ostrzyca (Pogórze Kaczawskie)

Ostrzyca – wzgórze o wysokości 501 m n.p.m. w południowo-zachodniej Polsce na Pogórzu Kaczawskim będącym częścią Pogórza Zachodniosudeckiego.

                                               

Lista wysp Polski

Trzcinice Wydrza Kępa Wiszowa Kępa Smug Koński Smug Wola Kępa Chełminka Karwia Kępa Karsibór Lądko Gęsia Kępa Wołcza Kępa Bielawki Mielin Warnie Kępy Karsiborska Kępa Świńskie Kępy Wielki Krzek Ostrówek Koprzykowskie Łęgi

                                               

Ostrów Wielki (Wdzydze)

Ostrów Wielki – jest największą wyspą znajdującą się na akwenie jeziora Wdzydze. Północna nadbrzeżna część wyspy jest zamieszkana zaś południowa część wyspy jest zdominowana połacią leśną. Wyspa jest jednym z etapów szlaku wodnego rzeki Wdy.

                                               

Torpedownia

Torpedownia – polska nazwa zwyczajowa centralnego obiektu niemieckich ośrodków badawczych torped, budowanych na terenie okupowanej Polski w czasie II wojny światowej. Torpedownia była to hala montażowa torped wraz z urządzeniami do próbnych strze ...

                                               

Altana (wzgórze)

Altana – najwyższy szczyt Garbu Gielniowskiego na Wyżynie Kieleckiej i województwa mazowieckiego, pomiędzy wsiami Ciechostowice i Hucisko.

                                               

Apostolska Góra

Apostolska Góra, także Apostolska Górka − wzniesienie o wysokości 311 m n.p.m położone na terenie dzielnicy Rudy Śląskiej Kochłowice, należące do pasma Wzgórz Kochłowickich. Teren częściowo splantowany przy budowie kopalni "Śląsk" i szkoły górnic ...

                                               

Białogóra (Wybrzeże Słowińskie)

Białogóra – wzniesienie o wysokości 16.7 m n.p.m. na Wybrzeżu Słowińskim, położone w woj. pomorskim, w powiecie puckim, w gminie Krokowa, na obszarze Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, ok. 0.5 km od brzegu Morza Bałtyckiego. Teren wzniesienia zos ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie