Топ-100 ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 313

ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 313
                                               

Maciej Buszewicz

Maciej Buszewicz – polski grafik, profesor zwyczajny Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Współpracował m.in. z Ryszardem Kapuścińskim, Andrzejem Wajdą, Christianem Boltanskim i Frankiem Gehry. Zaprojektował m.in. plakat Zachodźże czerwone słonec ...

                                               

Bogusław Buszewski

Bogusław Andrzej Buszewski – polski chemik, profesor chemii środowiska i chemii analitycznej, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk.

                                               

Małgorzata Chorowska

Małgorzata Jolanta Chorowska – polska architekt, profesor nauk technicznych inżynier, nauczyciel akademicki Politechniki Wrocławskiej, specjalności naukowe: architektura średniowieczna, historia architektury.

                                               

Krzysztof Ciałowicz

Krzysztof M. Ciałowicz – polski archeolog, specjalista archeologii śródziemnomorskiej, profesor nauk humanistycznych. Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach. W 1977 roku ukończył studia na Uniwersytecie J ...

                                               

Janusz Czebreszuk

Janusz Czebreszuk – polski archeolog, profesor nauk humanistycznych. Specjalizuje się w epoce brązu w Europie i strefie egejskiej. Profesor na Wydziale Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie pracuje w Pracowni Archeologi ...

                                               

Dariusz Doliński

Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie psychologii uzyskał w 1993, na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy Orientacja defensywna. Tytuł profesora otrzymał jako pracownik naukowy Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opol ...

                                               

Henryk Domański

W latach 1971–1976 studiował socjologię na Uniwersytecie Warszawskim. W 1983 obronił doktorat w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN przedkładając pracę Rola klasyfikacji zawodów w analizie struktury społecznej, w 1987 habilitował się Segmentacj ...

                                               

Michał Drożdż

Michał Drożdż – polski duchowny katolicki, kapłan diecezji tarnowskiej, prałat, kanonik honorowy Kolegiaty w Nowym Sączu, teolog, filozof, medioznawca, redaktor, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o poznaniu i komunikacji sp ...

                                               

Piotr Faliszewski

Piotr Faliszewski – polski informatyk, inżynier, doktor habilitowany nauk technicznych, profesor nadzwyczajny Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, specjalności naukowe: informatyka teoretyczna, teoria złożoności oblicze ...

                                               

Elżbieta Hałas

Elżbieta Alina Hałas z domu Cieślak – polska socjolog, profesor nauk humanistycznych, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego na stanowisku profesora zwyczajnego.

                                               

Marcin Hoffmann

Marcin Maciej Hoffmann – polski naukowiec i przedsiębiorca, profesor nauk chemicznych na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

                                               

Jolanta Itrich-Drabarek

Jolanta Maria Itirch-Drabarek – polski politolog, profesor nauk społecznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Lokalnego UW.

                                               

Inga Iwasiów

Inga Małgorzata Iwasiów – polska literaturoznawczyni, krytyk literacki, poetka i prozaiczka, profesor nauk humanistycznych.

                                               

Jan Jankowski (zootechnik)

Ukończył ART w Olsztynie w 1976 r., doktorat uzyskał w 1979, habilitację w 1990 od 1991 na stanowisku profesora nadzwyczajnego natomiast profesurę w 1997 od 2000 na stanowisku profesora zwyczajnego. W latach 1981-1984 przedstawiciel asystentów i ...

                                               

Tomasz Jasiński (historyk)

Tomasz Jasiński – polski historyk, profesor historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

                                               

Krystian Kiełb

Krystian Kiełb – polski kompozytor, teoretyk i pedagog muzyczny, rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w kadencjach 2008–2012 i 2012–2016, profesor sztuk muzycznych.

                                               

Andrzej Klimek

Andrzej Tadeusz Klimek – polski fizjolog sportu, nauczyciel akademicki oraz rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

                                               

Tomasz Komornicki

Pochodzi ze szlacheckiego rodu pieczętującego się w przeszłości herbem Nałęcz. Ojciec generał brygady Stanisław Nałęcz-Komornicki, który zginął w katastrofie smoleńskiej w kwietniu 2010 roku, był bratankiem młodopolskiej poetki i pisarki Marii Ko ...

                                               

Magdalena Kozień-Woźniak

Magdalena Teresa Kozień-Woźniak – polska inżynier architekt, nauczyciel akademicki Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, specjalności: teoria i projektowanie architektoniczno-urbanistyczne, architektura budynków ...

                                               

Jakub Kozik

Jakub Kozik – polski matematyk i informatyk, doktor habilitowany nauk matematycznych. Specjalizuje się w logice, metodzie probabilistycznej, kombinatoryce analitycznej oraz kolorowaniu grafów. Adiunkt Katedry Podstaw Informatyki w Zespole Katedr ...

                                               

Janusz Kręcidło

Janusz Kręcidło – polski duchowny katolicki, saletyn, profesor nauk teologicznych, profesor zwyczajny, dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

                                               

Piotr Kroczek

Piotr Kroczek – polski duchowny katolicki, teolog i kanonista, doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego i doktor nauk teologicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kościelny Inspekt ...

                                               

Wojciech Kucharz

Wojciech Janusz Kucharz – polski matematyk, profesor nauk matematycznych. Profesor zwyczajny Katedry Funkcji Rzeczywistych Instytutu Matematyki Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Matematykę ukończył na Uniwersytecie J ...

                                               

Cezary Kuklo

Cezary Kuklo – polski historyk, demograf, profesor zwyczajny w Instytucie Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku, autor blisko 400 publikacji naukowych wydanych w kraju i za granicą, członek wielu komitetów, prezydiów i zespołów ...

                                               

Piotr Kusiewicz

Studiował na Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku grę na fortepianie w klasie Zbigniewa Śliwińskiego dyplom w 1977 oraz śpiew w klasie Jerzego Szymańskiego dyplom z wyróżnieniem w 1980. Przez dwie kadencje w latach 1990–1996 pełn ...

                                               

Marian Kwietniewski

Marian Kwietniewski – polski inżynier, profesor nauk technicznych. Specjalizuje się w wodociągach i kanalizacjach. Nauczyciel akademicki Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

                                               

Sławomir Lasota

Sławomir Grzegorz Lasota – polski matematyk i informatyk, profesor nauk matematycznych. Specjalizuje się w teorii współbieżności, teorii automatów, matematycznych metodach specyfikacji i weryfikacji programów oraz biologii obliczeniowej. Profesor ...

                                               

Piotr Lass

Piotr Lass – polski lekarz, specjalista w zakresie medycyny nuklearnej, profesor nauk medycznych, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Gdańsku i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2006 – 2016.

                                               

Anna Legeżyńska

Urodziła się w Nowokujbyszewsku ówcześnie ZSRR. Do Polski przyjechała wraz z rodzicami w 1957. W latach 1969-1974 studiowała polonistykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po ukończeniu studiów podjęła pracę w tamtejszym Instytuci ...

                                               

Mariusz Malinowski (inżynier)

Mariusz Malinowski – – polski inżynier elektrotechnik, profesor nauk technicznych. Specjalizuje się w automatyce, inżynierii komputerowej, elektronice przemysłowej, energoelektronice i robotyce. Profesor nadzwyczajny w Instytucie Sterowania i Ele ...

                                               

Ngoc Thanh Nguyen

Ngoc Thanh Nguyen – profesor nauk technicznych, inżynier, nauczyciel akademicki Politechniki Wrocławskiej, specjalności naukowe: bazy danych, systemy informatyczne, sztuczna inteligencja, teoria wyszukiwania informacji.

                                               

Marian Nowak (duchowny)

Marian Walerian Nowak – polski duchowny katolicki, teolog i pedagog, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

                                               

Ryszard Nycz

Od 1975 jest pracownikiem Instytutu Badań Literackich PAN od 1975, a od 1988 profesorem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie prowadzi m.in. zajęcia z analizy dzieła literackiego w Studium Literacko-Artystycznym). Od 1990 jest ...

                                               

Małgorzata Omilanowska

Małgorzata Omilanowska z domu Jakubowska – polska historyk sztuki, profesor nauk humanistycznych, od 2012 podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a od 2014 do 2015 minister kultury i dziedzictwa narodowego.

                                               

Krzysztof Pachucki

Ukończył fizykę na Uniwersytecie Warszawskiem, następnie obronił doktorat w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Odbył trzyletni staż w Instytucie Maxa-Plancka w Niemczech. Następnie habilitował się na Uniwersytecie Warszawskim. Tytuł profes ...

                                               

Ryszard Pałka

Ryszard Eugeniusz Pałka – polski uczony, profesor nauk technicznych, nauczyciel akademicki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i prorektor tej uczelni, specjalności naukowe: elektrotechnika teoretyczna, maszyny elektry ...

                                               

Alicja Panek-Piętkowska

Alicja Barbara Panek-Piętkowska – profesor sztuk muzycznych, profesor zwyczajny Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, specjalistka w zakresie wokalistyki.

                                               

Jerzy Piekalski

Jerzy Piekalski - polski archeolog, specjalizujący się w archeologii późnego średniowiecza i nowożytności, architekturze i budownictwie ogólnym; nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Wrocławskim.

                                               

Ewa Piętka

Ewa Krystyna Piętka – profesor nauk technicznych, nauczyciel akademicki Politechniki Śląskiej, specjalności naukowe: cyfrowe przetwarzanie i analiza obrazów, informatyczne systemy medyczne

                                               

Tomasz Rakowski

Tomasz Kajetan Rakowski – polski uczony, doktor habilitowany, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego, lekarz, etnolog, antropolog, kulturoznawca.

                                               

Artur Rejter

Artur Wiktor Rejter – polski filolog, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Śląskiego, specjalności naukowe: historia języka, językoznawstwo polonistyczne, lingwistyka tekstu, semantyka, stylistyka, językoznawstwo, lin ...

                                               

Leszek Rutkowski

Leszek Rutkowski – polski profesor nauk technicznych, informatyk. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu informatyki i robotyki. Członek korespondent krajowy Polskiej Akademii Nauk od 2004 roku, członek rzeczywisty tej instytucji od 2016 roku ...

                                               

Andrzej Sikorski (inżynier)

Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej 1980. Uzyskał stopień doktora na Politechnice Warszawskiej 1989 oraz habilitację na Politechnice Poznańskiej 2000. W 2011 roku Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk techniczn ...

                                               

Krystyna Slany

Krystyna Slany – polska socjolog, profesor zwyczajny, autorka lub współautorka kilkunastu książek oraz ponad dwustu artykułów naukowych. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się przede wszystkim wokół demografii, studiów nad małżeństwem i rod ...

                                               

Andrzej Sławiński

Andrzej Sławiński – polski ekonomista, profesor nauk ekonomicznych, członek Rady Polityki Pieniężnej w latach 2004–2010.

                                               

Ewa Spychaj-Fabisiak

Ewa Urszula Spychaj-Fabisiak – profesor nauk rolniczych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, specjalności naukowe: chemia gleb, chemia rolna.

                                               

Paweł Swianiewicz

Paweł Krzysztof Swianiewicz – polski ekonomista i geograf, profesor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie polityki lokalnej i finansów samorządowych, od 2010 do 2015 doradca społeczny prezydenta RP. Wnuk Stanisława Swianiewicza.

                                               

Andrzej Szahaj

Andrzej Jarosław Szahaj – polski filozof, profesor nauk humanistycznych, w latach 2008–2016 dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się głównie filozofią kultury oraz filozofią polityki.

                                               

Tomasz Szarek

W 1992 ukończył studia matematyczne matematyka stosowana na Politechnice Śląskiej, a w 1994 ukończył kolejne studia matematyczne matematyka teoretyczna na Uniwersytecie Śląskim. Trzy lata później uzyskał stopień doktora w Polskiej Akademii Nauk, ...

                                               

Tadeusz Szubka

W latach 1977-1982 studiował na sekcji filozofii teoretycznej Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Tytuł magistra filozofii uzyskał na podstawie pracy Metoda analizy Morrisa Lazerowitza i jej filozoficzne uwa ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie