Топ-100 ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 354

ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 354
                                               

Jerzy Owsiak

Jerzy Zbigniew Owsiak, Jurek Owsiak – polski dziennikarz radiowy i telewizyjny, showman, działacz charytatywny i społeczny. Założyciel i prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, pomysłodawca i organizator corocznego Finału WOŚP oraz ...

                                               

Marian Ozimek

Marian Ozimek – polski działacz partyjny, państwowy i myśliwski, urzędnik i dyplomata, w latach 1975–1980 wicewojewoda zamojski.

                                               

Jan Ożana

Jan Ożana – polski działacz oświatowy, społeczny i kulturalny, zasłużony dla Cisownicy. Długoletni kierownik w tutejszej szkole.

                                               

Monika Paca

Monika Maria Paca-Bros – polska działaczka społeczna, radca prawny, przedsiębiorca, pionierka rewitalizacji przestrzeni poprzemysłowych oraz rewitalizacji społecznej na Górnym Śląsku.

                                               

Alicja Pacewicz

Alicja Pacewicz – polska ekonomistka, działaczka społeczna i oświatowa, współzałożycielka Centrum Edukacji Obywatelskiej.

                                               

Antoni Pacholczyk

Antoni Pacholczyk – polski pracownik samorządowy i związkowy, działacz społeczny, polityk, poseł na Sejm II, III i IV kadencji w II Rzeczypospolitej, członek Zarządu Głównego Partii Pracy w 1930 roku, Wiceprezes Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospo ...

                                               

Dariusz Paczkowski

Dariusz Paczkowski – polski działacz społeczny, założyciel i były współpracownik wielu organizacji pozarządowych, grafficiarz, performer, animator życia kulturalnego, koordynator ogólnopolskich akcji na rzecz demokracji i praw człowieka, LGBT i e ...

                                               

Jan Paczkowski

Urodził się 26 stycznia 1852 roku w rodzinie Józefa zarządcy majątku i Eleonory z Plewkiewiczów. Rodzice matki, Józef Plewkiewicz i Anna z Winnickich byli właścicielami bądź dzierżawcami podgnieźnieńskich włości w Przyborowie, Pawłowie, Doruchowi ...

                                               

Włodzimierz Pajączkowski

Urodził się w 1864. W 1883 zdał chlubnie egzamin dojrzałości w C. K. IV Gimnazjum we Lwowie. Ukończył studia medyczne uzyskując tytuł doktora. W okresie zaboru austriackiego w ramach autonomii galicyjskiej podjął służbę w c. k. służbie zdrowia. B ...

                                               

Jan Pająk (ufolog)

Jan Pająk – polski inżynier i informatyk, doktor nauk technicznych, ufolog oraz zbieracz mądrości ludowych różnych kultur.

                                               

Maria Palester

Maria Palester z domu Szulisławska – polska romanistka, działaczka społeczna, Sprawiedliwa wśród Narodów Świata.

                                               

Andrzej Paluch (bibliotekarz)

Był synem Antoniego i Katarzyny. W 1907 ukończył VIII klasę i zdał egzamin dojrzałości w C. K. Gimnazjum Arcyksiężniczki Elżbiety w Samborze w jego klasie był m.in. Stanisław Kubiński. Studiował następnie z przerwami na wydziale filozoficznym Uni ...

                                               

Wiesław Paluszyński

Wiesław Jacek Paluszyński – inżynier elektronik, informatyk, działacz gospodarczy i społeczny, właściciel firmy informatycznej.

                                               

Michał Pałasz

Michał Pałasz – polski listonosz, działacz społeczny i polityczny, uciekinier z egzekucji w lesie Hanusiska.

                                               

Edward Pałłasz

Edward Jan Pałłasz – polski kompozytor i działacz środowiska artystycznego, dyrektor Programu Drugiego Polskiego Radia, prezes Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

                                               

Jan Papłoński

Jan Teodor Wibultowicz Papłoński – polski historyk, polonista, encyklopedysta, działacz społeczny, dyrektor Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych w Warszawie, Rzeczywisty Radca Stanu, profesor Szkoły Głównej Warszawskiej, dyrektor Szkoły Żeńskie ...

                                               

Anna Paradowska-Szelągowska

Anna Czesława Paradowska-Szelągowska – polska działaczka społeczna, przewodnicząca Polskiego Zjednoczenia Kobiet Pracujących Zawodowo, wiceprzewodnicząca Międzynarodowej Federacji Kobiet Pracujących Zawodowo, działaczka międzynarodowego kobiecego ...

                                               

Stanisław Pareński

Stanisław Pareński – lekarz, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, społecznik i mecenas sztuki. Syn radcy sądowego Józefa Pareńskiego i Franciszki z domu Żychowicz. Po ukończeniu w 1862 Gimnazjum św. Anny podjął studia lekarskie na Uniwersytecie ...

                                               

Kazimierz Paszek

W 1962 ukończył studia na Uniwersytecie Łódzkim, a w 1972 został doktorem nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Poznańskim. Pracował jako nauczyciel. W latach 1972–1990 był dyrektorem Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie. Działał w Związku Młodzie ...

                                               

Roman Paszkowski

Roman Wincenty Paszkowski – generał broni pilot Wojska Polskiego, oficer WP od 1936, uczestnik wojny obronnej 1939, dwukrotnie ranny podczas walk, jeniec niemieckich oflagów, więzień okresu stalinowskiego, dowódca 1 Korpusu Obrony Przeciwlotnicze ...

                                               

Antoni Franciszek Paterski

Antoni Franciszek Paterski - działacz społeczny związany z Ochotniczą Strażą Pożarną w Goszczanowie.

                                               

Bronisław Pawlewski

W 1872 ukończył w Warszawie gimnazjum, a następnie studiował chemię na wydziale fizyko-matematycznym tamtejszego Uniwersytetu. W 1876 obronił pracę dyplomową na temat chlorowych związków organicznych i otrzymał tytuł kandydata nauk przyrodniczych ...

                                               

Jan Pawlik (lekarz)

Jan Pawlik – lekarz, specjalista chirurg, dyrektor szpitala, działacz społeczny, samorządowiec, radny miasta Sanoka.

                                               

Atenogenes Pawlikiewicz

Atenogenes Pawlikiewicz – polski prawnik, urzędnik, bankier i działacz społeczny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1906. W latach 1918–1919 był starostą lubelskim, a później wysokim urzędnikiem kolejno w MSW ...

                                               

Jan Gwalbert Henryk Pawlikowski

Jan Gwalbert Henryk Pawlikowski – polski pisarz i poeta, działacz kulturalny, społeczny i sportowy, taternik.

                                               

Piotr Pawłowski (działacz społeczny)

Piotr Maciej Pawłowski – polski działacz społeczny, założyciel i prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Fundacji Integracja, których celem jest działanie na rzecz osób z niepełnosprawnością.

                                               

Leon Fortunat Pękosławski

Leon Fortunat Skuba-Pękosławski – polski lekarz neurolog, działacz społeczny, orientalista, podróżnik, malarz. Syn Stanisława Pękosławskiego i Ludwiki z domu Nasbert. Ukończył gimnazjum w rodzinnym mieście 1887, następnie rozpoczął studia orienta ...

                                               

Abram Perelman

Abram Perelman – polski nauczyciel, dyrektor szkoły średniej żydowskiej w Łodzi, działacz społeczny średniego szkolnictwa żydowskiego w Łodzi. Po ukończeniu Szkoły Handlowej Zgromadzenia Kupców m. Warszawy, zwanej szkołą Rotwanda, złożył egzaminy ...

                                               

Rafał Ber Perl

Rafał Ber Perl – polski działacz społeczny żydowskiego pochodzenia. Urodził się jako syn Isachara. Zawodowo zajmował się kupiectwem. Poza działalnością zawodową prowadził ożywioną działalność na rzecz Żydów zamieszkujących Warszawę. Był wieloletn ...

                                               

Teresa Perl

Teresa Perl – polska działaczka społeczna, socjalistka żydowskiego pochodzenia. Urodziła się w żydowskiej rodzinie drobnych kupców jako Teresa Reznikowska. Jako nastolatka pieszo przeszła do Warszawy i zamieszkała na Szmulkach. Będąc analfabetką ...

                                               

Mojżesz Pfefer

Mojżesz Pfefer – polski działacz społeczny i filantrop żydowskiego pochodzenia, związany z Kielcami. Był przewodniczącym stowarzyszeń Ezra i Achi-Ezer, założycielem szpitala żydowskiego w Kielcach i radcą w guberni kieleckiej. Przez wiele lat zas ...

                                               

Jan Piątek (działacz społeczny)

Jan Piątek – polski nauczyciel i działacz społeczny. Długoletni dyrektor szkoły w Paszczynie. Ukończył Seminarium Nauczycielskie w Rzeszowie. W 1876 roku decyzją Rady Szkolnej Okręgowej w Rzeszowie został mianowany kierownikiem szkoły w Paszczyni ...

                                               

Jacek Piątkiewicz

Jacek Antoni Piątkiewicz – polski lekarz internista, samorządowiec i urzędnik państwowy, doktor nauk medycznych, w latach 1997–1999 podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej.

                                               

Ignacja Piątkowska

Ignacja Piątkowska herbu Korab – polska poetka, pisarka, dramatopisarka, działaczka społeczna. Na jej wychowanie duży wpływ miał ojciec – Ignacy, człowiek wykształcony odbył studia w Paryżu i w Wiedniu, dbający o to, aby jedynaczka znała historię ...

                                               

Edmund Piechocki

Pochodził z rodziny kupieckiej. Uczeń Królewskiego Gimnazjum w Ostrowie, świadectwo dojrzałości otrzymał w Krakowie. Działał, w Ostrowie, w gimnazjalnym Towarzystwie Tomasza Zana, prowadzącym działalność niepodległościową i edukacyjną. Studiował ...

                                               

Anna Pieczarka

Anna Maria Pieczarka – polska ekonomistka i samorządowiec, radna Sejmiku Województwa Małopolskiego V VI kadencji, członek zarządu województwa, posłanka na Sejm IX kadencji.

                                               

Ludwik Pieguszewski

Ludwik Pieguszewski – farmaceuta, działacz patriotyczny i społeczny, długoletni właściciel apteki w Tymbarku. Ludwik Pieguszewski był synem Wincentego, powstańca styczniowego. W 1909 roku ukończył studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Jagiellońs ...

                                               

Jan Piekło

Jan Piekło – polski dziennikarz, ekspert ds. mediów, długoletni dyrektor wykonawczy Poland-America-Ukraine Cooperation Initiative, w latach 2016–2019 ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie.

                                               

Seweryn Pieniężny (ojciec)

Seweryn Pieniężny – działacz społeczno-narodowy na Warmii, drukarz i redaktor. Był synem organisty Marcina i Marianny z domu Słupińskiej. W kwietniu 1891 r. wziął ślub z Joanną, siostrą Jana Liszewskiego, miał z nią syna Seweryna. Seweryn Pienięż ...

                                               

Florian Pierański

Po ukończeniu szkoły średniej w Gnieźnie studiował na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie w 1933 uzyskał dyplom lekarza weterynarii. Do 1937 praktykował w Łasinie, po czym został zatrudniony w Wydziale Weterynaryjnym Pomorskiego Urzędu Woj ...

                                               

Jan Pietrzak (poseł)

Jan Pietrzak – polski działacz społeczny, robotniczy i związkowy, polityk, poseł na Sejm IV i V kadencji w II Rzeczypospolitej.

                                               

Andrzej Pietrzyk

Andrzej Bartłomiej Pietrzyk – generał dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku, analityk wojskowy, nauczyciel akademicki, brat prof. dr. hab. Zdzisława Pietrzyka, dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej.

                                               

Mojżesz Pikielny

Mojżesz Pikielny – polski przemysłowiec pochodzenia żydowskiego. Fabryki włókiennicze prowadził głównie w Łodzi.

                                               

Jan Pilecki (lekarz)

W latach 1834–1837 studiował na Akademii Duchownej, a od 1837 do 1842 w Akademii Medyko-Chirurgicznej. W 1842 osiedlił się w Grodnie. Pracował jako lekarz pomocnik dr. Ksawerego Wolfganga, a od 1845 prowadził samodzielny zakład. W 1846 objął obow ...

                                               

Bogdana Pilichowska-Ragno

Z wykształcenia jest etnologiem, zajmowała się m.in. tematyką obrzędów i zwyczajów krakowskich. W latach 80. zaangażowała się w rozdział pomocy humanitarnej przesyłanej z Europy Zachodniej do Krakowa. W 1989 uczestniczyła w pracach osiedlowego Ko ...

                                               

Michał Pilipiec

Michał Pilipiec ps. "Ski” – ksiądz, kapelan AK, m.in. Obwodu Rzeszów, pedagog, związany pracą z Futomą i Błażową.

                                               

Aleksandra Piłsudska

Aleksandra Piłsudska z domu Szczerbińska – działaczka niepodległościowa, służyła w Legionach Polskich, odznaczona Orderem Virtuti Militari, działaczka PPS i POW, druga żona Józefa Piłsudskiego.

                                               

Jadwiga Piotrowska

Pochodziła z religijnej katolickiej rodziny. Przed wojną i w okresie okupacji niemieckiej pracowała w Wydziale Opieki i Zdrowia Zarządu Miejskiego w Warszawie. Była jedną z najbliższych współpracowniczek Ireny Sendlerowej. Wraz z rodziną prowadzi ...

                                               

Joanna Piotrowska

Joanna Piotrowska – założycielka Feminoteki, największego feministycznego serwisu informacyjnego i pierwszej w Europie Środkowo-Wschodniej księgarni feministycznej w 2005 roku przekształconej w fundację. Trenerka samoobrony i asertywności dla kob ...

                                               

Józef Piotrowski (1895–1961)

Mandat do sejmu uzyskał z listy nr. 5 w okręgu wyborczym nr 9 Kutno w 1938 r. Był członkiem ZSLN Związek Sejmowy Ludowo-Narodowy. Od sierpnia 1919 roku był członkiem Narodowego Zjednoczenia Ludowego. Pracował w komisjach: skarbowo-budżetowej, do ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie