Топ-100 ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 327

ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 327
                                               

Urszula Nowakowska

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 80. zaangażowała się w tworzące się w Polsce środowisko feministyczne. W pierwszej połowie lat 90. odbywała staże zawodowe w USA, m.in. w Kongresie ...

                                               

Sabina Nowicka

Jej mąż Zygmunt Nowicki 1909–1977 był łódzkim aktorem. Była siostrą dr Romany Toruńczyk 1915–2000, matką aktora, dziennikarza i reżysera Wiesława Nowickiego 1946–2012, babcią skrzypaczki i kompozytorki Eweliny Nowickiej ur. 1982. Była długoletnią ...

                                               

Zygmunt Nowicki (senator)

Syn Józefa i Marii z domu Sawickiej. Ukończył gimnazjum w Dorpacie 1887, studiował prawo na uniwersytetach w Petersburgu i Odessie, który ukończył w 1889. W latach 90. przebywał w Turkiestanie. Był sędzią pokoju na Sachalinie 1900-, członkiem sąd ...

                                               

Bartłomiej Nowotarski

Bartłomiej Antoni Nowotarski – polski prawnik konstytucjonalista, politolog, doktor habilitowany nauk społecznych, adiunkt Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, były wiceprezydent Wrocławia.

                                               

Józef Nycz

Józef Mieczysław Nycz – prawnik, urzędnik, podporucznik rezerwy piechoty Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej.

                                               

Krzysztof Nykiel (duchowny)

Krzysztof Józef Nykiel – polski duchowny rzymskokatolicki, prałat, kanonik, doktor prawa kanonicznego, regens Penitencjarii Apostolskiej. Pochodzi z parafii św. Rocha w Konopnicy archidiecezja częstochowska. Ukończył diecezjalne Wyższe Seminarium ...

                                               

Stanisław Obrzud

Stanisław Obrzud 1868 w Nowym Sączu, zmarł w lutym 1944 w Krakowie) – polski prawnik, ekonomista, działacz społeczny i literat. Po ukończeniu szkoły powszechnej i gimnazjum w Nowym Sączu studiował prawo i administrację oraz filozofię na Uniwersyt ...

                                               

Jozafat Ohryzko

Pochodził ze szlachty. Ukończył gimnazjum mińskie i wydział prawny Uniwersytetu w Petersburgu. Pracował w Sankt Petersburgu – był urzędnikiem Ministerstwa Finansów. Cieszył się dużym autorytetem w rosyjskich kręgach rewolucyjnych, blisko przyjaźn ...

                                               

Zdzisław Okęcki

Syn właściciela ziemskiego Zdzisława i Wandy z Kleniewskich. Po ukończeniu gimnazjum we Lwowie studiował prawo na uniwersytecie w Innsbrucku, uzyskując stopień naukowy doktora praw. W 1904 roku wstąpił do służby konsularnej Austro-Węgier. Był wic ...

                                               

Wiesław Oleksy

Urodził się 17 lipca 1926 roku w Nowym Sączu. Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1952 roku zasiadał w prezydium Miejskiej Rady Narodowej. W latach 1964–1968 był sekretarzem prezydium MRN. Następnie piastował stanowisko sekretarza K ...

                                               

Kazimierz Olszowski

Kazimierz Olszowski – polski prawnik i dyplomata. Poseł w Niemczech, poseł i ambasador w Turcji. Ukończył gimnazjum w Warszawie i Wydział Prawa rosyjskiego Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, studia uzupełniające odbył w Paryżu, Berlinie i Pe ...

                                               

Spirydion Opałka

Urodził się 27 grudnia 1893 we Wróbliku Szlacheckim. Był synem Piotra i wyznania greckokatolickiego. Uczył się w C. K. Gimnazjum w Sanoku, gdzie w 1914 ukończył VIII klasę, a w lutym 1920 zdał egzamin dojrzałości. Ukończył studia z tytułem magist ...

                                               

Jan Orgelbrand

Jan Krzysztof Orgelbrand – polski prawnik, dziennikarz, wydawca i polityk, instruktor Związku Harcerstwa Polskiego, harcmistrz, zastępca naczelnika ZHP, przewodniczący Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP.

                                               

Krzysztof Orszagh

Absolwent Medycznego Studium Zawodowego. Pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia Przeciwko Zbrodni im. Jolanty Brzozowskiej, funkcję Rzecznika Praw Ofiar 2000–2001, kierował Zespołem ds. Pomocy Ofiarom Przestępstw przy Urzędzie m. st. Warszawa oraz ...

                                               

Bronisław Ostapczuk

Bronisław Ostapczuk – polski prawnik, urzędnik i działacz komunistyczny, poseł na Sejm PRL II, III, IV i V kadencji.

                                               

Bronisław Ostaszewski

Bronisław Ostaszewski – polski adwokat, doktor prawa, major wojska polskiego, inicjator i twórca Związku Oficerów Rezerwy Ziem Południowo-Wschodnich we Lwowie.

                                               

Henryk Ostaszewski

Henryk Kazimierz Ostaszewski, polski prawnik, urzędnik państwowy II Rzeczypospolitej, wojewoda białostocki.

                                               

Marek Ostrowski (dziennikarz)

Marek Ostrowski – polski dziennikarz i prawnik, komentator polityki zagranicznej w tygodniku "Polityka” oraz w programie TVP "7 dni świat”, komentuje też wydarzenia dla ogólnopolskich telewizji.

                                               

Tomasz Bartłomiej Otrębski

Tomasz Bartłomiej Otrębski – polski działacz społeczny, prawnik, muzealnik i antykwariusz. Od 1988 roku Prezes Zarządu Fundacji imienia Tadeusza Kościuszki w Krakowie.

                                               

Stefan Pachnowski

Stefan Pachnowski – polski działacz samorządowy, prawnik, prezydent Włocławka w latach 1926-1933. W latach 1916-1918 należał do Polskiej Organizacji Wojskowej. Funkcję prezydenta miasta pełnił początkowo jako zarządca komisaryczny, potem z wyboru ...

                                               

Jerzy Paciorkowski

Jerzy Paciorkowski – prawnik, działacz państwowy II Rzeczypospolitej; minister pracy i opieki społecznej, związany z obozem piłsudczyków.

                                               

Ryszard Pacławski

Ryszard Pacławski – polski prawnik, działacz harcerski i skautowy, harcmistrz, w latach 1990–2000 Naczelnik ZHP, pracownik spółek Skarbu Państwa.

                                               

Romuald Paczkowski

Romuald Paczkowski – prawnik, profesor Uniwersytetu Poznańskiego, zamordowany w obozie zagłady KL Posen.

                                               

Franciszek Pajerski (1891–1931)

Urodził się 21 października 1891 w Nowym Targu w rodzinie góralskiej Piotra i Marianny z domu Rajskiej. Ukończył Akademię Handlową w Wiedniu uzyskując tytuł doktora praw. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości został przyjęty do Wojska Polskie ...

                                               

Leopold Paliszewski

Leopold Paliszewski herbu Abdank – ziemianin, prawnik, oficer, kawaler Orderu Virtuti Militari. Syn Franciszka Paliszewskiego i Magdaleny Symforianny herbu Bończa. Dzierżawca dworu w Skrzyszowie koło Lubziny który otrzymał od Walentego Faustyna I ...

                                               

Andrzej Panasiuk

Andrzej Panasiuk – polski prawnik, historyk, menedżer i nauczyciel akademicki. Od 2007 do 2009 podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu w Białymstoku.

                                               

Kazimierz Partyka (pułkownik)

Kazimierz Partyka – prawnik, pułkownik intendent z wyższymi studiami wojskowymi Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari, ofiara zbrodni katyńskiej.

                                               

Michał Paszkiewicz

Michał Paszkiewicz urodził się 8 września 1883, w rodzinie Stanisława i Anny. Był prawnikiem. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości został urzędnikiem Ministerstwa Sprawiedliwości. 30 czerwca 1923 ze stanowiska kontrolera został mianowany ref ...

                                               

Ryszard Paszkiewicz

Ryszard Paszkiewicz – prawnik, urzędnik, podporucznik rezerwy piechoty Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej.

                                               

Wilhelm Paszkiewicz

Wilhelm Paszkiewicz – podpułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej.

                                               

Franciszek Paszkowski (1853–1926)

Franciszek Borgiasz Paszkowski – doktor prawa, adwokat, poseł na Sejm Krajowy Galicji VI, VII i VIII kadencji. Prezes Rady Powiatu Krakowskiego, dyrektor Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie, członek komisji kontrolującej Stronnictwa Pra ...

                                               

Adam Pawluś

Adam Pawluś – polski prawnik i samorządowiec, działacz opozycji demokratycznej i niepodległościowej w PRL oraz organizacji polonijnych, starosta jasielski od 2016.

                                               

Bolesław Pawłowicz

Bolesław Pawłowicz – polski prawnik, uczestnik obrony Warszawy podczas kampanii wrześniowej, w powstaniu warszawskim żołnierz pułku "Baszta" Armii Krajowej. W konspiracji od końca 1939 roku. Był jednym z pierwszych żołnierzy pułku "Fabryka" przys ...

                                               

Dorota Pawnuk

Urodziła się w 1975 roku we Wrocławiu. Po ukończeniu kolejno Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Tadeusza Kościuszki oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Strzelinie i pomyślnie zdanym egzaminie maturalnym w 1994 roku, ...

                                               

Marlena Pecyna

Marlena Pecyna – polska prawniczka, dr hab. nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Katedry Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

                                               

Leon Penner

Jako prokurator Prokuratury Generalnej występował w procesie Jürgena Stroopa, zakończonego w Warszawie w 1951. Sprawował stanowisko dyrektora Departamentu III Sądowego Prokuratury Generalnej PRL. Pełniąc tę funkcję występował jako prokurator w pr ...

                                               

Stanisław Pernaczyński

Stanisław Leon Pernaczyński – polski prawnik i ekonomista, bankowiec, doktor, członek PTPN, działacz społeczny i gospodarczy, wiceprezes Rady Centralnego Związku Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów w 1920 roku. Ojciec Korporacji Aka ...

                                               

Sławomir Petelicki

Sławomir Jan Petelicki – oficer wywiadu Departamentu I Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i III Rzeczypospolitej – generał brygady Wojska Polskiego, pomysłodawca i pierwszy dowódca Jednostki Wojskowej 2305.

                                               

Władysław Pęgowski

Władysław Pęgowski, pisany również Pągowski herbu Sulima – prawnik, sędzia, ziemianin, polityk konserwatywny, poseł do austriackiej Rady Państwa. Ukończył gimnazjum w Krakowie. Studiował filozofię 1848-1850 a następnie prawo 1850-1853 na Uniwersy ...

                                               

Bohdan Piechota

Był absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracował jako prokurator, zaś w 1986 został powołany na sędziego Sądu Najwyższego. Piastował funkcję zastępcy prezesa Izby Wojskowej SN. Od 1998 był członkiem Izby Adwo ...

                                               

Janusz Pieczkowski

Janusz Pieczkowski – polski prawnik, przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Nowym Sączu w latach 1956–1975, a w latach 1973–1975 – naczelnik miasta.

                                               

Ryszard Pieńkowski

Ryszard Pieńkowski – założyciel grupy INFOR, właściciel i prezes zarządu INFOR PL S.A, wydawcy specjalistycznych periodyków oraz serwisów internetowych.

                                               

Ludwik Pietrusiński

Był synem Ignacego Pietrusińskiego, prawnika. Ukończył gimnazjum we Lwowie. Studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego, a następnie prawo w Wiedniu. Stopień doktora obojga praw uzyskał w 1828 na podstawie rozprawy Gegenstände der ...

                                               

Oktaw Pietruski

Oktaw Pietruski z Siemuszowy herbu Starykoń – polski prawnik, działacz polityczny, parlamentarzysta, wicemarszałek Sejmu Krajowego Galicji, przewodniczący Wydziału Krajowego, c.k. radca wyższego sądu krajowego.

                                               

Adam Pietruszka

Adam Pietruszka – pułkownik MO, funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa, zastępca dyrektora Departamentu IV MSW, naczelnik Wydziału I Departamentu IV. W 1984, w związku z zabójstwem ks. Jerzego Popiełuszki, zdegradowany i zwolniony dyscyplinarnie ze ...

                                               

Maciej Roch Pietrzak

Maciej Roch Pietrzak – polski kierowca wyścigowy, Mistrz Polski w torowych samochodowych wyścigach wytrzymałościowych Endurance, II Wicemistrz Polski w wyścigach sprinterskich WSMP, Wicemistrz Czech w wyścigach długodystansowych samochodów turyst ...

                                               

Magdalena Pietrzak

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Skończyła również studia podyplomowe w Centrum Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW oraz Akademię Liderów Samorządowych UW. Od roku 1993 związana ...

                                               

Anna Pilarska

Pochodzi z Warszawy, gdzie mieszkała do 2004. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, kształciła się podyplomowo w zakresie handlu zagranicznego. Zasiadała w zarządzie Lubelskiego Towarzystwa Leasi ...

                                               

Szczepan Pilecki

Szczepan Jan Pilecki h. Leliwa – wicemarszałek Gminy Polskiej Związku Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku, znawca literatury polskiej, działacz polskich organizacji wojskowych.

                                               

Włodzimierz Piliński (adwokat)

Włodzimierz Piliński, herbu Bełty – prawnik, adwokat, polityk konserwatywny i poseł do austriackiej Rady Państwa. Ukończył gimnazjum św. Anny w Krakowie 1874. Studiował na wydziale prawa na uniw. w Bonn 1874-1875 i Lwowie 1875-1878, uzyskał tytuł ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie