Топ-100 ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 333

ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 333
                                               

Roman Czejarek

Roman Maciej Czejarek – polski dziennikarz, prezenter, konferansjer, publicysta, autor humorystycznych opowiadań, z wykształcenia inżynier elektryk. Związany z Radiową Jedynką.

                                               

Roman Czepe

Ukończył studia teologiczne w Instytucie Teologicznym w Częstochowie, uzyskał dyplom na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Ukończył także podyplomowe studia w zakresie samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego na Uniwersytecie Warsza ...

                                               

Bohdan Czeszko

Bohdan Władysław Czeszko, ps. "Agawa” – polski pisarz, scenarzysta i publicysta, poseł na Sejm PRL IV, V, VI i VII kadencji.

                                               

Stanisław Czopowicz

Stanisław Czopowicz – teolog, instruktor harcerski, harcmistrz, w latach 80. przewodniczący Rady Porozumienia Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego. W Warszawie ukończył liceum ogólnokształcące, a następnie studia wyższe teolo ...

                                               

Maria Czubaszek

Maria Alicja Czubaszek-Karolak z domu Bacz – polska pisarka i satyryczka, autorka tekstów piosenek, scenarzystka, felietonistka, dziennikarka, komentatorka "Szkła kontaktowego” i juror licznych przeglądów kabaretowych.

                                               

Wojciech Czuchnowski

Studiował filmoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim, lecz studia przerwał w trakcie V roku. W latach 1987-1989 pracował w wydawnictwach niezależnych w Krakowie. W latach 1990-1995 pracował dla Czasu Krakowskiego; w roku 1995 dla Gazety Krakows ...

                                               

Kazimierz Andrzej Czyżowski

Kazimierz Andrzej Czyżowski – polski poeta, publicysta i dramatopisarz. Tworzył literaturę dla dzieci i młodzieży, np. Biała panienka i jej dwunastu żołnierzy, powieści przygodowe z elementami science fiction: cykl o Jimie i Maćku czy Napowietrzn ...

                                               

Dominika Ćosić

Dominika Ćosić – polska dziennikarka, publicystka, pisarka. Korespondentka wielu redakcji w Brukseli. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego.

                                               

Anna Ćwiakowska

Anna Ćwiakowska – polska pisarka żydowskiego pochodzenia, publicystka literacka i teatralna oraz tłumaczka literatury hebrajskiej i jidysz na język polski. W 1968 po antysemickiej nagonce, będącej następstwem wydarzeń marcowych wyemigrowała do Iz ...

                                               

Piotr Dahlman

Piotr Dahlman – polski poeta i publicysta. Piotr Dahlman był synem Karola i Heleny Marysówny. Kształcił się w latach 1824–1828 w gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu. W Berlinie w 1828 rozpoczął studia prawnicze, ale przerwał je w 1831, żeby wzią ...

                                               

Józef Dajczgewand

Józef Dajczgewand – jeden z liderów protestów studenckich w marcu 1968. Aktywista środowiska tzw. komandosów.

                                               

Maria Danilewicz-Zielińska

Maria Danilewicz-Zielińska, z d. Markowska – polska pisarka, prozaiczka, krytyk literacki, bibliotekarka.

                                               

Andrzej Danowski

Andrzej Danowski – krajoznawca, fotograf – krajoznawca, znawca zagadnień ochrony zabytków, działacz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, pracownik agend Zarządu Głównego PTTK.

                                               

Czesław Danowski

Czesław Danowski - polski inżynier, filatelista, juror wystaw filatelistycznych, sędzia filatelistyczny klasy międzynarodowej, członek założyciel Klubu Miłośników Książki, członek Zarządu i prelegent Dyskusyjnego Klubu Filmowego przy Łódzkim Domu ...

                                               

Wojciech Darasz

Wojciech Władysław Darasz, znany też jako Albert Darasz – emigracyjny działacz niepodległościowy, publicysta. Brał udział w powstaniu listopadowym 1830–1831, następnie na emigracji we Francji i Anglii. Działacz Towarzystwa Demokratycznego Polskie ...

                                               

Wiesław Dawidowski

Wiesław Dawidowski – polski duchowny rzymskokatolicki, augustianin, doktor teologii, publicysta prasy katolickiej. W latach 2007-2012 prezenter telewizji religia.tv, w latach 2009-2013 chrześcijański współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan ...

                                               

Józef Dąbrowski (historyk)

Józef Dąbrowski – pułkownik Korpusu Sądowego Wojska Polskiego, prawnik, adwokat, literat, publicysta i działacz społeczny, wolnomularz, przywódca Ligi Państwowości Polskiej.

                                               

Marian Dąbrowski (publicysta)

Marian Dąbrowski – major oświatowy Wojska Polskiego, publicysta, młodszy brat Józefa, od 1911 mąż Marii Dąbrowskiej, wolnomularz.

                                               

Witold Dąbrowski (poeta)

Witold Dąbrowski, właściwie Witold Sokół-Dąbrowski herbu Jastrzębiec – polski poeta, tłumacz literatury rosyjskiej, publicysta.

                                               

Urszula Dembicka

Urszula Dembicka - regionalistka i animator kultury. Córka Franciszka Wiśniewskiego i Janiny z domu Goliaszewskiej. Absolwentka LO im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu 1971, Studium Oświaty i Kultury dla Dorosłych w Białymstoku 1981 i Wydziału ...

                                               

Henryk Dembiński (działacz społeczny)

Studiował filozofię i prawo na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. W czasie studiów w latach 1927–1932 był członkiem Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej "Odrodzenie", a od 1928 do 1930 także prezesem oddziału wileńskiego. Od 19 ...

                                               

Aniela Dembowska

Aniela z Chłędowskich Dembowska, − publicystka, autorka tekstów o tematyce niepodległościowej. Była córką Adama Tomasza Chłędowskiego. W wieku 16 lat wyszła za mąż za Edwarda Dembowskiego, z którym miała trójkę dzieci. Po śmierci, zgodnie z jej o ...

                                               

Antoni Sebastian Dembowski

Antoni Sebastian Dembowski herbu Jelita – polski duchowny katolicki, biskup płocki i kujawski, prezydent Trybunału Skarbowego Koronnego w 1742 roku, referendarz wielki koronny w latach 1730–1735, regent kancelarii koronnej do 1730 roku, chorąży p ...

                                               

Edward Dembowski

Edward Dembowski – polski działacz lewicy niepodległościowej, filozof, krytyk literacki, publicysta, pisarz i organizator powstania krakowskiego w 1846.

                                               

Krzysztof Derdowski

Krzysztof Derdowski – polski pisarz, dziennikarz, krytyk literacki, autor sztuk teatralnych, wydawca. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Pochowany na Cmentarzu Starofarnym w Bydgoszczy.

                                               

Stanisław Derendarz

Stanisław Derendarz – pisarz, poeta, gawędziarz, muzyk ludowy. Mieszkał we wsi Raciborowice w gminie Moszczenica w powiecie piotrkowskim, gdzie zajmował się prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Należał do Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

                                               

Ludwik Zygmunt Dębicki

Urodził się w Buchcicach pod Tarnowem. Ojciec Ludwik zmarł w 1843 roku. Wychowywała go matka Celina ze Śląskich. Od 1871 roku został wspólpracownikiem krakowskiego Czasu. W 1875 roku ożenił się z Honoryną z Pruszyńskich. Miał z nią siedmioro dzie ...

                                               

Zdzisław Dębicki

Zdzisław Klemens Dębicki, pseud. Dęb., Jaxa, K. Zebrzydowski – polski poeta, krytyk, publicysta i pamiętnikarz okresu Młodej Polski.

                                               

Andrzej Dębkowski

Andrzej Dębkowski - poeta, krytyk literacki, publicysta, eseista, dziennikarz i wydawca, autor szkiców i esejów krytycznoliterackich.

                                               

Jakub Dęboróg-Bylczyński

Urodził się jako syn Mieczysława Bylczyńskiego h. Dęboróg, radcy Namiestnictwa we Lwowie i Pauliny Topollok. Dwukrotnie żonaty, z Magdaleną Webersfeld 1887-1966 i z pedagogiem i działaczką polską w Rosji - Zofią Łytkowską, miał dwóch synów - z pi ...

                                               

Wiesław Dębski (dziennikarz)

Ukończył studia z dziedziny politologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był pracownikiem Socjalistycznego Związku Studentów Polskich 1979–1982. W latach 1982–1990 pracował dla "Trybuny Ludu”, był m.in. korespondentem w Moskwie. ...

                                               

Herman Diamand

Herman Diamand – polski prawnik i polityk socjalistyczny, poseł do Rady Państwa w Wiedniu XI i XII kadencji, w okresie w II RP poseł na Sejm Ustawodawczy oraz na Sejm II kadencji.

                                               

Agata Diduszko-Zyglewska

Agata Martyna Diduszko-Zyglewska – polska dziennikarka, publicystka, działaczka społeczna, animatorka kultury, od 2018 roku radna Warszawy. Jest lewicową autorką szeregu publikacji o prawach kobiet, relacjach państwo-kościół, kulturze, edukacji i ...

                                               

Marian Dienstl-Dąbrowa

Marian Karol Dienstl-Dąbrowa – polski dziennikarz, publicysta, redaktor, podpułkownik piechoty Wojska Polskiego.

                                               

Maria Disslowa

Maria Disslowa – publicystka, pedagog, wieloletnia dyrektorka Szkoły Gospodarstwa Domowego we Lwowie, autorka książek kucharskich w latach 30., m.in. Jak gotować: Praktyczny podręcznik kucharstwa, wydanej w Poznaniu, opatrzonej komentarzem dietet ...

                                               

Ryszard Długołęcki

Jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, Następnie wyjechał do Warszawy, gdzie ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej. Specjalizuje się w medycynie wysokogórskiej, obecnie związany z Bydg ...

                                               

Wiktor Dłuski

Jest synem Ostapa Dłuskiego. W 1955 rozpoczął studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim, które ukończył formalnie dopiero w 1963. W 1964 ożenił się z poetką Joanną Pollakówną. Od 1972 pracował w tygodniku Forum, gdzie zaczął wykonywać zawód ...

                                               

Franciszek Salezy Dmochowski

Franciszek Salezy Dmochowski ps. i krypt.: Autor "Pogadanek niedzielnych”; Autor "Podarunku dla dobrych dzieci”; Dawny uczeń; Dawny uczeń szkół wojewódzkich i Uniwersytetu Warszawskiego; F. S. D.; Fr. S. D.; Obywatel ziemski; Tłumacz "Samotnika”; ...

                                               

Franciszek Ksawery Dmochowski

Franciszek Ksawery Dmochowski SP herbu Pobóg, ps. i krypt.: Citoyen polonois; F. D.; F. X. D.; F. X. D. Warda; F. X. W. D. réfugié polonois, auteur de lécrit intitulé "Idées sur la Pologne” – pijar, działacz polityczny, publicysta, teoretyk liter ...

                                               

Józefa Dobieszewska

Józefa Teresa Antonina Dobieszewska z domu Śmigielska – polska powieściopisarka i publicystka, która znaczną część swoich artykułów poświęciła prawu kobiet do wykształcenia. Żywo dyskutowany był jej artykuł prasowy Do piszących kobiet z Dziennika ...

                                               

Bogdan Dobosz

W latach 80 pisał artykuły do kilku gazet zaliczanych do prasy podziemnej. Były to m.in. Lubelska Solidarność Walcząca, Ogniwo, Kurs i Metrum. Pod koniec dekady przeprowadził się na stałe do Francji i mieszka tam do dziś 2016. Pracował jako redak ...

                                               

Jan Dobraczyński

Jan Dobraczyński, ps. literackie i dziennikarskie: Eugeniusz Kurowski, j.d., J.D. – polski pisarz i publicysta, uczestnik kampanii wrześniowej i powstania warszawskiego, generał brygady, poseł na Sejm PRL i IX kadencji, działacz katolicki i narod ...

                                               

Adam Dobrodzicki

Adam Dobrodzicki, ps. "Gad” – polski malarz, litograf, scenograf i reżyser teatralny, projektant rzeźb nagrobnych, publicysta; major pospolitego ruszenia Wojska Polskiego.

                                               

Brunon Dobrowolski

Brunon Dobrowolski – polski powstaniec, publicysta, pedagog, także muzyk-amator i tłumacz. Urodził się w rodzinnym majątku Botyń w powiecie łuckim. Uczęszczał do gimnazjum w Świsłoczy, studiował w Warszawie. Biegle mówił po francusku, znał język ...

                                               

Szczepan Dobrowolski

Szczepan Dobrowolski – działacz komunistyczny, publicysta, członek kierownictwa Grupy Biuletynu Radiowego, współzałożyciel ZWW w 1941, oficer AL, powstaniec warszawski, 1945-1948 zastępca redaktora naczelnego "Głosu Ludu”, 1949 zastępca redaktora ...

                                               

Jan Dobrzański (pisarz)

Jan Dobrzański – polski redaktor i pisarz, dyrektor polskiej sceny teatralnej we Lwowie mieszczącej się w Teatrze Skarbkowskim, członek Wydziału Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół” we Lwowie w 1867 roku.

                                               

Andrzej Dobrzyński

Andrzej Dobrzyński – polski ksiądz katolicki, doktor nauk teologicznych, nauczyciel akademicki w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej oraz w Papieskiej Akademii Teologicznej, od 2007 dyrektor Ośrodka Dokumentacji i Studium Ponty ...

                                               

Konstanty Dobrzyński

Zginął w czasie kampanii wrześniowej 3 września 1939 roku jako kanonier 7 pułku artylerii lekkiej w Janowie pod Częstochową. Jest pochowany na cmentarzu Kule w Częstochowie.

                                               

Anna Dodziuk

Anna Dodziuk – polska psychoterapeutka, publicystka i redaktor żydowskiego pochodzenia, w okresie PRL działaczka opozycji demokratycznej, współzałożycielka i w latach 1982–1989 redaktor "Tygodnika Mazowsze”. Założyła i kieruje Pracownią Psychoter ...

                                               

Piotr Doerre

W 1997 r. ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1996-2002 z przerwą w l. 1998-2000 reporter, a później redaktor w "Dzienniku Polskim”. W latach 1998-2000 redaktor naczelny "Naszego Dziennika w Małopolsce”, krakowski ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie