Топ-100 ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 311

ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 311
                                               

Eugeniusz Gąsior

Eugeniusz Gąsior – polski biochemik, biolog molekularny. Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

                                               

Beata Glinka

Beata Anna Glinka – polska ekonomistka, profesor nauk ekonomicznych. Specjalizuje się m.in. przedsiębiorczości imigrantów, projektowaniu organizacji, kulturowych uwarunkowaniach procesów zarządzania i działaniach przedsiębiorczych, projektowaniu ...

                                               

Kazimierz Godłowski

Lata okupacji spędził w Wilnie. Po maturze, w 1951 rozpoczął studia na studium historii kultury materialnej UJ, zakończone w 1955 pracą magisterską, opublikowaną w 1960 pod tytułem Studia nad stosunkami społecznymi w okresach późnolateńskim i rzy ...

                                               

Jan Golonka

Należał do Związku Młodzieży Wiejskiej RP Wici i do Związku Akademickiej Młodzieży Polskiej. W 1951 wstąpił do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Zasiadał w radach narodowych. W 1952 ukończył Wydział Hutniczy Akademii Górniczo-Hutniczej w ...

                                               

Marian Gorynia

Marian Gorynia – polski ekonomista, profesor i rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w latach 2008–2016.

                                               

Jolanta Góralczyk

Jolanta Góralczyk – polska aktorka teatralna, od roku 1983 związana z Wrocławskim Teatrem Lalek. Profesor na Wydziale Lalkarskim Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, filia we Wrocławiu.

                                               

Paweł Góralczyk

Paweł Góralczyk, – rzymskokatolicki duchowny, pallotyn, profesor nauk teologicznych, specjalista w zakresie teologii moralnej.

                                               

Wojciech Góralski

Wojciech Marian Góralski - polski duchowny katolicki, kanonista, specjalista prawa wyznaniowego i konkordatowego. Profesor nauk prawnych. Profesor zwyczajny na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

                                               

Krzysztof Góźdź

Krzysztof Góźdź – polski duchowny katolicki, profesor nauk teologicznych, dogmatyk, nauczyciel akademicki Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej, kapelan honorowy Ojca Ś ...

                                               

Ryszard Gradziński

Ryszard Gradziński – polski geolog, sedymentolog, profesor zwyczajny dr hab., członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk.

                                               

Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

Prof. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee ur. się 15 maja 1963 r. w Gliwicach. Studia magisterskie w zakresie filologii polskiej na Wydziale Nauk Humanistycznych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1986 r. uzyskała tytuł zawodowy magistra filologi ...

                                               

Henryk Hawrylak

Henryk Hawrylak – polski profesor, inżynier mechanik, specjalista w dziedzinie budowy i eksploatacji maszyn górnictwa odkrywkowego.

                                               

Krzysztof Hejke

W 1982 ukończył naukę w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie. W 1990 został absolwentem Instytutu Fotografii Artystycznej w Pradze, a w 1991 Wydziału Operatorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Le ...

                                               

Andrzej Hrynkiewicz

Andrzej Zygmunt Hrynkiewicz, – polski fizyk, w czasie II wojny światowej żołnierz Armii Krajowej, aresztowany w 1944, zesłany do obozu pracy w kopalni węgla w Donbasie. Był jednym z najwybitniejszych polskich fizyków okresu powojennego. W ciągu s ...

                                               

Adam Hulanicki

Adam Andrzej Hulanicki – polski chemik, specjalista w zakresie chemii analitycznej, profesor Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, członek korespondent PAN, przewodniczący Komitetu Chemii Analitycznej PAN.

                                               

Paweł Idziak

Paweł Maria Idziak – polski matematyk i informatyk, profesor nauk matematycznych. Specjalizuje się w złożoności obliczeniowej, kryptografii, algebrze, logice, teorii modeli skończonych oraz w metodach i technikach programowania. Profesor zwyczajn ...

                                               

Hubert Izdebski

Hubert Ireneusz Izdebski – polski prawnik, profesor nauk prawnych, historyk idei i prawa, teoretyk administracji, specjalizujący się w opracowywaniu projektów ustaw i zagadnieniach administracji publicznej, radca prawny i adwokat, członek korespo ...

                                               

Krzysztof Jajuga

Krzysztof Jajuga – profesor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół finansów oraz statystyki i ekonometrii.

                                               

Zbigniew Janczewski

Zbigniew Andrzej Janczewski – polski duchowny katolicki, kanonista, profesor nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

                                               

Małgorzata Jankun-Woźnicka

Małgorzata Jankun-Woźnicka – polska ichtiolog, specjalistka w zakresie cytogenetyki i genetyki ryb, profesor nauk rolniczych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

                                               

Maurycy Jaroszyński

Maurycy Zdzisław Jaroszyński – prawnik polski, specjalista prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, członek PAN, prezes Związku Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej w 1933 roku, prezes Rady Zwią ...

                                               

Barbara Jarząb

Barbara Jarząb - lekarz, profesor nauk medycznych, kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddziału w Gliwicach, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk.

                                               

Janina Jóźwiak

Janina Jóźwiak – polska ekonomistka i nauczyciel akademicki, profesor nauk ekonomicznych, w latach 1993–1999 rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

                                               

Helmut Juros

Helmut Juros – polski kapłan katolicki, salwatorianin, teolog, etyk, politolog, profesor nauk humanistycznych, w latach 1987-1990 rektor Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

                                               

Wojciech Kacalak

Wojciech Kacalak – polski inżynier, prof. dr hab. inż., doktor honoris causa Politechniki Poznańskiej i doktor honoris causa Politechniki Koszalińskiej. Dziedziną prac naukowych prof. Wojciecha Kacalaka jest budowa i eksploatacja maszyn. Specjaln ...

                                               

Franciszek Kaczmarek (fizyk)

Franciszek Kaczmarek – polski naukowiec, fizyk, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1984-1985.

                                               

Tadeusz Kaczorek

Tadeusz Kaczorek – polski inżynier, automatyk i teoretyk sterowania, profesor nauk technicznych, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk.

                                               

Sławomir Kalembka

Sławomir Robert Kalembka – profesor nauk historycznych, specjalizujący się w historii Polski i historii powszechnej XIX i XX wieku.

                                               

Czesław Kanafojski

Ukończył w 1917 szkołę realną w Winnicy i wyjechał do Moskwy, gdzie rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym Instytutu Politechnicznego. Po roku przerwał naukę i ochotniczo wstąpił do tworzącej się armii polskiej, walczył w wojnie polsko-bolszew ...

                                               

Jan Kisza

Jan Kisza – polski inżynier, technolog żywności i żywienia, profesor nauk rolniczych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Specjalizował się w zakresie chemii i technologii mleczarskiej.

                                               

Jerzy Klamka

Jerzy Klamka – polski automatyk, specjalista w zakresie sterowalności, obserwowalności oraz stabilności układów dynamicznych, profesor nauk technicznych, profesor zwyczajny w Politechnice Śląskiej, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, prez ...

                                               

Jerzy Kleer

Jerzy Kleer – polski ekonomista, prof. zw. dr hab. nauk ekonomicznych o specjalności teoria ekonomii, globalizacji i regionalizacja, sektor publiczny, ekonomia rozwoju, polityka gospodarcza. Pracownik nieetatowy Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwer ...

                                               

Michał Kleiber

Michał Aleksander Kleiber – polski mechanik i informatyk, nauczyciel akademicki, profesor nauk technicznych, w latach 2001–2005 minister nauki w rządach Leszka Millera i Marka Belki, od 2007 do 2015 prezes Polskiej Akademii Nauk, w latach 2006–20 ...

                                               

Romuald Klekowski

Romuald Zdzisław Klekowski – polski biolog, ekolog, profesor Międzynarodowego Centrum Ekologii PAN, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk.

                                               

Adam Klimek

Adam Klimek – polski fizjolog sportu, nauczyciel akademicki oraz rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

                                               

Jan Kmita (profesor)

Jan Kmita – polski inżynier, nauczyciel akademicki, rektor Politechniki Wrocławskiej, profesor nauk technicznych o specjalności budowa mostów.

                                               

Eugeniusz Kołota

W 1960 ukończył technikum ogrodnicze w Pruszczu Gdańskim, a następnie studiował na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie. Po obronie pracy magisterskiej pracował w Katedrze Ogrodnictwa tej uczelni, w 1971 w Szkole Głównej Gospo ...

                                               

Bolesław Konorski

Bolesław Marian Konorski – polski inżynier elektrotechnik, rektor Politechniki Łódzkiej w latach 1952–1953.

                                               

Mikołaj Kostyniuk

Szkołę podstawową ukończył w Bieczu, a średnią w Jaśle. Studia odbył w latach 1927-1932 na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uzyskując dyplom magistra filozofii w zakresie botaniki. W latach 1932-193 ...

                                               

Adam Kotarba

Adam Stefan Kotarba – polski geograf. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu geomorfologii. Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk od 1998 roku. Jest również członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. Zasiadał w Komisji Rewizyjnej Stowarz ...

                                               

Irena E. Kotowska

Irena Kotowska ukończyła w 1970 ekonometrię na Wydziale Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. W 1978 doktoryzowała się z ekonomii, specjalność ekonometria, na podstawie pracy Problemy wykorzystania łańcuchów Ma ...

                                               

Włodzimierz Kotowski

Włodzimierz Wacław Kotowski – polski inżynier ochrony środowiska i technologii chemicznej, specjalizujący się w agroenergetyce, alternatywnych źródłach energii, inżynierii procesowej przemysłu rafineryjno-petrochemicznego, inżynierii reaktorów ch ...

                                               

Zbigniew Kowal

Zbigniew Kowal – polski profesor zwyczajny nauk technicznych, specjalizujący się w konstrukcjach metalowych, bezpieczeństwie i niezawodności oraz teorii konstrukcji, były rektor Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

                                               

Henryk Kozłowski (chemik)

Henryk Kozłowski – polski chemik, profesor nauk chemicznych, członek korespondent PAN, specjalista w dziedzinie chemii bionieorganicznej i główny twórca tego nurtu naukowego w Polsce.

                                               

Elżbieta Krajewska-Kułak

Elżbieta Krajewska-Kułak – polska lekarka, naukowiec, pedagog, społecznik, współtwórczyni oraz wieloletnia prodziekan i dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, pomysłodawczyni i organizatorka dorocznych Międzynarodo ...

                                               

Anna Krajewska (ekonomistka)

Ukończyła 2 1964 ekonomię na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorat napisała pod kierunkiem Zofii Moreckiej. W 1989 obroniła na Uniwersytecie Łódzkim habilitację Motywacja działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach przemysłowych. W 2004 otrzymał ...

                                               

Marek Krawczyk (lekarz)

Marek Stanisław Krawczyk – polski profesor medycyny, nauczyciel akademicki, lekarz, specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej oraz transplantologii klinicznej, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk. W latach 2008–2 ...

                                               

Mieczysław Albert Krąpiec

Mieczysław Albert Maria Krąpiec OP – polski duchowny katolicki, dominikanin, filozof, tomista, teolog, humanista, wieloletni rektor i profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, współtwórca lubelskiej szkoły filozoficznej, inicjator wydawania ...

                                               

Józef Krukowski

Józef Krukowski – ksiądz katolicki, teolog, kanonista, profesor zwyczajny, pierwszy dziekan reaktywowanego Wydziału Prawa Kanonicznego i Świeckiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Specjalista z zakresu kanonicznego prawa małżeńskiego, stos ...

                                               

Agnieszka Kryszczyńska

Agnieszka Joanna Kryszczyńska – polska astronom, doktor habilitowana nauk fizycznych. Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2013-2017 prezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Od 1 września 2016 dyrekto ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie