Топ-100 ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 315

ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 315




                                               

Archives of Psychiatry and Psychotherapy

Archives of Psychiatry and Psychotherapy – międzynarodowe czasopismo naukowe z zakresu psychiatrii i psychoterapii, założone w 1999 roku. Organem założycielskim kwartalnika jest Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Wydawane jest w języku angielski ...

                                               

Aura (czasopismo)

AURA – ogólnopolski miesięcznik naukowy i popularnonaukowy Naczelnej Organizacji Technicznej poświęcony kształtowaniu i ochronie środowiska. Wydawany jest przez Wydawnictwo Sigma-NOT Sp. z o.o. i dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochro ...

                                               

Barbarzyńca (czasopismo)

Pismo antropologiczne Barbarzyńca – czasopismo naukowe wydawane w Krakowie przez Stowarzyszenie Antropologiczne "Archipelagi Kultury” przy współpracy środowiska studentów, magistrów i doktorantów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. ...

                                               

BazTech

BazTech – bibliograficzno-abstraktowa baza danych o polskich czasopismach technicznych; poza artykułami z zakresu nauk technicznych rejestruje również wybrane artykuły z zakresu nauk ścisłych i ochrony środowiska; należy do zasobów Wirtualnej Bib ...

                                               

Biuletyn Prasoznawczy

Biuletyn Prasoznawczy – jedno z najstarszych polskich czasopism prasoznawczych. Założone w 1957 roku z inicjatywy pracowników Krakowskiego Ośrodka Badań Prasoznawczych. Redaktorem pisma był Jan Kalkowski; wydano jedynie 2 powielane numery. W 1958 ...

                                               

Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej

Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego – najstarsze czasopismo naukowe wydawane przez Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie. Ukazuje się nieprzerwanie od 1952 roku. Czasopismo publikuje prace powiązane tematycznie z ...

                                               

Borussia (pismo)

Borussia – regionalny periodyk historyczno-literacko-kulturalny o obiegu ogólnokrajowym i międzynarodowym wydawany w Olsztynie w latach 1991-2017 przez Wspólnotę Kulturową Borussia. Podejmował tematykę pogranicza oraz kontaktów polsko-niemieckich ...

                                               

Cahiers ERTA

Cahiers ERTA – czasopismo naukowe półrocznik wydawany przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, to platforma wymiany naukowej na temat współczesnej literatury francuskiej. Czasopismo dąży przede wszystkim do rozwijania tego, co jest istotą liter ...

                                               

Chemical and Process Engineering (czasopismo)

Chemical and Process Engineering – czasopismo naukowe, wydawane przez Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk, w którym są publikowane artykuły dotyczące różnych procesów i operacji jednostkowych, np. problemów matematyc ...

                                               

Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe

Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe – czasopismo naukowe wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, dyscyplina: nauki społeczne i ekonomiczne. Redakcja czasopisma mieści się w Instytucie Ekonomii na Wydziale Ekonomic ...

                                               

Computer Science (czasopismo)

Computer Science – angielskojęzyczne czasopismo naukowym o międzynarodowym zasięgu, wydawane przez AGH od 1999 roku. Redaktorzy czasopisma są pracownikami Wydziału EAIiE.

                                               

CyberEmpathy: Magazine of Visual Communication and New Media in Art Science Humanities Design and Technology

CyberEmpathy Journal of Visual Communication – transdyscyplinarne czasopismo naukowe poświęcone zagadnieniom komunikacji wizualnej, redagowane przez Andrzeja Głowackiego i wydawane przez Marikę Wato w latach 2011–2016. W latach 2013–2016 czasopis ...

                                               

Czas Kultury

"Czas Kultury” – kwartalnik społeczno-kulturalny ukazujący się od 1985 r. w niezależnym obiegu, a oficjalnie od 1990 r. Wydawcą od grudnia 1999 r. jest Stowarzyszenie Czasu Kultury, które podejmuje inicjatywy związane z popularyzacją działalności ...

                                               

Czasopismo Poświęcone Prawu i Umiejętnościom Politycznym

Czasopismo Poświęcone Prawu i Umiejętnościom Politycznym – miesięcznik wydawany w Krakowie w latach 1863-1869 przez Michała Koczyńskiego - profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pismo było organem Wydziału Prawa i Administracji krakowskiej uczel ...

                                               

Czasopismo Techniczne

Czasopismo Techniczne – dwutygodnik, organ Polskiego Towarzystwa Politechnicznego, wydawany we Lwowie w latach 1883–1939. Zajmowało się problemami techniki, kształcenia politechnicznego, rozwoju przemysłu. Od roku 1946 jest wydawane przez Politec ...

                                               

Ćwiczenia Naukowe

Ćwiczenia Naukowe – czasopismo naukowo-literackie, wydawane w Warszawie w roku 1818. Ukazywało się co 6 tygodni z ramienia grupy byłych wychowanków Liceum Krzemienieckiego. W czasopiśmie ukazała się m.in. po raz pierwszy rozprawa Zoriana Dołęgi-C ...

                                               

E-finanse

Financial Internet Quarterly – polski kwartalnik naukowy, publikowany w formie on-line, koncentrujący się na zagadnieniach związanych z szeroko pojętymi finansami. Czasopismo wydawane jest od 2005 r. przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania ...

                                               

E-Informatica Software Engineering Journal

e-Informatica Software Engineering Journal jest angielskojęzycznym czasopismem naukowym o międzynarodowym zasięgu wydawanym przez Politechnikę Wrocławską od 2007 roku. Redaktorzy czasopisma są pracownikami Katedry Inżynierii Oprogramowania, Wydzi ...

                                               

European Spatial Research and Policy

European Spatial Research and Policy – czasopismo naukowe wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego zajmujące się problemem organizacji przestrzeni na poziomie lokalnym, regionalnym oraz ponadnarodowym w aspektach socjalnym i ekonomicznym.

                                               

Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna

Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna – wydawane od 2012 roku czasopismo naukowe poświęcone filozofii. Czasopismo powstało w 2012 roku w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego założycielem i redaktorem nac ...

                                               

Folia Horticulturae

Folia Horticulturae – czasopismo Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych publikujące oryginalne prace badawcze, krótkie komunikaty oraz prace przeglądowe ze wszystkich działów ogrodnictwa. Czasopismo ma charakter open access, jest indeksowane prz ...

                                               

Fragile (czasopismo)

Fragile – kwartalnik wydawany od 2008 r. przez Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie, publikowany w wersji drukowanej i elektronicznej. Na łamach czasopisma ukazują się artykuły związane z kulturą współczesną i naukami humanistycznymi, głównie z ...

                                               

Grunwaldzkie Konteksty

"Grunwaldzkie Konteksty” – rocznik naukowy wydawany w latach 2003-2010 przez Ogólnopolski Ruch Programowo-Metodyczny Związku Harcerstwa Polskiego "Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich” z siedzibą w Olsztynie. Wydawnictwo adresowane było przede wszystki ...

                                               

Humanistyka i Przyrodoznawstwo

Humanistyka i Przyrodoznawstwo – czasopismo naukowe ukazujące się od 1994 roku, najpierw na ART w Olsztynie, potem na UWM w Olsztynie, zamieszcza artykuły z dyscyplin humanistycznych oraz szeroko rozumianego przyrodoznawstwa, preferując prace o c ...

                                               

Humanum

Humanum Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne – półrocznik wydawany od 2008 roku przez Instytut Wydawniczy Humanum w Warszawie. Redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. Paweł Czarnecki.

                                               

Indigena

Indigena - naukowe czasopismo specjalistyczne wydawane od 2011 roku, rocznik. Do tej pory ukazały się trzy numery tego periodyku.

                                               

International Journal of Applied Mathematics and Computer Science

International Journal of Applied Mathematics and Computer Science jest czasopismem naukowym o zasięgu międzynarodowym wydawanym od roku 1991 przez Uniwersytet Zielonogórski przy współpracy z De Gruyter Poland oraz Lubuskim Towarzystwem Naukowym, ...

                                               

International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal

Interdyscyplinarne czasopismo o międzynarodowym zasięgu. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje przede wszystkim następujące zagadnienia: stosunki międzynarodowe, komunikacja społeczna, polityka, nauki politologiczne i społeczne. Wszystkie teksty ...

                                               

Jagiellonian Journal of Management

Jagiellonian Journal of Management – czasopismo naukowe Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wydawane od 2015 roku. Jest anglojęzycznym czasopismem naukowym ukazującym się kwartalnie online, którego t ...

                                               

Journal of Animal and Feed Sciences

Journal of Animal and Feed Sciences jest recenzowanym czasopismem naukowym wydawanym kwartalnie publikującym artykuły z zakresu fizjologii, żywienia, hodowli, genetyki i biotechnologii zwierząt oraz paszoznawstwa. Czasopismo, będące kontynuacją R ...

                                               

Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics

Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics – czasopismo naukowe o zasięgu międzynarodowym, kwartalnik wydawany przez Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej od roku 2002. W latach 2002-2012 czasopismo było wydawane pod tytułem Sc ...

                                               

Journal of Elementology

Journal of Elementology – kwartalnik Towarzystwa Magnezologicznego im. Prof. Juliana Aleksandrowicza w Lublinie jest wydawany przy współudziale Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Czasopismo punktowane - IF 0.684, 5-letni 0.779; MNiSz ...

                                               

Karta (kwartalnik)

Karta – czasopismo powstałe w styczniu 1982 w Warszawie jako podziemna gazeta publicystyczna. Z czasem - i pomimo represji ze strony władz komunistycznych - skoncentrowała się na prezentowaniu postaw ludzi, szukających wolności w świecie dyktatur ...

                                               

Koncept (czasopismo)

Magazyn Akademicki "Koncept” – polski bezpłatny miesięcznik akademicki dla studentów, absolwentów, menadżerów, klasy średniej i kadry akademickiej, wydawany od listopada 2012 roku przez Fundację Inicjatyw Młodzieżowych. Pismo dystrybuowane jest n ...

                                               

Konteksty Kultury

Konteksty Kultury – czasopismo naukowe Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej. Od 2005 r. ukazało się dziesięć numerów. Artykuły prezentowane w "Kontekstach Kultury” pozostają tematycznie i metodologicznie zróżnicowane, jednak ich przedmiotem ...

                                               

Krakowskie Pismo Kresowe

Krakowskie Pismo Kresowe – czasopismo poświęcone historii i kulturze wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej. Pismo ukazuje się od 2009 roku. Patronat naukowy sprawuje nad nim Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagielloń ...

                                               

Krzysztofory (pismo)

Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – rocznik wydawany w Krakowie od 1974 roku nakładem Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Rocznik publikuje teksty głównie z zakresu dziejów Krakowa, historii krakowskiej sztuki ora ...

                                               

Muzealnictwo (rocznik)

Muzealnictwo – rocznik ukazujący się od 1952 roku, założony i przez długi czas redagowany przez prof. Kazimierza Malinowskiego. Pismo publikuje artykuły, eseje i recenzje polskich muzeologów i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych. W zakres ...

                                               

Nasze Korzenie

Nasze Korzenie – polskie czasopismo naukowe wydawane przez Muzeum Mazowieckie w Płocku. Część numerów czasopisma jest dostępnych online w bazie danych Mazowieckich Czasopism Humanistycznych.

                                               

Nautologia (czasopismo)

Nautologia – kwartalnik ukazujący się w Gdyni i w Szczecinie od 1966 roku. Wydawcą jest Polskie Towarzystwo Nautologiczne. Publikowane są w nim artykuły naukowe dotyczące tematyki morskiej.

                                               

Niepełnosprawność (kwartalnik)

Niepełnosprawność: zagadnienia, problemy, rozwiązania – polski kwartalnik naukowy wydawany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie. Od 2015 redaktorem naczelnym jest Krzysztof Czechowski, zaś przewodniczącym rady ...

                                               

Notatki Płockie

Notatki Płockie – ukazujący się nieprzerwanie od 1956 kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego. Redaktorem naczelnym czasopisma jest Grzegorz Gołębiewski. W skład Redakcji wchodzą też m.in. prof. dr hab. inż. Zbigniew Kruszewski i ks. prof. dr ...

                                               

Nowy Pamiętnik Fizjograficzny

Nowy Pamiętnik Fizjograficzny – czasopismo naukowe, wydawane w Warszawie przez Towarzystwo Fizjograficzne. Prace naukowe publikowane są w języku polskim wraz z angielskim streszczeniem. Dotyczą badań środowiskowych – faunistyki szczególnie faunis ...

                                               

Ochrona Zabytków

"Ochrona Zabytków ” – specjalistyczne czasopismo ukazujące się nieprzerwanie, pod niezmienionym tytułem, od 1948 roku. Poświęcone zagadnieniom związanym z konserwacją i badaniami obiektów zabytkowych, jest spadkobiercą idei wydawanego w latach 19 ...

                                               

Opuscula Musealia

Opuscula Musealia – rocznik Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukazujący się od roku 1986. Poświęcony jest zabytkom znajdującym się w Muzeum oraz problematyce muzeologicznej. Teksty publikowane są w języku polskim, angielskim, niemieckim i fran ...

                                               

Pamięć i Przyszłość (kwartalnik)

Pamięć i Przyszłość – kwartalnik popularnonaukowy wydawany przez Ośrodek "Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu. Publikowane w czasopiśmie artykuły poruszają tematy związane z powojenną historią ziem zachodnich.

                                               

Pamiętnik Literacko-Naukowy

"Pamiętnik Literacko-Naukowy” – czasopismo wydawane przez Bratnią Pomoc Akademickiego Obozu we Fryburgu w Szwajcarii. Obóz we Fryburgu został utworzony dla polskich żołnierzy internowanych w Szwajcarii w celu umożliwienia im podjęcia studiów na m ...

                                               

Pieniądze i Więź

Pieniądze i Więź – polski interdyscyplinarny kwartalnik naukowy zajmujący się problematyką ekonomiczną, prawną i społeczną, podejmujący także zagadnienia z zakresu filozofii, etyki i historii gospodarczej. Czasopismo związane jest ze środowiskiem ...

                                               

Polish Journal of Chemistry

Polish Journal of Chemistry – nieistniejący polski miesięcznik naukowy, wydawany przez Polskie Towarzystwo Chemiczne, ukazujący się w latach 1921–2009, poświęcony problemom chemii podstawowej ; według Journal Citation Reports 2011 – IF 0.393.

                                               

Polish Journal of Environmental Studies

Polish Journal of Environmental Studies – polski dwumiesięcznik wydawany w języku angielskim od 1996 r., poświęcony problemom inżynierii środowiska, np. metodom badań ilości zanieczyszczeń środowiska, procesom przemieszczania się i przemian zanie ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie