Топ-100 ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 312

ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 312
                                               

Jan Pachecka

Jan Pachecka – profesor nauk farmaceutycznych, profesor zwyczajny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista w zakresie biochemii, chemii klinicznej i metabolizmu leków.

                                               

Zbigniew Pasek

W 1982 ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w 1985 studia religioznawcze na tej samej uczelni. W 1984 rozpoczął pracę w Instytucie Religioznawstwa UJ. Stopień naukowy doktora uzyskał w 1992, na podstawie rozprawy Ruch z ...

                                               

Jacek Paśniczek

Jacek Paśniczek – polski filozof i logik, profesor nauk humanistycznych, dwukrotny dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

                                               

Włodzimierz Pawluczuk

Włodzimierz Pawluczuk – antropolog, religioznawca, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu w Białymstoku i Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku. Badacz kultury ludowej, publicysta, pisa ...

                                               

Maksymilian Pazdan

Maksymilian Pazdan – polski prawnik specjalizujący się w prawie cywilnym i prawie prywatnym międzynarodowym, profesor nauk prawnych, w latach 1990–1996 rektor Uniwersytetu Śląskiego.

                                               

Jan Perszon

Jan Franciszek Perszon – polski duchowny katolicki, profesor nauk teologicznych, teolog, specjalizujący się w teologii fundamentalnej, religiologii i misjologii.

                                               

Aleksy Piątkiewicz

Aleksy Piątkiewicz – polski specjalista w dziedzinie budowy i konstrukcji maszyn, profesor Politechniki Łódzkiej.

                                               

Janusz Piekarczyk

Janusz Zbigniew Piekarczyk – polski lekarz, specjalista w zakresie chirurgii stomatologicznej oraz chirurgii szczękowo-twarzowej, profesor nauk medycznych, rektor Akademii Medycznej w Warszawie.

                                               

Kazimierz Polański

Kazimierz Czesław Polański – polski lingwista, profesor zwyczajny nauk humanistycznych, współtwórca polskiej teorii językoznawczej oraz współautor i redaktor fundamentalnych prac językoznawczych, m.in. Encyklopedii językoznawstwa ogólnego, Słowni ...

                                               

Wojciech Popiołek

Wojciech Popiołek – polski prawnik, profesor nauk prawnych, radca prawny, specjalista prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego, profesor zwyczajny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

                                               

Aleksander Posern-Zieliński

Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w zakresie etnologii. Od 1991 roku profesor zwyczajny, od 1993 roku dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się antropologią et ...

                                               

Stefan Przewłocki

Stefan Przewłocki – polski specjalista w dziedzinie geodezji i kartografii, profesor nauk technicznych o specjalności geodezja inżynieryjno-gospodarcza, geometria wykreślna, kartografia tematyczna.

                                               

Andrzej Radziewicz-Winnicki

Andrzej Radziewicz-Winnicki – polski socjolog i pedagog, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Śląskiego i innych uczelni, specjalności naukowe: pedagogika społeczna, socjologia wychowania.

                                               

Mansur Rahnama-Hezavah

Mansur Rahnama-Hezavah – profesor nauk medycznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Specjalność naukowa: chirurgia szczękowo-twarzowa.

                                               

Andrzej Rakowski

Andrzej Rakowski – polski muzykolog, specjalista w zakresie akustyki, profesor sztuk muzycznych, nauczyciel akademicki, w latach 1981–1987 rektor Akademii Muzycznej w Warszawie.

                                               

Adam Rapacki (polityk)

Adam Rapacki – polski polityk, ekonomista i dyplomata. Poseł na Sejm Ustawodawczy oraz na Sejm PRL I, II, III i IV kadencji, członek Biura Politycznego KC PZPR, minister żeglugi, minister szkół wyższych i nauki oraz minister szkolnictwa wyższego, ...

                                               

Mariusz Ratajczak

Studiował na Akademii Medycznej w Szczecinie w latach 1975–1981 magna cum laude, najlepszy student na roku, doktorat obronił w 1986 roku w Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie tytuł rozprawy: "Wątroba płodowa jako źródło k ...

                                               

Aleksander Rejman

Aleksander Augustyn Rejman – polski ogrodnik pomolog, prorektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

                                               

Antoni Rogalski (naukowiec)

Antoni Władysław Rogalski – polski elektronik, pracownik naukowy Wojskowej Akademii Technicznej, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk.

                                               

Jerzy Rokita

Jerzy Rokita – polski ekonomista, profesor nauk ekonomicznych, w latach 1982-1990 rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Kierownik Katedry Zarządzanie Przedsiębiorstwem na tej uczelni. W swojej pracy naukowej skupia się na zarządzaniu pr ...

                                               

Stefan Zbigniew Różycki

Stefan Zbigniew Różycki – polski geolog i geograf, najbardziej znany ze swoich badań z zakresu geologii okresów jury i czwartorzędu.

                                               

Marian Rusecki

Marian Jan Rusecki – profesor nauk teologicznych, wykładowca KUL, polski duchowny katolicki, kapelan honorowy papieża.

                                               

Czesław Ryll-Nardzewski

Czesław Ryll-Nardzewski (ur. 7 października 1926 w Wilnie, zm. 18 września 2015 we Wrocławiu – polski matematyk, profesor nauk matematycznych, wykładowca akademicki Politechniki Wrocławskiej, a wcześniej Uniwersytetu Wrocławskiego, członek rzeczy ...

                                               

Wojciech Rypniewski

Wojciech Robert Rypniewski – polski biofizyk i biochemik, profesor nauk chemicznych. Pracuje w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu.

                                               

Tomasz Schramm

Syn Ryszarda Wiktora Schramma. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Przez całą karierę naukową związany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym doszedł do stanowiska profesora zwyczajneg ...

                                               

Witold Seńczuk

Świadectwo dojrzałości uzyskał w 1946 roku w Liceum im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu. W latach 1946–1950 studiował na Akademii Medycznej w Gdańsku. W czasie studiów, w 1948 roku, podjął pracę w Katedrze Chemii Fizjologicznej. W 1959 ro ...

                                               

Bronisław Sitek

Bronisław Włodzimierz Sitek – polski prawnik, profesor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa rzymskiego, profesor zwyczajny na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie, w latach 2008–2013 dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersyt ...

                                               

Józef Smak

Józef Ignacy Smak – polski astronom, profesor dr hab. Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni pracownik i dyrektor Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk.

                                               

Andrzej Sobkowiak

Andrzej Sobkowiak – polski chemik, profesor nauk chemicznych, wykładowca akademicki, rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w latach 2005–2012.

                                               

Barbara Sosińska-Kalata

W 1980 roku skończyła indywidualne studia w zakresie lingwistycznych podstaw systemów informacyjnych, pod opieką prof. Olgierda A. Wojtasiewicza w Katedrze Lingwistyki Formalnej na Uniwersytecie Warszawskim, w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Info ...

                                               

Roman Srzednicki

Studia matematyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył w 1977. Stopień doktora uzyskał w roku 1981 promotor: Andrzej Pelczar, stopień doktora habilitowanego w roku 1994, a tytuł profesora w 1999. Specjalizuje się w jakościowej teorii równań ...

                                               

Marian Stala

Marian Stala – polski krytyk i historyk literatury, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

                                               

Jan Stankowski

Jan Stankowski – polski fizyk, specjalista w zakresie nadprzewodnictwa oraz przemian fazowych, profesor nauk fizycznych, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, współzałożyciel i dyrektor Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu.

                                               

Leszek Starkel

Leszek Marian Starkel – polski geograf i geolog, profesor nauk przyrodniczych, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk i członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności.

                                               

Teresa Starzyńska

Teresa Starzyńska – polski lekarz internista i gastroenterolog, profesor doktor habilitowany nauk medycznych, profesor zwyczajny Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, kierownik Katedry i Kliniki Gastroenterologii PUM, członek Zarządu ...

                                               

Łukasz Stettner

Łukasz Stettner – polski matematyk, profesor nauk matematycznych, profesor zwyczajny Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk, specjalista w zakresie matematyki stosowanej, sterowania stochastycznego i teorii prawdopodobieństwa.

                                               

Grażyna Stochel

Grażyna Stochel – polska chemik, profesor nauk chemicznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 2008–2012 i 2012–2016 dziekan Wydziału Chemii UJ, specjalności naukowe: chemia koordynacyjna i bionieorganiczna, fotochemia. ...

                                               

Tadeusz Stryjakiewicz

W 1973 ukończył z wyróżnieniem Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu. W latach 1973-1977 odbywał studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. Podczas studiów brał udział w pr ...

                                               

Jerzy Strzelczyk

Jerzy Strzelczyk – polski naukowiec, profesor nauk humanistycznych, historyk-mediewista specjalizujący się m.in. w początkach państwa polskiego oraz państw barbarzyńskich na ziemiach dawnego Imperium Romanum, członek korespondent Polskiej Akademi ...

                                               

Jerzy Stuhr

Jerzy Oskar Stuhr – polski aktor filmowy i teatralny, reżyser, pedagog, profesor sztuk teatralnych, pisarz i polonista, laureat Polskiej Nagrody Filmowej za rolę drugoplanową w filmie Persona non grata i nagrody specjalnej za osiągnięcia życia.

                                               

Stanisław Suchodolski (numizmatyk)

Wysiedlony z Warszawy w czasie Powstania w 1944, następnie w obozach niemieckich w Pruszkowie, Stutthofie i Altforwerku pod Grudziądzem. Ukończył Liceum im. gen. Józefa Sowińskiego matura w 1953 r. Swoje studia nad historią pieniądza w Polsce Sta ...

                                               

Roch Sulima

Roch Mieczysław Sulima – kulturoznawca, historyk kultury, antropolog kulturowy, folklorysta, krytyk literacki i artystyczny, publicysta.

                                               

Jerzy Supernat

Jerzy Stanisław Supernat – polski prawnik, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalista w zakresie prawa administracyjnego.

                                               

Jerzy Szacki (socjolog)

Jerzy Ryszard Szacki – polski socjolog i historyk myśli socjologicznej, profesor nauk humanistycznych. Od 1973 był profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego, a od 1991 członkiem Polskiej Akademii Nauk. Zaliczany do warszawskiej szkoły h ...

                                               

Jerzy Szaflik

Ukończył II LO im. R. Traugutta w Częstochowie 1961. Studia lekarskie dyplom - 1969, doktorat i habilitację zdobywał na Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W 1991 w wyniku konkursu został kierownikiem Kliniki Okulistyki II Wydziału Lekarski ...

                                               

Józef Szala

Urodził się w 1938. W 1961 ukończył studia na Wydziale Maszynowym Politechniki Gdańskiej specjalność: Maszyny Cieplne Tłokowe. W 1975 uzyskał doktorat Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Poznańskiej, w 1981 habilitację Wydział Mechan ...

                                               

Józef Szarawara

Józef Szarawara – inżynier-chemik, nauczyciel akademicki i naukowiec, działający w wielu obszarach technologii i inżynierii chemicznej, termodynamiki stosowanej oraz kinetyki i inżynierii reakcji chemicznych.

                                               

Henryk Szarmach

Ukończył w 1952 studia na Akademii Medycznej w Gdańsku. Do czasu przejścia na emeryturę zawodowo przez wiele lat związany z tą uczelnią, pełnił funkcję kierownika Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii na Wydziale Lekarskim. Uz ...

                                               

Lech Szczucki

Lech Tadeusz Szczucki – polski historyk filozofii i kultury, profesor nauk humanistycznych, specjalista w historii kultury XVI-XVII w., znawca problematyki braci polskich.

                                               

Jerzy Szuba

Jerzy Szuba ps. "Świda" – podporucznik piechoty Polskich Sił Zbrojnych, inżynier chemik, specjalista karbochemii, profesor zwyczajny Politechniki Śląskiej.

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie