Топ-100 ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 320

ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 320
                                               

Tytus Czerkawski

Tytus Czerkawski – polski właściciel ziemski i działacz społeczny. Ukończył prawo w Wiedniu. W latach 30. XX w. Prezes Polskiej Rady Narodowej w Rumunii, Związku Stowarzyszeń Polskich w Rumunii i Związku Polaków w Rumunii. W 1939 został senatorem ...

                                               

Wiktor Graczyk

Wiktor Graczyk – polski działacz socjalistyczny, komunistyczny i związkowy, burmistrz Koła. Urodzony w rodzinie stolarza. W 1927 ukończył szkołę powszechną i zaczął się kształcić w stolarstwie, w którym to zawodzie pracował do 1939, a w czasie ok ...

                                               

Dominik Jaśkowiec

Dominik Andrzej Jaśkowiec – polski samorządowiec, polityk, doktor nauk politycznych, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa. Od 12 czerwca 2004 należy do Platformy Obywatelskiej. Od grudnia 2017 jest przewodniczącym zarządu PO w Krakowie.

                                               

Alfred Kaczmarek

W latach 1975–1979 sprawował urząd prezydenta Kalisza, obejmując funkcję w momencie kiedy Kalisz stał się siedzibą województwa. W trakcie jego urzędowania między innymi powierzchnia miasta powiększyła się do 50 km kw, a z ruchu kołowego wyłączono ...

                                               

Kamil Suchański

Kamil Suchański – polski działacz samorządowy, przedsiębiorca i społecznik, od 22 listopada 2018 przewodniczący Rady Miasta Kielce, syn Jerzego Suchańskiego, prezydenta Kielc w latach 1994–1996.

                                               

Tadeusz Kołodziej

Tadeusz Mikołaj Kołodziej – polski profesor, ekonomista, polityk, ambasador. Specjalizował się w zakresie Unii Europejskiej oraz krajów słabo rozwiniętych ekonomicznie.

                                               

Roman Kostkowski

Roman Kostkowski – polski agronom, polityk i spółdzielca. W latach 20. i 30. XX w. od lutego 1919 r. do ok. 1938–1939 r. i lutym 1945 r. wójt gminy Szpetal, obecnie gmina Fabianki oraz osiedle Zawiśle – jedna z dzielnic Włocławka. Członek zarządu ...

                                               

Jerzy Krzeczunowicz

Jerzy Krzeczunowicz – polski prawnik, politolog, pilot RAF. Syn Waleriana Kaliksta, wnuk Kornela Krzeczunowicza. Studiował na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, a następnie wyjechał do Szwajcarii i kontynuował naukę na Uniwersytecie Genewsk ...

                                               

Edmund Maćkowiak (polityk)

Edmund Maćkowiak – polski polityk. Edmund Maćkowiak był synem urzędnika państwowego. Po ukończeniu nauki podjął pracę w administracji pruskiej skąd po 9 latach został karnie usunięty za przynależność do tajnych polsko-narodowych organizacji. W ok ...

                                               

Roman Mayzel

Roman Mayzel − polski farmaceuta, polityk samorządowy, burmistrz Oświęcimia i działacz społeczny, założyciel Unii Narodowo-Państwowej w 1922 roku.

                                               

Jan Mirek

Jan Mirek – polski polityk, poseł do Krajowej Rady Narodowej, poseł na Sejm Ustawodawczy, wojewoda rzeszowski, poseł na Sejm PRL II, III, IV kadencji, dyrektor Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie.

                                               

Adam Nalewajk

Adam Nalewajk – polski strongman, mistrz świata w wyciskaniu sztangi leżąc federacji WPF z 2016 oraz Europy z 2015 roku, w 2019 ponownie zdobył Mistrzostwo Europy Federacji WPA samorządowiec. Jest także aktorem niezawodowym – debiutował w filmie ...

                                               

Stanisław Ostręga

W latach 1975–1983 piastował funkcję prezydenta Zielonej Góry, podejmując między innymi decyzję o budowie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 1982, a także przyczyniając do budowy trasy średnicowej od ulicy Łużyckiej, przez Dąbrówki, Długą, d ...

                                               

Gustaw Przeczek

Gustaw Przeczek – polski pisarz, poeta, nauczyciel i działacz na terenie Zaolzia. Urodzony w dużej górniczej rodzinie, w miejscowości Orłowa, położonej na Śląsku Cieszyńskim. Uczęszczał do szkół w Orłowej oraz Łazach, a od 1933 do seminarium nauc ...

                                               

Jan Reginek

Jan Reginek – śląski nauczyciel i polityk, doktor geologii, przewodniczący Rady Robotników i Żołnierzy w Raciborzu, współzałożyciel Związku Górnoślązaków-Bund der Oberschlesier, polski działacz plebiscytowy, kierownik Seminarium Nauczycielskiego ...

                                               

Teodor Spiralski

Teodor Spiralski – działacz narodowy i ludowy na Babimojszczyźnie. Współorganizator strajków szkolnych, współzałożyciel koła Towarzystwa "Sokół”, uczestnik powstania wielkopolskiego. Po I wojnie światowej brał udział w konferencjach w Paryżu i Sp ...

                                               

Mieczysław Stelmach

Mieczysław Stelmach – polski polityk i menedżer, w 1990 podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, od 6 lipca do 14 września 1990 jego kierownik, były prezes spółki Malma. Stanowisko kierownika resortu rolnictwa objął po odwołani ...

                                               

Josef Szofman

Josef Szofman, Józef Szofman – polski i izraelski prawnik, dziennikarz, polityk i dyplomata, w latach 1955–1969 poseł do Knesetu z listy Herutu i Gahalu, w latach 1971–1974 ambasador Izraela w Wenezueli.

                                               

Jan Stanisław Amor Tarnowski

Był synem hr. Jana Aleksandra, z Krasnobrodu i Łabuni i Natalii z Drzewickich h. Ciołek. Był ostatnim przedstawicielem linii Lubelsko-Wołyńskiej z Krasnobrodu. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Filozoficznym oraz w Szkole Nauk ...

                                               

Aleksander Colonna-Walewski (syn Napoleona)

Aleksander Florian Józef Colonna-Walewski – polski i francuski hrabia, od 1866 książę, polityk, dyplomata, dziennikarz, powstaniec listopadowy, w latach 1855–1860 minister spraw zagranicznych Cesarstwa Francji i w tej roli sygnatariusz traktatu p ...

                                               

Felicjan Walknowski

W czasach stanisławowskich przypisuje mu się autorstwo okolicznościowych wierszy krążących po Warszawie. W 1808 procesował się wraz z małżonką, Katarzyną z Przyjemskich z Józefem Skórzewskim o majątek Komorze proces przegrał. W 1807 wszedł w skła ...

                                               

Marcin Wasilewski (polityk)

Marcin Wasilewski – polski polityk, wójt gminy Głuchów, działacz ruchu ludowego, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej II kadencji.

                                               

Karol Wędziagolski

W młodości związany z radykalnymi socjalistycznymi organizacjami rosyjskimi. Absolwent Korpusu Kadetów w Petersburgu, następnie był urzędnikiem w Petersburgu. Po wybuchu I wojny światowej powołany do armii Imperium Rosyjskiego, walczył na froncie ...

                                               

Karol Widman

Karol Widman pseud. Żegota, Korab – polski historyk, archiwista, pisarz, dziennikarz, działacz niepodległościowy i społeczny, polityk liberalny, wiceprezes Towarzystwa Narodowo-Demokratycznego oraz encyklopedysta.

                                               

Leszek Wierzchowski

Leszek Antoni Wierzchowski – polski polityk, założyciel i przywódca partii politycznej Polski Ruch Monarchistyczny, a także członek Związku Literatów Polskich – poeta i dramaturg.

                                               

Karol Wojewoda

Karol Wojewoda – polski rolnik, samorządowiec, działacz społeczny, polityk. Burmistrz Jagielnicy, naczelnik gminy Wygnanka poseł na Sejm I kadencji oraz II kadencji.

                                               

Zygmunt Wolniewicz

Zygmunt Wolniewicz – polski działacz społeczny i polityczny, prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania.

                                               

Aleksander Zawadzki (1859–1926)

Aleksander Zawadzki, pseudonim Ojciec Prokop – polski działacz polityczny i społeczny, jeden z organizatorów Ligi Narodowej w Szwajcarii.

                                               

Żurom

Żurom, właściwie Andrzej Żuromski – polski raper i producent muzyczny, a także przedsiębiorca. Właściciel wytwórni muzycznych Syndykat Dźwięku, Terror Muzik i Klasyk.

                                               

Absolutum dominium

Absolutum dominium – określenie używane w Polsce XVI-XVIII wieku, w którym szlachta piętnowała dążenia króla do wzmocnienia władzy monarszej. Polska szlachta obawiała się, że królowie będą dązyli do formy rządów, w której władca skupia w swym ręk ...

                                               

Demokracja szlachecka

Demokracja szlachecka – system panujący w XV i XVI wieku w Królestwie Polskim, a następnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W założeniu gwarantował masom szlacheckim prawo głosowania i decydowania o sprawach państwa, a także miał być przykładem t ...

                                               

Centralizacja Stronnictw Demokratycznych, Socjalistycznych i Syndykalistycznych

Centralizacja Stronnictw Demokratycznych, Socjalistycznych i Syndykalistycznych – porozumienie polityczne powstałe 25 lutego 1944, skupiające ugrupowania lewicowe: Robotniczą Partię Polskich Socjalistów, Polskie Stronnictwo Demokratyczne, PLAN, Z ...

                                               

Centralne Biuro Komunistów Polski

Centralne Biuro Komunistów Polski w ZSRR – ośrodek komunistów polskich w ZSRR, powołany przez Sekretariat KC WKP w celu przejęcia władzy w Polsce, działający pomiędzy styczniem a sierpniem 1944. Struktura tajna, afiliowana przy Komitecie Centraln ...

                                               

Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia

KNAPP powstał 20–21 czerwca 1942 roku z inicjatywy piłsudczyków. Środowisko KNAPP oskarżało Rząd RP na Uchodźstwie – reprezentowany przez premierów Władysława Sikorskiego i Stanisława Mikołajczyka – o politykę ugodową wobec ZSRR i naiwność wobec ...

                                               

Manifest PKWN

Manifest PKWN – odezwa Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego do narodu polskiego ogłoszona z datą 22 lipca 1944. Jako miejsce ogłoszenia podano miasto Chełm. W rzeczywistości został podpisany i zatwierdzony przez Józefa Stalina w Moskwie 20 li ...

                                               

Patriotyczny Front Lewicy Polskiej

Patriotyczny Front Lewicy Polskiej – porozumienie konspiracyjnych ugrupowań lewicy niepodległościowej, utworzone 1 listopada 1942 roku przez Związek Syndykalistów Polskich, Stronnictwo Polskiej Demokracji i Socjalistów Ludowych "Wolność". Jego ce ...

                                               

Polsko-szwedzkie stosunki w latach II wojny światowej

Kontakty polsko-szwedzkie mają długą tradycję. Polacy i Szwedzi byli niejednokrotnie przeciwnikami na polach bitew, ale jednocześnie po upadku państwa polskiego wielu Szwedów popierało polskie dążenia narodowowyzwoleńcze. Kilku wzięło udział w po ...

                                               

Rada Główna Opiekuńcza (1940–1945)

Rada Główna Opiekuńcza istniejąca w latach 1940–1945 – polska organizacja charytatywna działająca podczas II wojny światowej, nawiązująca nazwą i formami działalności do istniejącej w latach 1916–1921 organizacji pod tą samą nazwą. RGO działała z ...

                                               

Stan wojenny w Polsce (1939–1945)

Stan wojenny w Polsce 1939-1945 – stan wojenny wprowadzony na obszarze całego państwa polskiego 1 września 1939 r. na podstawie ustawy o stanie wojennym zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej w związku z agresją hitlerowskich Niemiec na Polskę. ...

                                               

Debata pomiędzy Alfredem Miodowiczem i Lechem Wałęsą

Debata Alfred Miodowicz – Lech Wałęsa – telewizyjna debata między przewodniczącym OPZZ Alfredem Miodowiczem a Lechem Wałęsą. Debata odbyła się 30 listopada 1988 o godzinie 20:00 w siedzibie Telewizji Polskiej. Debatę transmitowano w TVP1. Tematem ...

                                               

Eksperyment sądecki

Eksperyment sądecki – program zainicjowany oddolnie przez lokalne władze powiatowe i wprowadzony w życie uchwałą Rady Ministrów PRL nr 151 z 9 maja 1958 roku w sprawie rozwoju gospodarczego powiatu nowosądeckiego i miasta Nowy Sącz oraz rozszerze ...

                                               

Podział administracyjny Polski (1944–1975)

Podział administracyjny Polski w latach 1944–1975 – podział administracyjny Polski i jego zmiany w okresie od zakończenia okupacji niemieckiej na przełomie lat 1944/1945 do 31 maja 1975 roku.

                                               

Podział administracyjny Polski (1975–1998)

Podział administracyjny Polski w latach 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 r. do 31 grudnia 1998 r. Został wprowadzony ustawą z 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustaw ...

                                               

Polski październik 1956

Polski październik 1956, in. odwilż gomułkowska, Październik ’56, odwilż październikowa – zmiana polityki wewnętrznej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, rządzącej monopartyjnie w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej związana z oddolnymi rucha ...

                                               

Przewodniczący Rady Państwa

Przewodniczący Rady Państwa – przewodniczący kolegialnego organu naczelnej władzy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1947–1989, której podstawowym zadaniem było zapewnienie ciągłości najwyższego kier ...

                                               

Referendum w Polsce w 1987 roku

Referendum zostało przeprowadzone 29 listopada 1987 na mocy przyjętej pół roku wcześniej Ustawy o konsultacjach społecznych i referendum z dnia 6 maja 1987 r. Było jednym z elementów ogólnonarodowej dyskusji na temat drugiego etapu reformy. Pierw ...

                                               

Polska polityka migracyjna

Polska polityka migracyjna – polityka rozumiana jako sztuka sterowania procesami migracyjnymi w celu osiągnięcia aktualnych celów i interesów państwa polskiego. Obejmuje zarówno kontrolę procesów imigracyjnych, emigracyjnych, jak i migracji wewnę ...

                                               

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym program społeczny na lata 2014-2020, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 223/2014 z 11 ...

                                               

Okręg wyborczy nr 6 do Parlamentu Europejskiego w Polsce

Okręg wyborczy nr 6 do Parlamentu Europejskiego w Polsce – okręg wyborczy obejmujący teren województwa łódzkiego, z siedzibą okręgowej komisji wyborczej w Łodzi.

                                               

Okręg wyborczy nr 9 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Okręg wyborczy nr 9 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje obszar miasta na prawach powiatu Łodzi oraz powiatów brzezińskiego i łódzkiego wschodniego. W obecnym kształcie został utworzony w 2001. Wybieranych jest w nim 10 posłów w systemie p ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie