Топ-100 ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 282

ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 282
                                               

Bitwa o Lwów (1918–1919)

Bitwa o Lwów, inaczej obrona Lwowa – polsko-ukraiński konflikt zbrojny o Lwów, trwający od 1 listopada 1918 do 22 maja 1919 roku, zakończony zniesieniem ukraińskiego okrążenia. Obrona Lwowa w 1918 była częścią wojny polsko-ukraińskiej. Walki rozp ...

                                               

Bitwa o Ławicę

Bitwa o Ławicę – bitwa rozegrana w dniu 6 stycznia 1919 podczas Powstania Wielkopolskiego o wieś Ławica pod Poznaniem, gdzie zlokalizowane było niemieckie lotnisko wojskowe. W wyniku bitwy w ręce Polaków trafił sprzęt wartości 200 milionów marek ...

                                               

Bitwa o Monte Cassino

Bitwa o Monte Cassino – w rzeczywistości cztery bitwy stoczone przez wojska alianckie z Niemcami, które miały miejsce w 1944 roku w rejonie klasztoru na Monte Cassino. Bitwa ta uznawana jest za jedną z najbardziej zaciętych w czasie II wojny świa ...

                                               

Bitwa o Narwik

Bitwa o Narwik – starcie pomiędzy siłami niemieckimi a alianckim Korpusem Ekspedycyjnym trwające pomiędzy 9 kwietnia a 8 czerwca 1940 roku w okolicach portu i miasta Narwik.

                                               

Bitwa o Poznań

Bitwa o Poznań – walki o Poznań, które toczyły się w styczniu i lutym 1945 pomiędzy nacierającą podczas operacji wiślano-odrzańskiej Armią Czerwoną wspomaganą oddziałami polskimi a Niemcami.

                                               

Bitwa o Tobruk

Bitwa o Tobruk – długa konfrontacja między wojskami Osi a oblężonymi w Tobruku aliantami w czasie II wojny światowej, trwająca od 10 kwietnia do 27 listopada 1941 roku, kiedy to 8 Armia Brytyjska odblokowała miasto w ramach operacji "Crusader”. P ...

                                               

Bitwa pod Arras (1915)

Bitwa pod Arras – bitwa stoczona 9 maja 1915 roku przez polski Legion Bajończyków w natarciu na wzgórze Vimy, położone 10 kilometrów na północ od Arras we Francji przeciwko oddziałom niemieckim, na froncie francusko - niemieckim w I wojnie świato ...

                                               

Bitwa pod Beresteczkiem

Bitwa pod Beresteczkiem – jedna z największych bitew lądowych XVII-wiecznej Europy, rozegrała się w dniach 28 czerwca – 10 lipca 1651 roku pod Beresteczkiem na Wołyniu, w trakcie powstania Chmielnickiego, między wojskami polskimi pod dowództwem J ...

                                               

Bitwa pod Boratyczami

Bitwa pod Boratyczami – bitwa stoczona w 14 września 1939 r. podczas kampanii wrześniowej. W dniach 11-12 września 24 Dywizja Piechoty II RP po. dowódcy płk Alfred Krajewski ze składu Armii "Kraków” stoczyła ciężkie walki z niemiecką 2 DGór. W re ...

                                               

Bitwa pod Chocimiem (1673)

Bitwa pod Chocimiem – bitwa stoczona 11 listopada 1673 pomiędzy Rzecząpospolitą Obojga Narodów a Imperium Osmańskim. Wojska koronne i litewskie pod dowództwem hetmana wielkiego koronnego Jana Sobieskiego odniosły zwycięstwo nad wojskami tureckimi ...

                                               

Bitwa pod Dyneburgiem

Bitwa pod Dyneburgiem – bitwa wojsk polsko-łotewskich z Armią Czerwoną, stoczona w styczniu 1920 w rejonie miasta Dyneburg nad Dźwiną, zakończona jego zdobyciem.

                                               

Bitwa pod Dytiatynem

Bitwa pod Dytiatynem – bitwa stoczona 16 września 1920 r. przez III batalion 13 pułku piechoty z dwoma brygadami bolszewickimi. Bitwa zyskała miano Polskich Termopil.

                                               

Bitwa pod Falaise

Bitwa pod Falaise – decydujący etap bitwy o Normandię podczas II wojny światowej, stoczony w dniach 12–21 sierpnia 1944 r. Wokół francuskiego miasta Falaise utworzono kocioł, w którym niemiecka Grupa Armii B z 7 Armią i 5 Armią Pancerną zostały o ...

                                               

Bitwa pod Grunwaldem

Bitwa pod Grunwaldem – jedna z największych bitew w historii średniowiecznej Europy, stoczona na polach pod Grunwaldem 15 lipca 1410 roku, w czasie trwania wielkiej wojny między siłami zakonu krzyżackiego, wspomaganego przez rycerstwo zachodnioeu ...

                                               

Bitwa pod Iłżą (1864)

Bitwa pod Iłżą miała miejsce 17 stycznia 1864 roku podczas powstania styczniowego. W kierunku stojącego w okolicach Iłży 3 Pułku Stopnickiego ppłk Karola Kality-Rębajły, liczącego dwa bataliony po trzy kompanie strzelców, maszerowała rosyjska kol ...

                                               

Bitwa pod Iłżą (1939)

Bitwa pod Iłżą – bitwa rozegrana podczas kampanii wrześniowe w dniach 8–9 września 1939 roku w rejonie miasta Iłża w województwie kieleckim. Bitwa odbyła się pomiędzy związkami taktycznymi południowego zgrupowania polskiej Armii "Prusy”, pod wspó ...

                                               

Bitwa pod Kałuszynem (1939)

Bitwa pod Kałuszynem – bitwa stoczona w nocy z 11 na 12 września 1939 r. przez oddziały 1 Dywizji Piechoty Legionów pod Kałuszynem. W opinii historyków, była to jedna z najcięższych i najkrwawszych bitew Polskiego Września.

                                               

Bitwa pod Kaniowem

Bitwa pod Kaniowem – bitwa pomiędzy oddziałami II Korpusu Polskiego a oddziałami niemieckimi dążącymi do jego rozbrojenia, stoczona 11 maja 1918 koło Kaniowa.

                                               

Bitwa pod Kobryniem (1920)

Bitwa pod Kobryniem – walki stoczone w dniach 11–23 września 1920 roku przez 4 Armię WP pod dowództwem gen. L. Skierskiego w rejonie Kobrynia nad Muchawcem i Kobrynką podczas wojny polsko-bolszewickiej. Po zakończonych walkach nad Wisłą 4 Armia g ...

                                               

Bitwa pod Kockiem (1939)

Bitwa pod Kockiem – bitwa kampanii wrześniowej, stoczona od 2 do 6 października 1939 pomiędzy oddziałami polskiej Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Polesie” gen. Kleeberga a niemieckimi oddziałami XIV Korpusu Zmotoryzowanego gen. von Wietersheima. ...

                                               

Bitwa pod Konarami

Bitwa pod Konarami – bitwa stoczona w dniach 16 maja – 23 maja 1915 pomiędzy wojskami austro-węgierskimi a rosyjskimi. W skład sił austro-węgierskich wchodziła I Brygada Legionów Polskich pod dowództwem brygadiera Józefa Piłsudskiego. Boje konars ...

                                               

Bitwa pod Krojantami

O świcie 1 września 1939 roku na polskie linie obrony na Pomorzu Gdańskim zajmowane przez jednostki Armii "Pomorze” gen. Władysława Bortnowskiego uderzyły oddziały niemieckiej 4 Armii gen. Günthera von Kluge. Celem wojsk niemieckich było jak najs ...

                                               

Bitwa pod Lagarde

Bitwa pod Lagarde – bitwa stoczona w dniach 17-18 czerwca 1940 roku pod Lagarde we Francji przez polską 1 Dywizję Grenadierów pod dowództwem generała brygady Bronisława Ducha z niemieckim XII Korpusem Armijnym. Polska 1 Dywizja Grenadierów walczy ...

                                               

Bitwa pod Laskami i Anielinem

Bitwa pod Laskami i Anielinem – bitwa I Brygady Legionów Polskich pod dowództwem Józefa Piłsudskiego stoczona w dniach 22–26 października 1914 roku pod Anielinem i Laskami koło Pionek, na przedpolach Twierdzy Dęblińskiej w ramach operacji Iwangor ...

                                               

Bitwa pod Lesienicami

W końcu czerwca armia turecka pod wodzą Ibrahima Szyszmana "Tłuściocha” 20–30 tysięcy żołnierzy przeprawiła się przez Dniestr pod Tehinią i opanowała Bar. W lipcu pod Manaczynem dołączyła do nich armia tatarska około 30 tysięcy ordyńców. Gdy król ...

                                               

Bitwa pod Łowczówkiem

W pierwszej fazie I wojny światowej Rosja zamierzała wyeliminować z wojny Austro-Węgry. Ofensywa wojsk rosyjskich w Galicji była efektem tych planów. W listopadzie 1914 Rosjanie zdobyli Tarnów i Tuchów i posuwali się nadal na linię: Kraków-Łapanó ...

                                               

Bitwa pod Maciejowicami

Bitwa pod Maciejowicami, stoczona 10 października 1794 pod Maciejowicami pomiędzy wojskami polskimi dowodzonymi przez gen. Tadeusza Kościuszkę a wojskami rosyjskimi pod dowództwem gen. Fiodora Denisowa i Iwana Fersena, zakończyła się klęską wojsk ...

                                               

Bitwa pod Miłosławiem

Po klęsce pod Książem generał Blumen 2 500 żołnierzy i 4 działa ruszył dwiema kolumnami od Środy i Wrześni na znajdującego się w Miłosławiu Ludwika Mierosławskiego, który skoncentrował w mieście 1 200 żołnierzy i 4 działa. Początkowo Mierosławski ...

                                               

Bitwa pod Miropolem

Bitwa pod Miropolem była stoczona w dniach 16 maja - 17 maja 1863 w czasie powstania styczniowego 1863. Po wybuchu powstania i stoczeniu kilkunastu bitew w maju powstanie przeniosło się do Królestwa, gdzie wkroczyło kilka oddziałów powstańczych z ...

                                               

Bitwa pod Mławą

Bitwa pod Mławą miała miejsce na północ od Mławy między 1 i 3 września 1939 roku. Była to jedna z pierwszych bitew wojny obronnej Polski i podczas II wojny światowej w ogóle. Walczącymi między sobą siłami były polska Armia "Modlin” dowodzona prze ...

                                               

Bitwa pod Mokrą

Bitwa pod Mokrą – jedno z pierwszych starć zbrojnych Wojska Polskiego podczas drugiej wojny światowej, które miało miejsce 1 września 1939 roku w pobliżu wsi Mokra, 5 km na północ od miasta Kłobuck, 23 km na północny zachód od Częstochowy. Wołyńs ...

                                               

Bitwa pod Ostrołęką (1831)

Bitwa pod Ostrołęką 26 maja 1831 – bitwa powstania listopadowego, jaka odbyła się pod Ostrołęką, w której główne siły wojsk polskich pod dowództwem generała Jana Skrzyneckiego starły się z wojskami rosyjskimi Iwana Dybicza.

                                               

Bitwa pod Racławicami

Bitwa pod Racławicami – zbrojne starcie wojsk polskich, pod dowództwem naczelnika Tadeusza Kościuszki z wojskami rosyjskimi, pod dowództwem generała majora Aleksandra Tormasowa. Bitwa miała miejsce 4 kwietnia 1794, w czasie insurekcji kościuszkow ...

                                               

Bitwa pod Radzyminem (1920)

Bitwa pod Radzyminem miała miejsce podczas wojny polsko-bolszewickiej, wokół miasta Radzymin położonego ok. 20 km na północny wschód od Warszawy, pomiędzy 13 a 16 sierpnia 1920. Wraz z bitwą pod Ossowem, walkami o Mińsk Mazowiecki oraz polską kon ...

                                               

Bitwa pod Skoczowem

Bitwa pod Skoczowem – bitwa pomiędzy oddziałami polskimi a wojskami czechosłowackimi w dniach 28–30 stycznia 1919. Największe starcie w czasie wojny polsko-czechosłowackiej.

                                               

Bitwa pod Stoczkiem

Bitwa pod Stoczkiem – bitwa rozegrana 14 lutego 1831 roku pod Stoczkiem Łukowskim między samodzielnym korpusem pod dowództwem Józefa Dwernickiego a częścią rosyjskiej dywizji strzelców konnych Fiodora Geismara.

                                               

Bitwa pod Szackiem

Bitwa pod Szackiem – starcie podczas agresji ZSRR na Polskę, stoczone w dniach 28–30 września 1939 między 52. Dywizją Strzelecką Armii Czerwonej, a liczącą w tym czasie około 4000 żołnierzy grupą KOP generała Wilhelma Orlika-Rückemanna.

                                               

Bitwa pod Tarłowem

Bitwa pod Tarłowem – bitwa stoczona w dniach 30 czerwca–2 lipca 1915 roku przez I Brygadę Legionów Polskich pod dowództwem Józefa Piłsudskiego przeciwko oddziałom rosyjskim, na froncie austriacko–rosyjskim w I wojnie światowej. I Brygada Piechoty ...

                                               

Bitwa pod Tomaszowem Lubelskim

Bitwa pod Tomaszowem Lubelskim – w istocie dwie bitwy, z których pierwsza miała miejsce w dniach 17 – 20 września 1939 roku, a druga trwała od 22 do 27 września 1939 roku. Była to druga po bitwie nad Bzurą największa batalia kampanii wrześniowej. ...

                                               

Bitwa pod Tomaszowem Mazowieckim

Bitwa pod Tomaszowem Mazowieckim w okolicach Cekanowa – bitwa rozegrana podczas kampanii wrześniowej 6 września 1939 roku w rejonie Tomaszowa Mazowieckiego pomiędzy polską 13 Dywizją Piechoty płk. Władysława Zubosz-Kalińskiego a dwiema niemieckim ...

                                               

Bitwa pod Zieleńcami

Bitwa pod Zieleńcami – bitwa stoczona 18 czerwca 1792 w czasie wojny polsko-rosyjskiej pomiędzy wojskami polskimi pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego i Tadeusza Kościuszki a wojskami rosyjskimi, dowodzonymi przez gen. Herkulesa Morkowa. ...

                                               

Bitwa pod Żyrzynem

Kilka oddziałów powstańczych pod dowództwem Michała Heidenreich-Kruka na początku sierpnia 1863 roku podjęło marsz z Lubelszczyzny na północ w kierunku Podlasia, chcąc w ten sposób oderwać się od ścigających go wojsk carskich i ożywić powstanie w ...

                                               

Bitwa w Borach Tucholskich

Bitwa w Borach Tucholskich - bitwa kampanii wrześniowej, stoczona pomiędzy 1 września a 5 września 1939. Formacje 4. Armii niemieckiej Gunther von Kluge miały za zadanie nawiązać połączenie pomiędzy Rzeszą a Prusami Wschodnimi. Polacy zamierzali ...

                                               

Bitwa w Lesie Stockim

Bitwa w Lesie Stockim – jedna z największych bitew powstania antykomunistycznego stoczona 24 maja 1945 w pobliżu wsi Las Stocki pomiędzy zgrupowaniem partyzantów AK-DSZ pod dowództwem majora Mariana Bernaciaka ps. "Orlik” a żołnierzami NKWD, KBW, ...

                                               

Bitwa o Borkowo

Bitwa o Borkowo – bitwa stoczona w dniach 14–15 sierpnia 1920 roku przez Brygadę Syberyjską pod dowództwem płk. K. Rumszy oraz oddziały 9 i 18 Dywizji Piechoty z oddziałami sowieckiej 11 i 16 Dywizji Strzelców ze składu 5 Armii gen. A. Korka w na ...

                                               

Bitwa pod Możajskiem

Bitwa pod Borodino, bitwa pod Możajskiem – bitwa stoczona w dniach 5–7 września 1812 roku pod Borodino w pobliżu Możajska pomiędzy armią francuską dowodzoną przez Napoleona Bonaparte a rosyjską dowodzoną przez Michaiła Kutuzowa. W jej wyniku Kutu ...

                                               

Bitwa pod Borodzianką

Bitwa pod Borodzianką − bitwa stoczona pomiędzy 1 Dywizją Piechoty Legionów pod dowództwem gen. Edwarda Rydza-Śmigłego z sowiecką 25 Dywizją Strzelców wspieraną przez Baszkirską Brygadę Kawalerii i część 7 Dywizji Strzelców w dniach 11−13 czerwca ...

                                               

Bitwa o Brzostowicę

Bitwa o Brzostowicę – bitwa stoczona w dniach 20–25 września 1920 roku na południe od Grodna przez 3 DP Leg. pod dowództwem gen. Leona Berbeckiego z jednostkami sowieckiej 15 Armii Agusta Korka, podczas ostatnich przygotowań do ofensywy polskiej ...

                                               

Bitwa pod Budziszynem (1945)

Bitwa pod Budziszynem – jeden z epizodów tzw. operacji łużyckiej w końcowej fazie II wojny światowej, kilkudniowa bitwa pomiędzy 2 Armią Wojska Polskiego pod dowództwem Karola Świerczewskiego oraz radzieckiej 52 Armii i elementami 5 Gw. Armii a w ...

                                               

Bunt Żeligowskiego

Bunt Żeligowskiego, "żeligiada ” – operacja wojskowa, przeprowadzona w październiku 1920, podczas której generał Lucjan Żeligowski, upozorowawszy niesubordynację wobec Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego, zajął Wilno i jego okolice, proklamując ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie