Топ-100 ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 332

ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 332
                                               

Maria Boniecka

Studiowała w Warszawie gdzie w 1934 ukończyła wydział pedagogiczny, tytuł magistra filozofii otrzymała w 1937. W latach 1928–1944 zatrudniona przez Wydział Oświaty i Kultury Zarządu Miejskiego miasta Warszawy, pracowała jako nauczycielka dla doro ...

                                               

Jerzy Boniecki (publicysta)

Jerzy Boniecki – twórca, fundator i organizator Niezależnej Fundacji Popierania Kultury Polskiej POLCUL, publicysta, dziennikarz paryskiej "Kultury” i działacz społeczny.

                                               

Rafał Boraks

Rafał Boraks ps. "Cholin”, "Bolek”, "Bolesławski”, "Emil”, "Roman”, "Stolarski” – działacz komunistyczny, publicysta. Syn zamożnego żydowskiego przemysłowca Samuela Szmula. Pod koniec 1918 został usunięty z gimnazjum za "bolszewizm”. Od stycznia ...

                                               

Jerzy Borejsza (publicysta)

Jerzy Borejsza, właściwie Beniamin Goldberg – polski publicysta, propagandysta, działacz komunistyczny, polityczny i kulturalny, wydawca, narodowości żydowskiej; brat Józefa Różańskiego i ojciec Jerzego Wojciecha Borejszy.

                                               

Alfred Borkowski

Radny miejski i powiatowy w Iławie 1961–1967, radny Miejskiej Rady Narodowej w Ciechanowie i Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie, zastępca przewodniczącego Komisji Zdrowia WRN. Po reorganizacji podziału administracyjnego kraju zastępca przewo ...

                                               

Tomasz Borkowski (urzędnik)

Tomasz Borkowski – polski funkcjonariusz służb specjalnych i urzędnik państwowy, od 2011 do 2015 Sekretarz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. W okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej był działaczem opozycji. Przez wiele lat był funkcjonarius ...

                                               

Lech Borski

Lech Borski – prozaik i publicysta. Autor reportaży, artykułów i recenzji zamieszczanych na łamach Argumentów, Literatury, Nowych Książek, Panoramy.

                                               

Halina Bortnowska

Halina Bortnowska-Dąbrowska – polska filozof, teolog, publicystka. Animatorka przedsięwzięć społecznych, uczestniczka ruchu ekumenicznego wyrażająca potrzebę zwołania kolejnego Soboru w Kościele katolickim. Od 2007 do 2012 przewodnicząca Rady Hel ...

                                               

Bronisław Bortnowski

Bronisław Bortnowski ps. Bronkowski, Bronek, Pietrowski – działacz komunistyczny, publicysta. Od lutego 1922- do grudnia 1924 rezydent wywiadu sowieckiego w Berlinie. Od kwietnia 1925 do lipca 1929 zastępca Jana Bierzina – szefa Razwiedupra Sztab ...

                                               

Stanisław Bortnowski

Stanisław Bortnowski – polski nauczyciel akademicki, dr filologii polskiej, pracownik Instytutu Polonistyki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, publicysta, autor poradników metodycznych dla nauczycieli języka polskiego.

                                               

Katarzyna Boruń-Jagodzińska

Katarzyna Boruń-Jagodzińska – polska poetka, publicystka, tłumaczka. Jest członkinią Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, PEN-Clubu, w latach 2000 - 2015 była członkinią Zarządu Fundacji Domu Literatury i Domów Pracy Twórczej. Członkini Stowarzyszeni ...

                                               

Jan Brandt

Jan Apolinary Brandt – ludoznawca, regionalista biłgorajski, działacz narodowy i niepodległościowy, publicysta.

                                               

Ksawery Branicki (z Montrésor)

Ksawery Branicki, a właściwie Franciszek Ksawery Branicki, herbu Korczak – polski szlachcic, ziemianin, oficer wojska rosyjskiego, finansista, działacz narodowy, kolekcjoner sztuki i publicysta. Jedna z wybitniejszych postaci drugiego okresu Wiel ...

                                               

Andrzej Bratkowski

Andrzej Wojciech Bratkowski – polski polityk, doktor nauk technicznych, publicysta, poseł na Sejm X kadencji, minister gospodarki przestrzennej i budownictwa w latach 1992–1993.

                                               

Stefan Bratkowski

Stefan Tadeusz Aleksander Bratkowski – polski prawnik, dziennikarz, publicysta i pisarz; w latach 1980–1990 prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, w latach 1991–1992 prezes Spółdzielni Wydawniczej "Czytelnik”, przewodniczący Rady Programowe ...

                                               

Roman Bratny

W 1942 r. ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty Armii Krajowej, następnie związał się z OWZPN "Miecz i Pług” Organizacja Wojskowa – Zbrojne Pogotowie Narodu. Pierwszy tomik swojej poezji pt. "Pogarda” ogłosił pod pseudonimem "Roman Bratny ...

                                               

Jerzy Braun

Jerzy Bronisław Braun, ps. "Bronisław Rogowski” – pisarz polski, działacz polityczny, poeta, dramaturg, krytyk literacki, publicysta, scenarzysta, filozof, harcerz, przewodniczący Rady Jedności Narodowej od marca 1945, ostatni Delegat Rządu na Kr ...

                                               

Aleksander Bregman

Urodził się w mieszczańskiej rodzinie zasymilowanych Żydów, jako syn Ludwika Eliasza Bregmana i Reginy z domu Halpern. Studiował nauki polityczne w Wiedniu, Paryżu i Genewie. Współpracował z tygodnikiem sportowym "Stadion”, "Epoką”, "Kurierem Por ...

                                               

Ernest Breiter

Ernest Teodor Breiter – polski publicysta, niezależny socjalista, poseł do Rady Państwa XI kadencji, lwowski poseł do Rady Państwa w Wiedniu wybrany w 1911 roku, członek Ukraińskiej Rady Narodowej Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej. Syn przed ...

                                               

Roman Brelewski

Urodził się 1 kwietnia 1878. Pod koniec kwietnia 1924 był w grupie 117 zakładników powracających z Rosji do Polski. Został przyjęty do Wojska Polskiego. 26 kwietnia 1928 został przeniesiony w stopniu komandora porucznika rezerwy ze starszeństwem ...

                                               

Wojciech Breowicz

Wojciech Breowicz – poeta, pisarz, publicysta, działacz ludowy. Debiutował wierszem Do młodzieży w 1920 roku, opublikowanym w Młodej Polsce. W 1928 roku wydał tomik poezji Echa wiejskie. Był współtwórcą Związku Literatów Ludowych oraz pisma Wieś– ...

                                               

Szmuel Bresław

Szmuel Bresław – polski publicysta i redaktor żydowskiego pochodzenia, działacz ruchu oporu w getcie warszawskim.

                                               

Edward Breza

Edward Breza – polski językoznawca, profesor zwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, nauczyciel akademicki wielu uczelni.

                                               

Jerzy Brinken

Jerzy Brinken – polski geograf, nauczyciel, współorganizator pierwszych polskich placówek oświatowych w powojennym Szczecinie, kronikarz miasta i popularyzator geografii i geologii.

                                               

Michał Bristiger

Michał Bristiger – polski muzykolog, krytyk muzyczny, popularyzator muzyki, publicysta, lekarz, prof. zw. dr hab. sztuk muzycznych o specjalności muzykologia, nauczyciel akademicki Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni prac ...

                                               

Rafał Broda

W latach 1986–1987 był rozpracowywany przez Służby Bezpieczeństwa "wroga działalność polityczna w zakładzie pracy – Instytut Fizyki Jądrowej”. Jest publicystą Radia Maryja i "Mojej Rodziny”. Publikował także na łamach różnych dzienników i tygodni ...

                                               

Stanisław Brodzki

Ukończył studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Społecznych Uniwersytetu Genewskiego. W czasie II wojny światowej był m.in. redaktorem naczelnym periodyku Związku Patriotów Polskich na Środkowym Wschodzie pt. "Biuletyn Wolnej Polski” 1944-1945. ...

                                               

Zdzisław Broncel

W 1927 zdał maturę w gimnazjum im. Stanisława Staszica w Warszawie. Studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim i dziennikarstwo w Wyższej Szkole Dziennikarskiej. Był współpracownikiem Prosto z Mostu, krytykiem teatralnym Wieczoru Warszaws ...

                                               

Ksawery Bronikowski

Początkowo związany z Galicją. W 1817 przeniósł się do Warszawy, gdzie nawiązał współpracę z konspiracją niepodległościową. Był jednym z założycieli Związku Wolnych Polaków oraz współredaktorem czasopisma głoszącego poglądy liberalne – "Dekada Po ...

                                               

Jerzy Broszkiewicz

Jerzy Broszkiewicz – polski prozaik, dramatopisarz, eseista i publicysta oraz autor fantastyki naukowej.

                                               

Ludwik Brożek

Ludwik Brożek pseud. Jan Kurzelowski – polski bibliotekarz, bibliograf, kustosz Muzeum w Cieszynie, publicysta, nauczyciel, folklorysta Śląska Cieszyńskiego.

                                               

Ireneusz Bruski

Ireneusz Stanisław Wawrzyniec Bruski – prezbiter archidiecezji warmińskiej, prawnik i teolog, dziennikarz i publicysta, prezes Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie.

                                               

Feliks Bryś

Feliks Bryś – organizator turystyki i krajoznawstwa w województwie łódzkim w latach 50. XX wieku, Honorowy Przewodnik Łódzki.

                                               

Paweł Ksawery Brzostowski

Paweł Ksawery Brzostowski herbu Strzemię, ps. i krypt.: Jeden domowy przyjaciel; P. X. B. R. W. X. L. K. O. P. – polski duchowny rzymskokatolicki, pisarz wielki litewski w 1762 roku, duchowny referendarz wielki litewski w latach 1774-1787, kanoni ...

                                               

Jan Brzoza (pisarz)

Jan Brzoza, właśc. Józef Worobiec lub Józef Wyrobiec – polski pisarz, publicysta, autor słuchowisk radiowych, działacz komunistyczny.

                                               

Karol Brzozowski

Karol Brzozowski – polski inżynier, poeta, tłumacz Biblii, powstaniec wielkopolski, styczniowy i działacz niepodległościowy. Także botanik, geolog, geograf, etnolog i urzędnik.

                                               

Stanisław Brzozowski (pisarz)

Stanisław Leopold Brzozowski, pseud. Adam Czepiel – polski filozof, pisarz, publicysta i krytyk teatralny i literacki epoki Młodej Polski. Zwolennik materializmu historycznego, który wprowadził marksizm do myśli polskiej. Twórca "filozofii pracy” ...

                                               

Leszek Bubel

Leszek Henryk Bubel – polski polityk, publicysta, wydawca i złotnik. Kandydat na urząd prezydenta RP w 1995 i 2005. Poseł na Sejm I kadencji w latach 1991–1993, piosenkarz disco polo.

                                               

Barbara Bubula

Barbara Ewa Bubula – polska polityk, nauczycielka, publicystka i samorządowiec, członkini Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, posłanka na Sejm V, VII i VIII kadencji.

                                               

Marian Buchowski

Od 1945 r. w Dąbrowie Górniczej; matura 1961 w tamtejszym II LO im. S. Żeromskiego. Ukończył Studium Nauczycielskie w Raciborzu biologia, filologię polską i podyplomowe studia z zakresu psychologii wpływu społecznego Uniwersytet Opolski. Pracował ...

                                               

Ładysław Buczyński

Ładysław Buczyński pseud. Kazik Dębiak – działacz socjalistyczny i komunistyczny, publicysta, dowódca oddziału partyzanckiego Gwardii Ludowej.

                                               

Olgierd Budrewicz

Syn Kazimierza Budrewicza i Emilii von Eller. Wiedzę zdobywał w 5 Państwowym Gimnazjum obecnie V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie. Maturę zdał w 1942 roku na tajnych kompletach. Studiował następnie na tajnym Uniwersytecie Warszaws ...

                                               

Stanisław Budzyński

Stanisław Budzyński ps. "Tradycja”, "Henryk”, "Marian”, "Ziemniak” – działacz komunistyczny, publicysta.

                                               

Ryszard Bukowski

Studia w zakresie teorii muzyki i kompozycji u Kazimierza Sikorskiego ukończył w Konserwatorium Warszawskim w 1939 roku. W latach 1945-1948 uczył w Państwowym Liceum Muzycznym w Katowicach. Od 1945 pisał recenzje i artykuły o tematyce muzycznej n ...

                                               

Wincenty Burek

Wincenty Burek – polski publicysta, pisarz i redaktor, działacz Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz partii ruchu ludowego.

                                               

Kazimierz Burnat

Kazimierz Burnat – polski poeta, tłumacz, publicysta, dziennikarz, animator ruchu literackiego. Jego wiersze przetłumaczono na wiele języków obcych, m.in. angielski, ukraiński, wietnamski, chiński, mongolski, szwedzki, serbski, łotewski.

                                               

Krzysztof Burnetko

Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 80. współredagował podziemne pismo "Promieniści". Był korespondentem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. W latach 1988–2005 był dziennikarzem związanym z "Tygodnikiem Powszechnym". Następ ...

                                               

Eugeniusz Burzyk

Studiował w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Święcenia prezbiteratu przyjął 14 maja 1988. Uzyskał stopień magistra teologii na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz stopień licencjata teologii na ...

                                               

Jerzy Busza

Jerzy Busza – polski krytyk sztuki, poeta, publicysta, eseista. Autor wielu publikacji książkowych oraz artykułów o fotografii. Redaktor i wydawca biuletynu Obscura.

                                               

Stefan Buszczyński

Pochodził z rodziny szlacheckiej. Ukończył studia humanistyczne na Uniwersytecie Kijowskim. Od 1845 prowadził swoje dobra ziemskie. Debiutował w "Athenaeum” w 1848. Przyjaźnił się z Apollonem Korzeniowskim. Zaoczny wyrok kary śmierci za udział w ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie