Топ-100 ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 344

ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 344
                                               

Daniel Weimer

Był absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Nowym Sączu 1976 oraz filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie 1980. W latach 1980–1991 pracował w "Głosie ZNTK”. Następnie publikował w "Głosie Sądeckim” 1991–19 ...

                                               

Jan Karol Wende

Jan Karol Wende – polski pisarz, publicysta i krytyk literacki, polityk Stronnictwa Demokratycznego. Poseł do Krajowej Rady Narodowej, na Sejm Ustawodawczy oraz na Sejm PRL I, II, III, IV i V kadencji, wicemarszałek Sejmu III, IV i V kadencji, am ...

                                               

Janusz Werstler

W 1954 przybył do Żar, gdzie pracował jako nauczyciel ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Gdańsku. Był działaczem Stronnictwa Demokratycznego z ramienia którego bez powodzenia kandydował w wyborach parlamentarnych 1991 w okręgu zielonogórsko–le ...

                                               

Dominika Węcławek

Dominika Węcławek – polska dziennikarka kulturalna, wydawca, scenarzystka komiksowa zamieszkała we Wrocławiu. Z wykształcenia filozof. Matka dwójki dzieci.

                                               

Zofia Węgierska

Zofia Węgierska z domu Kamińska, primo voto Mielęcka, secundo voto Węgierska – polska felietonistka, pisarka.

                                               

Bartosz Węglarczyk

Studiował na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1989 do 2011 był dziennikarzem "Gazety Wyborczej”, w której pełnił przez wiele lat funkcję szefa działu zagranicznego. W latach 90. był korespondentem "Gazety ...

                                               

Wojciech Wiącek

Nauki pobierał w szkole zimowej w rodzinnej wsi. W 1895 związał się z ruchem ludowym. Był członkiem Ligi Narodowej w 1901. Zasiadał w komitecie organizacyjnym budowy pomnika Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu. W latach 1907–1911 poseł do parlamen ...

                                               

Antoni Wieczorkiewicz (historyk)

Z wykształcenia był doktorem filozofii. Pracował jako kustosz Galerii Malarstwa Polskiego w Muzeum Narodowym. Od 1937 był kustoszem Muzeum Warszawy. Zajmował się publicystyką polityczną na łamach czasopism polskich. Działał w Warszawskim Klubie D ...

                                               

Paweł Wieczorkiewicz

Syn prof. Bronisława Wieczorkiewicza oraz Haliny Marczak-Oborskiej 1919–1982. Jego dziadkiem od strony matki był Michał Marczak. Absolwent XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie. W 1971 ukończył Wydział Historyczny Uniwersytet ...

                                               

Julia Wieleżyńska

Julia Wieleżyńska, także Julia Dicksteinówna, Julia Dickstein-Wieleżyńska – polska filozof, krytyk literacki, pisarka, tłumaczka i poetka.

                                               

Przemysław Wielgosz

Na przełomie lat 80. i 90. działał w ruchu anarchistycznym. Redagował pismo "Rewolta” i działał w polityczno-artystycznej wspólnocie Komuna Otwock. Obecnie jest redaktorem naczelnym polskiego wydania miesięcznika "Le Monde diplomatique” oraz reda ...

                                               

Maria Jehanne Wielopolska

Pochodziła z rodziny ziemiańskiej. Pierwszy związek małżeński zawarła w 1902 roku z Konradem Wielopolskim. Głosiła poglądy antyklerykalne, a siebie uznawała za ateistkę o nastawieniu socjalistycznym. Potwierdziła to w wielu artykułach, oraz w pow ...

                                               

Dominika Wielowieyska

Dominika Maria Wielowieyska – polska dziennikarka i publicystka, z wykształcenia teatrolog. Od 1991 związana z "Gazetą Wyborczą”. Córka Andrzeja Wielowieyskiego.

                                               

Tadeusz Wieniawa-Długoszowski

Należał do ośmiorga dzieci Stanisława i Marii Wieniawów-Długoszowskich. Rodzice byli pochodzenia szlacheckiego, ale nie posiadali dóbr ziemskich. Ojciec utrzymywał rodzinę, pracując jako urzędnik kolejowy; aktywnie działał też w środowiskach kato ...

                                               

Wojciech Wierzejski

Wojciech Wierzejski – polski polityk, poseł do Parlamentu Europejskiego w latach 2004–2005, poseł na Sejm V kadencji, w 2009 pełniący obowiązki prezesa Ligi Polskich Rodzin.

                                               

Hieronim Wierzyński

Hieronim Wierzyński, właśc. Hieronim Wirstlein, zamordowany 1 kwietnia 1943 w Majdanku) – dziennikarz, publicysta, redaktor, działacz społeczny. Brat Kazimierza, ojciec Stanisława i Grzegorza.

                                               

Karolina Wigura

Karolina Jadwiga Wigura-Kuisz – polska socjolog, historyczka idei, dziennikarka, publicystka, szefowa działu politycznego w Kulturze Liberalnej, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

                                               

Jan Wiktor (pisarz)

Ukończył Gimnazjum w Dębicy. Jako publicysta zadebiutował w 1912 w radykalnej prasie w Galicji. Pracował w "Gazecie Podhalańskiej” i brał udział w akcji w czasie plebiscytu na Spiszu i Orawie. Był posłem do Krajowej Rady Narodowej i na Sejm I kad ...

                                               

Dariusz Wilczak

Absolwent etnografii na Uniwersytecie Łódzkim, podyplomowych studiów dziennikarskich na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Autor słuchowiska radiowego Chwilowa utrata przytomności. Laureat nagród i wyróżnień SDP i Grand Press. No ...

                                               

Stefan Wilkanowicz

Z wykształcenia inżynier Politechnika Warszawska i filozof KUL. Początkowo pracował w zakładach mechanicznych Ursusa. W latach 1956–1957 brał udział w zakładaniu Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie i Krakowie. Od 1957 pracował w "Znaku” i ...

                                               

Wincenty Warda

Pochodził z rodziny małorolnego chłopa. Ukończył 3-klasową szkółkę wiejską, później kształcił się sam. W 1910 roku poznał swoją przyszłą małżonkę, Malwinę 1885-1933, z którą miał trzy córki, m.in. Barbarę 1912-1999, uczestniczkę powstania warszaw ...

                                               

Lucyna Winnicka

Przed II wojną światową uczennica szkoły im. Cecylii Plater-Zyberkówny w Warszawie, przy ul. Pięknej 24. Absolwentka VI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Reytana w Warszawie. W 1950 ukończyła studia na Wydziale Prawa UW. W 1953 ukończyła stu ...

                                               

Adam Wiślicki

Po ukończeniu gimnazjum pisał do "Gazety Codziennej" i "Księgi Świata". W 1866 roku założył, wydawał oraz przez cały okres redaktorem Przeglądu Tygodniowego Życia Społecznego, Literatury i Sztuk Pięknych, na łamach którego ogłosił kilka artykułów ...

                                               

Michał Radomił Wiśniewski

Wychowywał się na osiedlu w czterdziestotysięcznym mieście w pobliżu granicy z Niemcami Wschodnimi. Już w szkole podstawowej interesował się dziennikarstwem i polityką. W 1990 roku, kiedy dostał drukarkę igłową, tworzył i rozpowszechniał w klasie ...

                                               

Jan Stanisław Witkiewicz

Jan Stanisław Witkiewicz – polski krytyk muzyczny i baletowy, publicysta, fotograf, kurator. Od 1978 publikuje w miesięcznikach i tygodnikach kulturalnych. W latach 1994–1998 związany z tygodnikiem Wiadomości Kulturalne m.in. jak zastępca redakto ...

                                               

Tadeusz Witkowski

W 1966 ukończył Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących w Przasnyszu, gdzie mieszkał do 1983. Absolwent polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim 1971. Represjonowany przez władze komunistyczne za udział w wydarzeniach marcowych i w protestach prz ...

                                               

Tadeusz Wittlin

W 1928 zdał maturę w gimnazjum im. Stanisława Staszica w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1931 roku jeszcze jako student współpracownik tygodnika satyrycznego Cyrulik Warszawski. 6 stycznia 1940 roku aresztowany ...

                                               

Stefan Witwicki

Stefan Witwicki – polski poeta romantyczny, publicysta, autor słów do popularnej piosenki biesiadnej Pije Kuba do Jakuba.

                                               

Ludwika Włodek

W latach 1995–2001 odbyła studia magisterskie w Instytucie Stosunków Międzynarodowych WDiNP UW i podjęła studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych przy IFiS PAN, gdzie w 2007 uzyskała doktorat z socjologii na podstawie rozprawy Państwo i naró ...

                                               

Włodzimierz Wnuk

Włodzimierz Wnuk – polski pisarz i publicysta. Syn Jana i Józefy z Krzeptowskich, prawnuk brata Sabały, brat Mieczysława Wnuka, ojciec Joanny Wnuk-Nazarowej, dyrygentki i byłej minister kultury, oraz Witolda Wnuka, twórcy Letniego Festiwalu Jazzo ...

                                               

Jerzy Wocial

Jerzy Wocial ukończył w 1969 Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki obecnie Szkoła Główna Handlowa, zaś w 1975 Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1969–1971 był asystentem w Instytucie Koniunktur i ...

                                               

Mieczysław Wodnar

Mieczysław Wodnar – polski pisarz, tłumacz i publicysta żydowskiego pochodzenia, znawca historii i religii żydowskiej, podpułkownik WP.

                                               

Mirosław Zbigniew Wojalski

Mirosław Zbigniew Wojalski – polski nauczyciel, działacz społeczny i kulturalny, regionalista, kolekcjoner, autor wielu publikacji. Honorowy prezes Oddziału Łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Jest łódzkim regionalistą, autorem publikacji ...

                                               

Michał Wojciechowski (teolog)

Michał Jerzy Wojciechowski – polski biblista i publicysta, pierwszy katolik świecki w Polsce, który otrzymał tytuł naukowy profesora teologii.

                                               

Piotr Wojciechowski

Syn pisarza i tłumacza Edwina Herberta właśc. Herberta Wojciechowskiego. Absolwent geologii Uniwersytetu Wrocławskiego 1961, dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego 1964 oraz reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i Filmowej w Łodzi 196 ...

                                               

Wiktor Wojciechowski

Wiktor Wojciechowski – doktor nauk ekonomicznych, polski ekonomista i publicysta. Ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej. Adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Studiów Porównawczych SGH. W latach 2004–2008 pracował w Narodowym Banku Polskim, gd ...

                                               

Jerzy Wojdyłło

Jerzy Wojdyłło inna spotykana pisownia nazwiska Woydyłło – polski dziennikarz i publicysta, uczestnik powstania warszawskiego, członek Szarych Szeregów.

                                               

Ryszard Wojna

Młodość spędził w Zakopanem, gdzie jego matka miała willę. Tu również ukończył gimnazjum i uzyskał w 1938 maturę. Po maturze rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kontynuował je ekonomię do 1943 we Francji w Grenoble, nie uzyskał jedna ...

                                               

Kasper Wojnar

Kasper Wojnar – podpułkownik artylerii Wojska Polskiego, księgarz, publicysta, działacz niepodległościowy, legionista.

                                               

Marian Wojnowski

Marian Wojnowski ps. Adam – filozof, polityk i publicysta, dyrektor Okręgu Pomorskiego Polskiego Związku Zachodniego, porucznik rezerwy Absolwent Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Towarzystwa Pomocy Polonii Zagraniczne ...

                                               

Kajetan Wojtysiak

Kajetan Wojtysiak – socjolog, regionalista i publicysta. Ukończył studia na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat związany z RSW "Prasa-Książka-Ruch" i lubelskim "Filmosem". Już wówczas pisywał do miesięcznika "Polska". ...

                                               

Krzysztof Wolicki

Od 1945 do 1952 studiował matematykę na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1943 do 1945 przebywał w Niemczech na robotach przymusowych. Od 1944 do 1945 należał do Komunistycznej Partii Niemiec. W 1945 wrócił do kraju i został pracownikiem Wojewódzkieg ...

                                               

Bogusław Wolniewicz

Bogusław Wolniewicz – polski filozof, logik, profesor nauk humanistycznych, twórca ontologii sytuacji, tłumacz i komentator Ludwiga Wittgensteina, publicysta związany m.in. z Radiem Maryja.

                                               

Wacław Wolski (pisarz)

Urodził się Płocku w roku 1866 lub 1867. Ukończył tamtejsze gimnazjum obecnie Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego; jeszcze jako uczeń debiutował jednoaktówką Figliki w warszawskim "Przyjacielu Dzieci”. Studiował prawo ...

                                               

Janusz Woronicz

Janusz Woronicz-Werner – działacz Wielkiej Emigracji, publicysta, teoretyk polskiego monarchizmu. Janusz Woronicz był synem Wojciecha i Franciszki z Kraszewskich, był bratankiem prymasa Jana Pawła Woronicza. W 1830 był sekretarzem Sejmu Królestwa ...

                                               

Paweł Wosicki

Jest doktorem nauk fizycznych. W latach 1980–1990 był zaangażowany w Krucjatę Modlitwy w obronie Dzieci Poczętych na terenie archidiecezji poznańskiej. Od 2005 do 2010 był radnym rady miasta Poznania, wybranym w okręgu Stare Miasto-Wilda, z listy ...

                                               

Rafał Woś

Rafał Woś – polski dziennikarz i publicysta ekonomiczny, związany w latach 2009–2015 z "Dziennikiem Gazetą Prawną”, od października 2015 do września 2018 z tygodnikiem "Polityka”, a następnie z "Tygodnikiem Powszechnym”.

                                               

Piotr Woyciechowski

Jest wnukiem Jerzego Wojciechowskiego 1902–1940, adwokata z Kielc, porucznika rezerwy piechoty Wojska Polskiego, zamordowanego w Charkowie w ramach zbrodni katyńskiej. Ukończył studia w zakresie astronomii na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszaws ...

                                               

Henryk Woźniakowski

Henryk Woźniakowski – polski filolog, publicysta i wydawca, tłumacz, prezes zarządu Społecznego Instytutu Wydawniczego "Znak”.

                                               

Irena Wóycicka

Irena Wóycicka – polska ekonomistka, działaczka opozycji w okresie PRL, wiceminister pracy i polityki socjalnej, w latach 2010–2013 podsekretarz stanu, następnie do 2015 sekretarz w Kancelarii Prezydenta.

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie