Топ-100 ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 32

ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 32
                                               

Zamek Himeji

Zamek Himeji, także: Zamek Białej Czapli – japoński zamek, znajdujący się w centrum miasta Himeji, w prefekturze Hyōgo, około 50 km na zachód od Kobe. Jest to jedna z najstarszych, istniejących do dziś budowli Japonii. Został wpisany na listę świ ...

                                               

Zamek Hiroshima

Pierwotna konstrukcja zamku powstała w okresie Azuchi-Momoyama w latach 1591–1599, w ówczesnej prowincji Aki obecnie zachodnia część prefektury Hiroszima. Lokalizacja została wybrana przez Terumoto Mōri w 1589 r., w delcie rzeki Ōta Ōta-gawa, obe ...

                                               

Zamek w Chambord

Zamek w Chambord – największy z zamków w dolinie Loary. Renesansowy zamek o planie nawiązującym do gotyckich zamków obronnych, został zbudowany między rokiem 1519 a 1559 na polecenie królów francuskich Franciszka i Henryka II. Położony jest nad r ...

                                               

Zamek Chenonceau

Zamek Chenonceau – jest jednym z tzw. zamków nad Loarą, usytuowanym w miejscowości Chenonceaux we Francji. Bywa często nazywany także "Zamkiem Dam” ze względu na sześć kobiet, które jako jego właścicielki stopniowo go rozbudowywały. Były to: Kath ...

                                               

Špilberk

Špilberk – najpierw zamek, później twierdza, a w końcu kluczowy element fortecy jaką stało się w XVII wieku Brno. Twierdza znajduje się na szczycie wzgórza 290 m n.p.m. na zachodnim skraju dzielnicy Brno-Střed. Dogodne dojście od strony wschodnie ...

                                               

Castello Estense

Castello Estense lub Castello di San Michele – zamek w centrum Ferrary, wybudowany w stylu renesansowym na otoczonej fosą wyspie. Pierwotnie należał do rodu dEste, od 1597 siedziba legata papieskiego. Charakteryzuje się mocno rozczłonkowaną bryłą ...

                                               

Zamek w Ussé

Zamek w Ussé – szesnastowieczna rezydencja położona w miejscowości Rigny-Ussé, w departamencie Indre i Loara, na brzegu rzeki Indre.

                                               

Zamek Ōsaka

Zamek Ōsaka – japoński zamek znajdujący się w mieście Osaka. Nazywany złotym lub brokatowym zamkiem. Jeden z najbardziej znanych zamków w Japonii. Odegrał znaczną rolę podczas jednoczenia kraju w XVI w., w okresie Azuchi-Momoyama. Został zbudowan ...

                                               

Kłódka miłości

Kłódka miłości – forma wyrażania miłości przez osoby zakochane, w postaci kłódki, na której umieszcza się tabliczkę z inicjałami zakochanych i ewentualnym krótkim wyznaniem miłosnym, a następnie umieszcza w miejscu publicznym, np. na moście.

                                               

Zamek w Zbarażu

Zamek w Zbarażu został ukończony w 1626 roku. Twierdzę w typie palazzo in fortezza na polecenie Jerzego Zbaraskiego i Krzysztofa Zbaraskiego zaprojektował Henryk van Peene z Flandrii.

                                               

Zamek w Potoku Złotym

Zamek w Potoku Złotym – zamek wybudowany w pierwszej połowie XVII w. przez Stefana Potockiego, wojewodę bracławskiego w Potoku Złotym. Zamek jest częścią rezerwatu Zamki Tarnopolszczyzny.

                                               

Zamek w Złoczowie

Zamek w Złoczowie – fortyfikacja bastionowa zbudowana w Złoczowie w latach 1634–1636. Do roku 1772 w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, następnie w zaborze austriackim, w latach 1918–1939 na terenie II Rzeczypospolitej, od 1991 r. na terytorium Ukr ...

                                               

Zamek kalmarski

Zamek kalmarski – warownia położona w średniowiecznej części szwedzkiego miasta Kalmar. Historia budowy zamku sięga XII wieku, kiedy to wybudowano ufortyfikowaną wieżę obronną i obserwacyjną. W latach 80. XIII wieku król Szwecji Magnus I Birgerss ...

                                               

Zamek w Korcu

Zamek w Korcu – ruiny zamku zbudowanego w XIV wieku i przebudowanego na barokową rezydencję w XVIII wieku. Główne gniazdo książęcego rodu Koreckich herbu Pogoń.

                                               

Zamek w Krewie

Zamek został zbudowany prawdopodobnie przez księcia Olgierda, który zbudował też zamek w Lidzie. W 1381 roku na zamku przebywał Jagiełło, wygnany przez swojego stryja Kiejstuta, którego następnie w Krewie kazał zamordować w roku 1382. W 1385 roku ...

                                               

Zamek w Krzemieńcu

W XII wieku wzniesiono tu drewniany gród książąt ruskich, których drewniane umocnienia zastąpiono murowanymi w XIII-XIV wieku. Zamek ufortyfikowany był na tyle silnie, że w roku 1226 nie mógł go zdobyć król Andrzej Węgierski, a w 1241 Tatarzy. W ...

                                               

Zamek Český Krumlov

Zamek Český Krumlov – zamek znajdujący się w mieście Český Krumlov w południowych Czechach. Jego początki sięgają 1240 roku, kiedy pierwszy zamek został zbudowany przez rodzinę Witigonen, głównej gałęzi potężnego rodu Rosenberg.

                                               

Zamek w Lidzie

Zamek zbudował być może litewski książę Giedymin w roku 1323 na linii obronnej tworzonej przez zamki Nowogródek-Krewo-Miedniki-Troki, jednak potwierdzone jest jego istnienie dopiero w czasach panowania księcia Olgierd w połowie XIV wieku, poniewa ...

                                               

Zamek w Limassol

Zamek w Limassol – zamek położony w pobliżu starego portu w historycznym centrum miasta Limassol na Cyprze, przebudowany ok. 1590 roku w okresie rządów osmańskich.

                                               

Pałac w Litomyšli

Pałac w Litomyšli – pałac w Litomyšli, w kraju pardubickim w Czechach. Jest uważany za jeden z najlepszych przykładów renesansowego zamku arkadowego, typu budynku, który został wymyślony we Włoszech, a potem zmodyfikowany w Europie Środkowej w XV ...

                                               

Zamek w Łucku

Łuck wzmiankowany był już w XI wieku, a w XII wieku stał się stolicą jednego z księstw ruskich. Od 1452 według innych danych 1321 w granicach Wielkiego Księstwa Litewskiego, po unii lubelskiej od 1569 w województwie wołyńskim Korony Królestwa Pol ...

                                               

Zamek w Lublinie

Zamek w Lublinie – zamek królewski w Lublinie, pierwotnie zbudowany w XII wieku, wielokrotnie przebudowywany, w latach 1831–1954 wykorzystywany jako więzienie, od 1957 siedziba Muzeum Lubelskiego. W XIII wieku do zamku dobudowano romański donżon ...

                                               

Zamek w Lachowiczach

Zamek w Lachowiczach – jedna z najmocniejszych twierdz w Wielkiego Księstwa Litewskiego i całej Rzeczypospolitej w XVII wieku. Zamek znajdował się przy drodze z Mińska i Słucka do Brześcia i Warszawy.

                                               

Zamek Sieniawskich w Międzybożu

Murowaną warownię wybudowali przypuszczalnie w XIV wieku Koriatowicze w miejscu drewnianej warowni zniszczonej przez Tatarów. Mikołaj Sieniawski, wielki hetman koronny i wojewoda ruski w 1539 r. otrzymał warownię od króla Polski Zygmunta I Stareg ...

                                               

Zamek w Mirze

Zamek w Mirze – zamek usytuowany w pobliżu Miru na Białorusi. W 2000 został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

                                               

Zamek Michajłowski

Zamek Michajłowski, zwany też Zamkiem Inżynieryjnym, w Petersburgu – pałac zbudowany w latach 1797–1802, jeden z pałaców cesarskich dynastii Romanowów. Ulubiona rezydencja imperatora Pawła I.

                                               

Zamek Murań

Zamek Murań – zamek na Słowacji, w powiecie Revúca w kraju bańskobystrzyckim, górujący nad wsią Murań. Obecnie w ruinie. Wzniesiony na wysokim skalistym szczycie Cigánka, wyznaczającym południowy skraj Krasu Murańskiego był jednym z najwyżej poło ...

                                               

Zamek Hermana

Zamek Hermana – zamek w Narwie, nad rzeką o tej samej nazwie, założony w 1256 przez Duńczyków. Pierwszy kamienny zamek został zbudowany na początku XIV w., od 1346 r. należał do inflanckiej gałęzi zakonu krzyżackiego. Najlepiej zachowany obiekt o ...

                                               

Zamek Newycki

Zamek Newycki – zamek na Ukrainie, położony w pobliżu wsi Kamjanycia, 12 km na północ od Użhorodu. Wybudowany został w XIII wieku na szczycie wzgórza pochodzenia wulkanicznego nad doliną rzeki Użok w miejscu wcześniejszej drewnianej fortyfikacji.

                                               

Zamek w Nieświeżu

W 1446 roku król Kazimierz Jagiellończyk przekazał Nieśwież Mikołajowi Niemirowiczowi, bojarowi litewskiemu, który wybitnie przysłużył się wyniesieniu Kazimierza Jagiellończyka na tron. Rok ten uważa się za właściwą datę założenia Nieświeża, któr ...

                                               

Zamek w Nowogródku

Zamek w Nowogródku – ruiny zamku z XIV–XV wieku, zniszczonego w XVI wieku, położonego w Nowogródku na terenie dzisiejszej Białorusi. Obecnie w stanie trwałej ruiny.

                                               

Zamek w Olesku

Zamek w Olesku – zamek na Ukrainie. Przez długi czas w ruinie. Odbudowany w latach 1963–1974 z inicjatywy Borysa Woźnyckiego. Pierwotnie własność rodziny Sienieńskich z Sienna, Daniłowiczów, a następnie Sobieskich i Rzewuskich.

                                               

Zamek Radziwiłłów w Ołyce

Zamek Radziwiłłów w Ołyce – zamek wzniesiony w latach 1540–1564 przez ks. Mikołaja Radziwiłła, zwanego Czarnym, marszałka i kanclerza wielkiego litewskiego oraz kasztelana wileńskiego. Około 1640 r. kolejny ordynat ołycki ks. Albrycht Stanisław R ...

                                               

Zamek w Ostrogu

Pierwszy gród wzmiankowany w 1100 r., od drugiej połowy XII w. w Księstwie Wołyńskim. W XIV w. był przedmiotem walk pomiędzy wojskami polskimi a litewskimi. W 1386 r. przyłączony do korony, następnie Województwo wołyńskie. Wojewoda kijowski Konst ...

                                               

Pardubice

Pardubice – miasto statutarne w środkowej części Czech, w Kotlinie Pardubickiej, u zbiegu rzek Chrudimki i Łaby. Jest stolicą kraju pardubickiego oraz powiatu Pardubice.

                                               

Zamek Piszczałowski

Zamek Piszczałowski – zabytkowe więzienie w stylu klasycystycznym z elementami neogotyku zbudowane w I połowie XIX wieku i znajdujące się w Mińsku przy ul. Wołodarskiego.

                                               

Zamek w Podhorcach

Zamek w Podhorcach – posiadający cechy obronne pałac w Podhorcach na Ukrainie. Został wzniesiony w I połowie XVII wieku dla hetmana Stanisława Koniecpolskiego. Zespół zamkowy w Podhorcach obejmuje pałac, kościół św. Józefa i Podwyższenia Krzyża Ś ...

                                               

Zamek w Rydze

Zamek Krzyżacki w Rydze – zamek rycerzy inflanckiej gałęzi zakonu krzyżackiego w Rydze, nad Dźwiną, pierwotnie gotycki, wzniesiony w latach 1330–1353, główna siedziba zakonu w Inflantach. Zamek został zbudowany w 1330 roku poza murami Rygi w pobl ...

                                               

Zamek w Starokonstantynowie

Po śmierci Konstantego Wasyla Ostrogskiego warownię otrzymał jego syn Janusza Ostrogskiego, który nie mając potomka w linii męskiej przekazał dobra mężowi swej córki Eufrozyny – Aleksandrowi Zasławskiemu. Następnie obiekt w spadku otrzymują Lubom ...

                                               

Zamek w Starym Siole

Zamek w Starym Siole – jeden z największych zamków spośród wszystkich, które kiedykolwiek powstały na Ukrainie, zbudowany przez księcia Władysława Dominika Ostrogskiego w latach 1649-1654 na planie pięciokąta, z kamienia i cegły. W budowie prawdo ...

                                               

Zamek w Trokach

Zamek w Trokach – zamek położony na jeziorze Galwe na Litwie w miejscowości Troki. Obiekt jest w znacznym stopniu rekonstrukcją z 2 poł. XX wieku. Zamek został wzniesiony w XIV–XV w. przez wielkiego księcia litewskiego Kiejstuta i jego syna Witol ...

                                               

Zamek w Użhorodzie

Autorzy Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich tak opisali obiekt: Na wzgórzu wysoko położony jest rozległy, wspaniały zamek. Gmach pod koniec XIX w. mieścił seminarium duchowne. W owym czasie dawne fortyfikacje ...

                                               

Zamek w Warwick

Zamek w Warwick – średniowieczny zamek położony w Warwick, w hrabstwie Warwick, w środkowej Anglii. Znajduje się on na brzegu malowniczej rzeki Avon. Warwick Castle został wybudowany w 1068 przez Wilhelma Zdobywcę na terenie, bądź w sąsiedztwie, ...

                                               

Zamek w Edynburgu

Zamek w Edynburgu – zamek w Edynburgu, jedna z najpotężniejszych i najstarszych fortec w Wielkiej Brytanii. Jest to symbol nie tylko samego Edynburga ale i całej Szkocji. Forteca znajduje się na szczycie monumentalnego skalistego wzniesienia w sa ...

                                               

Zamek Kost

Pierwsze informacje o zamku Kost pojawiły się w 1349 roku. Wówczas właścicielem był Benesz z rodziny Vartemberk. Po jego śmierci w 1360 roku nowym gospodarzem twierdzy został syn Benesza, Piotr Vartemberk. Zamek był już otoczony fosą, a przez kol ...

                                               

Minecraft

Minecraft – komputerowa gra survivalowa o otwartym świecie stworzona przez Markusa Perssona i rozwijana przez studio Mojang AB. Minecraft pozwala graczom na budowanie i niszczenie obiektów położonych w losowo generowanym świecie gry. Gracz może a ...

                                               

Minecraft: Story Mode

Minecraft: Story Mode – komputerowa gra przygodowa należąca do gatunku "wskaż i kliknij”, wydana w formie ośmiu odcinków, stworzona przez studio Telltale Games przy współpracy z Mojang AB – twórcami oryginalnego Minecrafta. Pierwszy odcinek wydan ...

                                               

Back to the Future: The Game

Back to the Future: The Game – komputerowa gra przygodowa typu "wskaż i kliknij”, wyprodukowana i wydana w pięciu częściach w okresie od 22 grudnia 2010 roku do 23 czerwca 2011 roku przez studio Telltale Games na platformy Microsoft Windows i OS ...

                                               

Marka

Marka, inaczej znak fabryczny, znak firmowy – znak określający producenta: nazwa lub symbol graficzny umieszczany na wyrobach w celu ochrony przed naśladownictwem lub podrabianiem, podszywaniem się, przypisywaniem sobie autorstwa. Traktowana jest ...

                                               

Microsoft

Microsoft Corporation – jedno z największych na świecie przedsiębiorstw z branży informatycznej. Najbardziej znane jako producent systemów operacyjnych MS-DOS, Microsoft Windows i oprogramowania biurowego Microsoft Office. Spółka publiczna z sied ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie