Топ-100 ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 322

ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 322
                                               

Stanisław Baranowski (prawnik)

Stanisław Baranowski – polski prawnik, prokurator, sędzia, notariusz, działacz społeczny i filantrop.

                                               

Janusz Karol Barański

Janusz Karol Barański – polski animator kultury, właściciel księgarni-antykwariatu "Nike” w Łodzi, działacz Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza, instruktor harcerski w stopniu harcmistrza.

                                               

Seweryn Barbag

W 1914 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Lwowskim. W latach 1919–1924 studiował muzykologię w Wiedniu u Guida Adlera uzyskując stopień doktora tej dziedziny na podstawie pracy o twórczości Césara Francka. Ponadto uczył się gry na fort ...

                                               

Wiesława Bardonowa

Wiesława Bardonowa właśc. Wiesława Bardon – polska prawniczka, prokurator oskarżająca w procesach politycznych od lat 60. Była naczelnikiem Wydziału Śledczego prokuratury wojewódzkiej w Warszawie w latach 80. Całkowicie dyspozycyjna wobec SB i ów ...

                                               

Janusz Bargieł (prawnik)

W 1975 ukończył wydział prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do 1980 pracował początkowo w bielskim Państwowym Technikum Ogrodniczym, a potem jako specjalista ds. obsługi prawnej w Wojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Pracy. 13 grudnia 1981 został z ...

                                               

Mirosław Barszcz

Ukończył studia na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1996 rozpoczął praktykę w zawodzie doradcy podatkowego. Związany m.in. z firmami Arthur Andersen i PricewaterhouseCoopers. Do 2005 był partnerem w kancelarii Baker & McKen ...

                                               

Janusz Barta

Janusz Barta – polski profesor nauk prawnych. Przez wiele lat był dyrektorem Instytutu Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

                                               

Wojciech Bartecki

Wojciech Bartecki – polski działacz narodowy w zaborze pruskim, adwokat i notariusz. Ukończył Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu, a następnie studia prawnicze we Wrocławiu. W 1884 r. osiadł w Nowym Tomyślu, gdzie początkowo pracował jako sę ...

                                               

Oswald Bartmański

Oswald Bartmański – polski ziemianin, urzędnik, poseł do Sejmu Krajowego Galicji i austriackiej Rady Państwa.

                                               

Joachim Stefan Bartoszewicz

Joachim Stefan Bartoszewicz – polski polityk endecki, publicysta, działacz niepodległościowy, prawnik, lekarz. Ojciec malarza Włodzimierza Bartoszewicza.

                                               

Andrzej Bator

Andrzej Franciszek Bator – polski prawnik, profesor nauk prawnych specjalizujący się w filozofii prawa, teorii państwa i prawa; nauczyciel akademicki związany z uczelniami we Wrocławiu i Wałbrzychu.

                                               

Marian Bąk

Absolwent Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie – Wydział Ekonomiki Produkcji oraz Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – Wydział Prawa i Administracji. Aplikacja radcowska – radca prawny. Następnie przez wiele lat pr ...

                                               

Henryk Bąkowski

Henryk Jaxa-Gryf Bąkowski herbu Gryf – polski szlachcic, prawnik urzędnik i sybirak, krótko członek Rządu Narodowego podczas powstania styczniowego.

                                               

Klemens Bąkowski

Klemens Bąkowski – polski prawnik, znawca historii Krakowa, współzałożyciel Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Zdał maturę w Gimnazjum św. Anny w Krakowie. W latach 1879-1883 atudiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskuj ...

                                               

Zygmunt Beczkowicz

Zygmunt Kazimierz Beczkowicz – polski prawnik i dyplomata, działacz społeczny i państwowy II Rzeczypospolitej, senator IV i V kadencji w latach 1935–1939.

                                               

Wincenty Bednarek (prawnik)

Wincenty Bednarek – polski specjalista nauk prawnych i wojskowych, doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o bezpieczeństwie.

                                               

Józef Bek

Józef Bek – prawnik, działacz polityczny, społeczny i oświatowy, publicysta, teoretyk ruchu spółdzielczego i samorządu terytorialnego. Ojciec Józefa Becka, ostatniego ministra spraw zagranicznych w II RP.

                                               

Roman Belohlavek

Roman Władysław Belohlavek vel Bélohlávek – doktor praw, wykładowca, muzyk i kompozytor, kapitan piechoty Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej.

                                               

Artur Benis

W latach 1883-1888 studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim zakończone otrzymaniem tytułu doktora prawa w 1888. W latach 1894-1916 był sekretarzem Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. W 1914 roku był członkiem Naczelnego Komitetu Narodowe ...

                                               

Adam Benisz

Był członkiem Głównego Komitetu Wykonawczego dla Spraw Śląska w pierwszym powstaniu śląskim, później w trzecim m.in. dowódcą okręgu w Kędzierzynie i następnie działaczem plebiscytowym. W 1920 uczestniczył w zakładaniu NPR, w 1932 zorganizował Zwi ...

                                               

Zygmunt Berezowski

Zygmunt Berezowski ps. Oleśnicki – polski prawnik, dziennikarz, polityk i działacz społeczny, poseł na Sejm I,II i III kadencji w II RP z ramienia Związku Ludowo-Narodowego oraz Stronnictwa Narodowego.

                                               

Bertold z Raciborza

Bertold z Raciborza – polski prawnik, jeden z pierwszych śląskich notariuszy. Swoje lata młodzieńcze spędził we Wrocławiu, po czym rozpoczął studia prawnicze w Bolonii, gdzie przed 1304 rokiem został magistrem. Następnie przebywał w Awinionie w l ...

                                               

Edward Bertold

Syn Adama i Leokadii. W 1934 ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Po odbyciu służby wojskowej, w 1935 podjął pracę w magistracie m. Łodzi. Należał wówczas do koła Związku Młodzieży Wiejskiej RP w Żabieńcu pod Łodzią. Żołn ...

                                               

Alfred Beszterda

Alfred Beszterda – polski prawnik i działacz partyjny, wiceprzewodniczący prezydium Komitetu Wykonawczego PRON, członek Rady Krajowej PRON.

                                               

Eligiusz Białoskórski

Eligiusz Białoskórski, herbu Habdank – prawnik i adwokat, działacz społeczny i gospodarczy. Dr praw i adwokat krajowy we Lwowie. 1 listopada 1866 był członkiem założycielem pierwszej na ziemiach polskich organizacji Towarzystwa Gimnastycznego "So ...

                                               

Mieczysław Bibrowski

Urodził się w Warszawie w rodzinie żydowskiej, jako syn Władysława i Leonii. Uczył się w warszawskim Gimnazjum im. Mikołaja Reja do 1926. W szkole był inicjatorem i pierwszym redaktorem pisma Kwadryga. Po zdaniu matury dostał się na studia prawni ...

                                               

Edyta Bielak-Jomaa

Edyta Elżbieta Bielak-Jomaa – polska prawniczka, nauczyciel akademicki, w latach 2015–2018 generalny inspektor ochrony danych osobowych VI kadencji, następnie do 2019 prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

                                               

Józef Bielec

Józef Bielec – polski prawnik, działacz niepodległościowy, porucznik Wojska Polskiego, harcmistrz, komendant Krakowskiej Chorągwi Męskiej w latach 1923–1924 i komendant Śląskiej Chorągwi Harcerzy w latach 1935–1939, ofiara zbrodni katyńskiej.

                                               

Aleksander Bieliński

Aleksander Bieliński, – prawnik, sybirak, Prezes Dyrekcji Szczegółowej Towarzystwa Kredytowego Ziemskich, właściciel Turki.

                                               

Małgorzata Bieniasz

Małgorzata Bieniasz − polska prawniczka i dziennikarka, wykładowca akademicki. Wychowywała się w Krakowie. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 60. XX wieku przeprowadziła się wraz z mężem malarzem Maciejem Bieniasz ...

                                               

Maksymilian Biennenstock

Maksymilian Jakub Biennenstock, również Bienenstok – żydowski publicysta, tłumacz, literat, pedagog, działacz społeczny, senator I kadencji.

                                               

Ewa Bieńkowska (prawniczka)

Ewa Bieńkowska – polska prawnik, wiktymolog, specjalistka w zakresie mediacji; prof. dr hab. 1 stycznia 1992 uzyskała stopień doktora habilitowanego dzięki rozprawie Wiktymologia. Koncepcje, kierunki badań, perspektywy. Była profesorem nadzwyczaj ...

                                               

Marek Biernacki

Marek Biernacki – polski polityk i prawnik, działacz opozycji w okresie PRL, poseł na Sejm III, V, VI, VII, VIII i IX kadencji, w latach 1999–2001 minister spraw wewnętrznych i administracji, w latach 2013–2014 minister sprawiedliwości, w 2015 se ...

                                               

Mieczysław Bilek (prawnik)

Mieczysław Bilek ps. Mirosław – polski prawnik i urzędnik państwowy, prezydent Radomia, Gdyni i przewodniczący Stronnictwa Demokratycznego.

                                               

Mieczysław Bilski (polityk)

W 1894 zdał egzamin dojrzałości w C. K. Gimnazjum w Brzeżanach. Następnie ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego. Od 1902 roku pracował w galicyjskiej administracji krajowej jako komisarz powiatowy. Następnie pełnił funkcję sekretarza Nam ...

                                               

Alfred Biłyk

Alfred Michał Biłyk – polski prawnik, wojewoda tarnopolski i lwowski, major piechoty Wojska Polskiego.

                                               

Wilhelm Binder

Wilhelm Binder – polski prawnik, sędzia i adwokat, polityk konserwatywny, poseł do Sejmu Krajowego Galicji i austriackiej Rady Państwa. Syn powiatowego komisarza skarbowego Franciszka. Ukończył gimnazjum w Przemyślu 1872 studiował na wydziałach p ...

                                               

Julian Błażowski

Julian Błażowski herbu Sas baron – ziemianin, prawnik, polityk konserwatywny i poseł do austriackiej Rady Państwa. Ukończył gimnazjum we Lwowie i studia prawnicze na Uniwersytecie Lwowskim. Ziemianin, właściciel dóbr Czeremchów i Szwejków w powie ...

                                               

Tadeusz Bobrowski (1829-1894)

Tadeusz Bobrowski – polski właściciel ziemski z Ukrainy, wuj i wychowawca Józefa Teodora Korzeniowskiego - Conrada, wychowawca dyplomaty Jana Perłowskiego. Autor pamiętnika, będącego źródłem do dziejów szlachty polskiej Podola, Wołynia i Ukrainy, ...

                                               

Tobiasz Bocheński

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2019 doktoryzował się w zakresie nauk prawnych na tej samej uczelni. Został nauczycielem akademickim na UŁ, w 2012 objął stanowisko sekretarza do spraw naukowyc ...

                                               

Maksymilian Bodyński

Maksymilian Bodyński – urzędnik skarbowy, poseł do austriackiej Rady Państwa Ukończył gimnazjum we Lwowie. Następnie studiował na wydziale filozoficznym, by ostatecznie ukończyć wydział prawa uniw. we Lwowie 1852. Od 1849 pracował jako praktykant ...

                                               

Wincenty Bogdanowski

Wincenty Bogdanowski – prawnik, działacz społeczny. Uczestnik I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej. Dyrektor Zakładów Porcelany w Ćmielowie 1929. Radny 1935, i wiceprezydent Krakowa 1939. Pełnił funkcję członka Rady Przybocznej Miasta K ...

                                               

Jarosław Bogoria

Był synem wojewody krakowskiego Piotra Bogorii. W latach 1316–1322 studiował teologię i prawo w Bolonii. Przez jakiś czas pełnił funkcję rektora lub według innych źródeł syndyka nacji ultramontanów cudzoziemców. Jan z Czarnkowa w swojej "Kronice" ...

                                               

Leszek Bogunia

Urodzony w 30 czerwca 1941 r. w Wadowicach. W 1959 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Wadowity w Wadowicach. W latach 1970. pracował w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 1972 obronił pracę doktor ...

                                               

Tomasz Bogus

Były prezes banku BGŻ BNP Paribas, funkcję tę pełnił od 1 września 2015, bez podania przyczyny złożył rezygnację 31 października 2017 roku. Z wykształcenia jest prawnikiem, ukończył Uniwersytet Łódzki, a także kurs z zakresu zarządzania na Harvar ...

                                               

Mariusz Bogusz

Mariusz Bogusz – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, specjalista w zakresie postępowania administracyjnego.

                                               

Ignacy Bohusz

Ignacy Bohusz herbu Odyniec – sekretarz Generalności konfederacji barskiej, podwojewodzi wileński od 1763, starosta dorsuniski, pisarz polityczny, prawnik. Był synem Józefa Antoniego, miecznika wileńskiego, i Wiktorii ze Świętorzeckich. W 1746 zo ...

                                               

Eugeniusz Bojanowski

Eugeniusz Józef Bojanowski – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz nauczyciel akademicki innych uczelni, specjalista w zakresie prawa administracyjnego.

                                               

Łukasz Bojarski

Łukasz Bojarski – polski prawnik, publicysta, specjalista w zakresie praw człowieka, od 2010 do 2015 członek Krajowej Rady Sądownictwa.

                                               

Władysław Bojarski (prawnik)

Władysław Bojarski – polski profesor nauk prawnych, zajmujący się prawem kanonicznym, prawem rzymskim i prawem rzeczowym.

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie