Топ-100 ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 297

ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 297
                                               

Life Is Music Entertainment

Life is Music Entertainment – marka założona w 2008 r przez Martina Tigermaana, przedsiębiorcy i artysty znanego z takich projektów muzycznych jak Trials X, Modfunk czy Humaniztikz. Agencja artystyczna specjalizująca się zarządzaniu artystycznym ...

                                               

Za górami, za lasami

Za górami, za lasami – śląska pieśń ludowa. Pochodzi z obszaru znajdującego się w dorzeczu rzeki Olzy. Jest znana w Czechach, Polsce i na Słowacji. Pod koniec XX wieku została wylansowana przez czeską grupę muzyczną Čechomor, która umieściła ją w ...

                                               

Związek Producentów Audio-Video

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy muzyków, producentów muzycznych i dziennikarzy, natomiast głównym celem jest reprezentowanie producentów oraz zwalczanie praktyk piractwa fonograficznego, co umożliwiają umowy partnerskie z tłoczniami nośników ...

                                               

Angelus Lubelski

Angelus Lubelski – nagroda przyznawana jest co roku od 2005 w Lublinie. Inicjatywa powstała w środowiskach twórczych Lublina. Koncepcję nagrody opracowali: pomysłodawca – Jerzy Jacek Bojarski, ks. Ryszard K. Winiarski i Andrzej A. Widelski w 2004 ...

                                               

Buzdygany

Buzdygany – nagroda przyznawana corocznie przez czasopismo Polska Zbrojna dla wyróżniających się osobowości Wojska Polskiego. Jest to 37-cm, posrebrzana replika XVI-wiecznej oznaki godności rotmistrzowskiej.

                                               

Cracoviae Merenti

Medal Cracoviae Merenti – wyróżnienie nadawane przez Radę Miasta Krakowa osobom, organizacjom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla miasta Krakowa. Został ustanowiony uchwałą Rady Miasta Krakowa w 1992. Posiada trzy klasy: medal złoty, srebrny ...

                                               

Galeria Chwały Polskiej Ekonomii

Galeria Chwały Polskiej Ekonomii – stała ekspozycja popiersi ustawionych na metalowych kolumnach znajdująca się w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Członkostwo w tej galerii uważane jest za wielkie wyróżnienie dla polskich ekonomistów.

                                               

Człowiek Roku "Gazety Wyborczej”

Człowiek Roku "Gazety Wyborczej” – tytuł Człowieka Roku przyznawany od 1999 przez redakcję dziennika "Gazeta Wyborcza”. W 2009 laureatem został Tadeusz Mazowiecki, uznany jednocześnie człowiekiem 20-lecia "Gazety Wyborczej”.

                                               

Gra Roku

Gra Roku – nagroda corocznie przyznawana w ramach konkursu Planszowa Gra Roku. Celem konkursu jest wybranie najlepszych tytułów oraz przedsięwzięć, które związane są z nowoczesnymi grami planszowymi. Oprócz tego, główną ideą konkursu jest popular ...

                                               

Grand Press

Grand Press – doroczna nagroda przyznawana od 1997 r. przez wydawany w Poznaniu ogólnopolski miesięcznik dziennikarski "Press” dla najlepszych polskich dziennikarzy prasy, radia i telewizji. Obecnie uznawana jest za jedną z najbardziej prestiżowy ...

                                               

Hiacynt (nagroda)

Hiacynt – nagroda przyznawana przez Fundację Równości za "zasługi dla tolerancji, równouprawnienia i walki z dyskryminacją”. Nagroda ma na celu pozytywne wyróżnienie osób i instytucji, dla których orientacja seksualna różna od heteroseksualnej je ...

                                               

Nagroda im. Jerzmanowskich

Nagroda Polskiej Akademii Umiejętności im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego − polska nagroda przyznawana za działalność artystyczną, naukową lub społeczną.

                                               

Kalos Kagathos

Kalós Kagathós – medal przyznawany wybitnym sportowcom, którzy osiągnęli sukcesy również poza sportem. Ustanowiony w 1985 pod patronatem Rektora UJ, prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego i redakcję Tempa jest nawiązaniem do starożytnego ideału ...

                                               

Nagroda Kisiela

Nagroda Kisiela – wyróżnienie ustanowione przez Stefana Kisielewskiego pod patronatem tygodnika "Wprost”. Pierwsza nagroda została przyznana przez Kisielewskiego w 1990, a po jego śmierci przyznaje ją Kapituła Nagrody Kisiela.

                                               

Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego

Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego - nagroda honorowa przyznawana przez marszałka województwa wielkopolskiego, ustanowiona przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego z inicjatywy Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

                                               

Małopolanin Roku

Małopolanin Roku – nagroda przyznawana od 1995 przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski wybitnym osobom wywodzącym się z regionu historycznej Małopolski. W 1996 pierwszy i jedyny tytuł Honorowego Małopolanina otrzymał papież Jan Paweł II

                                               

Medal "Niezłomnym w słowie”

Medal "Niezłomnym w Słowie” – wyróżnienie nadawane osobom, które w latach 80. XX wieku, ryzykując represje i uwięzienie, działały na rzecz wolności słowa w Polsce. Osoby te pełniły, z narażeniem własnej wolności i zdrowia, funkcje wydawców, organ ...

                                               

Medal "Zasłużony dla Diecezji Toruńskiej”

Medal "Zasłużony dla Diecezji Toruńskiej” przyznawany jest osobom, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju diecezji. Przyznaje go ordynariusz diecezji toruńskiej.

                                               

Medal "Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości – Bene Merentibus Iustitiae”

Pierwotnie wyróżnienie zostało ustanowione w 2007, zaś było nadawane sędziom przechodzącym w stan spoczynku i wyróżniającym się wyjątkowym zaangażowaniem w pracę orzeczniczą, a także poza orzeczniczą oraz było przyznawane jako medal okolicznościo ...

                                               

Medal 150-lecia Fotografii

Medal 150-lecia Fotografii – polskie wyróżnienie niepaństwowe przyznawane przez Ogólnopolski Komitet Organizacyjny Obchodów 150-lecia Fotografii, ustanowione decyzją Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Fotografików w Warszawie, w 1989 roku.

                                               

Medal Homini Vere Academico

Medal Homini Vere Academico – medal przyznawany przez Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Został ustanowiony w dniu 25 listopada 2013, uchwałą Senatu Uniwersytetu.

                                               

Medal im. Jana Bułhaka

Medal im. Jana Bułhaka – polskie wyróżnienie niepaństwowe, uchwalone decyzją Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Fotografików w Warszawie, w 1985 roku.

                                               

Medal im. króla Stanisława Augusta Poniatowskiego

Medal im. króla Stanisława Augusta – honorowe wyróżnienie Towarzystwa Przyjaciół Warszawy przyznawane za wybitne zasługi w realizacji statutowego celu Towarzystwa: "Dobro Warszawy i jej mieszkańców jest sensem istnienia i najważniejszym celem dzi ...

                                               

Medal im. Prof. Andrzeja Waksmundzkiego

Medal im. Prof. Andrzeja Waksmundzkiego – honorowe wyróżnienie nadawane od roku 2001 za osiągnięcia z zakresu chromatografii i technik pokrewnych, przyznawane corocznie za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie chromatografii przez Komitet Chem ...

                                               

Medal im. Wiktora Godlewskiego

Medal im. Wiktora Godlewskiego – nagroda przyznawana za zasługi dla ochrony przyrody oraz popularyzację wiedzy przyrodniczej. Ma służyć upowszechnianiu pamięci o Wiktorze Godlewskim oraz promować działania na rzecz poznania i ochrony przyrody, sz ...

                                               

Medal imienia Adama Grucy

Medal im. Adama Grucy – medal ustanowiony przez Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne w 1984 na cześć Adama Grucy jako wyraz uznania dla osób mających wybitne osiągnięcia naukowe oraz badawcze w zakresie ortopedii i traumatologii na ...

                                               

Medal Księcia Mściwoja II

Medal Księcia Mściwoja II – honorowe wyróżnienie Rady Miasta Gdańska, nadawane za wybitne zasługi dla miasta w dziedzinach kultury, nauki, służby zdrowia, gospodarki oraz za podejmowanie pożytecznych inicjatyw. Po honorowym obywatelstwie miasta i ...

                                               

Medal Merentibus (Uniwersytet Jagielloński)

Medal "Merentibus" – medal przyznawany za szczególne zasługi dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Można go przyznać osobie fizycznej, organizacji lub instytucji zarówno z Polski, jak i z zagranicy. W wyjątkowych przypadkach można przyznać go pracown ...

                                               

Medal Milenium Zjazdu Gnieźnieńskiego

Medal Milenium Zjazdu Gnieźnieńskiego – wyróżnienie przyznawane przez prezydenta miasta Gniezna w uhonorowaniu zasług dla miasta. Medal powstał na pamiątkę 1000-lecia Zjazdu Gnieźnieńskiego. Pierwsze medale otrzymali prezydenci i premierzy państw ...

                                               

Medal Młodego Pozytywisty

Medal Młodego Pozytywisty – polskie odznaczenie nadawane od 2002 przez kapitułę Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego ludziom pracy organicznej, jednocześnie laureaci medalu tworzą Klub Młodych Pozytywistów, który w zamyśle twórców nagrody ma w h ...

                                               

Medal Stolema

Medal Stolema – przyznawany jest przez Klub Studencki Pomorania od 1967. Wśród wielu wyróżnień, odznaczeń i nagród przyznawanych w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim cieszy się największym uznaniem. Medal jest przyznawany osobom lub grupie osób, inst ...

                                               

Medal św. Wojciecha

Medal św. Wojciecha – honorowe wyróżnienie Rady Miasta Gdańska, nadawane za wybitne osiągnięcia i zasługi przekraczające granice regionu i państwa oraz za działania na rzecz tolerancji i dialogu między przedstawicielami różnych wyznań i religii. ...

                                               

Nagroda Artystyczna Miasta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego

Nagroda Artystyczna Miasta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego – nagroda dla artystów przyznawana przez władze samorządowe Torunia, ustanowiona przez Radę Miasta Torunia uchwałą nr 1055/2002 z dnia 11 kwietnia 2002 roku. Przyznaje ją prezydent To ...

                                               

Nagroda im. bp. Romana Andrzejewskiego

Nagroda im. bp. Romana Andrzejewskiego − polska nagroda ustanowiona w 2004 roku przez Fundację Solidarna Wieś i "Tygodnik Rolników Obserwator” osobom zasłużonym w pracy i działaniach na rzecz rozwoju kulturalnego i gospodarczego rolnictwa, wsi i ...

                                               

Nagroda im. Grzegorza Palki

Nagroda im. Grzegorza Palki – polska nagroda samorządowa przyznawana corocznie od 1998 przez Ligę Krajową, ustanowiona uchwałą zgromadzenia tej organizacji z 18 maja 1997.

                                               

Nagroda im. Jacka Maziarskiego

Nagroda im. Jacka Maziarskiego – polska nagroda nadawana od 2010 "za wybitne osiągnięcia publicystyczno-eseistyczne wyróżniające się suwerennością myślenia i poszerzające naszą wiedzę o rzeczywistości”. Upamiętnia postać Jacka Maziarskiego, polsk ...

                                               

Nagroda im. Józefa Dietla

Nagroda im. Józefa Dietla – nagroda ustanowiona przez Korporację Samorządową im. J. Dietla, jest przyznawana osobom fizycznym lub instytucjom działającym na terenie województwa małopolskiego za wybitne osiągnięcia i pracę na rzecz społeczności lo ...

                                               

Nagroda Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Nagroda Jana Nowaka-Jeziorańskiego – wyróżnienie przyznawane od 2004, które zostało ustanowione przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz Kolegium Europy Wschodniej, miasto Wrocław, Uniwersytet Wrocławski i Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Nagroda w ...

                                               

Nagroda Prezesa Rady Ministrów

Nagroda Prezesa Rady Ministrów – nagroda przyznawana w latach 1994 - 2018 przez Prezesa Rady Ministrów za: wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki; osi ...

                                               

Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy im. dr. Władysława Biegańskiego

Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy im. dr. Władysława Biegańskiego – nagroda przyznawana od 1997 roku przez prezydenta Częstochowy osobom wyróżniającym się wybitną oraz znaczącą działalnością w ochronie zdrowia i pracą na rzecz pacjenta. Nagro ...

                                               

Nagroda Solidarności

Nagroda Solidarności – polska nagroda przyznawana w latach 2014–2015 przez Ministra Spraw Zagranicznych za wybitne działania na rzecz promocji i ochrony demokracji i wolności obywatelskich. Nosiła imię Lecha Wałęsy. Od 2016 roku, po wygraniu wybo ...

                                               

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor – nagroda Województwa Małopolskiego, przyznawana co dwa lata za szczególne zasługi na rzecz szerzenia dialogu między kulturami w wymiarze kulturowym, społecznym, międzyreligij ...

                                               

Orły Rzeczpospolitej

Orły Rzeczpospolitej – nagroda w postaci statuetki przedstawiającej orła, przyznawana przez kapitułę wybraną przez dziennik Rzeczpospolita przy okazji opublikowania kolejnego wydania Listy 500 największych polskich firm. Nagrodę przyznano po raz ...

                                               

Patronat roku ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Patronat roku ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – coroczne wyróżnienie podejmowane okolicznościowo w drodze uchwały. W myśl art. 33a Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt uchwały w sprawie ustanowienia danego roku roki ...

                                               

Patronat roku ustanowiony przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Podane lata oznaczają każdorazowo rok obowiązywania patronatów 2008: Andrzej i Olga Małkowscy. 2006: język polski. 2015: samorząd terytorialny. 2016: Henryk Sienkiewicz, solidarność polsko-węgierska, Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski 2013: powst ...

                                               

Nagroda Peryklesa

Prezesem stowarzyszenia jest Marcin Święcicki. Skarbnikiem jest Marek Chimiak działacz KSS "KOR”, członek Kolegium Niezależnej Oficyny Wydawniczej, a sekretarzem – Ryszard Bill. Członkami są Stanisław Pietrzak i Zbigniew Sieszycki. Stowarzyszenie ...

                                               

Plebiscyt "Ludzie Wolności”

Plebiscyt "Ludzie Wolności” - W związku z obchodami 25. rocznicy wyborów 1989 roku Gazeta Wyborcza wraz z telewizją TVN ogłosiła plebiscyt na Człowieka Wolności. Kapituła nagrody wybrała po 5 osób w 5 kategoriach. W skład Kapituły Nagrody weszli: ...

                                               

Polska Nagroda Jakości

Polska Nagroda Jakości to wyróżnienie przyznawane przedsiębiorstwom za wdrażanie koncepcji zarządzania przez jakość - TQM. Została ustanowiona 7 marca 1995 roku przez Krajową Izbę Gospodarczą, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz Fundację Te ...

                                               

Polsko-Francuska Nagroda Naukowa im. Marii Skłodowskiej i Pierrea Curie

Polsko-Francuska Nagroda Naukowa im. Marii Skłodowskiej i Pierrea Curie – nagroda przyznawana od 2019 r. przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i francuskie Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, Badań Naukowych i Innowacji we współpracy z Francuską ...

                                               

Primus Inter Pares (konkurs)

Historia konkursu sięga początków wolnego ruchu studenckiego w Polsce, czyli połowy lat sześćdziesiątych XX wieku. W ogólnopolskim konkursie Primus Inter Pares im. Mikołaja Kopernika ruch studencki nagradzał wówczas wyróżniających się i w nauce i ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie