Топ-100 ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 397

ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 397
                                               

Spirulina (dietetyka)

Spirulina – handlowa nazwa sinic należących do rzędu Oscillatoriales. Należy do niego gatunek Arthrospira platensis. Spirulina jest bardzo bogata w białko – zawartość białka w suchej masie wynosi ok. 70%. Zawiera także witaminy A, B, C, D, E, K i ...

                                               

Suplement diety

Suplement diety – środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny. Są wprowadzane do obr ...

                                               

Środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego – środek spożywczy, który ze względu na specjalny skład lub sposób przygotowania wyraźnie różni się od środków spożywczych powszechnie spożywanych i zgodnie z informacją zamieszczoną na opak ...

                                               

Test buraczkowy

Test buraczkowy – to metoda mająca wedle jej zwolenników pomagać diagnozować zespół nieszczelnego jelita. Polega na spożyciu, w zależności od źródła, buraków lub soku buraczanego, a następnej obserwacji zabarwienia oddanego moczu. Mocz zabarwiony ...

                                               

Tłuszcze

Tłuszcze – zwyczajowa nazwa grupy lipidów, estrów glicerolu i kwasów tłuszczowych, głównie triacylogliceroli. Reszty kwasowe występujące w cząsteczkach tłuszczów zawierają zwykle od 12 do 18 atomów węgla. Większość tłuszczów nie ma zapachu, jest ...

                                               

Tłuszcze jadalne

Tłuszcze jadalne – tłuszcze, które może spożywać człowiek. Stanowią ważny, wysokoenergetyczny składnik diety. Z chemicznego punktu widzenia głównym składnikiem tłuszczów jadalnych są estry kwasów tłuszczowych i glicerolu. Oprócz tego tłuszcze jad ...

                                               

Tłuszcze trans

Tłuszcze trans – rodzaj tłuszczów z grupy nienasyconych. Nienasycone kwasy tłuszczowe są to kwasy tłuszczowe zawierające przynajmniej jedno wiązanie podwójne pomiędzy atomami węgla. Wiązanie to może mieć konfigurację trans gdy oba atomy wodoru zn ...

                                               

Utrata masy ciała

Utrata masy ciała – często występujący objaw przedmiotowy spowodowany niedostatecznym spożyciem kalorii lub zwiększonym ich zużyciem. Przyczyn utraty masy ciała jest wiele, a do najważniejszych należą leki, starzenie się, choroby zakaźne, neurolo ...

                                               

Wartość odżywcza

Wartość odżywcza – stopień w jakim dana żywność/porcja żywności pokrywa potrzeby organizmu w zakresie przemian metabolicznych. Wartość odżywcza jest wypadkową: zawartości poszczególnych składników odżywczych; ich wzajemnego zbilansowania; biodost ...

                                               

Węglowodany

Węglowodany, sacharydy – w ścisłym znaczeniu są to organiczne związki chemiczne składające się z atomów węgla oraz wodoru i tlenu, w takiej proporcji, że na każdy atom węgla przypadają dwa atomy wodoru i jeden tlenu, o ogólnym wzorze sumarycznym: ...

                                               

Wymiennik białkowy

Wymiennik białkowy - jest to taka ilość pożywienia, w której znajduje się 10 gramów białka zwierzęcego lub jego równoważną ilość. Jako wzorzec przyjęto porcję mięsa cielęcego o masie 50 gramów. Dostarcza ono ok. 40 kcal energii.

                                               

Wymiennik tłuszczowy

Wymiennik tłuszczowy - jest to taka ilość pożywienia, w której znajduje się 10 gramów tłuszczu lub jego równoważna ilość. Jako wzorzec przyjęto porcję masła o masie 12 gramów.

                                               

Wzbogacanie żywności

Fortyfikacja, wzbogacanie żywności – dodanie do żywności jednego lub kilku składników odżywczych. Celem tego działania jest zapobieżenie niedoborom lub skorygowania niedoborów wybranych składników w określonych grupach ludności lub całych populac ...

                                               

Wzór Harrisa i Benedicta

Wzór Harrisa i Benedicta – wzór umożliwiający obliczenie podstawowego zapotrzebowania organizmu ludzkiego na energię, potrzebną do zapewnienia podstawowej przemiany materii. Dla mężczyzn przyjmuje postać: 66.47 + 13.7 M + 5.0 W – 6.76 L Dla kobie ...

                                               

Zalecane dzienne spożycie

Zalecane dzienne spożycie – ilość składników odżywczych, przede wszystkim witamin i soli mineralnych, które organizm przeciętnej osoby dorosłej potrzebuje przyswoić z pokarmem w ciągu doby. Prawidłowe żywienie człowieka polega na całkowitym pokry ...

                                               

Zdrowe odżywianie

Zdrowe odżywianie – sposób odżywiania, polegający na przyjmowaniu substancji korzystnych dla zdrowia w celu zapewnienia lub poprawy zdrowia. Istotne jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób takich jak otyłość, nowotwory, choroby serca. Zdrowa ...

                                               

Złudzenie Delboeufa

Złudzenie Delboeufa – złudzenie optyczne opisane w 1865 r. przez Josepha Delboeufa, zgodnie z którym wśród dwóch okręgów o jednakowej średnicy wpisanych w większe okręgi, większy wydaje się ten okrąg, który otoczony jest przez okrąg o mniejszej ś ...

                                               

Żywienie człowieka

Żywienie człowieka – dostarczanie ludzkiemu organizmowi odpowiednich pokarmów zapewniających utrzymanie jego podstawowych procesów życiowych. Pokarmy te mogą być pobierane w stanie naturalnym lub w postaci różnorodnych potraw czy napojów. Racjona ...

                                               

Żywienie medyczne

Żywienie medyczne – sposób odżywania się przypisany leczeniu chorób lub w celu przeciwdziałania zaburzeniom funkcji poznawczych, np. związanym ze starzeniem się. Ma na celu zwiększenie lub zapewnienie choremu dodatkowej ilości składników odżywczy ...

                                               

Żywienie pozajelitowe

Żywienie pozajelitowe, żywienie parenteralne – jedna z form leczenia żywieniowego, które polega na podawaniu składników odżywczych, białka, wody, elektrolitów oraz pierwiastków śladowych drogą dożylną: poprzez żyły obwodowe po uzyskaniu dostępu d ...

                                               

Żywność

Żywność – w znaczeniu potocznym wszelkie pojedyncze środki spożywcze, pochodzenia mineralnego, roślinnego lub zwierzęcego, surowe lub przetworzone, przeznaczone w stanie naturalnym lub po przerobieniu, do spożywania przez ludzi, a także zestawy t ...

                                               

Żywność ekologiczna

Żywność ekologiczna, w skrócie eko lub bio – określenie żywności produkowanej metodami rolnictwa ekologicznego z dbałością o wyeliminowanie używania nawozów sztucznych i pestycydów.

                                               

Żywność funkcjonalna

Żywność funkcjonalna – żywność, która wykazuje udokumentowany pozytywny wpływ na organizm człowieka ponad ten, który wynika z efektu odżywczego zawartych w niej składników odżywczych uznawanych za niezbędne. Działanie żywności funkcjonalnej poleg ...

                                               

Całkowita pojemność płuc

Całkowita pojemność płuc – objętość powietrza zawartego w płucach. Mierzy się ją za pomocą spirometrii. W skład całkowitej pojemności płuc wchodzą: pojemność życiowa ang. vital capacity, VC – największa objętość powietrza, jaką można wydmuchać z ...

                                               

Czynnościowa pojemność zalegająca

Czynnościowa pojemność zalegająca – ilość gazu oddechowego, która pozostaje w drogach oddechowych po zakończeniu spokojnego wydechu. Jest sumą zapasowej objętości wydechowej i objętości zalegającej. Czynnościowej pojemności zalegającej nie da się ...

                                               

Natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa

Natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa, oznaczana jako FEV1 lub FEV 1 – objętość powietrza wydmuchnięta z płuc w czasie pierwszej sekundy maksymalnie natężonego wydechu. Jest wyznaczana w trakcie wykonywania spirometrii. Jest stosowana tak ...

                                               

Natężona pojemność życiowa

Natężona pojemność życiowa, FVC – największa objętość powietrza, jaką można wydmuchać z płuc podczas maksymalnego, szybkiego wydechu. Jest zwykle niższa niż pojemność życiowa, z uwagi na uwięzienie części powietrza w drogach oddechowych na skutek ...

                                               

Objętość oddechowa

Objętość oddechowa – ilość powietrza wchodząca i wychodząca z płuc podczas normalnego, swobodnego oddychania. Dla dorosłego człowieka wynosi około 400–600 ml.

                                               

Objętość zalegająca

Objętość zalegająca – objętość gazu oddechowego, jaka pozostaje w płucach po wykonaniu maksymalnego wydechu. Składa się z objętości zapasowej, która jest możliwa do usunięcia dopiero po otwarciu jam opłucnowych i zapadnięciu płuca, oraz objętości ...

                                               

Objętość zapasowa wdechowa

Objętość zapasowa wdechowa – ilość powietrza dostającego się do płuc w czasie maksymalnego wdechu wykonywanego na szczycie swobodnego wdechu.

                                               

Objętość zapasowa wydechowa

Objętość zapasowa wydechowa – objętość gazu oddechowego jaką można wydalić z płuc podczas maksymalnego wydechu. Nie obejmuje objętości wydechowej, która jest wydalana podczas spokojnego oddychania.

                                               

Pojemność wdechowa

Pojemność wdechowa – pojemność płuc mierzona podczas badania spirometrycznego będąca maksymalną objętością powietrza jaką można dostarczyć do płuc w trakcie maksymalnego wdechu. Jest sumą objętości oddechowej i objętości zapasowej wdechowej.

                                               

Pojemność życiowa

Pojemność życiowa, pojemność życiowa płuc – największa objętość powietrza, jaką można wydmuchać z płuc po wykonaniu maksymalnego wdechu. Podczas spokojnego oddychania nabiera się pewną objętość powietrza, tak zwaną objętość oddechową ang. tidal v ...

                                               

Układ kostny człowieka

Szkielet, inaczej kościec lub układ kostny – wszystkie kości składające się na ciało człowieka. U dorosłego człowieka szkielet składa się z 206 kości – liczba ta jest większa u dzieci ze względu na wiele punktów kostnienia według Reichera: około ...

                                               

Osteologia

Osteologia – nauka o układzie kostnym, nauka o kościach, dział anatomii. Termin był użyty przez A. Schopenhauera jako przenośnia określająca podstawową konstrukcję, szkielet każdej dyskusji w kontekście erystyki.

                                               

Więzozrost

Więzozrost – ścisłe, częściowo ruchome połączenie kości mocnymi pasami tkanki łącznej właściwej, np. błony międzykostne przedramienia i goleni, więzadła żółte między kręgami. Więzozrost może występować w trzech postaciach: więzozrostu włóknistego ...

                                               

Blaszki kostne

Blaszki kostne – struktura ułożenia włókien substancji zewnątrzkomórkowej tkanki kostnej. Są to skoncentrowane warstwy białek i włókien kolagenowych, wysyconych solami mineralnymi. Mogą być ułożone w nieregularną sieć, czyli tworzyć beleczki lub ...

                                               

Chrząstka Meckela

Chrząstka Meckela – chrząstka stanowiąca szynę kierunkową dla procesu kostnienia żuchwy. Występuje u kręgowców w życiu płodowym. Z chrząstki tej powstają: kostne części okolicy bródki, młoteczek, kowadełko, kolec dolny kości klinowej, więzadło we ...

                                               

Chrząstka nasadowa

Chrząstka nasadowa, tworząca płytkę nasadową, inaczej płytkę wzrostu – tkanka chrzęstna znajdująca się w pobliżu zakończeń rosnącej kości. Jest to miejsce wzrostu kości na długość. W trakcie wzrastania pojawiają się w niej kolejne punkty kostnien ...

                                               

Chrząstkozrost

Chrząstkozrost – połączenie półścisłe dwóch kości za pomocą tkanki chrzęstnej. Występuje głównie w kościach długich, między pierwszym żebrem a mostkiem. Wyróżniamy chrząstkozrosty włókniste np. krążki międzykręgowe, chrząstki na podstawie czaszki ...

                                               

Dźwigacz

Dźwigacz, kręg szczytowy, kręg szyjny I – pierwszy kręg kręgosłupa kręgowców, począwszy od płazów, zestawiający się bezpośrednio z czaszką. Dźwigacz podtrzymuje czaszkę oraz decyduje o jej ruchomości. Kręg szczytowy dźwiga głowę bezpośrednio, nie ...

                                               

Jądro miażdżyste

Jądro miażdżyste – jedna ze składowych krążka międzykręgowego. Znajduje się w centralnej części krążka międzykręgowego, otoczone jest pierścieniem włóknistym.

                                               

Kanał kręgowy

Kanał kręgowy – miejsce, w którym znajduje się rdzeń kręgowy. Tworzą go otwory kręgowe. Rozciąga się on od poziomu pierwszego kręgu szyjnego C1, a kończy się wyjściem z kanału krzyżowego rozworem krzyżowym.

                                               

Kanał nadgarstka

Zawiera nerw pośrodkowy łac. nervus medianus i 2 pochewki maziowe: leżącą bardziej bocznie pochewkę promieniową ścięgna mięśnia zginacza kciuka długiego i przyśrodkowo łokciową dla 8 ścięgien mięśni zginaczy palców zginaczy powierzchownych i zgin ...

                                               

Kanał stępu

Kanał stępu jest ograniczony przez: powierzchnia przyśrodkowa kości piętowej leży z boku, kostka przyśrodkowa ogranicza kanał od przodu i góry, dwa powyższe elementy tworzą bruzdę kostną, którą z dołu i od tyłu zamyka troczek zginaczy łac. retina ...

                                               

Kąt mostka

Kąt mostka – fragment mostka człowieka, otwarty ku tyłowi kąt między rękojeścią a trzonem mostka, miejsce przyczepu drugiego żebra, kostny punkt orientacyjny. W medycynie ratunkowej jest pomocny między innymi w wyznaczaniu drugiej przestrzeni mię ...

                                               

Kciuk

Kciuk – u naczelnych pierwszy palec ręki przeciwstawny czterem pozostałym. Od pozostałych palców różni się także tym, że składa się z dwóch, a nie trzech paliczków – w tym podobny jest do palucha stopy. Kciuk zapewnia chwytność dłoni.

                                               

Kifoza

Kifoza – łukowate wygięcie kręgosłupa w stronę grzbietową. Jeżeli takie wygięcie znajduje się w odcinku piersiowym lub krzyżowym kręgosłupa i mieści się w granicach normy, jest to kifoza fizjologiczna. Jeżeli kifoza znajduje się w odcinku szyjnym ...

                                               

Kolec kulszowy

Kolec kulszowy – wyrostek na kości kulszowej, umieszczony ku tyłowi od brzegu jej trzonu. Powyżej kolca znajduje się wcięcie kulszowe większe, poniżej zaś, między nim z guzem kulszowym – wcięcie kulszowe mniejsze. Do powierzchni zewnętrznej kolca ...

                                               

Kostka (anatomia)

Kostka – zgrubienie na kości piszczelowej i na kości strzałkowej. Jest położona tuż nad stopą ograniczając z boków staw skokowy. Kostka boczna wyczuwalna jest w dolnej części kości strzałkowej, natomiast kostka przyśrodkowa wyczuwalna jest w doln ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie