Топ-100 ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 324

ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 324
                                               

Wacław Graniczny

Uczęszczał do gimnazjum w Radomiu, gdzie w 1896 zdał maturę, a następnie studiował prawo na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim. Po zakończeniu studiów, w latach 1902–1910, był aplikantem sądowym i adwokackim. Później nie pracował już w tym zawod ...

                                               

Maciej Graniecki

Maciej Graniecki – polski urzędnik państwowy, w latach 1994–2001 szef Kancelarii Sejmu, a w latach 2001–2016 szef Biura Trybunału Konstytucyjnego.

                                               

Janusz Kazimierz Grodecki

Janusz Kazimierz Grodecki – polski prawnik, od lat 40. XX wieku mieszkający w Wielkiej Brytanii, profesor prawa.

                                               

Kazimierz Gródek

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Został wpisany na listę radców prawnych. Doświadczenie zawodowe obejmuje między innymi pracę jako referent w Wydziale Przekształceń Własnościowych Urzędu W ...

                                               

Henryk Gruber

Henryk Gruber – polski urzędnik państwowy, bankowiec i finansista, doktor prawa, prezes Pocztowej Kasy Oszczędności, organizator i prezes Banku Polska Kasa Opieki SA, oficer Legionów Polskich i kapitan Wojska Polskiego, członek władz Towarzystwa ...

                                               

Bohdan Gruchman

Bohdan Gruchman – polski profesor, ekonomista, prawnik, dyplomata i działacz społeczny, był rektorem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Mąż Moniki Gruchmanowej.

                                               

Konstanty Gruszecki

Syn Kaspra Gruszeckiego – sędziego apelacyjnego Królestwa Polski i Franciszki Chociszewskiej. Od 1819 roku – student Uniwersytetu Warszawskiego Wydział Prawa i Administracji, sekcja Prawa i Administracji. W 1822 uzyskał stopień magistra prawa i r ...

                                               

Władysław Gruszecki

Władysław Gruszecki – polski prawnik i ekonomista, członek Rady Stanu Królestwa Polskiego, autor prac ekonomicznych. Z rodu Gruszeckich herbu Lubicz.

                                               

Paweł Gruza

Paweł Marcin Gruza – polski prawnik i urzędnik państwowy. W 2016 podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, w latach 2016–2018 podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Syn reżysera Jerzego Gruzy.

                                               

Jerzy Grzanka

Jerzy Grzanka – polski prawnik, w młodości lekkoatleta, sprinter. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1952. W młodości uprawiał lekkoatletykę. Był mistrzem Polski w sztafecie 4 × 100 metró ...

                                               

Filip Grzegorczyk

Filip Grzegorczyk – polski prawnik, nauczyciel akademicki i urzędnik państwowy, doktor habilitowany nauk prawnych. W latach 2015–2016 podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, od 2016 prezes zarządu Tauronu Polska Energia.

                                               

Marian Grzegorzewski

Marian Grzegorzewski – prawnik, działacz endecki, społecznik, działacz oświatowy. W 1887 ukończył gimnazjum rządowe w Kielcach. Studia prawnicze odbywał w Warszawie. Był jednym z organizatorów manifestacji w stulecie 1891 uchwalenia Konstytucji 3 ...

                                               

Edward Grzelak

Edward Grzelak – polski prawnik, religioznawca marksistowski i publicysta, czołowy teoretyk polityki wyznaniowej Polski Ludowej, związany z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Kadr Laickich. Uzyskał stopień naukowy doktora nauk politycznych. Opubli ...

                                               

Władysław Leon Grzędzielski

Absolwent gimnazjum w Rzeszowie 1885, ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1914 objął stanowisko prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu, od 1919 sędzia we Lwowie. Od 1917 zastępca posła, następnie od 1918 poseł do austriackiej Rady Państ ...

                                               

Adam Gubrynowicz

Adam Ludwik Gubrynowicz vel Baron Adam Ludwig von Gubry-Gubrynowicz de Mengen – polski dyplomata, działacz społeczny.

                                               

Tadeusz Gutkowski

Tadeusz Eligiusz Radosław Gutkowski – doktor praw, major dyplomowany intendent Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej.

                                               

Jerzy Gutsche

Jerzy August Gutsche – magister praw, wykładowca, dziennikarz, publicysta, pisarz, porucznik łączności Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej.

                                               

Andrzej Gwiżdż

Andrzej Gwiżdż – polski prawnik, specjalista prawa konstytucyjnego, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, do 1968 dyrektor Biura Sejmu PRL, w latach 1981–1991 dyrektor Biblioteki ...

                                               

Gerwazy Gzowski

Gerwazy Gzowski – spiskowiec i działacz niepodległościowy, członek władz powstania styczniowego, zesłaniec syberyjski. Z wykształcenia prawnik. W latach 1840-1844 był asesorem przy sądzie kryminalnym w Łęczycy. Jeden z organizatorów Związku Narod ...

                                               

Kazimierz Stanisław Gzowski

Kazimierz Stanisław Junosza Gzowski – polski i kanadyjski inżynier, budowniczy mostów, dróg, linii kolejowych i portów na terenie Kanady, współtwórca centralnego systemu transportowego w tym kraju, parku Niagara Falls, Instytutu Inżynieryjnego Ka ...

                                               

Ernest Habicht

Ernest Artur Habicht – polski prawnik i dyplomata. Syn Wilhelma i Wandy z d. Fihauser, ojciec był zarządcą dóbr ks. Pawła Romana Sanguszki w Gumniskach. Po ukończeniu gimnazjum w Tarnowie studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, ...

                                               

Ludwik Habuda

Ludwik Habuda – polski prawnik, politolog, specjalizujący się w ekonomii, naukach o zarządzaniu, organizacji i zarządzaniu, psychologii zarządzania; nauczyciel akademicki związany z uczelniami we Wrocławiu, Opolu i Częstochowie.

                                               

Jan Harlender

Urodził się w 1887 w Jarosławiu, w rodzinie mieszczańskiej. Po ukończeniu gimnazjum studiował prawo na Uniwersytecie Lwowskim. W latach 1916–1921 odbywał służbę wojskową przy sądzie wojskowym. Szeregi wojska opuścił w stopniu porucznika. Działacz ...

                                               

Leopold Hauser

Był synem Rudolfa urzędnik, zarządca dóbr kameralnych i Emilii z domu Fruhwirth. W 1876 wstąpił w związek małżeński z Wandą Kamilą Daukszanką. Był synem. W 1863 ukończył Gimnazjum w Przemyślu. Po maturze w 1863 wstąpił na Wydział Filozoficzny Uni ...

                                               

Kazimierz Hącia

Kazimierz Hącia – polski prawnik i ekonomista, minister przemysłu i handlu w 1919, członek Rady Centralnego Związku Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów w 1920 roku. Ukończył gimnazjum w Oleśnicy, następnie studiował prawo i ekonomię ...

                                               

Henryk Hechtkopf

Henryk Hechtkopf) – malarz i ilustrator. Uczęszczał do żydowskiego gimnazjum "Chanoch”, ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Wykazywał uzdolnienia plastyczne. W wieku 23 lat zaczął uczestniczyć w wystawach malarstwa. Jego obraz ...

                                               

Aleksander Heinrich

Aleksander Ernest Heinrich w Armenii na Kaukazie – zm. 22 maja 1942) – polski prawnik, działacz akademicki i narodowy, dziennikarz. Jeden z przywódców ONR, później w ONR "ABC”. Komendant chorągwi warszawskiej i członek zarządu chorągwi mazowiecki ...

                                               

Ryszard Herbut

Ryszard Herbut – polski prawnik, politolog, specjalizujący się w partycypacji politycznej, socjologii partii, systemach politycznych i współczesnych systemach politycznych; nauczyciel akademicki, związany z uczelniami we Wrocławiu, Legnicy i Wałb ...

                                               

Henryk Hescheles

Henryk Ignacy Hescheles – polsko-żydowski dziennikarz, pisarz, tłumacz, krytyk literacki i teatralny, członek Rady Miasta Lwowa w II Rzeczypospolitej.

                                               

Iwona Hickiewicz

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 1993. Od ukończenia studiów zawodowo związana z Państwową Inspekcją Pracy. W 1993 zatrudniona w Departamencie Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy na stanowisku referentki prawn ...

                                               

Aleksander Hillbricht

Aleksander Hillbricht – polski prawnik, kompozytor szachowy. Uczęszczał do szkół gimnazjalnych w Brzeżanach i we Lwowie, w 1891 rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Lwowskiego, uwieńczone doktoratem praw. Na przełomie XIX i XX stulecia ...

                                               

Mikołaj Himmelstjerna

Mikołaj Himmelstjerna, Mikołaj Samson-Himmelstjerna – polski dyplomata i urzędnik konsularny II Rzeczypospolitej. Ukończył prawo na uniwersytecie w Petersburgu. W 1918 szef biura przedstawicielstwa Rady Regencyjnej w Moskwie. Od 1 grudnia 1918 do ...

                                               

Mikołaj Hinczowic

Był synem Hinczy wójta i rajcy z Kazimierza. Studia na Akademii Krakowskiej ukończył w 1404 zdobywając tytuł magistra sztuk wyzwolonych. W 1407 wykładał na Wydziale Sztuk Wyzwolonych. W kwietniu 1412 został wybrany rektorem uczelni na roczną kade ...

                                               

Anna Hintz

Anna Hintz – polska prawniczka, specjalistka w zakresie prawa pracy, w latach 2002–2006 szefowa Głównego Inspektoratu Pracy. Popularyzatorka zagadnień i problemów prawa pracy w mediach. Tytuł magistra prawa uzyskała na Wydziale Prawa i Administra ...

                                               

Stanisław Feliks Hiszpański

Stanisław Feliks Hiszpański, syn Stanisława Antoniego i Zofii z domu Kwiatkowskiej, ps. Maćko z Bogdańca – właściciel warszawskiej firmy szewskiej Hiszpański, działacz społeczny.

                                               

Maciej Hłasko

Maciej Roman Hłasko – polski prawnik, autor prac z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Pochodził ze szlacheckiej rodziny, pieczętującej się herbem Leliwa. Był synem Józefa Henryka Feliksa Hłaski, zmarłego w 1922 roku komendanta Warszawskiej Straży ...

                                               

Karol Boromeusz Hoffman

W 1812 podjął naukę w Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Członek Związku Panta Koina. Po ukończeniu studiów mianowany asesorem Trybunału Cywilnego województwa mazowieckiego. W 1822 roku zwolniony i aresztowany na kilka dni za przynależność ...

                                               

Tomasz Hoffmann

Tomasz Hoffmann – polski prawnik i politolog. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył także Studia Podyplomowe z zakresu Zarządzani ...

                                               

Michał Hofmokl

Ukończył gimnazjum we Lwowie 1849 i wydział prawa na uniwersytecie we Lwowie 1854. Od lutego 1855 pracował jako praktykant konceptowy w Magistracie miasta Lwowa 1855-1859. Od sierpnia 1859 był aktuariuszem w Starostwie Powiatowym w Horodence 1859 ...

                                               

Tadeusz Hołówko

Tadeusz Ludwik Hołówko, pseudonimy: Kirgiz, Horodyński, Otfinowski, krypt. T. H-ko – polski polityk, działacz państwowy II Rzeczypospolitej, publicysta, działacz ruchu prometejskiego.

                                               

Michał Hube

Michał Hube – prawnik polski, sekretarz stanu Królestwa Polskiego, później członek Komisji Sprawiedliwości, przewodniczący Komisji do Roztrząsania Akt Policji Tajnej, zajmującej się aktami carskich służb specjalnych przejętymi po wybuchu powstani ...

                                               

Stanisław Hubert

Urodzony 23 maja 1905 r. w Wadowicach. Studiował u prof. Ludwika Ehrlicha. W 1934 r. na Uniwersytecie Jana Kazimierza obronił pracę doktorską, a trzy lata później na tej samej uczelni uzyskał habilitację. Po II wojnie światowej osiadł we Wrocławi ...

                                               

Dominik Hunek

Dominik Jakub Hunek – polski adwokat, przewodniczący rady nadzorczej KGHM Polska Miedź SA, członek rady nadzorczej PLL LOT SA, arbiter sądu polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Ukończył studia na Uniwersytecie Wrocł ...

                                               

Jan Hupka

Jan Antoni Ernest Hupka – polski doktor prawa, poseł, starosta, członek Wydziału Stronnictwa Prawicy Narodowej w 1910 roku, ostatni właściciel Niwisk, syn Kazimierza i Marii Zubrzyckiej.

                                               

Uri Huppert

Uri Jerzy Huppert, hebr. אורי הופרט – izraelsko-polski prawnik i adwokat, pisarz, dziennikarz i działacz polityczny, doktor nauk humanistycznych.

                                               

Arkadiusz Huzarek

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 1998. W latach 1999–2001 zatrudniony jako specjalista w Departamencie Spraw Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Od 2001 do 2005 pr ...

                                               

Tomasz Ilnicki

Tomasz Ilnicki – główny kasjer Wydziału Skarbu Rządu Narodowego w 1863 i 1864. Prawnik z wykształcenia, pracował w Banku Polskim. Mieszkanie jego w Warszawie stało się dzięki jego żonie Marii Majkowskiej salonem literackim, gdzie spotykały się na ...

                                               

Krzysztof Indecki

Krzysztof Leonard Indecki – polski prawnik, dr hab. nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi i Katedry Prawa Karnego Między ...

                                               

Barbara Iwańska

Barbara Iwańska – polska prawniczka, doktor habilitowana nauk prawnych ze specjalnością prawo ochrony środowiska. Adiunkt w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prodziekan tegoż wydziału d ...

                                               

Włodzimierz Jabłoński

Włodzimierz Jabłoński – polski prawnik, urzędnik ministerialny w II RP, członek Izby Notarialnej Sądu Okręgowego w Krakowie w 1938 roku. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości został urzędnikiem Ministerstwa Sprawiedliwości. Pełnił funkcję rad ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie