Топ-100 ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 277

ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 277
                                               

Marian Dudek

Jego rodzina wywodzi się z podkrakowskiego Zelkowa. Świadectwo dojrzałości uzyskał w Krakowie w roku 1954. Następnie odbył studia w obecnej Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i stopień magistra nauk ekonomicznych otrzymał w 1959. W 1976 ukończy ...

                                               

Trakt solny

Trakt solny lub tzw. droga solna zwany także niskim traktem – szlak handlowy, którym wożono sól z Lipska i Halle do Wrocławia i Poznania. Stanowił dogodne połączenie pomiędzy miastami Wielkopolski i Śląska a Niemcami. Trakt solny łączył: Mużaków ...

                                               

Historia wojska polskiego

W obronie terytorium, zwykle najbliższego, uczestniczyła cała ludność je zamieszkująca. Było to swoiste pospolite ruszenie. Odzwierciedla się to w samym języku, gdzie słowo wojsko, znaczyło to samo, co "ludzie” i w staropolszczyźnie symbolizowało ...

                                               

19 i 29 Zgrupowania Piechoty Polskiej

19 i 29 Zgrupowania Piechoty Polskiej – dwa bataliony 1 Armii Francuskiej złożone z weteranów Ruchu Oporu narodowości polskiej.

                                               

Bałachowcy

Po zgromadzeniu w 1920 r. rozbitej Ludowo-Ochotniczej Armii Stanisława Bułak-Bałachowicza na terytorium Polski przyznano generałowi obywatelstwo polskie i zapewniono jego żołnierzom osiedlenie się na stałe. Początkowo 12 000 żołnierzy i oficerów ...

                                               

Błękitna pustynia

Autorem słuchowiska jest Rafał Molenda, dziennikarz Polskiego Radia Szczecin. Autor był wraz z XII zmianą Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie z 12 Brygadą Zmechanizowaną ze Szczecina oraz 1 Brzeskim Pułkiem Saperów od grudnia 2012 rok ...

                                               

Brygadowe Koło Młodych "Pogoń”

Brygadowe Koło Młodych "Pogoń” − polska wojskowa organizacja niepodległościowa, działająca na emigracji po II wojnie światowej. Organizacja nawiązywała do tradycji legionowych i miała na celu wykształcenie kadr dla przyszłych sił zbrojnych niepod ...

                                               

Consilium rationis bellicae

Consillium rationis bellicae – książka hetmana wielkiego koronnego Jana Amora Tarnowskiego, wydana drukiem w języku polskim w 1558. Uznawana za najwybitniejszą XVI-wieczną pracę polską z dziedziny myśli wojskowej. Zdaniem Tarnowskiego kraj powini ...

                                               

Cytadelowcy

Cytadelowcy – cywilni uczestnicy walk o Fort Winiary w Poznaniu w dniach 20/21–23 lutego 1945, walczący razem z jednostkami Armii Czerwonej przeciwko niemieckiej załodze twierdzy w czasie bitwy o Poznań podczas II wojny światowej.

                                               

De bellis iustis

De bellis iustis – najstarszy zabytek polskiego piśmiennictwa wojskowego. Dla celów nauki spisany w języku łacińskim. De bellis iustis to zapis wykładu prawa wojny na Akademii Krakowskiej wygłaszany przez rektora tego uniwersytetu w latach 1400 i ...

                                               

Kawaleria powietrzna (telenowela dokumentalna)

Kawaleria powietrzna – 26-odcinkowa telenowela dokumentalna w reżyserii Jacka Bławuta i Wojciecha Maciejewskiego wyprodukowana dla TVP w 2000 roku, emitowana w TVP2. Serial z detalami opisuje szkolenie żołnierzy zasadniczej służby wojskowej w 25 ...

                                               

Księgi o gotowości wojennej

Księgi o gotowości wojennej – dzieło wojewody sieradzkiego Stanisława Łaskiego, napisane w latach czterdziestych XVI wieku. Zawierały one uogólnienia osobistych doświadczeń wyniesionych z wojen europejskich, w których uczestniczył autor.

                                               

Legia Akademicka

Legia Akademicka – ochotnicza formacja wojskowa utworzona 11 listopada 1918 roku z młodzieży studenckiej uczelni warszawskich, w większości członków POW, 26 listopada 1918 roku przeformowana w regularny oddział piechoty, który 3 grudnia 1918 roku ...

                                               

Olimpiada "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

Olimpiada "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” – olimpiada szkolna sprawdzająca wiedzę o historii oręża polskiego oraz roli i miejscu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w życiu narodu i państwa polskiego. Adresowana jest do uczniów szkó ...

                                               

Polska Bibliografia Wojskowa

Polska Bibliografia Wojskowa - jest jednym z najbardziej cenionych i najstarszych czasopism w Wojsku Polskim. Po raz pierwszy ukazał się w marcu 1921 r. Rejestruje całokształt polskiego piśmiennictwa wojskowego, a także piśmiennictwo cywilne pośw ...

                                               

Polski wkład w II wojnę światową

Polski wkład w II wojnę światową – całość działań militarnych polskiego wojska oraz wywiadu podczas II wojny światowej, a także działania mające na celu wsparcie tego wysiłku. II wojna światowa rozpoczęła się 1 września 1939 po ataku na Polskę dw ...

                                               

Siły Zbrojne Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Siły Zbrojne Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – oficjalna nazwa sił zbrojnych PRL używana w czasie jego istnienia. Siły zbrojne Polski w okresie komunizmu były określane przez ówczesne władze, propagandę oraz piśmiennictwo tego okresu jako "Ludo ...

                                               

Szarża

Szarża – ostatnia faza gwałtownego ataku jazdy. Inne znaczenia tego słowa: w dawnym polskim słownictwie wojskowym – stopień wojskowy podoficera i oficera generała. w przenośni – gwałtowny i szybki atak np. byka, niszczycieli, samolotów itp.,

                                               

Szczytnik (osoba)

Szczytnik - zawód we wczesnym średniowieczu - przedstawiciel wolnej ludności służebnej, pracujący wyłącznie na potrzeby dworu książęcego. Szczytnicy zajmowali się wyrobem tarcz. Nazwa szczytnicy prawdopodobnie pochodzi od rodzaju słowiańskich tar ...

                                               

Towarzystwo Wiedzy Obronnej

Towarzystwo Wiedzy Obronnej – ogólnopolskie towarzystwo naukowe stawiające sobie za cel popularyzowanie wiedzy związanej z obronnością kraju i z reagowaniem w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych.

                                               

Ułan

Nazwa ułan wywodzi się z języka Tatarów polskich, którzy mieszkali w granicach I Rzeczypospolitej. Jazda z tradycjami ułańskimi wywodzi się od Mongołów i Tatarów, u których oghłan albo ułan oznaczał młodzieńca, junaka. Według Piotra Borawskiego s ...

                                               

Wojsko Polskie w operacjach pokojowych

Wojsko Polskie w operacjach pokojowych – operacje pokojowe, obserwacyjne, humanitarne, rozjemcze i policyjne, w których udział brali żołnierze Sił Zbrojnych PRL i Sił Zbrojnych RP.

                                               

Wydział Wojenny Komitetu Narodowego

Wydział Wojenny Komitetu Narodowego – jeden z wydziałów Komitetu Narodowego, utworzonego podczas Wiosny Ludów 20 marca 1848 w Poznaniu. Wydział Wojenny zorganizowano 27 marca 1848 roku. Odpowiadał on za tworzenie powstańczych sił zbrojnych. Wydan ...

                                               

100 kłamstw J.T. Grossa o żydowskich sąsiadach i Jedwabnem

100 kłamstw J.T. Grossa o żydowskich sąsiadach i Jedwabnem – książka autorstwa Jerzego Roberta Nowaka, opublikowana w 2001 roku w wydawnictwie Von Borowiecky jako polemika z książką Sąsiedzi autorstwa Jana Grossa dotyczącą pogromu w Jedwabnem.

                                               

Bohater, spisek, śmierć: wykłady żydowskie

Bohater, spisek, śmierć. Wykłady żydowskie – książka Marii Janion, opublikowana w 2009 roku, opisująca romantyczne źródła funkcjonujących wśród Polaków stereotypów związanych z Żydami. Autorka przedstawia wiek XIX jako moment narodzin fantazmatów ...

                                               

Centrala Spółdzielni Wytwórczych Solidarność

Centrala Spółdzielni Wytwórczych Solidarność - zrzeszenie żydowskich spółdzielni w Polsce w latach 1946-49. Powstałe w wyniku wysiłków komunistów polskich, w zamierzeniu zrzeszenie miało zmienić negatywny obraz Żydów w społeczeństwie polskim, koj ...

                                               

Centrum Badań nad Zagładą Żydów

Centrum Badań nad Zagładą Żydów – jednostka naukowo-badawcza powołana w 2003 przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Siedziba Centrum mieści się w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie.

                                               

Di Szwue

Di Szwue – jedna z najpopularniejszych pieśni żydowskiego ruchu robotniczego, hymn lewicowej partii Bund. Jego twórcą był Szymon An-ski. Został napisany w 1902 roku i opublikowany w londyńskim czasopiśmie "Der Jidiszer Arbeter”. Do dziś jest śpie ...

                                               

Dom przy ul. Żeromskiego 3 w Nowej Rudzie

Żydowska Szkoła Powszechna im. Szołema Alejchema w budynku przy ul. Żeromskiego 3 istniała w latach 1946-1947. W 1946 r. do tej szkoły uczęszczało 26 dzieci, których uczyło dwoje nauczycieli. Podobna szkoła z wykładowym językiem hebrajskim działa ...

                                               

Federacja Wschodnioeuropejska

Federacja Wschodnioeuropejska – projekt polityczny sformułowany przez środowisko niemieckich Żydów syjonistów, przedstawiony przez Maxa Bodenheimera mający na celu utworzenie przez Niemcy organizmu politycznego na ziemiach zaboru rosyjskiego po s ...

                                               

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Bielsku-Białej

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Bielsku-Białej – gmina żydowska z siedzibą w Bielsku-Białej, będąca członkiem Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP. Obecnie swoim zasięgiem obejmuje teren byłego województwa bielskiego.

                                               

Historia Żydów na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej

Powstała po II wojnie światowej społeczność żydowska na Dolnym Śląsku liczyła w 1946 r. około 100 tysięcy osób i przez dwie dekady była największą społecznością żydowską w powojennej Polsce. W pierwszych latach kwitło na tych ziemiach życie kultu ...

                                               

Judeopolonia

Judeopolonia – teoria spiskowa o rzekomym zagrożeniu dla polskości i państwa polskiego przypisująca Żydom plany dominacji i utworzenia swojego państwa na terytorium Polski.

                                               

Koncert Jankiela

Koncert Jankiela zwany także "Koncertem nad koncertami” – fragment Księgi XII "Pana Tadeusza” – polskiego eposu narodowego autorstwa Adama Mickiewicza, w którym poeta przypomina historyczne wydarzenia poprzedzające rozbiory Polski i zachęca Polak ...

                                               

Lanckorońscy (rodzina)

Lanckorońscy – rodzina pochodzenia frankistowskiego. Nazwisko wzięli od miejscowości Lanckorona w powiecie kamienieckim dawnego województwa podolskiego. Wywód genealogiczny od Icka Lejbowicza z Lanckorony, który po chrzcie w katedrze lwowskiej w ...

                                               

Moliwda

Moliwda – książka Andrzeja Żuławskiego, wydana w 1994 roku. Moliwdę Andrzej Żuławski pisał w Nowym Jorku w 1979 roku, wydał znacznie później. Tekst łączy cechy eseju i opowieści autobiograficznej. Jako esej Moliwda zajmuje się wiekiem XVIII, schy ...

                                               

Odznaczenie "Chroniąc Pamięć”

Odznaczenie "Chroniąc Pamięć” – odznaczenie przyznawane od 1998 r. w ramach program honorowania Polaków zasłużonych dla ratowania żydowskiego dziedzictwa. Odznaczenie nadawane jest w formie honorowego dyplomu Polakom zaangażowanym w zachowanie dz ...

                                               

Ośrodek Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski

Ośrodek Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski – instytucja naukowa zajmująca się badaniem, archiwizowaniem i opracowywaniem spuścizny materialnej i duchowej Żydów z południowej Wielkopolski m.in. z Ostrowa Wielkopolskiego, ...

                                               

Polenaktion

Polenaktion – określenie represji III Rzeszy wobec pochodzących z Polski Żydów w roku 1938, w wyniku których w ciągu kilku dni wydalono z Niemiec do Polski około 17 tysięcy Żydów.

                                               

Polin

Polin – nazwa Polski w języku jidysz i języku hebrajskim, w którym słowo to można odczytywać jako "tutaj spocznij”. Autorstwo tej teorii etymologicznej przypisuje się Mojżeszowi Isserlesowi. Kiedy Żydzi zostali wygnani z Hiszpanii 1492 i Portugal ...

                                               

Polska niebem dla szlachty, czyśćcem dla mieszczan, piekłem dla chłopów, a rajem dla Żydów

Polska niebem dla szlachty, czyśćcem dla mieszczan, piekłem dla chłopów, a rajem dla Żydów to powiedzenie sarkastycznie opisujące społeczeństwo Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powiedzenie datuje się do XVI lub XVII wieku. Najwcześniejsza wersja ...

                                               

Sąsiedzi (książka)

Sąsiedzi: Historia zagłady żydowskiego miasteczka – książka z 2000 roku Jana Tomasza Grossa dotycząca pogromu w Jedwabnem. Książka ta w dużej mierze przyczyniła się do wzrostu zainteresowania tą masakrą; wywołała także dużą dyskusję w mediach i w ...

                                               

Statut kaliski

Statut kaliski – akt prawny nadany Żydom przez księcia wielkopolskiego Bolesława Pobożnego 16 sierpnia 1264 roku w Kaliszu. Statut stał się bazą dla położenia Żydów w Polsce, a w późniejszym czasie także dla powstania częściowo autonomicznej wspó ...

                                               

Szmonces

Szmonces – dowcip lub większa forma kabaretowa oparta na humorze żydowskim. Tworzone zwykle w tym środowisku. Skecze w tym nurcie pisali m.in. Julian Tuwim, Marian Hemar, Konrad Tom. Szmoncesy obracają się zwykle wokół spraw biznesowo-religijnych ...

                                               

Sztetl

Sztetl, sztetł – w literaturze popularnonaukowej, genealogicznej, etnograficznej jest to małe skupisko miejskie zachowujące tradycyjną obyczajowość żydowską. W tych zdominowanych przez społeczność żydowską miasteczkach wykształcił się specyficzny ...

                                               

Złote żniwa

Złote żniwa. Rzecz o tym, co się działo na obrzeżach zagłady Żydów – książka Jana Tomasza Grossa wydana w 2011 roku na temat powojennych losów mienia pożydowskiego w Polsce. Gross pomysł na książkę zaczerpnął z reportażu opublikowanego w roku 200 ...

                                               

Żyd z pieniążkiem

Żyd z pieniążkiem – obraz lub nadruk na płótnie przedstawiający brodatego, najczęściej starszego mężczyznę, często siedzącego przy stole lub ladzie i trzymającego w ręku monetę. Przedstawiony mężczyzna posiada stereotypowe atrybuty i cechy Żyda. ...

                                               

Żydowska Gmina Wyznaniowa w Jordanowie

Historia Żydów jordanowskich zaczęła się prawdopodobnie w XVIII wieku, ale aż do lat 70-tych przybywali tu oni raczej okazjonalnie, przyciągani możliwością handlu na lokalnym rynku. Dopiero plany kolonizacji Galicji, mające doprowadzić do rozwoju ...

                                               

Polskie pieśni hymniczne

W dobie oświecenia popularna była pieśń Hymn do miłości Ojczyzny słowa Ignacy Krasicki.

                                               

Ballada o Janku Wiśniewskim

Ballada o Janku Wiśniewskim – ballada opisująca zastrzelenie Zbyszka Godlewskiego 17 grudnia 1970 w Gdyni, a w szerszym kontekście wydarzenia Grudnia 1970. Autorem tekstu uznawanego często za anonimowy jest Krzysztof Dowgiałło, muzykę skomponował ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie