Топ-100 ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 279

ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 279
                                               

Sąd podkomorski

Sąd podkomorski – szlachecki sąd w dawnej Polsce. Ukształtował się w XIV wieku i utrzymał się do końca I Rzeczypospolitej. Wyodrębnił się w Małopolsce, a w XV wieku zaistniał w Wielkopolsce. Był właściwy tylko szlachcie osiadłej, od 1523 roku wyd ...

                                               

Staja

Staja – staropolska miara długości drogi, definiowana jako odległość przebyta przez konia pomiędzy dwoma odpoczynkami. Staja miała różną długość: staja statutowa równała się 84 łokciom; staropolska – ok. 134 m; milowa – ok. 893 m; nowopolska – ok ...

                                               

Milicja Polska Śląska Cie­szyńskiego

Milicja Polska Śląska Cie­szyńskiego – polska milicja ludowa działająca w latach 1918–1919 na terenie Śląska Cieszyńskiego. Członkowie milicji brali udział w obronie Śląska Cieszyńskiego przed czeską aneksją tego terytorium w czasie wojny polsko- ...

                                               

Muzeum Policji w Poznaniu

Muzeum Policji – muzeum historyczne, zlokalizowane w Poznaniu, przy ul. Taborowej 22, na terenie jednostki pomocniczej Osiedle Grunwald Południe, w rejonie Grunwaldu.

                                               

Nacjonalizm polski

Nacjonalizm polski – ogół polskich nurtów prezentujących przekonania nacjonalistyczne i związanych z nimi ruchów społecznych, kulturowych oraz politycznych, który skrystalizował się w pierwszej połowie XX wieku.

                                               

Falanga (organizacja)

Falanga – polska radykalna organizacja nacjonalistyczna założona w styczniu 2009, której założycielem i liderem jest były koordynator mazowieckich struktur ONR Bartosz Bekier.

                                               

Getto ławkowe

Getto ławkowe – forma dyskryminacji Żydów wprowadzona na polskich uczelniach w latach 30. XX wieku. Polegała na wydzieleniu części sali lekcyjnej lub wykładowej i przeznaczeniu jej dla studentów pochodzenia żydowskiego, którzy nie mieli prawa dow ...

                                               

Grupa Szańca

Klęska w wojnie obronnej 1939 r. doprowadziła do dużych zmian w kierownictwie ONR, które przyjęło nazwę Grupa "Szańca” od wydawanego najważniejszego pisma pt. "Szaniec”. Do władzy doszli młodzi działacze, przed wojną zajmujący mniej eksponowane s ...

                                               

Młodzież Wielkiej Polski

Młodzież Wielkiej Polski – organizacja młodzieżowa Obozu Narodowego okresu międzywojnia. MWP została założona w 1932 roku, terenem jej działalności były szkoły średnie. Po wybuchu II wojny światowej jej działacze podjęli walkę z okupantami. Na po ...

                                               

Narodowa Organizacja Bojowa "Życie i Śmierć dla Narodu”

Narodowa Organizacja Bojowa "Życie i Śmierć dla Narodu” – narodowo-radykalny, paramilitarny oddział RNR Falangi, przygotowywany do czynnej walki rewolucyjnej, początkowo używał nazwy Oddział Bojowy "Ręka z Mieczem". Zajęcia wojskowe prowadzono w ...

                                               

Narodowa Organizacja Radykalna

Narodowa Organizacja Radykalna – polska narodowo-radykalna organizacja kolaborująca z Niemcami, utworzona w październiku 1939 roku przez grupę dawnych członków Ruchu Narodowo-Radykalnego Falanga. Działała trzy miesiące, została rozwiązana w stycz ...

                                               

Narodowe Odrodzenie Polski

Narodowe Odrodzenie Polski – polska narodowo-radykalna i nacjonalistyczna partia polityczna. Liderem NOP jest Adam Gmurczyk. Oficjalnym organem prasowym jest pismo "Szczerbiec”. NOP firmuje także narodowo-radykalny magazyn "17. Cywilizacja Czasów ...

                                               

Narodowo-Ludowa Organizacja Wojskowa

Narodowo-Ludowa Organizacja Wojskowa lub Narodowo-Ludowa Organizacja Walki – polska organizacja konspiracyjna o charakterze narodowym działająca od października 1939 do listopada 1942 r.

                                               

Narodowo-Socjalistyczna Partia Robotnicza

Narodowo-Socjalistyczna Partia Robotnicza – powstała w drugiej połowie 1933 roku polska partia narodowosocjalistyczna. Wodzem partii był Wacław Kozielski, były członek zarządu okręgowego Stronnictwa Narodowego w województwie kieleckim, wyrzucony ...

                                               

Numerus nullus

Numerus nullus – zakaz dostępu kandydatów narodowości żydowskiej na studia wyższe, wdrażany przez niektóre polskie szkoły wyższe i kilku innych krajów Europy Środkowej w latach 30. XX wieku. Numerus nullus był rozszerzoną formą praktyki dyskrymin ...

                                               

Obóz Narodowo-Radykalny

Obóz Narodowo-Radykalny – skrajnie prawicowe ugrupowanie polityczne o charakterze faszystowskim, założone 14 kwietnia 1934 r. przez młodzieżowych działaczy organizacji Obóz Wielkiej Polski, rozwiązane 10 lipca 1934 po 3 miesiącach działalności pr ...

                                               

Obóz Narodowo-Radykalny (III Rzeczpospolita)

Obóz Narodowo-Radykalny – polska prawicowa skrajnie nacjonalistyczna organizacja nawiązująca do działalności istniejącego w II Rzeczypospolitej ruchu o tej samej nazwie. Od 2012 ugrupowanie jest zarejestrowane jako stowarzyszenie.

                                               

Obóz Wszechpolski

Obóz Wszechpolski – narodowa organizacja polityczna, założona 20 marca 1936 w Katowicach, nieoficjalna struktura Stronnictwa Narodowego. Przyczyną powołania OW było rozwiązanie śląskiego SN, zdelegalizowanego decyzją Wydziału Bezpieczeństwa Śląsk ...

                                               

Organizacja Wojskowa Związek Jaszczurczy

Organizacja Wojskowa Związek Jaszczurczy, Związek Jaszczurczy – polska konspiracyjna organizacja wojskowa obozu narodowego działająca w latach 1939-1942.

                                               

Partia Narodowych Socjalistów

Partia Narodowych Socjalistów – założona 22 czerwca 1933 przez zwolenników Kazimierza Dagnana polska partia narodowo-socjalistyczna. Pierwszym prezesem został Fryderyk Fiałkiewicz. PNS powstała jako grupa secesyjna z Narodowego Stronnictwa Pracy. ...

                                               

Pogrom wielkanocny

Pogrom wielkanocny – seria napadów na ludność żydowską mająca miejsce w Warszawie i Krakowie od 22 marca do 30 marca 1940. Rozruchom przyświecało hasło "Niech żyje Polska bez Żydów”. Najkrwawsze ekscesy miały miejsce na Powiślu i Pradze, uczestni ...

                                               

Polska Partia Narodowa

Polska Partia Narodowa – partia polityczna działająca w Polsce, założona 22 marca 2004, wyrejestrowana 10 grudnia 2014. Jej prezesem był Leszek Bubel, jednocześnie prezes Stronnictwa Narodowego. Organem prasowym partii była gazeta "Tylko Polska”. ...

                                               

Polska Partia Narodowo-Socjalistyczna

Polska Partia Narodowo-Socjalistyczna – partia narodowosocjalistyczna założona w 1934 przez adwokata Władysława Obrębskiego, zdelegalizowana w 1937. Przywódcami PPNS byli Polacy: Władysław Obrębski, F. Ambroziak, H. Bartoszewicz, B. Kwieciński, P ...

                                               

Polska Wspólnota Narodowa

Partia o orientacji szowinistycznej, przeciwna UE oraz NATO, o akcentach antyklerykalnych. Opowiada się za niezależnością polityczno-gospodarczą od UE, NATO i USA, a także za ścisłą współpracą z krajami słowiańskimi, a zwłaszcza Rosją. PWN należy ...

                                               

Polski Front Narodowy

Partia powstała jako mutacja Narodowego Frontu Polski Wojciecha Podjackiego. Polski Front Narodowy powstał na początku 1994 r. jako Front Narodowej Samoobrony, założony przez grupę działaczy Samoobrony opozycyjnych wobec Andrzeja Leppera, których ...

                                               

Ruch Narodowo-Radykalny

Ruch Narodowo-Radykalny Falanga, Falanga, pot. ONR-Falanga – polska nielegalna narodowo-radykalna, określana jako faszyzująca lub faszystowska formacja polityczna w II Rzeczypospolitej. Sami działacze "Falangi” określali się często mianem "Ruchu ...

                                               

Ruch Narodowy

Ruch Narodowy – polskie ugrupowanie polityczne powstałe 11 listopada 2012, o charakterze nacjonalistycznym, konserwatywnym, narodowo-katolickim i eurosceptycznym. 10 grudnia 2014 założone jako partia polityczna, która została zarejestrowana 11 lu ...

                                               

Stowarzyszenie na rzecz Tradycji i Kultury "Niklot”

Stowarzyszenie na rzecz Tradycji i Kultury "Niklot” – stowarzyszenie założone 11 września 1998 roku w Warszawie. Odwołuje się do idei przedwojennej grupy Zadruga i filozofii jej głównego ideologa – kulturalizmu Jana Stachniuka. Przez członków org ...

                                               

Swój do swego po swoje

Swój do swego po swoje – hasło wzywające do popierania polskiego handlu i rzemiosła. Było stosowane w XX w. w dwojaki sposób: Na początku XX w. w zaborze pruskim administracja niemiecka dążąc do germanizacji ludności m.in. popierała przedsiębiorc ...

                                               

Związek Faszystów

Związek Faszystów - polska organizacja faszystowska utworzona w Warszawie w 1924 roku, zaprzestała działalności w 1927 roku. W roku 1925 utworzyła skrajnie antysemicką Unię Nacjonalistyczną - Honor i Ojczyzna razem z takimi organizacjami jak Ryce ...

                                               

Notariat (Polska)

Notariat w Polsce – polska instytucja pomocy prawnej, która ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego i jego zgodności z obowiązującym prawem.

                                               

Państwo wielkomorawskie

Państwo wielkomorawskie – średniowieczne państwo słowiańskie. Stolicą był Weligrad, którego dokładne położenie pozostaje nieznane. Sądzi się, że główny ośrodek państwa mógł się znajdować na terenie dzisiejszego Starego Města lub grodziska Mikulčice.

                                               

Blatnohrad

Blatnohrad – słowiański gród warowny założony przez księcia Pribinę w latach 839-847 jako stolica Księstwa Błatneńskiego. W 850 roku został w nim zbudowany i poświęcony pierwszy kościół św. Marii. Poświęcił go salzburski arcybiskup Liutprand. W 8 ...

                                               

Chrystianizacja Wielkich Moraw

Terytorium Wielkich Moraw pierwotnie podlegało ewangelizacji misjonarzy pochodzących z Królestwa Franków, bądź bizantyjskich enklaw w Italii i Dalmacji od początku VIII wieku i sporadycznie także wcześniej. Bawarska diecezja pasawska była odpowie ...

                                               

Kocel

Kocel – od około 861 do 876 roku drugi książę Księstwa Błatneńskiego. Syn księcia Pribiny i jego bawarskiej nieznanej z imienia małżonki. Jego bawarskie imię brzmiało Gozil.

                                               

Księstwo Błatneńskie

Księstwo Błatneńskie – słowiańskie państwo istniejące w drugiej połowie IX wieku w zachodniej części Kotliny Panońskiej, między Dunajem na północy i wschodzie, Murą i Drawą na południu a Rabą na zachodzie. Stolica księstwa znajdowała się w mieści ...

                                               

Księstwo Nitrzańskie

Księstwo Nitrzańskie – słowiańskie księstwo znajdujące się w południowo-zachodniej części dzisiejszej Słowacji. Rezydencją książęcą była Nitra. Według tradycyjnych poglądów księstwo nitrzańskie było niezależne do 833 roku, gdy książę Mojmir I prz ...

                                               

Pribina

Głównym źródłem traktującym o życiu księcia Pribiny jest Libellus de conversione Bagoariorum et Carantanorum Książeczka o nawróceniu Bawarów i Karantan powstałe w Salzburgu po 870 roku. Pribina sprawował władzę w słowiańskim księstwie nitrzańskim ...

                                               

Świętożyzna

Świętożyzna – czeska księżniczka, żona Świętopełka I władcy Państwa wielkomorawskiego. Świętożyna występuje obok Świętopełka w Ewangeliarzu z Cividale i w Liber confraterniatatum vetustior S. Petri. Identyfikowana z czeską księżniczką, która w 87 ...

                                               

Maciej Klich

Syn Antoniego i Olgi z domu Ozga. Bratanek Adama. W latach 1977–1981 studiował na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a w latach 1981–1984 na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. Od 1977 do 1980 roku był współpr ...

                                               

Liga Polska (1887–1893)

Została powołana do życia w Szwajcarii w 1887 roku przez grupę dawnych uczestników powstania styczniowego przebywających w zaborach pruskim i austriackim, a także na emigracji. Zygmunt Miłkowski pseudonim Teodor Tomasz Jeż, Ludwik Michalski, Maks ...

                                               

Edmund Matejko

Edmund Marcin Matejko, także Zygmunt Matejko – polski powstaniec, uczestnik węgierskiej Wiosny Ludów i powstania styczniowego, agronom, dzierżawca majątków ziemskich, nauczyciel w szkole rolniczej w Czernichowie, starszy brat malarza Jana Matejki ...

                                               

Iza Zielińska

Iza Zielińska, de domo Gąsowska – uczestniczka ruchu anarchistycznego i socjalistycznego, publicystka, działaczka oświatowa i społeczna.

                                               

Księstwo bełskie

Księstwo bełskie – staroruskie udzielne księstwo powstałe w 1170 wskutek feudalnego rozdrobnienia Rusi, lenno Królestwa Polskiego od roku 1366.

                                               

Księstwo bydgosko-wyszogrodzkie

Księstwo obejmowało terytoria dwóch kasztelanii kujawskich: bydgoskiej i wyszogrodzkiej, w przybliżeniu obszar dzisiejszego powiatu bydgoskiego. Naturalną granicą wschodnią była Wisła, zachodnią - rynna jezior byszewskich. Południową granicę wyzn ...

                                               

Księstwo dobrzyńskie

Księstwo dobrzyńskie − księstwo istniejące w latach 1227-1392 na ziemi dobrzyńskiej, wokół miasta Dobrzyń. Księstwo powstało, gdy Konrad I mazowiecki nadał swojemu najstarszemu potomkowi gród Dobrzyń. Stan ten utrzymał się do 1229, kiedy to Konra ...

                                               

Księstwo gniewkowskie

Księstwo gniewkowskie – księstwo istniejące na Kujawach w latach 1314-1364. Księstwo składało się z ziem gniewkowskiej i słońskiej. Głównymi grodami były: Gniewkowo, Szarlej, Złotoria i Słońsk. W 1314 roku Kazimierz III gniewkowski po podziale dó ...

                                               

Księstwo inowrocławskie

Księstwo inowrocławskie − księstwo istniejące na ziemiach wokół miasta Inowrocław, istniejące w latach 1267-1364. Księstwo powstało po śmierci Kazimierza I kujawskiego w 1267 roku, na skutek podziału księstwa kujawskiego pomiędzy Ziemomysła inowr ...

                                               

Księstwo krakowskie

Księstwo krakowskie – księstwo dzielnicowe polskie na ziemi krakowskiej, wykształcone z istniejącej od 1138 r. dzielnicy senioralnej. Po 1314 r. księstwo krakowskie zostało przekształcona w województwo krakowskie.

                                               

Księstwo kujawskie

Księstwo kujawskie − księstwo istniejące na ziemiach Kujaw w latach 1233-1267. Około 1233 roku Konrad I mazowiecki utworzył dla swojego syna, Kazimierza I kujawskiego, samodzielne księstwo kujawskie ze stolicą Inowrocławiu. Wraz ze śmiercią Kazim ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie