Топ-100 ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 276

ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 276
                                               

Chrześcijanin (czasopismo)

Chrześcijanin – polski periodyk chrześcijański wydawany od 1929 roku przez różne denominacje ewangelikalne. Od 1989 roku jest organem prasowym Kościoła Zielonoświątkowego.

                                               

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie – publiczna ekumeniczna szkoła wyższa posiadająca dwa Wydziały: Wydział Teologiczny i Wydział Nauk Społecznych. Status prawny uczelni określa ustawa z dnia 16 marca 2000 o Chrześcijańskiej Akademii ...

                                               

Chrześcijańsko-mennonicka Gmina Kiernica-Lwów

Chrześcijańsko-mennonicka Gmina Kiernica-Lwów – mennonicka wspólnota religijna zapoczątkowana w Galicji pod koniec XVIII wieku, powstała w 1909 w wyniku połączenia się gmin mennonickich z Kiernicy i ze Lwowa, mająca do 1939 siedzibę we Lwowie prz ...

                                               

Zbór luterański w Czerminie

Zbór luterański w Czerminie – były zbór luterański założony przez kolonistów józefińskich w 1784 na mocy Patentu Tolerancyjnego. Do 1867 siedzibą zboru był Sarnów a następnie Czermin.

                                               

Józef Czerski

Józef Czerski – polski duchowny zielonoświątkowy, biskup, zwierzchnik Związku Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Polsce w latach 1947–1953.

                                               

Robert Drews

Robert Drews – niemiecki duchowny baptystyczny, prezes Unii Zborów Baptystów Języka Niemieckiego w Polsce.

                                               

Ewangelicki Kościół Unii Staropruskiej

Ewangelicki Kościół Unii Staropruskiej – powstał w 1817, początkowo jedynie na terenie Królestwa Prus. Ówczesny król pruski, Fryderyk Wilhelm III 27 września 1817 r. podpisał dokument unii wyznaniowej, która miała połączyć w jeden Kościół odrębne ...

                                               

Ewangelicki Kościół Unijny na polskim Górnym Śląsku

Ewangelicki Kościół Unijny na polskim Górnym Śląsku – ewangelicko-unijny związek religijny istniejący w latach 1923-1939 w części Górnego Śląska znajdującej się na terytorium II Rzeczypospolitej. Powstał w oparciu o znajdujące się na tym obszarze ...

                                               

Ewangelickie Seminarium Kaznodziejskie i Szkoła Teologiczna w Poznaniu

Ewangelickie Seminarium Kaznodziejskie i Szkoła Teologiczna w Poznaniu – utworzona w Poznaniu w 1921 przez władze Ewangelickiego Kościoła Unijnego w Polsce uczelnia teologiczna mająca na celu kształcenie pastorów dla niemieckich Kościołów ewangel ...

                                               

Ewangelikalizm

Ewangelikalizm – nurt pobożnościowy w protestantyzmie, oparty na specyficznej duchowości. W większości protestantyzm ewangelikalny jest środowiskiem konserwatywnym i sprzeciwia się tendencjom liberalnego chrześcijaństwa, które zaznaczają się w gł ...

                                               

Franco de Franco

Franco de Franco – włoski kalwinista, który został w Polsce skazany na śmierć ze względów wyznaniowych.

                                               

Ryszard Gerlicz

Ryszard Gerlicz – polski inżynier, świecki działacz Jednoty Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, prezes konsystorza tego Kościoła od listopada 1936 do wybuchu II wojny światowej.

                                               

Głos Ewangeliczny

Głos Ewangeliczny – miesięcznik chrześcijański, organ prasowy Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w RP. W 2014 roku czasopismo miało nakład 600 egzemplarzy. Artykuły publikowane w "Głosie Ewangelicznym” dotyczą biblijnych doktryn oraz ich praktyc ...

                                               

Gromadkarze

Gromadkarze – luterański ruch narodowo-religijny o charakterze pietystycznym wśród Mazurów zapoczątkowany w pierwszej połowie XIX wieku. Jego kres nastąpił po II wojnie światowej.

                                               

Jerzy Heczko

Jerzy Bogusław Heczko – polski duchowny luterański, pisarz religijny, autor pieśni kościelnych, twórca jednego z najpopularniejszych polskich kancjonałów ewangelickich pt. Kancyonał czyli śpiewnik dla chrześcian ewangielickich.

                                               

Adolf Horak

Adolf Horak – największy przedsiębiorca i jedna z najbardziej znaczących osób międzywojennej Rudy Pabianickiej, działacz ruchu baptystycznego w II Rzeczypospolitej.

                                               

Jan Jenczio

Jan Jenczio – ewangelicki gospodarz mazurski w przygranicznej, pruskiej wsi Markowskie pod Oleckiem. Był miłośnikiem polskiej książki i bibliofilem, autorem wierszy i artykułów. Jako uczestnik ruchu gromadkarskiego wcielał w życie chrześcijańskie ...

                                               

Kościół Anglikański w Polsce

Kościół Anglikański w Polsce – anglikański związek wyznaniowy zarejestrowany w Polsce w 1996 roku. Organizacyjnie należy do Archidiakonii Wschodniej. Diecezji Europy Kościoła Anglii. W 2003 roku liczył 28 wiernych należących do 1 kapelanii w Wars ...

                                               

Kościół Ewangelicki Augsburskiego i Helweckiego Wyznania w Małopolsce

Kościół Ewangelicki Augsburskiego i Helweckiego Wyznania w Małopolsce – dawny samodzielny Kościół protestancki funkcjonujący w II Rzeczypospolitej działający na terenie czterech województw: krakowskiego, lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowsk ...

                                               

Kościół ewangelicki w Hołdunowie (nieistniejący)

Kościół ewangelicki w Hołdunowie – świątynia parafii ewangelickiej istniejąca w latach 1902–1967 w Lędzinach, w dzielnicy Hołdunów. Świątynia była położona na wschód od obecnego kościoła ewangelickiego Św. Trójcy w tej miejscowości.

                                               

Kościół ewangelicki w Lipinach

Kościół ewangelicki w Lipinach – ewangelicki kościół, który istniał w latach 1901-1936 w Lipinach, wówczas samodzielnej gminie, a obecnie dzielnicy Świętochłowic.

                                               

Kościół Ewangelicko-Luterski w Polsce Zachodniej

Kościół Ewangelicko-Luterski w Polsce Zachodniej – staroluterański związek wyznaniowy istniejący w II Rzeczypospolitej w Wielkopolsce, na Kujawach i na Pomorzu. Powstał w oparciu o znajdujące się na obszarze państwa polskiego dawne parafie starol ...

                                               

Marcin Krowicki

Marcin Krowicki – polski eksksiądz, działacz i pisarz reformacyjny, polemista-teolog, jeden z autorów przekładu Biblii brzeskiej. Kolejno duchowny katolicki, kalwiński i braci polskich. W 1603 roku jako autor trafił do pierwszego polskiego Indeks ...

                                               

Michał Kupferschmid

Michał Kupferschmid – duchowny luterański, przez 44 lata pastor parafii ewangelicko-augsburskiej w Wiśle, działacz społeczny.

                                               

Łaska i Pokój

Łaska i Pokój – wydawane w okresie międzywojennym, a następnie od 1982 przez Kościół Wolnych Chrześcijan w RP czasopismo religijne. Periodyk powstał w 1925 jako publikacja Zrzeszenia Zwolenników Nauki Pierwotnych Chrześcijan. Jego redaktorem zost ...

                                               

Majak (czasopismo)

Decyzję o wydawaniu pisma podjęto na konferencji założycielskiej Związku Zborów Słowiańskich Baptystów w Polsce w 1921 roku. Pismo zostało założone w roku 1922 i był to rosyjskojęzyczny organ tego Kościoła. Początkowo był to kwartalnik. W roku 19 ...

                                               

Władysław Michejda (1896–1943)

Władysław Michejda wśród bliskich zwany Witem – polski adwokat, działacz niepodległościowy na Śląsku Cieszyńskim, kapitan Wojska Polskiego, działacz społeczno-polityczny na Górnym Śląsku, uczestnik polskiego ruchu oporu w czasie okupacji niemieck ...

                                               

Ludwik Miksa

W 1904 związał się w Bratysławie z ruchem baptystycznym. W 1919 ukończył studia w baptystycznym seminarium teologicznym w Hamburgu. W latach 1919-1921 był pastorem zboru w Katowicach, a w latach 1921-1933 w Ostrzeszowie. W 1925 został wybrany na ...

                                               

Misja Katowicka

Misja Katowicka – niemiecki ruch społecznościowy działający w ramach Kościoła Ewangelicko-Unijnego. Działalność misji zainaugurowano we Wrocławiu, ale oddziały misji działały w: Katowicach na Górnym Śląsku, w Dzięgielowie na Śląsku Austriackim i ...

                                               

Zbór kalwiński w Nowotańcu

Zbór kalwiński w Nowotańcu – historyczny zbór kalwiński powstały w XVI wieku, założony przez rodzinę Wzdowskich ze Wzdowa- Zofię, która wniosła te dobra poprzez małżeństwo do kalwińskiej rodziny Stanów. Zbór ten funkcjonował do ok. 1717 roku kied ...

                                               

Zbór luterański w Nowym Gawłowie

Zbór luterański w Nowym Gawłowie – były zbór luterański założony przez kolonistów józefińskich na mocy Patentu Tolerancyjnego w kolonii Nowy Gawłów na obszarze wsi Gawłów założonej pomiędzy 1785-1790.

                                               

Kościół staroluterański w Nowym Tomyślu (nieistniejący)

Kościół staroluterański w Nowym Tomyślu – staroluterańska budowla sakralna istniejąca w Nowym Tomyślu od 1871 do lat 70. XX wieku. Mieścił się przy obecnej ul. Długiej.

                                               

Johann Gerhard Oncken

Johann Gerhard Oncken – niemiecki duchowny baptystyczny, pionier baptyzmu w Niemczech i w kontynentalnej części Europy.

                                               

Pamiątka Wyznania Augsburskiego

Pamiątka Wyznania Augsburskiego – święto chrześcijańskie, obchodzone przez Kościoły luterańskie na pamiątkę ogłoszenia na sejmie Rzeszy w 1530 r. Augsburskiego Wyznania Wiary, będącego jednym z ważniejszych dokumentów teologicznych luteranizmu. Ś ...

                                               

Pastorówka

Pastorówka – potoczne określenie budynku będącego mieszkaniem pastora czyli duchownego protestanckiego. Alternatywnie nazywana jest plebanią, określeniem stosowanym także w innych tradycjach chrześcijaństwa. Zwykle budynek taki położony jest w po ...

                                               

Jan Petrasz

Jan Petrasz – polski duchowny baptystyczny, pierwszy prezes Związku Zborów Słowiańskich Baptystów w Polsce.

                                               

Pielgrzym Polski (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny)

Pielgrzym Polski – polski dwumiesięcznik chrześcijański wydawany od 1926 roku przez Wydawnictwo Pielgrzym Polski. Jest organem prasowym Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. Pismo ukazuje się w nakładzie 500 egz.

                                               

Pietyzm

Pietyzm – nurt religijny w luteranizmie z XVII i XVIII wieku kładący nacisk na intensywną modlitwę, studiowanie Biblii, udział w pobożnych zgromadzeniach religijnych, rygorystyczną moralność oraz działalność charytatywną. Szczególnie rozwinął się ...

                                               

Piotr z Goniądza

Piotr z Goniądza, znany także pod pseudonimami: Giezek, Giszka, Gonaesius, Gonedzius, Gonetzius, Goniądz, Petrus Gonesius, Petrus de Goniącz, Piotr Giezka z Goniądza, Piotr z Goniędza, a wyjątkowo jako: Coniza, Conyza, Koniński, Lithuanus – począ ...

                                               

Zbór luterański w Podlesiu

Zbór luterański w Podlesiu – były zbór luterański założony przez kolonistów józefińskich na mocy Patentu Tolerancyjnego w kolonii Reichau w Galicji, obecnym Podlesiu, w województwie podkarpackim.

                                               

Aleksander Pracki

Płk Aleksander Pracki herbu Późniak – dowódca pułku wojsk polskich w czasie najazdu szwedzkiego w 1655 r. Wstąpił do zakonu ojców dominikanów w Krakowie. Po ukończeniu Seminarium otrzymał święcenia. Wystąpił z zakonu pod wpływem reformacji i wraz ...

                                               

Protestantyzm na Lubelszczyźnie

Protestantyzm na Lubelszczyźnie pojawił się dopiero w drugiej połowie XVI wieku, jednak ten region Polski szybko stał się jednym z najważniejszych ośrodków kalwinizmu i braci polskich aż do połowy XVII wieku, kiedy zwyciężyła kontrreformacja. Od ...

                                               

Protestantyzm na Mazurach

Protestantyzm, a przede wszystkim luteranizm, od XVI w. do lat 70. XX w. stanowił jeden z ważnych czynników, wyróżniających Mazury od sąsiednich regionów i krajów. Protestantyzm przyczynił się do zachowania polskości tego regionu przez wprowadzen ...

                                               

Zbór luterański w Raniżowie

Zbór luterański w Raniżowie – były zbór luterański założony przez kolonistów józefińskich na mocy Patentu Tolerancyjnego, krótko po jego wydaniu, w Raniżowie.

                                               

Marek Ludwik Reverdil

Marek Ludwik Reverdil – lektor i bibliotekarz króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego w latach 1766-1790, pamiętnikarz.

                                               

Ruch Chrześcijański Mt28

Ruch Chrześcijański Mt28 – ewangelikalny związek wyznaniowy wpisany do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych w Polsce dnia 8 kwietnia 1992 pod numerem 68. Poprzednio nosił nazwę Ruch Nowego Życia. Jest związany z międzynarodową organi ...

                                               

Aleksander Schoeneich

Aleksander Schoeneich – duchowny luterański, w latach 1902–1937 superintendent diecezji warszawskiej, a w latach 1937–1939 diecezji wołyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.

                                               

Sejm trzebiatowski

Reformacja na Pomorzu Zachodnim zapoczątkowana została za czasów Bogusława X. Wiązała ona się, podobnie jak w innych księstwach Rzeszy, z wewnętrznym kryzysem struktur Kościoła rzymskokatolickiego, słabą efektywnością podejmowanych reform, rozwoj ...

                                               

Słowo i Życie

Słowo i Życie – wydawane od 1989 czasopismo religijne Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej. Ukazuje się w cyklu kwartalnym. Periodyk powstał po rozpadzie Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego w PRL, którego częścią byli wierni Kości ...

                                               

Słowo Prawdy (czasopismo)

Słowo Prawdy – założony w 1925 miesięcznik chrześcijański o profilu ewangelikalnym, organ prasowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP. Od 2010 jego redaktorem naczelnym jest pastor Mateusz Wichary. W 2014 roku czasopismo ukazywało się w nakładzie ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie